Monthly Archives: April 2017

16-வது உலகத் தமிழிணைய மாநாடு 2017 – ஆய்வுச் சுருக்கம் அனுப்புவதற்கான முதல் அறிவிப்பு

16-வது உலகத் தமிழிணைய மாநாடு 2017  – தொராண்டோ, கனடா

மாநாட்டில் பங்கு பெற ஆய்வுச் சுருக்கம்
அனுப்புவதற்கான முதல் அறிவிப்பு

உலகத் தமிழ் தகவல் தொழில்நுட்ப மன்றத்தின் (உத்தமம்) 16வது தமிழிணையமாநாடு 2017, கனடாவில்தொராண்டோ (Toronto)மாநகரில், தொராண்டோபல்கலைக்கழக சுகார்பரோ (Scarborough) வளாகத்தில் ஆகத்து மாதம்  25-27 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெறவுள்ளதுஎன்பதை மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக்கொள்கின்றோம். இக்கருத்தரங்குவாட்டர்லூபல்கலைக்கழகத்தின்பாங்குஅறிதிறன்இயந்திரஅறிவுத்திறனுக்கானநடுவத்தின்ஆதரவோடும், தொராண்டோபல்கலைக்கழகம், சுகார்பரோவின்ஆதரவோடும்நடைபெறுகின்றது.

தமிழ்க்கணிமை சார்ந்த எல்லாத்தலைப்புகளிலும் ஆய்வுக் கட்டுரைகள் வரவேற்கப்படுகின்றன.இவ்வாண்டு மாநாட்டுக்கருத்தரங்கில்ஆழ்தமிழின் அழகும் ஆழக்கற்றல் திறனும்  (Deep Learning) என்பதும் தமிழில் தரவு அறிவியல் (Data Science)என்பதுமாக இரண்டு  கருத்துமுழக்கங்கள் வைக்கப்பட்டுள்ளன.  .

மாநாட்டிற்கான ஆய்வுக் கட்டுரைகள் கீழ்க்கண்ட தலைப்புகளில் ஏதாவது ஒன்றில் அமையும் வகையில் படைத்து அனுப்பும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம்.

 • இயல்மொழிப் பகுப்பாய்வு – தமிழ்ச்சொல்லாளர் (சொற்பிழை திருத்தி, சந்திப்பிழை திருத்தி, இலக்கணத்திருத்தி முதலியன)
  எழுத்துப் பகுப்பாய்வு – Text Analytics/Mining (ex: word frequency, paraphrases, automatic textual encoding), உணர்ச்சிப் பகுபாய்வு- Sentiment Analysis, ஆவண வகைப்படுத்தல் – Document Classification, உருப்பொருள் பிரித்தெடுத்தல் – Entity Extraction
 • இயந்திர மொழிபெயர்ப்பு,தமிழ்ப் பேச்சுப் பகுப்பாய்வு, எழுத்துரை-பேச்சுரை மாற்றிகள்,தேடுபொறிகள், தமிழ்த் திறனாய்வு நிரல்கள், மின்னகராதி அமைத்தல் முதலியன.
 • மொழித்தொகுப்பு ஆய்வு (Corpus linguistics)
 • ஒளியெழுத்துணரி, கையெழுத்துணரி.
 • கையடக்கக் கணினிகளில் தமிழ்ப் பயன்பாடும் அவற்றின் செயலிகளைத் தரப்படுத்துதலும், இக்கருவிகளில் பயன்படுத்தத்தேவையான தமிழ்க்கணினி குறுஞ்செயலிகள் (முக்கியமாக ஆப்பிள், ஆண்டிராய்டு, விண்டோசு)
 • திறவூற்றுத் தமிழ் மென்பொருள்கள், தன்மொழியாக்கம்.
 • தமிழ் இணையம், தமிழ் வலைப்பூக்கள், விக்கிப்பீடியா, சமூக இணையதளங்கள், தமிழ் மின்நூலகங்கள், மின்பதிப்புகள், இணைய, கணினிவழி தமிழ்நூல்கள் ஆய்வு, கையடக்க மின்படிப்பான்களில் தமிழ் நூல்கள், தமிழ் மின்வணிகம் மற்றும் பிற தமிழ்ப் பயன்பாட்டு நோக்குடன் தயாரிக்கப்பட்ட கணினி மென்பொருள்கள்.
 • எண்ணிம ஆவணப் பாதுகாப்பு, எண்ணிமத்திரட்டுகள்
 • தொடர்புறு தரவுகள் (இணைப்புத் தரவு)- Linked Data, தமிழில் பொருளுணர் வலை(semantic web); தரவுக் காட்சிப்படுத்தல் – Data Visualization
 • கற்றல் மேலாண்மை அமைப்புகள்(Learning Managements Systems),மெய்நிகர் கல்விச்சூழல்(Virtual Learning)
 • எண்ணிமப் பாதுகாப்பு – Digital Preservation, எண்ணிம நூலகம் – Digital Library, எண்ணிம ஆவணகம் – Digital Archive, இணைப்புத் தரவு – Linked Data,மெய்ப்பொருளியம் –Ontology

