Measure for Measure (a tale from Shakespeare)
Tamil Translation by Natesa Sastry
(in Tamil, TSCII format)

¢ ¢ .
ơ: ʾ â¡


Acknowledgements:
This work is the Tamil version of "Measure for Measure (a tale from Shakespeare) by Natesa Sastry published in 1893.
Our sincere thanks to the Tamil Heritage Foundation for providing us wit scanned image version of this work and permission to publish this machine-readable version of the etext as part of Project Madurai collections.
PDF and Web versions Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland

This etext has been prepared via Distributed Proof-reading implementation of Project Madurai
We thank the following for their help in the preparation of this etext:
Ms. Deeptha, S. Karthikeyan and V.S. Kannan
This Etext file has the verses in tamil script in TSCII (v. 1.7) format
So you need to have a TSCII Tamil font and the web browser set to "user-defined" charset to view the Tamil part properly.
© Project Madurai 2007.
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation of
electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet.
Details of Project Madurai are available at the website
http://www.projectmadurai.org/
You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.


Measure for Measure (a Tale from Shakespeare)
in Tamil by Pandit S.M. Natesa Sastri, B.A.,
(Member of the Council of the Folklore Society. London.)

¢ ¢ .

,
ʾ â¡á .

(Reprinted from the "JANAVINODINI" with the permission of the M.S.B. & V.L.Society.)
Madras: SRINIVASA, VARADACHARI & CO.
1893.
Price - 2 Annas.
MADRAS: PRINTED BY SRINIVASA, VARADACHARI & CO.,
MOUNT ROAD
Book Source: British Library, London and Tamil Heritage Foundation


¢ ¢ .


Ţɡ (Viennna) ̽ úɡ ɢ. šȡ¢, ¢ ¢ ̽ Ţ 񼡸 . Ȣ è š ¡ â즸. 򧾺 Ģ¡ 즸ǡ ϼ šš¡ɡ š ; ¢ 󾧾Ȣ ç¢. ɡ Ǣ 츢 Ģ¡ 󾨾, ɡ ¢ 쨸 ǡŨ ú , á ¡â Ţ ɡ ž ġ á ̦ Ţ ɢ.

Ţɡ ﺣġ (Angelo) ȡ ɢ . ̽ Ŧ áâ Ȣ. ú Ũ ġ ġ (Poland) ž Ģ Ţȡ. ɡ Ţ; Ǣ ¡ ń â, ɧ 򧾺 ﺣġ Ц ɢ . ﺣġŢɢ Ţ ǡʧ¡ (Claudio) šĢ Ģ (Juliet) զ ¡ Ģ¡ Цǡ ţĢŨ ġ Ţ. 측 Ĩ šŢ ﺣġ áþ ŢŢ. Ċ (Escalus) ȡ ǡʧ¡측 즸 áþ ¢; Ţ šŨ Ţ , ǡʧ¡ ź  Ţ Φ šâ Ģ .

ǡʧ¡ šĢ 愢¡ (Lucio) ȡ . ¢ ǡʧ¡ Ũ 츢, " 愢¡! ¡ ġ (Isabella) Ȣš¡? Ţн 즸 ź 򧾺츢ȡ. ȡ ž 측â; ɾ Ģ ﺣġŢɢ Ţ .  ƨ ú ո ɢ" ȡ.

愢¡ ¡ ġ 즸 . ź ž âЦǧ Ţ Ӿ ź¢ɢ 즸. šĢ 愢¡ " 򾢸 ¢ǡ" Ţɡ. ¢ Ţź ɦ Ȣ ġ ɡ. ġ Ţн 측¡ Ǣ¢ Ȣ . è 愢¡ â¡Լ, "! ġ ŢĢ츢ȡǡ. þɡ ¨ Ȣ " , 째 ġ 츢, " ; þ 츢" ڧ. 愢¡, "  ĢĢ츢ȡ; զ Ģ¡ ¡ ɢ Ţ𼧾¡" ȡ. ġ ɧ Ģ ɢ¡ɢ Ȣǡ¡, " ; ǡʧ¡ Ģ Ģ¡ 즸 տ 진 𼡧" ȡ.

