Holy Bible - Old Testament
Book 28: Hosea
(in Tamil, TSCII format)

ŢŢĢ /
28 - ¡


Acknowledgements:
Our sincere thanks to Rev.Fr. Adaikalarasa, SDB of the Don Bosco Mission, Madurai for providing us with the"bamini" Tamil font e-version of this work and for his help in proof-reading of the TSCII version.
PDF and Web versions Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland

This Etext file has the verses in tamil script in TSCII format
So you need to have a TSCII compliant Tamil font and the web browser set to "user-defined" charset to view the Tamil part properly.
© Project Madurai 2007.
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation of
electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet.
Details of Project Madurai are available at the website
http://www.projectmadurai.org/
You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.


ŢŢĢ /
28 - ¡


1.

1.       価Ţ úǡ ¡, ¡, , 츢¡ Ǣ Ǣ, ¡š çĢ ú áš Ǣ, ⢠¡ Ǣ š Ч:
2.       ¡ Ƣ¡ Ӿ §, Ũ 츢, Ţ 򾢨 즸: ź Ǹ : ɢ Ũ Ţ Ţĸ ź ȡ.
3.       ʧ ¢ ǡ 즸. 즸 .
4.       ¡ 츢, â â: ɢ Ȣ çĢ Ƣ측 Ţ 򾡨 : ç 𺢨 Ƣ Χ.
5.       Ǣ, â 츢 çĢ Ţ ȢΧ ȡ.
6.       : Ũ , ġ ո â: ɢ ç ɢ ը : ɢ츧 .
7.       ɡ 価 ը Χ: Ǣ ǡ áħ Ţξ : Ţ, š, ̾ø, ̾ ţ ŢŢž ȡ.
8.       ġո .
9.       ¡ , ġ â: ɢ, : ٨ .
10.       ¢ ç Ǣ 쨸 ¡ . ۨ ȡ, š Ǣ .
11.       価Ţ çĢ ȡ . 즸 Ũ , Ģ š: Ч çĢ .

2.

1.       Ǣ . ո âǢ .
2.       측, ɧ¡ 측: Ţ: : ź Ȣ Ӹɢ, Ţ Ȣ ɢ .
3.       ġŢ, Ũ иâ ɢ¡̧: Ǣ Ũ ̧: Ŀ 츢,  ɡ Ũ .
4.       Ǹ ը : ɢ ź .
5.       Ǣ ź¡ š: : , ¢ , ո Ĩ ȡ.
6.       ġ, Ƣ ǡ : â ҧ: ǡ Ƣ ġ.
7.       š: ɡ Ǣ . âš: ɡ . , Ӿ ɢ : Ţ, ȡ¢ .
8.       Ш á ú ȢŢ. šâ , Ǣ .
9.       ġ, Ш , á ú 즸: ɢ Ǣ ġ Ȣ .
10.       ا ٨ ǢЧ: ۨ ¢Ģ Ũ ŢŢ .
11.       ġ Ţơ츨 š ٨ տ ԧ ƢŢΧ.
12.       Ģ¡ Ģ ٨ á , ơ̧: 츢ŢΧ: Ţ̸ ¡.
13.       Ǣ Ţơ츨 Ǣ Ҩ ɡ: Ũǡ ǡ , : 측 Ũ ȡ .
14.       ġ Ũ : Ŀ Ũ : ո ټ ͧ.
15.       ٨ á : 쨸 쨸¢ š¢ġ ڧ: Ǩ¢ Ǣ, ɢ ǢȢ Ч š.
16.       Ǣ, : ē ɢ ɢ ȡ .
17.       ٨ Ţɢ Ǣ 츢ŢΧ: ɢ Ģ .
18.       Ǣ, Ţ̸ǡ, š ȨŸǡ, ȡ 측 쨸 : Ţ š ɢ ȢŢΧ: Ȣ .
19.       ç! Ţġ ɡ Ц: ¢ ¢ ɡ .
20.       ȡ Ҽ ɡ : á ȢЦš.
21.       Ǣ ڦƢ Ǣ ȡ . š Ƣ¡ ڦƢ Ǣ: Ƣ¡ ڦƢ .
22.       , Ш, á ú, Ƣ¡ ڦƢ . âƢ¡ ڦƢ ȡ .
23.       Ũ 즸 Ţ, ġ ո ը Χ: ġ 츢, : .