மாநாட்டு ஆய்வரங்குகளில் கட்டுரை படைக்க விரும்புவோர் தாங்கள் படைக்க இருக்கும் கட்டுரையின்சுருக்கத்தை ஏ-4 (A4)தாள் அளவில் இரண்டு பக்கங்களில் ஏப்பிரல் 15 மே 15ஆம் தேதிக்குள் cpc2017@infitt.org என்ற
மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்புமாறு கேட்டுக் கொள்கிறோம். கட்டுரைச் சுருக்கமானது குறிப்பிட்ட ஒரு தொழில்நுட்பத் திட்டப்பணியைப் பற்றிய முக்கியத் தகவல்கள் ஆய்வு முறைகள் ஆய்வடிப்படையில் கண்ட முடிவுகள் ஆகியவற்றைத் தெளிவாகக் கொண்டிருக்க வேண்டும். தலைப்பை அறிமுகம் செய்யும் பொதுவான கட்டுரைச் சுருக்கங்கள் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட மாட்டாது.

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கட்டுரைச் சுருக்கங்களின் அடிப்படையில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கட்டுரைகளை மாநாட்டுக் குழு ஆய்வரங்கத்தில்  படிக்கவோ(oral presentation),  சுவரொட்டி காட்சிக்கட்டுரைகளாகவோ (poster presentation)ஏற்கும்.

கட்டுரைச் சுருக்கம் மற்றும் கட்டுரை தமிழ் ஒருங்குறி (யூனிக்கோடு) அல்லது தமிழ் அனைத்து எழுத்துருத் தரப்பாடு (TACE) ஆகிய குறியேற்றங்களில் மட்டுமே பெற்றுக்கொள்ள இயலும் என்பதைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறோம். கட்டுரைச் சுருக்கம் ஆங்கிலத்திலோ (அ) தமிழிலோ (அ) தமிழும் ஆங்கிலமும்  தேவையறிந்து கலந்தோ நீங்கள் படைக்கலாம்.

மாநாட்டுக்குழு உங்களின் படைப்புகளை ஆய்ந்தறிந்து மாநாட்டில் படைக்கும் தரம்கொண்ட கட்டுரைகளைத் தேர்வு செய்யும். தேர்வு செய்யப்பட்ட கட்டுரைகளின் விவரம் அதற்கான ஆசிரியர்களுக்கு மே15– சூன் 15ஆம் தேதிக்குள் உறுதிப்படுத்தப்படும்.

முழுக் கட்டுரையை 4 பக்கங்களுக்குக் குறையாமலும் 6பக்கங்களுக்கு மிகாமலும் ஒளியச்சுக்கு ஏற்றவாறு சூன் 15 சூலை 15ஆம் நாளுக்குள் அனுப்பவேண்டும்.

கட்டுரை எழுதும் கட்டுரையாளர்களுள் ஒருவரேனும் மாநாட்டில் கலந்துகொண்டு கட்டுரையை ஆய்வரங்குகளில் நேரில் படைக்க வேண்டும். மாநாட்டில் பங்குபெறாமல் அல்லது ஒருவருக்காக வேறு ஒருவர் கட்டுரைகளைப் படைக்க இயலாது என்பதையும் தெரிவித்துக்கொள்கிறோம்.

மாநாட்டில் படைக்கப்படவுள்ள கட்டுரைகள் அச்சிட்ட மாநாட்டு மலராகவும் மின்பதிப்பாகக் குறுந்தகடு வழியாகவும் வெளியிடப்பட உள்ளது. மாநாட்டுக் கட்டுரைத் தொகுப்பு நூலகங்களுக்கான பன்னாட்டு தொடர்பதிப்புச் சீரெண்ணுடன் (ISSN)  வெளியிடப்படவுள்ளது.

தேர்ந்தெடுக்கப்படும் கட்டுரைகள் சிறப்பு வெளியீடாக உத்தமத்தின் வாயிலாக வெளிவரவிருக்கும் இதழிலும், உலகக் கணினிமொழியியல் ஆய்விதழ்களிலும் வெளியிடப்படும்.