愢¡ "ġ ú Ǣ ; ﺣġ ɢ á 츢ȡ. ǡʧ¡ Ģ Ģ¡ Цž š Ģ ӾĢ Ũ ¢츢ȡ. ǡ ú Ģ¡Ţ. ɢ úɢ ¨ ŢŢ츧. ǡʧ¡ ɢ ɡ" ȡ. ġ ӾĢ â, ž , Ч Ģž 愢¡ Ģ Ţ.

ʧ ġ úɢ Ģ Ţ ۨ ¢ . ú 򨾦 , 츢ŧȢ 츢Ħ, ﺧ 측 ɡ. ġ, " ¢ ¦ ɢ . ġŢ ׾ â¡ ú šȢ ȧ" ڦ, ú ﺧ Ц " Ĩ šŢ " ȡ. ġ ο, "¡ ΧƢܼ 񦼡տ ָȡ; ܼ ġ ¨ ħ?" , ﺣġ ɾɡ , "¾ š, ¡" ȡ. 째 ġ Ǣ š¢Ģ Ţ , ڿ ú ɢ즸 ţ Ч.

Ũ ɾ ﺣġ ; ը Ƹ â ɢ ոŢ. Ũ ǡ츢 ġ ¨ ŢŢ Ţ.

ڿ ¢ ¨ ŢŢ , ﺣġ â , ȢŢ ɢ¡ ۼ ¡ɡ ǡʧ¡ ŢŢ ɡ. ġ ¢Ȣ " ¡ ɣǡ, 쨸¡š?" , ú "¡ " ȡ. ġ " ¨ ŢŢ측 Ģ ﺨ ̽ ǢŢθ" , " ɡ  ¡ ȡ. Ũ¢ ɡ¢ ġ â¡ Ũ ¡ . 즸 š¡ ; Ħɢġ Χš. Ţ ħ" ﺣġ ɡ.

ġ ¡ ¡â Ģ θȦ즸 Ĩ 츢 , ɢ ɢ¡ 즸 . 즸 ɢ¡ ɢ¡; ɢ¡ń â ú. ńм ɢɢ ǡʧ¡ Ģ ¢ Χ, â Ȧ . ǡʧ¡  ġ "Ţ Մ 򾢸 " ž. ɢ¡ ń ú 󧾡, ¡, Ţ ? , ġ ǡʧ¡Ţɢ 񦼡 󧾦ȡ. úɡ ɢ¡, ʧ Ģ, Ǣ¢ Ч ,  â¡ ¢ ȡ.

ġ, ﺣġ áɢ ɨ, ǡʧ¡ ŢŢ ɢ¢ Ȣ ¢ Ч 񼨾 Ģ, " â Ũ á Ţ Ħ ڸ" ȡ. ǡʧ¡ " áŢ â?" , ġ Ȣ¡ Ţ. "Ţ á â 츢ȡ; ! ɢ ̦ ¢. 󧾡м á ŢΧŧġ Ţ. Ȣŧ! , áŢ ¢ ̨š ɡ! Ꭰ¢ ŸǦġ šȡ ġ, ŸǢ ȧ " š ɡ.

ɢ¡¡! áþ¡ Ũ 츧Φ տ . Ũ â . â¡¡ ھĢ Ţ. ɢ ¾ á 츧о. § áɸ ɾ Ц" ȡ. ɨ ǡʧ¡ Ȣ Լ ɾ ɧ Ц ơ ȡ.

