Holy Bible - Old Testament
Book 26: Ezekiel
(in Tamil, TSCII format)

ŢŢĢ /
26 - 츢


Acknowledgements:
Our sincere thanks to Rev.Fr. Adaikalarasa, SDB of the Don Bosco Mission, Madurai for providing us with the"bamini" Tamil font e-version of this work and for his help in proof-reading of the TSCII version.
PDF and Web versions Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland

This Etext file has the verses in tamil script in TSCUU format
So you need to have a TSCII compliant Tamil font and the web browser set to "user-defined" charset to view the Tamil part properly.
© Project Madurai 2007.
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation of
electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet.
Details of Project Madurai are available at the website
http://www.projectmadurai.org/
You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.


ŢŢĢ /
26 - 츢


1.

1.       , , 𧼡ռ ȡá 쨸¢, Ţĸ Ǣ 𺢸 .
2.       -¡¡츣 ú
3.       ȡ, ⺢ Ţ 츢, š . â .
4.       쨸¢, ż츢Ģ Ţ . է Ȣ ͼţ , .
5.       Ţɢ ¢âǢ Ȣ. Ȣ ɢ ¢.
6.       š Ӹ, 쨸 .
7.       Ȣ Ҹ Ȣ. ɢ.
8.       Ȣ Ӹ, 쨸 Ч, 쨸Ǣ ɢ .
9.       šȢ 쨸 Ȣ 쨸 . ¢ Ӹ , ȡ .
10.       ɢ Ӹ, Ӹ, Ӹ, Ӹ Ӹ .
11.       Ȣ Ӹ šȢ, Ȣ 쨸 츢 Ţ. šȢ 쨸 Ⱦ 쨸 . ﺢ Ȣ ¢.
12.       š Ӹ . ġ Ţ ȧ, ġ . ¢ Ţ.
13.       âǢ, Ȣâ Ȣ, . áǢ ţ: ɢ .
14.       Ч ¢â Ţ.
15.       ¢â 츢§, Ӹ š ¢â ո ¢â .
16.       Ǣ : ø Ģ м Ȣ. : Ȣ Ŧȡ 𼾡 .
17.       ̨¢ Ȣ¢ ¨.
18.       Ȣ ŢǢҸ, š . ŢǢҸ ǡ .
19.       ¢â , ȡ . ¢â ɢ .
20.       ġ Ţ ȧ ġ . ¢âǢ Ţ Ǣ 󾾡 ȡ .
21.       ¢ . ¢ . ɢ ڼ . ɢ ¢âǢ Ţ Ǣ .
22.       ¢âǢ ĸ̧ Ţ . Ǣ , ž, Ȣ ĸ Ţâ.
23.       Ţ¢ Ȣ 쨸 즸 á Ţâ. ¢â š 쨸ǡ .
24.       Ȣ 쨸 Ģ . զ , ġ â æġĢ . Ģ Ģ ¢  š . ȧ 쨸 츢즸.
25.       쨸 츢 ȧ Ȣ Ģ Ţ¢ æġ .
26.       Ȣ Ģ Ţ¢ Ө ⨠â. ⨠ɢ â.
27.       Ȣ . Ч . Ȣ Ǣ .
28.       Ǣ ɢ šŢ Ȣ. Ģ . Ӹ Ţ: .

2.

1.       츢, ɢ! , ɡ ͧ ȡ.
2.       ɡ ͨ¢ Ţ : ɡ .
3.       ɢ, ɢ! 즸á  á ç Ǣ Ҹ. Ũ ٨ 㾡 즸á ĸ ȡ.
9 Ǣ Ҹ. Ǣ , á Чœ .
5.       ĸ ţá , Ţ 측Ţ, Ǣ š츢 ǡ Ȣ .
6.       ɢ! ﺡ. Ǣ . Ҿ ﺢ , ټ š, Ǣ ﺡ. ĸ ţá Ǣ Ũ .
7.       Ţ 측Ţ . ǡ ĸ š.
8.       ¡ ɢ! Ũ . ĸ ţ𼡨 ĸ측ɡ Ţ. š Ũ Ţ ȡ.
9.       츢 Ũ . է .
10.       է Ţâ. ؾ , θ ؾ.

3.