3.

1.       ɢ Ȣ Ч: ç 즸, á ŢҸ. ɢ ǡ. ¡ , Ŧȡɡ Ģ Ţâ .
2.       š Ũ Ǣ측͸ Ȩ š Ш 즸 š .
3.       Ũ 츢, ź򦾡Ƣ â¡ Ŧȡ ¡, ο 째 âǡ šƧ. 측 š .
4.       ç úɢȢ, ɢȢ, Ģ¢Ȣ, Ģ Ȣ, ¢Ȣ, ĸȢ .
5.       , ç ǡ Ũ úɡ ţ š: ھ Ǣ Ũ 򧾡 š.

4.

1.       ç 츧, â š쨸 : ¢ǡ : , : ר Ȣ Ȣ .
2.       ¡, Ԩ, , , Ţ ոŢ. ġ θ Ȣ: Ƣ Ƣ Ţ.
3.       ġ Ҹ: ¢ ġ Ģ : Ţ̸, š ȨŸ, š ܼ Ƣ .
4.       ¢ 측 : : էš 측θ Ģ츢ȡ.
5.       Ģ Ȣ Ţš: Ţ š츢 ɡ Ȣ Ţš: ƢŢΧ.
6.       ȢŢ¡ Ƣȡ: Ȣ 츽: š á 츽. Ǣ Ţ: 츨 ŢΧ.
7.       ָɡǡ á : ¡ ڧ.
8.       Ǣ ǡ ¢ 츢ȡ:  ̸ȡ.
9.       â â: ٨ Ƣ측 ̧: ٨ 째 Ǣ.
10.       Ũ : ź ָ: ɢ ź ž Ũ Ţ.
11.       , á ú Ȣ .
12.       ¢ Ȣ : ȦƢ ڸ! Ţ Ȣ : Ţ ž רŢ .
13.       Ǣ Ģ¢θȡ: ڸ , šĢ, , ž Ǣ Ҩ Ҹȡ: ġ ҾŢ ź ȡ: Ţ âȡ.
14.       ҾŢ Ţ , Ţ â, : ɢ, Ţá ȡ: žǡ Ģ иȡ: Ȣ Ƣ š.
15.       ç, ź â, 価 Ⱦ : Ѩ¡: 򾡧 : ¢.
16.       츼 ͨ ç š¢츢ȡ: Ǣ¢ ʨ ?
17.       ᢠĸǡ . Ũ ŢŢ.
18.       ʦȢ ź 츢ȡ: § ̾¡ ŢҸȡ.
19.       쨸Ǣ Ȣ : Ģǡ š.

5.

1.       츧, : ç 򾡧, ɢ: úɢ ţ𼡧, Ţ : á θ: Ţ ¡ 츢ȣ: Ţâ Ũ¢츢ȣ.
2.       ﺸ ƢĢ ǡ: Ũ .
3.       ᢠȢ츢: ç šɾ: á¢! ź 츢ȡ: ç 츢:
4.       ٨ Ǣ Ǣ Ţž: ɢ, Ţ 𦸡: ŨȢ Ȣ 츢.
5.       çĢ á : ç ᢠġ ȢŢš: 価 ǡ ȢŢš.
6.       θǡ Ũ š: ɡ Ũ : Ţ Ţĸ Ţ.
7.       쨸 Чá : ɢ ɢ Ǹ ȡ: ا š Ţ .
8.       ¡Ţ : áŢ 측 : 򾡧ɢ : ! ոȡ.
9.       Ǣ ᢠơš: çĢ ھ¡ â Ũ ȢŢ츢.
10.       価Ţ Ǣ 츢 š: 쨸 .
11.       ᢠθȡ: θȡ: ţ Ǹ ž .
12.       ¡ á¢ Ţ 츢: 価Ţ ţ ڧ 츢.
13.       ᢠΦ: 価 : ᢠâ¡Ţ ҸĢ , ¡ ú ɡ. ɡ, ̽츧š, ȧš ɡ ġ.
14.       ɢ, ᢠ, 価Ţ ţ ʨ : Ţ : 츢즸 : ŢŢ ۧ á.
15.       Ƣ , Ũ, ŢΧ. 򾢧 š.

6.