முக்கியமான நாட்கள்

2-பக்க ஆய்வுச்சுருக்கம் அனுப்ப இறுதி நாள்: ஏப்பிரல்15 மே 15

ஏற்பு முடிவு  அறிவிப்பு : மே15 சூன் 15

அச்சடிக்க இறுதி வடிவில் 4-6 பக்க
முழுக் கட்டுரை அனுப்ப இறுதி நாள் :சூன்15 சூலை 15

மாநாடு நடைபெறும் நாட்கள் : 2017ஆகத்து மாதம் 25, 26, 27

தமிழிணைய மாநாடு 2017-இல் கட்டுரையைப் படைப்பது பற்றி உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருப்பின் அவற்றை cpc2017@infitt.org என்ற  முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்புமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்.

அன்புடன்

செ. இரா. செல்வக்குமார்,                                   இனிய நேரு                               சுகந்தி நாடார்
வாட்டர்லூ பல்கலைக்கழகம்                           செயல் இயக்குநர்                     தலைவர்
தலைவர், மாநாட்டு ஆய்வரங்கக்குழு,           உத்தமம்                        உத்தமம்
தமிழிணைய மாநாடு2017.

மாநாட்டு ஆய்வரங்கக் குழு

 • முனைவர் ந. தெய்வசுந்தரம், சென்னைப் பல்கலைக்கழகம்
 • முனைவர் ச. இராசேந்திரன், அமிர்தாப் பல்கலைக்கழகம்
 • முனைவர் ஆ. க. இராமகிருட்டிணன். இந்திய அறிவியற்கழகம், பெங்களூர்
 • முனைவர் டி.வி. கீதா, அண்ணா பல்கலைக்கழகம்
 • முனைவர். த. நாகராசன், எசு.எசு.என் ( S. S. N.)பொறியியல் கல்லூரி, சென்னை
 • முனைவர்கிரீம்கிர்சுட்டு(Graeme Hirst), தொராண்டோபல்கலைக்கழகம், கனடா
 • முனைவர்கு. கல்யாணசுந்தரம், ஈ.பி.எப்.எல், இலூசான், சுவிட்சர்லாந்து
 • முனைவர்வாசுஅரங்கநாதன், பென்சில்வேனியாபல்கலைக்கழகம், அமெரிக்கா
 • முனைவர்இரா. சிரீராம், கிரசண்டுபல்கலைக்கழகம், தமிழ்நாடு
 • முனைவர்வே. வெங்கடரமணன், தொராண்டோபல்கலைக்கழகம், கனடா
 • முனைவர்கு. பொன்னம்பலம், வாட்டர்லூபல்கலைக்கழகம், கனடா
 • முனைவர்சவிதாஇராமசாமி, இன்ஃபோக்காம்ஆய்வுக்கழகம், சிங்கப்பூர்
 • முனைவர்செ. இரத்தினவேலு, இண்டராக்சன்சுகார்ப்பொரேசன், சிகாகோ, அமெரிக்கா
 • முனைவர்மாலாநேரு, அண்ணாபல்கலைக்கழகம்
 • திரு. இல. கா. நற்கீரன், தொராண்டோபல்கலைக்கழகம், கனடா
 • முனைவர்கெரால்டுபென்(Gerald Penn), தொராண்டோபல்கலைக்கழகம், கனடா

 

 

 

Read More

By EDINFITT
INFITT’s  16th Tamil Internet Conference 2017 – Toronto, Canada – Call for Papers

INFITT’s  16th Tamil Internet Conference 2017 – Toronto, Canada

CALL FOR PAPERS

The International Forum for Information Technology in Tamil (INFITT) is pleased to inform that the 16th Tamil Internet Conference 2017 will be held in the University of Toronto, Scarborough Campus in the Greater Toronto Area during August 25-27th, 2017

The INFITT annual conference is co-sponsored by the University of Waterloo Centre for Pattern Recognition and Machine Intelligence and with the support of the University of Toronto.