1.       츢, ɢ! Ţ. է ç ţâ ȡ.
2.       š , է .
3.       츢, ɢ! ո է ¢ ȡ. . š¢ ɢ.
4.       츢, ɢ! . ç ţâ .
5.       ɢ, â¡ Ƣ Ǣ , ç ţâ θȡ.
6.       â¡ Ƣ Ţ ǢǢ Ţ. 򾨸 ǢǢ ¢ġ Ţ .
7.       ɡ ç ţ Ũ Ţ Ũ Ţ. .
8.       ɧ, Ӹ Ӹ á Ȣ Ȣ á Ψ¡츢.
9.       Ȣ Ţ ھ 츢. ﺡ. Ǣ Ũ . ɢ, ĸ ţ ȡ.
10.       츢, ɢ! Ǧġ Ţ .
11.       Ǣ ǸǢ : Ţ 측Ţ ټ , á Чœ ȡ.
12.       Ţ § 츢. â ŢĢ , áĢ¢ .
13.       ¢âǢ 쨸 ȡ á Ģ Ǣ Ģ áĢ Ģ.
14.       Ţ 츢 . ɡ , . ɡ, .
15.       , ȡ 𧼡â . ¢ ɡ Ǣ ¢.
16.       â š .
17.       ɢ! ç ţ ɡ . š¢ á â쨸 .
18.       ¡â ھ , â측Ţ-򾣧¡ Ƣ¢ɢ ŢĸŢ, ¢ ǡ 즸 ġ â측Ţ- Ƣ¡ . ɡ Ƣ ħ Ч.
19.       ȡ, ¡ â, Ģɢ Ƣ¢ɢ Ţĸ , Ƣ¡ . ¡ ¢ š.
20.       ¡ ¢ɢ Ţĸ, ¢ Ȩ , . â측 򾢧ħ : ٨ . ɡ Ƣ ħ Ч.
21.       ȡ, ¡ ¡ â򾾡 ¡Ţ, š ھ. ¢ 즸š.
22.       â . 츢, Ǣ . ɡ ͧ ȡ.
23.       Ǣ . â , ȡ 񼨾 Ţ. Ӹ Ţ.
24.       , Ţ . ɢ : ţ !
25.       ɢ! Ǣ Ǣ ¡ ¢ڸ ȡ š.
26.       š¡ 즸 . ¡, Ц ¡ Ţš. ɢ ĸ ţ.
27.       ɡ ɡ š . Ǣ á Ч . : : ɢ ĸ ţ.

4.

1.       ɢ! , պ Ũ.
2.       Ȣ ڨ¢ á , . á ȸ , Ȣ Ȣ .
3.       á . á Ӹ 즸. ڨ¢ . ڨ¢ : ç ţ ¡.
4.       , ç ţâ . Ũ Ǣ .
5.       θ Ȣǡ, . ç ţâ .
6.       , , 価 ţâ 츧. Ȣ.
7.       ڨ¢ պ á Ӹ 즸, 򧾡, á š .
8.       ¢ڸǡ Χ. ڨ¢ Ũ Ģ ɡ ġ.
9.       ¡ Ш, šШ, , , , ¢ 즸. Ũ ȡ .
10.       ǡ 째 . Ȣ Ǣ Χ .
11.       񽣨 츧. Ǩ¢ Ȣġ Ȣ Ǣ Χ .
12.       šШ . ɢ ʸ ͼ.
13.       : š ç Ţ θ 𼾡 š.
14.       , á ŧ! է 𼾢. Ǩ Ӿ Ũ ɡ 򾨾¡, Ţ̸ǡ Ƣ𼨾¡ 񼾢.  ܼ š¢ Ѩ󾧾 .
15.       ɢ, â, ɢ ġ 츢. ȡ.
16.       츢, ɢ! պ Ţ è ̨ . Ũħ¡ . 񽣨 򧾡 .
17.       ɡ ̨ , š ſ쨸¡ Ƣ ɢ Ģ .

5.