1.       š, â ҧš: ŧ, ŧ ̽š: 츢 ŧ, ŧ š.
2.       ¢ Ǣ: ȡ Ǣ Ţš: ɢ¢ šΧš.
3.       ȢŨš, ŨȢ Ȣ ӨΧš: ը Ч : Ƨ, ǧɢ â š ȡ.
4.       á¢! ? 価! ? ħ Ũ ɢ Чȧ!
5.       ɡ š츢 Ƣ¡ ţ򾢧: šƢǢ Ţ: Ǣ Ǣθ.
6.       ¡ Ţ Ģ , 򨾧 ŢҸ: âĢŢ, ר Ȣ Ȣŧ ŢҸ.
7.       ǡ 쨸 Ȣɡ: 쨸 Чá .
8.       ¡ ʧ¡ : 츨 .
9.       Ƣ측 Ǣ 째 Ƣ¢ : Ψȡ !
10.       ç â ¦ġ : ᢠź , ç .
11.       価! Ũ측 Ȣ츢. 츨 ɢ ,

7.

1.       ç¨ ̽ , ᢠ Ǣ: â¡Ţ ġҸ : ﺸ ȡ: ռ ѨƸȡ: Ǣ ݨ¡θ.
2.       ٨ ŢɸǦġ Ţ 츢 . Ũ . 츢.
3.       ¢ɡ ú, Ǣɡ Ţ츢ȡ.
4.       Ţ : â : Ӿ ǢŨ¢ ȡ .
5.       úɢ տ! Ģ á ú Ȣ : ú 측çá ġŢɡ.
6.       Ǣ â: Ǣ æġ : ¢ Ţ â.
7.       ġ ġ 츢ȡ: Ǣ ¡ Ţ̸ȡ: Ǣ ú ţȡ: ۧ 츢 Ţ.
8.       ᢠȢռ šȡ: ᢠ¢츢ȡ:
9.       ɢ Ȩ ȢﺢŢ: ȢŢ. ŢŢ: ȢŢ.
10.       çĢ á : ¢, ǡ â Ţ: Ũ Ţ.
11.       ᢠȢŢġ ȡ 츢ȡ: Ш 츢ȡ: â¡Ţ ҸĢ θȡ.
12.       , ŨĨ ŢâΧ: š ȨŸ Ţ : 측 .
13.       ¡ ! Ţ Ţĸ, âȡ: Ƣ׾ 츢, á ĸ : : ɡ á ȡ.
14.       Ģ 츢 ĢŢ, ȡ, 쨸Ǣ ڸȡ: Ш측 á ú, ǧ ȡ:
15.       ¢Ţ, Ģ á 츢ȡ.
16.       츢 Ҹȡ: ¡ Ţ 츢ȡ: ٨ š ɢ šǡ š: Ч ɢ ¡.

8.

1.       측 ! ը ţ ո: 쨸 Ȣɡ: Ȣ .
2.       ç 츢 Ģ, ק, Ȣ츢ȡ ȡ.
3.       çħá ɨ Ţ: š.
4.       ú : ɡ : : Ȣ Ȣ. Ǣ¡ ɡ 즸 ĸ : ƢЧ .
5.       â¡ Ƣ ʨ 츢: á â. Ш ¨¡ ?
6.       çĢ ȡ! ħ! Ţɻ ! â¡Ţ ŢΦ¡.
7.       Ţ츢ȡ: ¨ . ¢ ž: Ш ȡ Ţž: ʧ Ţ ɢ§ Ţ.
8.       ç Ţ¢: Ȣ Ţ š 츢ȡ.
9.       ɢ¢ â ب â¡ ɡ. ᢠոȡ.
10.       Ģ Ȣ򾡨 Ш , ا . ͨ¢ Ȣ š.
11.       ᢠž Ģ Ц: ž ý¢.
12.       ¢츽츢 ؾ , 츢 š.
13.       Ģ ŢҸȡ: Ģ ,  ϸȡ: Ȣ ŢŢ: ȡ,  Ţ ȡ: š: ǡ š.
14.       ç Ũ Ţ ɸ ɡ: 価š ɡ: ɡ ۨ ҧ: ۨ 츢Ţ.

9.