Research papers in all the areas of Tamil Computing are invited. We have identified two key areas for this year’s conference: Deep Learning and Data Science. In addition to these thematic areas, Conference Program Committee welcomes regular research papers on the following topics:

 • Natural Language Processing (NLP) applications in Tamil, Spellchecker, Grammar checker,
  Text Analytics/Mining,Sentiment Analysis,Speech recognition, TTS Systems, Search engines,
  Machine Learning, Machine Translation, Data-mining, etc.
 • Corpus linguistics
 • OCR and Handwriting Recognition
 • Tamil “enabling” in mobile platforms (smartphones, tablets, etc.) with particular emphasis for
  Tamil Apps for use on iOS, Android and Windows platforms
 • Open Source Tamil software and Tamil Localization
 • Computer- and online-assisted Teaching, Learning of Tamil
 • Tamil content and delivery via Internet: Blogging, microblogging, Wikipedia, Podcasting,
  social networks
 • Tamil Digital Library, Digital Archiving
 • Tamil Linked Data, Semantic Web, Data Science pertaining to Tamil, Tamil Ontologies,
 • Learning Management Systems, Virtual Learning,

 

All those interested in presenting a paper at the conference are requested to submit a
2- page (A4) factual abstract,
based on their research methodology and their research findings, to the Conference Program Committee at cpc2017@infitt.org  before April 15, May 15,2017

The abstracts can be in Tamil, English or bilingual (Tamil and English) but all abstracts must be written using Unicode encoding or Tamil All Character Encoding (TACE).

Submission of an abstract implies that at least one author of the paper will attend the conference to present the work in person. Proxy or remote presentation is not permitted

Authors of papers accepted for presentation will be informed on or before May15 June 15, 2017. Authors of the accepted Abstracts should submit their full papers, not less than 4 pages long and not exceeding 6 pages long, on or before 15 June July 15, 2017.

The Conference Proceedings will be published in printed paper format and as an e-book. Arrangements are being made to have the Conference Proceedings of the annual Tamil Internet Conferences published with an ISSN (International Standard Serial Number). ISSN will permit routine indexation of the Conference Proceedings in bibliographic databases of all leading libraries across the globe and proper referencing of the content of the Proceedings in academic journal publications.

We look forward to your active participation in the 16th Tamil Internet conference 2017 If you have any questions or need further clarifications, feel free to send us a note to  cpc2017@infitt.org.

Important Dates:

 • Paper abstract due: April15 May 15,2017
 • Paper acceptance notification: May15 June 15, 2017
 • Camera-ready full-paper submission: June15 July 15, 2017
 • Conference Days: 25-27 August 2017

 

C.R. (Selva) Selvakumar   
Chair, CPC,  
Tamil InternetConference  2017
INFITT

cpc2017@infitt.org

 

 

 

 

Members of the Conference Program Committee (2017):

Dr. N. Deivasundaram, Madras University, India

Dr. S. Rajendran, Amirtha University, India

Dr. A.G. Ramakrishnan, Indian Institute of Science, Bengaluru

Dr. T.V. Geetha, Anna University, India

Dr. T. Nagarajan, S.S.N Engineering College, Chennai, India

Dr. Graeme Hirst, University of Toronto, Canada

Dr .K. Kalyanasundaram, EPFL, Lausanne, Switzerland

Dr. Vasu Renganathan, University of Pennsylvania, USA

Dr. R. Shriram, Crescent University, India

Dr. V. Venkataramanan, University of Toronto, Canada

Dr. K. Ponnambalam, University of Waterloo, Canada

Dr. SavithaRamasamy, Intitute of Infocomm Research, Singapore

Dr. C. Rathinavelu, Interactions Corporation, Chicago

Dr. Mala Nehru, Anna University, India

Mr. L.K. Natkeeran, University of Toronto, Canada

Dr. Gerald Penn, University of Toronto, Canada

 

Read More

By EDINFITT
16வது உலகத்தமிழணைய மாநாடு – இலச்சினைப்போட்டிகள்

அன்புடையீர்,

 

வணக்கம்.

16-ஆவது உலகத் தமிழிணைய மாநாடும் கருத்தரங்கமும் கனடாவில் புகழ்மிகு

தொராண்டோ மாநகரில் ஆகத்து மாதம் 25-27, 2017 ஆகிய நாட்களில்

நடக்கவிருக்கின்றது.  இவ்வாண்டு கனடாவின் 150 ஆண்டுநிறைவும் ஆகும்.

 

மாநாட்டின் கருத்து முழக்கங்கள் அல்லது உள்ளுறைத் தலைப்புகள்

ஆழ்தமிழின் அழகும் ஆழக்கற்றல் திறனும் (Deep Learning)என்பதும்

தமிழில் தரவு அறிவியல் (Data Science)என்பதும் ஆகும்.