1.       ɢ! Ƣ 򾢨 ġ š , 즸 Ĩ ʨ Ƣ즸. á ʨ .
2.       Ȣġ ڨ â Ţ ɡ â: Ȣġ Ȣ šǡ : Ȣ Ȣ ȢŢ. ɢ Ţ šټ .
3.       ¢ ӨɸǢ .
4.       , ¢Ģ â. ɢɢ ç ţ á .
5.       á Ч: Ȣâ θ Ţ պ Ч.
6.       Ȣ򾡨Ţ ǡ Ȣ . Ȣ θŢ ̾¡ . ɢ Ȣ 츢 Ǣ, Ǣ š ɡ.
7.       ɧ, á š ڸȡ: Ȣ Ǣ  : Ǣ Ţ. Ȣ Ţ. Ȣ ǢǢ ȢǢ Ţ.
8.       , á š ڸȡ: Ȣ ŢĢ 즸á ̧.
9.       ġ 측, Ũ ¡ ɢ ¡ Χ .
10.       ɧ ȡ Ǹ Ǹ ȡ : Ǣ ﺢ¢ Ũ ġ Ǣ .
11.       ! â ġ ǡ ¸ ¾ Ţ ŢĸŢΧ. . á â ȢŢ.
12.       Ȣġ ¡ : Ƣ: Ȣġ šǡ ţ: ﺢ Ȣġ ɨ 򾢨¢ , Ţ šǡ .
13.       š : Ȣ즸, Ƣ . á áɡ Ȣ .
14.       Ƣ¡ š Ȣ ǢǢ ơ츢, Ƣ ǡ̧.
15.       򧾡, 򧾡 , Ȣ Ǣ Ƣ ŨƢ â쨸 . á .
16.       ơž ¢ Ҹ . Ƣ . Ǣ 𺢨 ̾ Ţ è ŢΧ.
17.       𺢨, Ţ̸ ק. ɡ, Ǹ : Ȣ Ǣ . á .

6.

1.       â š .
2.       ɢ! çĢ ĸ á Ӹ 즸 á š .
3.       ħ: ç ĸ! á â š쨸 . ĸ ڸ ̸ ̸ á š ڸȡ: š  بθ Ƣ.
4.       Ģ , . 񧼡 ĸǢ ŢȢ.
5.       ç Ǣ ٨ ĸǢ Χ. Ģ .
6.       š ġ Ǣ Ƣ: ب θ . ɡ Ģ ơ. ĸ . . Ũθ Ƣ򦾡Ƣ.
7.       񧼡 Ţ ţ . Ȣ ţ.
8.       ¢, θ , š Ĩ ﺢ¡á ȢǢ ŢΨ.
9.       š, ȢǢ ¢ ҧš . ɢ Ţ Ţĸ Ţ , ĸ Ȣ ǧ . ġ 측, ġ θ측 .
10.       , 째 Ţ ¡ Ţ Ȣš.
11.       á Ч: Ȣ : ¡ ! ç ţâ ġ Ҹ측 šǡ ¡ ¡ .
12.       Ţ ¡ : ո šǡ ţ. ڨ¢Χšá ¡ . š 즸.
13.       š Ȣ ġ Ǣ, š ¢, ġ Ģ ¢, ĸ즸ġ ɧá ġ ٨ Ģ Ȣ ٨ ĸǡ 񧼡 Ȣ ţ.
14.       Ŀ Ӿ ġŨ ¢ ġ Ƣ ơ̧. Ȣ .

7.