ġ Ǣ¢ Ţ ɢ¡ " Ƹ ̽ Ƹ " , , ú, ﺣġ Ŧ Ţ𼡧; šá Ȣ§. Ũ ¡ɡ Ţ¢ 򨾨 â Ǣ ŢΧ" ȡ. úɡ, ا ﺣġŢ 򨾨 úɢ ǢŢ𼡦 ¢. ɨ째 ɢ¡ ńâ ú " ; á ġ Ţâ즸š. ָ, Ц ¡ɡ , . " ȡ. ġ 째, ɡ 𸢧. ָȣ, ɢ¡ ń â ú ġɡ. " üâ (Frederick) ȡ ţ . â¡ɡ (Mariana) ȡ ¢츢ȡ. Ũ ﺣġ ɡ Ģ¡了 츧 򨾦ġ Ģ Ȣ ; ¢ §, ټ ţ Ģ. 񺡾 ç áɡ ﺣġ Ũ  Ǣ츢ȡ. ¨ â Ч Մ 즸츢ȡ. ¢ɡ ġ! : ﺣġŢɢ Ȣ ɢ¡ ž 즸 Ţ; ġ â¡ɡ Մɢ ŢΧš. 󾾡. ﺣġ Ũ Ģ¡ Մġš. Մۼ ̽ 񺡾 Ш ǧš " Ȣš ɢ¡ , ġ 째 󧾡 ɢ¡¢ ̽ , ا Ш ﺣġŢɢ ȡ. ú â¡ɡŢɢ ţ ȡ. ɧ ɢ¡ ńм Ũ ɡ¡ â ú Ţ ¡¢.

ġš ﺣġ ĢŢ ɢ¡ Ģ¢ â¡ɡ ţ Ч. è ɢ¡ áþ ɡ , ġ, â â Ţ𼾡 Ģ, ո á 츢Ȧ, á쨄즸¡ Ģ츢Ȧ, Ţ áâ çΦ Ӿġ ﺣġ Ģ, ׸Ǣ . ɢ¡ š â¡ɡŢɢ " ɨ ɾ 즸 š¡ɡ Մ š" ȡ. â¡ɡ Ч 󧾡 񧼡 , ġ, , ɡ ŨŢ š, ¨ ܼ Ģ ç¦ȡ.

úۨ ʧ ġ ġ â¡ɡ ﺣġ Ȣ ȡ. ǡʧ¡ ¢̧ ɢ¡  ȡ. â ǡʧ¡Ţۨ 츢¦ ħ. ɢ ġ â â 즸 ǡʧ¡ ӾĢ ʧ Ţ  Ÿ Ţ. è ú  Ÿ, ǡʧ¡ ܼ, ڸ¢ Ţ¡측 Ĩ ǡʧ¡ Ħ ﺣġŢɢ Φ 즸. Ÿ ﺧ Ţ. ɢ ɢ¡ ɢ¡¡ ɡ úɡš úɢĢ צ ɡš Ţ. 째 ɢ¡, ǡʧ¡ ¢ šܼ â ú Ӹռ ɢ , Ÿ š Ÿ ¢ šŢΦ ɡ.  ɢ è ţ¡ɡ ǡʧ¡ ոŨ¢ Ȣ ȡ. ɢ¡ Ȣ ؾ è ؾ, úɡ¡ š Ӹ ¢  Ÿɢ . â Ÿ , Ũɫúۨ ɡ Ĩ¦ ﺣġ Ţ ǡʧ¡ Ȣ .

Ţ ¢ ¢측Ȣ ú, ǡ âŢĦ, ڿ ¢ Ţɡ Ŧ, ﺣġ Ӿ š¢ 츧Φ, á ̨ȸ ɡ Ģ즸ǧΦ ʾ þ ؾɡ.

Ţɧ ġ  ǡʧ¡ 츢ȡɡ Ţâ, 측 ɢ¡ ń 측 ú, ǡʧ¡ Ģ츢ȡ, Ĩ áâ¢ħ ﺣġŢɢ Ţ ȡ. ¡ ġ Ч Ţ 측 Ģ측 ɨȢ, ɢ¡ ¡ ɨȢ ɡ. ú, â Ģ Ţ׼ ú ȡ, â â¡ Ģ š¡ɡ ¡ ̦ , â¡ɡ ţ ȡ. Цǧ Ţ Ţ Ǣ Ţ. Ţ Ǣ ɢ¡ ń Ȣ ר Ũ측ɢ Ţ ¡ áń 츢 Ц. Ǣ ġ Ũ Ӿš¢ħ . ú 󧾡 ǧ¢. ﺣġ Ţ úɢ Ţ. 쨸¢ ġ â¡ 츢Ȧ ú п, ¡ žç! ç! Ũ Ц . ǡʧ¡ Ţ¢ . ǡ. Ũ ŢŢ ﺣġ ú , ¨ Ȣ ɡ.