 

தமிழ்க்கணிமை ஆய்வுலகில்  இயற்கைமொழியியல் ஆய்வுகள்

பெருகிவருகின்றன .  ஒளிவருடி எழுத்துணரி நுட்பம், எழுத்துரையிலிருந்து ஒலிவடிவப் பேச்சுரையாக்குவது, திராவிடமொழிகளுக்கிடையே இயந்திர மொழிபெயர்த்தல்,
மொழியியல் நோக்கில் மொழித்தொகுப்பியல்  (Corpus Linguistics) ஆய்வு
போன்ற பற்பல  துறைகளில்  நல்வளர்ச்சியைக்  காணமுடிகின்றது.  இவற்றில் இன்னும் பற்பல முன்னேற்றங்கள் அடைந்து கொண்டேயிருக்கவேண்டிய இக்காலத்திலேயே அடுத்தக்கட்ட  நுட்பியல்  வளர்ச்சியாக மலர்ந்துகொண்டிருக்கும்  ஆழக்கற்றல் (Deep Learning) என்னும் துறையிலும் தரவறிவியல் (Data Science) துறையிலும் கால்பதிக்க வேண்டியுள்ளது. செயற்கை அறிவுத்திறன் என்னும் துறையின் உட்துறையான இயந்திரக்கற்றலின் உட்துறையில் பெருவளர்ச்சியாக ஆழக்கற்றல் எழுந்துள்ளது.

 

மகிழுந்துகளும் சுமையுந்துகளும் சாலைகளில் ஓட்டுநர் இல்லாமலே ஓடுவதற்கும், சதுரங்க விளையாட்டிலும்கோ’ (Go)என்னும்விளையாட்டிலும்
உலகத்திலேயேதலைவல்லவரையே தோற்கடிக்கும் வல்லமையும் கொண்டுவளர்ந்துவருகின்றது.

மாந்தனைப்போலவே இடம்சார்ந்து சூழல்சார்ந்து கற்று முடிவுகளுக்கு வரும் ஆழக்கற்றல் திறன்கள் வளர்ந்துவருகின்றன. தமிழ்மொழியைத் தாய்மொழியாகக் கொண்ட ஒரு தமிழரைப் போலவே கேட்டு  விடையளிக்கவல்ல அல்லது செயலாற்றக்கூடிய கணியியந்திர நுட்பங்கள் வளரவிருக்கின்றன. ஆகவே இதைக் கருமுழக்கங்களுள் ஒன்றாகஇவ்வாண்டு கொண்டிருக்கின்றோம்.

பெருந்தரவறிவியலாலும் ஆழக்கற்றல் திறனாலும் வியப்பூட்டும் புதுத்தீர்வுகளும் அணுகுமுறைகளும்  கிட்டும்  என்பது தெளிவாகின்றது.ஒரு வியப்பூட்டும் அறிவியல் கிடுகிடுவென எழுகின்றது.

இவற்றைக்கருத்தில்கொண்டு

 1. மாநாட்டுக்கென ஓர் இலச்சினை
 2. மாநாட்டுப் பதாகையில் முழக்கம்

 

ஆகியவற்றுக்கான அடவு/வடிவமைப்புகளை (Designs) ஏப்பிரல் 30 ஆம் நாளைக்குள் படைத்தளிக்க வேண்டுகின்றோம்.

இப்போட்டியில் இவை இரண்டுக்கும் தனித்தனியான பரிசுகள்உண்டு. மாநாட்டில் அறிவித்து பரிசுகள் வழங்கப்பெறும். பரிசுத்தொகைகளை உத்தமம் நிறுவனம் அளிக்கிறதுஎன்பது குறிப்பிடத்தக்கது!

 

உங்களது படைப்புகளை ed@infitt.org  மற்றும்  cpc2017@infitt.org ஆகிய இரண்டுமின்னஞ்சல்களுக்கு மட்டுமே அனுப்பிவைக்கவும். எங்களது முடிவுகளை வெளியிடும்வரை உங்களது படைப்புகளை வேறு எந்த மின்னஞ்சலுக்கோ குழுவுக்கோ அனுப்பக்கூடாது.

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட படைப்புகள் உத்தமம் நிறுவனத்தின் முழுக்காப்புரிமைக்கு உட்பட்டதாகும் ஒப்புதலை படைப்பாளர்கள் கொடுக்கவேண்டியிருக்கும் என்பதையும் தெரிவித்துக்கொள்கிறோம்.

300 டிபிஐ யில்  (300 DPI) இருக்கவேண்டும்

RGB, ,CMYK அடிப்படையில் இலச்சினைகள் தரப்படவேண்டும்.

Read More

By EDINFITT