1.       â š :
2.       ɢ! ç 츢 á š ڸȡ: Ţ! ĸ Ũ¢ Ţ!
3.       ا Ţ. ҧ: Χ: â ġ Ǣ .
4.       Ǣ á: Ţ. ȡ, Ҹ . Ȣ ţ.
5.       á ڸȡ: ո !
6.       Ţ! Ţ ! 즸á Ţ: , ո.
7.       šš! θ Ţ. Ũ Ţ. ĸǢ  : . Ţ .
8.       ŢŢ  Ȣ즸: Ƣ젧 , Ҹ .
9.       Ǣ á: Ţ. ȡ ŢĢ Ҹ . ̸ Ȣ ţ.
10.       , ! Ţ! θ Ţ: Ǣ Ţ: Ţ.
11.       Ө, Ψ¢ ġ : ǡ Ƣ ŧ, ק ¡. ¡է Լ ¡.
12.       Ţ: Ţ. ş̌š : Ţ . ɢ է 측Ţ.
13.       ¢ռ ܼ, Ţȡ Ţ ը § ¡. ɢ, Ũ Ȣ 측 ȡ. á , ¢ ¡.
14.       측 ġ ¡ ¢ , â š ¡. ɢ .
15.       Ǣ š . Ģ šǡ . â ç¡ Ţ.
16.       , ɡ š ĸǢ 측 ȡ츨 .
17.       ġ Ţ : ġ 񽣨 Ţ.
18.       : 즸: Ӹ ġ : Ǣ ĸ ġ .
19.       Ǣ ţǢ Ȣ: : Ǣ Ǣ Ǣ¡ ɡ ŢŢ ġ: ɿ : Ǣ ¢ : ɢ Ƣ ¡ Ţ.
20.       Ƹ 측 : ȡ ĸ Ц: ɧ ǡ .
21.       ɢ ¢ ǡ ĸ ¡ ݨ¡ ǡ : š.
22.       Ũ Φ : ը š: Ѩ .
23.       Ģ : Ҹǡ ǡ .
24.       ¡ Ȣâ ġ է: ٨ ţθ š: Ģ¡â ̧: Ǣ .
25.       , : ɡ 측.
26.       Ƣ̧ Ƣ , ž ž : š츢â 𺢨 : ɡ Ǣ Ǣ Ȣר .
27.       ú š: ú ſ쨸 : Ǣ ǡ 즸: Ǣ Ƣ째 : Ǣ ӨȸǢʧ Χ: Ŧ ȢЦ.

8.

1.       ȡ , ȡ , ţ . 価Ţ . á â Ţ.
2.       â ¨ . , ǢŨ .
3.       â ʨ . Ǣ 측¢ Ţ Ţ Ţ 츢 պ ż 츢 š¢Ģ Ţ.
4.       Ǣ¢ 𺢨 çĢ .
5.       츢, ɢ! ż째 ȡ. ż츢 򾢧. ż츢 Ģ Ѩš¢Ģ է .
6.       츢, ɢ! Ũ ¡? Ģ Ţĸ¢ ç ţ 츢ȡ š? š, Ţ ȡ.
7.       š¢ ȡ. â Ш .
8.       ɢ, ɢ! Ũ ȡ. Ũ š¢ .
9.       츢, ȡ.
10.       Ѩ . ġŨ , Ţ̸, ç ţâ Ũ Ȣ .
11.       Ȣ ç ţ Ǣ Ч ¢ ĺм . Χ ɢ ¡ɢ¡ .
12.       츢, ɢ! ç ţ Ǣ Ǣ ȡ? ¡! Ţ: ŢŢ ȡ.
13.       츢, š. â ȡ ɡ.
14.       ż š¢ . 측 .
15.       츢, ¡? ɢ! š. Ȣ â ȡ ȡ.
16.       ܼ . ŢĢ š¢̾¢, , ¢, ̨ . Ǣ Ӹ 츢 . 째 Ũ .
17.       츢, ¡? ɢ! 価 ţ Ҹ ɨŧ¡? Ө¢ɡ θȡ. , á Ǹ 츢 á 츢 츢ȡ.
18.       ɧ Ǣ м . . Ţ. ŢǢ Ģ ؾ .

9.

1.       ŢǢ Ģ ̧š! š Ţ ¢ š ȡ.
2.       ż 츢 š¢Ģ Ƣ¡ . š ¢ Ţ . ټ , ¢ . ո .
3.       çĢ ¢ Ҹ Ţ š¢ . ¢ ɢ .
4.       Ũ 츢, պ Ȣ ġ 측 Ţ ɢ Ȣ¢ ¡ ȡ.
5.       ŢǢ Ţ 츢 Ȣ: ɡ Ȣ . Ǣɢ ¡ Ţ: .
6.       Ӿ¡, ǻ, ɢ, 󨾸, Ũ ȡƢ. ¡ ɢ Ũ . ¸Ģ . ɢ Ӿ¡âĢ .
7.       츢, Ţ : ǡ : ȡ. ţɡ.
8.       ţ , ɢ . ɡ Ӹ Ţ, ! á ŧ! պ çĢ ﺢ Ũ Ƣ Ţţá? 򾢧.
9.       츢, ç, 価 ţǢ â. Ƣ¡ . â Ģ. ɢ, Ţ: ē Ģ즸.
10.       , . Ţ. Ǣ ƢӨȸ Ǣ Ч ȡ.
11.       , ¢ ɢ , š Ţ ȢŢ.