â 측 . ¡! Ţ Ţ𼡧Ȣ š쨸 Ţ; ¨ Ţ 즸 ȡ. ú ﺧ ɦ ﺣġ , , ɡ Ģ츢 ڸȦȡ. â¡ɡ ը ҧ! â , Ծ , ¢ Ծ Ţ ç! . ﺣġ Ƣ򾾡 ָȡǡ, ռ . Ÿ즸ġ 섢 ¡ (Lodowick) ɢ¡ ȡ. ú ɢ¡ń 즸. Ȣ Ģ ʧȢ. Ÿ즸 ġŢ ¢ ̽ ú .

ɡ Ţ 򨾨 Ǣ 츢ȡ ﺣġ Ȣ â¡. Ţ ž Ţ¡ ﺣġ 즸 Ƣ. " Ũ¢ â , ɢ â; ¡á ¨ ŢŢ츢ȡ" ﺣġ ħ, ú Ċ Ҩ, ¡, ﺣġ ۼ ܼ Ţâ. Ǣ§ ɢ¡ ոȦ Ģ Ǣ ȡ.

Ч ﺣġ Ţâ󾧾 , ú Ţâ Ţ Ũ, Ţ . Ċ ﺣġ Ŧ, ɢ¡ ¡ 째 츢ȡ 즸쨸¢ħ ɢ¡ Ȣɡ. Ũ Ċ "ǡ ﺣġ Ҩ Ţ ŢŢ , , ú? ռ Χġ Ӽ Ţ" ȡ. Ċ, Ţâ ú Ч¢츢ȡ, , ɢ¡, Ǣ Ţâ ú Ţ? â ﺿǢħ ǧš Ÿ šŢ . Ċ  žɡ Ģ ɢ¡ ń úɡ Ȣɡ. ӾĢ ﺣġ. ¢Ģ ̧ ȡ.

ú ̽ž¡ ġ , " , ɢ¡ úɡ ȢŢ. ɡ ŢҸȡ. ̨ ɦ , , Ĩ¢ĢЦ ɡ Ȣ¡ Ƹ ǡ" 즸. , ǡʧ¡ 츢ȡ 즸ǡ, ɦ ¨ ܼ Ţ𼧾 . ﺣġ š ú ŢĢ ȢЦ񼾡 â§, ĢŢ Ȣ Ţâ . 섽 Ĩ Ţ . Ȣ. Ţ ȡ. ú " ġ ȡâŢ. ǡʧ¡ Ţ ɨ Ţ¡¢ Ȣ, â¡ɡ 츢, ŨŢ Մ Ŧȡ ɡ ȡ. â¡ɡ, " , Ģ " ú ĢŢ ﺣġŢ ¢ .

ﺣġ Ģ ġ Ţ ǡʧ¡ ¢ ġ Ţ¡ ﺣġŢ ¢ç 񺡾  ¡ . â¡ɡ ġ " ú Ģ Ţ Մ á 섢즸¡" 즸, ӾĢ Ţ¡ ﺣġ츢 ú Ģ Ţ ﺣġ ŢŢ 즸. ¢Ģ ǡʧ¡ ú Ũ ġ 츢, , ; ̽ ɡŢ; ¨ Ħ¡ Ȣ . Ӿ á¡ ¨ ɡ Ģ Ũ 츢즸.

ﺣġ, Ÿǡ¢ â¡ɡ ɢ츢. 측 ¢ 즸츢. ﺸ Ģ ۨ վ ¢! ɢġ 섢 Ȣ Ģ Ũ Ţξ ɡ. ¢ Ģ¡ . ǡʧ¡ Ģ, ú ġ, ﺣġ â¡ɡ Ģ¡ 즸. ġ Ţн 즸ǡĢ¡ ú Ģ¡Ц ¡ ġ .

̽ Ǣɡ θǦġ 򾢨. Ģ ţŢ Ţš, ǡʧ¡ Մ ¢ 즸 ŢƢš Ȣ ġ¢. ¡¡ ú, ̽ ġ 񺡾¡ Ƣ ͸š.

" о ."


This page was last updated on 10 August 2007.
Feel free to send corrections and comments to the Webmaster.