1.       ç§! Ǣȡ: 츨 Ǣ측. ר Ţ ź Ƣ â: Ǧġ ŢǢ Ģ θȡ.
2.       , á ɢ Ƣ Ǣ: Ҿ á ú ġ .
3.       â ¢ : ᢠš: â¡Ţ 𼨾 .
4.       á ú ġ š : Ǣ Ģ : ţ Ģ: ¡ : ɢ, Ǣ . â ŢĢ ž.
5.       Ţơ Ǣ ȡ? â տ Ŧ?
6.       Ƣ š: : š. Ţ Ǣ¡ â 了Ȣ ʸ â . Ǣ ܼǢ Ҿ .
7.       Ţ: Ţ: ç ȢЦ. Ģ ̾¡, Խ¡ š츢 ɡ 츢ȡ: Ţ Ȣ즸 ڸȡ, ȡ.
8.       Ǣ ǡ ᢠš츢 ġǢ¡ 츢ȡ: ¢ ż ɢ Ũ Ũ : ۨ Ǣ ŢĢ ׸.
9.       ¡Ţ Ǣ Чħ, Ψ ž 츢ȡ: ٨ ¨ Ţ š: ٨ .
10.       Ŀ á ̨ĸ ç¨ . Ÿ Ӿ ¨ . ǡ ¡ , 째 ǧ .
11.       ᢠȨŧ 󧾡Ţ: , ŧ, â ק á.
12.       Ǹ , ﺢ¢á Ǹ : Ţ Ţ, ¡ !
13.       , ᢠ츨 ǡ 츢¢츢ȡ: ᢠ츨Ǧġ š.
14.       ŧ, , ?  š Өĸ .
15.       Ǣ 了 ¡ Ģ š¢: : ٨  ɢ ţɢ Ţ: ɢ Ҧ , Ǣ ĸ측á 츢ȡ.
16.       ᢠţ: ٨ ¢: ɢ ɢ : Ǹ ȡ, ٨ 󨾸 ŢΧ.
17.       ǢŢš: ɢ, Ţ Ţ: Ȣ Ţ ʸǡ âš.

10

1.       ç á즸, ̾¡ ɢ 째 : ̾¡ ɢ 򾧾, ̾¡ Ģ : 򾨸 Ҽ Ƣȧ, ¡ .
2.       ǡ , š: ٨ Ģ š: ٨ 츢š.
3.       , ú : ﺢ Ţ: ú , š? .
4.       ţ š򨾸ǧ ͸ȡ. ¡ 쨸 ȡ: ġ, Ģ Ǣ Ө θ Ө.
5.       â¡Ţ ¢ 򾡧ɢ ʨ ɢ : Ч¢: Ȣ š: š.
6.       Ч â¡Ţ ¡ Ǣ Χ. ᢠš, ç ġ¡ š.
7.       â¡Ţ ú Ƣ ƢЧš.
8.       çĢ Ƣ ġ Ƣ: , Ҿ Ȣ Ģ : ĸ , 즸 ڸ , Ţ š.
9.       ç ¡Ţ ¢ ǢĢ : ¡Ţ ġ á?
10.       : á Ȣ .
11.       á¢, ȡ , Ҩ Ţ š 츢ȡ: ɡ Ƹ Ѹʨ : ᢠâ Χ: 価 š: ¡째 .
12.       Ţ : ɢ Ũ : â : ɢ Ƣ Ũ Ţ.
13.       Ψ ؾ: Ţɨ Ũ : ɢ ȣ: Ǣ , ţǢ 쨸¢ 쨸 .
14.       ġ Ǣ : ¡ Ƣ: â Ǣ Ƣ Ǹǡ .
15.       򧾧! Ţ측 š . Ţ çĢ ú Ƣ ھ.

11.

1.       ç ¡ : Ģ .
2.       򧾧ɡ, Ţ š Ţĸ ɡ: Ģ¢, ĸ ɡ.
3.       ɡ ᢠ¢Ţ : ¢ : ¢, ̽츢 á ɡ.
4.       â θǡ , ¢ڸǡ : Ѹ Ȣ: ʧ.
5.       째 š: â¡ ú: ɢ ɢ Ţ.
6.       ٨ ɢ Ǣ á š , ׸Ǣ 츢Ţ, ŢŢ.
7.       Ţ Ţĸ žħ 츢ȡ, Ѹ ž Ģš: Ѹ š .
8.       á¢! ŢΧ? ç§! ? ģ̇? ¢ Ч ŧɡ? ̸, Ƣ.
9.       ɨ : ᢠƢ : , ɢ: ŢĢ , ġ, á .
10.       á š:  : ,  . Ǣ Ҿ Ģ 즸 .
11.       ɢ ȨŸ, â¡ ɢ ȡ츨 : ţθ젧 , ȡ .
12.       ᢠǢ : ç â ﺸ Ũ . ɡ, 価 ŧɡ 츢ȡ: á ɡ 츢ȡ.