10.

1.       츢: ! Ҹ̧ Ȣ Ģ Ţ â¨ ¨ Ȧ â.
2.       ɢâ, Ҹ Ǣ Ţ Ѩ, ҸǢ Ţ šâ, â ţ ȡ. 񦽾 ȡ.
3.       ɢ ȧ ŢĢ Ҹ ڦ: Ţ¢.
4.       ҸǢ , ŢĢ š¢ . ŢĢ Ţ¢. ¢ áǢ .
5.       ҸǢ 쨸 Ģ Ǣ Ũ . ġ â æġǢ .
6.       ɢ 츢, Ǣ ҸǢ Ţ ¢ ո ȡ.
7.       , Ҹ ҸǢ Ţ â ¢ . 즸 Ǣ ȡ.
8.       ҸǢ 쨸Ǣ ɢ ¢ .
9.       ! ҸǢ ո . š ո . ø Ģ м Ȣ.
10.       Ţ : Ч Ȣ.
11.       ̨¢ Ȣ¢ ¨. ¢ .
12.       ҸǢ -, , 쨸, , -ǡ .
13.       𼨾 .
14.       š Ӹ : Ӿġ Ӹ: ɢ Ӹ: ȡ Ӹ: Ӹ.
15.       Ҹ . ȡ ¢â ŧ.
16.       Ҹ ȧ ȡ . Ҹ Ģ 쨸 Ţâ ڼ .
17.       ȧ . . ɢ ¢âǢ Ţ Ȣ .
18.       ŢĢ š¢ʨ Ţ ҸǢ .
19.       񦽾, Ҹ 쨸 Ţâ ɢ . ȧ ڼ . Ѩš¢Ģ . çĢ Ȣ .
20.       ȡ çĢ 츣 ¢â ŧ. Ҹ â .
21.       š Ӹ, 쨸 . Ȣ 쨸Ǣ ɢ Ǣ .
22.       Ȣ Ӹ ȡ Ӹ Ȣ. š Ӹ .

11.

1.       Ţ 츢 ̧츢 š¢ . š¢̾¢ . Χ ǡ â ¡ɢ¡ ɡ¡Ţ Ȣ¡ .
2.       츢, ɢ! â ξġ Ȣר .
3.       ţθ ո ȡ! ,  ȡ.
4.       , 즸á š̨! ɢ! š ! ȡ.
5.       Ţ . ɢ : : Ч: ç ţ𼡧, šġ ϸȣ. Ǩ Ȣ.
6.       â Ĩ ǣ. 츨 ǡ ɣ.
7.       ¡, á š ڸȡ: ǡ : . ǧ¡ Ǣ Ǣڧ.
8.       š ﺢɣ: ɡ šǧ , ȡ á .
9.       âɢ ǢȢ ȡâ Ǣ á ̧.
10.       : çĢ ¢ šǡ ţţ. Ȣ ţ.
11.       á: ¡ : çĢ ¢ Χ.
12.       Ȣ Ǣ Ȣ ţ. Ȣ Ţ. ȡ, Ȣ Ȣâ Ȣ Ȣɣ.
13.       š̨, ɡ¡Ţ Ȣ¡ ɡ. Ӹ Ţ, Ģ, ¡, á ! çĢ ﺢ¢ Ȣ Ƣ ȣá? Ȣ.
14.       , â š :
15.       ɢ! , Ţ Ө¢ ç ţ Ũ Ȣ, Ũ Ţ Ţ Ţ: â¡ Г պ šš ڸ.
16.       ɧ : á Ч: Ţ Ȣâ , θǢ θǢ Ȣ ¸ .
17.       ġ : á Ч: ǢǢ θǢɢ ç է.
18.       , ġ, Ҹ ɢ š.
19.       ŧȡ Ҿ§ Ţ ̧. ġ Ģɢ Ţ, ¡ġ ٧.
20.       Ǣ . Ȣ Ţ : ǡ : ǡ .
21.       ɡ, Ҹ  Ǣ ƢӨȸ Ǣ Ч, ȡ á .
22.       Ҹ 쨸 Ţâ, ڼ . çĢ Ȣ .
23.       â Ţɢ 째 .
24.       , 측¢ Ţ 츢 ¡ŢĢ θ𧼡â . Ţ .
25.       θ𧼡â .