12.

1.       ᢠ, θȡ: ɢ ո Ţ: â¡š 쨸 ȡ: Ҹȡ.
2.       価š : ¡째 Ƣ째 : š.
3.       ¡째 ¢ ¢Ȣħ ¨ : âɡ קǡ áɡ.
4.       š á á Ȣ : , ը 즸: Ũ : ۼ ɡ.
5.       ŧ Ǣ : á.
6.       ġ, ç§! Ǣ š: : ר .
7.       ɡ, ç á ¢ ɡɢ : 了 ⧠ŢҸȡ.
8.       á¢, 측ɡŢ, 즸 즸 ȡ. ɡ, ġ ܼ Ģ Ƣ ȡ!
9.       ɢ Ӿ ǡ : Ţơ Ǣ ܼǢ š .
10.       š츢Ǣ : 𺢸Ǣ 쨸 츢: š츢 š¢ġ ŨǢ .
11.       ¡  Ģ Ƣš: Ģ Ǹ Ģ¢ž ׺ է Ţ ٨ Ģ Ţ.
12.       ¡째 á ɡ: ç 측 Ƣ : 측 .
13.       š츢 Ũ ç¨ Ģ . š츢 á и.
14.       ᢠɡ: ۨ ۨ Ƣ ħ š: ۨ 󨾨 ħ š.

13.

1.       ᢠ§ ɧ¡ : çĢ : ɡ, Ƣ .
2.       , ȡ: ĸ 즸 š ȡ: ٨ Ǣ¢ ĸ : ¡ ɢ Ũĸ: Ģ¢ ȡ : ɢ ʸ θȡ.
3.       ġ ¢ , ŢŢ ɢǢ , Ȣ 츢 ĸ Ƣ¡ Ǣ Ҩ š.
4.       ɢ ŢŢ Ӿ ǡ : Ţ ר Ȣ¡: Ȣ .
5.       ĦǢ¢ Ȣ â :
6.       ¡ ɿȡ: Ũ ɡ.
7.       ġ Ģ: Ƣ¡ .
8.       ʨ Ȣ ʧ 墨 Ƣ: ȡƢ: Ţ ƢȢ.
9.       ç§, Ƣ : Ţ ¡?
10.       ú , ɢ . ú ? ?
11.       ú : Ũ ȢŢ.
12.       ᢠ : ۨ .
13.       측 ڸ ž ¢: ɡ, Ȣ : Ţ: ɡ, Ţ Ǣ 츢ȡ.
14.       ¢ɢ ŢŢɡ? ŢĢ ɡ? ! ? ǧ! Ƣ Ũ ? ɢ .
15.       ᢠɢ Ģġ: ¢ â  측 Ģ : ۨ á, ڸ . Ģ Ţ ġ šâ즸 .
16.       â¡ ר ĸ: Ƣ : šǡ š, ٨ 󨾸 š: ٨ ž ƢȢš.

14.

1.       ç§! ǡ â š: ġ ţȡ.
2.       Ƣ â š : Ţ Ȣ, ¡ɨ 즸: šƢ¡ ɢ Ǣ:
3.       â ŢŢ: ̾ç 𧼡: Ţ 츢, ק! ɢ 𧼡: â ڸȡ .
4.       ٨ ھ¢ ̧̽: . Ģ Ţ.
5.       ç ɢ Ģ: ģĢ š: ɡɢ Ȣ .
6.       ۨ Ǹ Ţâ : Ģ Ģ : ɡ š.
7.       Ģ ¢: Ш 򧾡š. á ʧ Ƣš. ɡɢ á ú Ҹ Ţ.
8.       ɢ ᢠĸ ? Ţ , 츨 : ͨ¡ ž . ɢ ġ ɢ .
9.       ŧɡ, : Ȣ ŧɡ, Ȣ : â Ȣ ¡ɨ: ¡ Ȣ 츢ȡ: ڸ Ȣ Ȣ Ţظȡ.

This page was last updated on 22 April. 2007
Feel free to send your comments and corrections to the webmaster.