12.

1.       â š :
2.       ɢ! ĸ ţâ šȡ. : Ţ : ɢ ĸ ţ.
3.       ɢ! ¡ θ ¡ , 񦽾 . ŢĢ ŧȡ , 񦽾, θ Ǣ. ĸ ţá էŨ νá.
4.       θ , 񦽾 . Ũ¢, 񦽾 θ .
5.       , â Ш¢ Ƣ¡ Ǣ즸š.
6.       Ǣ 츢. 측 Ӹ 즸. ɢ, ç ţ ¡ 츢.
7.       ¢ʧ . θΨ¢ Ч Ũ¢ Ǣ . ¢ ǡ â Ш¢. Ǣ 츢즸 ǢȢ.
8.       ¢ â š :
9.       ɢ! ĸ ţ ç ţ ɢ, ? Ţ¡?
10.       : պ Ũ ۼɢ ç ţ Ũ Ȣ á š ڸȡ:
11.       : ¡ 츢: Ч . θ𧼡á 𧼡 .
12.       Ǣ Ǣ Ǣ ͨԼ Ģ˧ Ǣš. Ũ Ǣ즸ž ̨š. ǡ 측 Ӹ 즸š.
13.       ŨĨ ţͧ. ŨĨ ţͧ: 츢즸š. Ũ â ġ է. 측ħ š.
14.       Ţ¡ Ũ Ȣ Ũ, ۨ , , Ţ šǡ .
15.       Ȣâ , θǢ . Ȣ .
16.       ¢ Ĩ š, , ǧ ¡측 ŢΨ.  Ȣâ Ҹ ġȢ . Ȣ .
17.       â š :
18.       ɢ! 򥠧 , ¡ 򧾡 .
19.       , 츨 츢 : ç պ ššȢ á š ڸȡ: 򧾡 , . ɢ, ššâ ɢ Ȣ.
20.       š Ŀ: ơ . ȢЦţ.
21.       â š :
22.       ɢ! ç Ǣ ƦƢ ? Ц : 𺢸ǡ Ģē ȣ.
23.       ¡ : á Ч: ƦƢ Χ. ɢ çĢ . ɢ : Ţ. ȢŢ 𺢸 ¡ ȧ.
24.       ç ţ ɢ ¡ Ȣ ġ.
25.       ɢ, : Χ: š ȧȢ : ɢ : ĸ ţ𼡧, Χ: š쨸 ȧڧ, ȡ á .
26.       â š .
27.       ɢ! 𺢸 ο Ǩ: š ¢ ȢГ ç ţ Ģ즸.
28.       ɧ : á Ч: š򨾸 ɢ . š ȧȢ , ȡ á .

13.

1.       â š :
2.       ɢ! Ţ š̨ çĢ Ģ š츢 á š̨, š쨸 .
3.       á Ч: š츢 ¡ ! 츢 츢. .
4.       ç§! š츢 Ŀ â .
5.       Ǣ Ţ â ç ţ , Ȣ Ģ Ҹ Ȣ : .
6.       , Ȣ â š . ǧ¡ .
7.       측 ? Ȣ? 측 â š ġ?
8.       , á š ڸȡ: Ҩ ǣ: 측𺢸 ǣ. ɧ á : ȡ á .
9.       측 , Ȣ Ģ š츢 á . Ǣ ¢ á. ç ţâ ؾá. çĢ Ģ . á Ȣ ţ.
10.       ɢ, š ġ š Ģ 츨 Ƣ . § ⺢ɡ.
11.       ͸Ǣ : ŢŢ: : ʸ Ţ: Ȣ.
12.       Ţ, ⺢ ? ǡ?
13.       , á š ڸȡ: , Ȣ: , : , ʸ Ţ: ƢŢ.
14.       ⺢ Ũ ̧. . Ţ, ¢ Ƣ ţ. , ȢЦţ.
15.       , ⺢ , Ũ : ⺢¡ .
16.       š ġ š պ측 š̨ çĢ š츢 š Ƣ, ȡ á .
17.       ɢ! Ţ š̨ ҾŢ á Ӹ , á š̨.
18.       : á Ч: ¢ ¡ž, â Ǣ Ȣ ¢ڸ ɢ, š 측 š ¡ ! Ǣ ¢ ¡ ¢ 즸ţǡ?
19.       šШ측, θ측 Ǣ ŢŢ츢ȣ. Ţ Ǣ Ģ, ʧ¡ , ¢á ܼ ¢á ǣ.
20.       , á š ڸȡ: ȨŸ ¢ 񽢨 ¢ڸ 츢, ǢĢ Ȣ. ȨŸ 񽢨 ¢ ŢŢ.
21.       측θ ƢȢ, 츨 Ǣɢ ŢŢ. ɢ Ǣ . Ȣ ţ.
22.       ¡ ¡ɢ ﺸ . Ƣ¢ɢ Ţĸ ¢ ǡš, ɣ.
23.       ġ 𺢨 ɢ : Ȣ . Ǣɢ 츨 ŢŢ. Ȣ ţ.

14.

1.       çĢ â¡ ɢ , .
2.       â š :
3.       ɢ! ɢ ĸǢ Ȣ , Ģ 츢ȡ. Ȣ ŢΧŧɡ?
4.       ¡, ǡ , Ǣ : á Ч: ç ţ á ĸǢ Ȣ Ģ , š츢â , á Ǣ ĸ째 Ǣ!
5.       š, ĸǡ Ţ Ţĸ¢ ç ţâ 츢즸.
6.       , ç ţ : á Ч: , ĸ Ţ : Ҹ Ţ Ӹ .
7.       ɢ, ç ţ á, ç ţ š ġ á Ţ, ĸǢ Ȣ Ģ 즸 š츢â , Ƣ¡ Ȣ , , á â¡ Ǣ!
8.       즸á Ӹ , ¡ Ƣ ġ ̧. ŢĢ ʦȢ. , ȢЦţ.
9.       š츢 š쨸 ɡ, á Ũ Ȣ. á çĢ ŢĢ Ũ Ƣ ŢΧ.
10.       Ȣ Χšâ Ƣ ħ š츢ɢ Ƣ . Ƣ .
11.       , ç ţ Ţ ƢȢ , ǡ 즸ǡ . ǡ . ǡ , ȡ á .
12.       â š :
13.       ɢ! 쨸 Чá á , , Ţ è , , ɢ Ƣ.
14.       š, ɢ, ¡ , ¡ ¢Χ 즸, ȡ á .
15.       Ţ âŢ, ơ츢 ڨ¡. Ȣ ý ¡ ¡.
16.       , - - Χ . Ҿǧ¡, ҾŢ¨ç¡ ǡ ¡ : ơ, ȡ á .
17.       , š , š ¢ ɢ, ţЧ.
18.       , - -Χ : Ҿǧ¡, ҾŢ¨ç¡ ǡ ¡ , ȡ á .
19.       , , ɢ ɢ Ƣ, վ¡ Χ.
20.       , š, ɢ, ¡ ¡ - -ɧ¡ ǧ¡ ǡ ¡. ¢ ¢ Χ 즸, ȡ á .
21.       , á š ڸȡ: ¢ħ ɢ պɢ Ƣ, š, , Ţ, ǧ ۨ Ҹ ҧ.
22.       , Ҿçá ҾŢá ǢȢ Ǣ . Ǣ 򨾨 , պ  -  š -Ȣ ţ.
23.       Ǣ 򨾨 ھġ . ġ ýȢ Ţ Ȣ ţ, ȡ á .

15.

1.       â š :
2.       ɢ! Ģ ġ 츢ǸŢ á즸 Ũ¢ ?
3.       Ũ Ģ θȾ? Ţ ӨǨ Ģ šǡ?
4.       , ¡ θ: Өɸ â츢: ̾ ո: Ũ측 ?
5.       , ب¡ 즸 Ũ Ţ. â ո Ũ측 ?
6.       , á š ڸȡ: ȡ á ʨ ¡ Ǣ , պ šš Ǣ.
7.       Ӹ á ҧ. Ģ ȡ, â. Ӹ á Ȣ ţ.
8.       ơ̧. ɢ 쨸 Чá , ȡ á .

16.

1.       â š :
2.       ɢ! պ Ҹ .
3.       : á պ Ч: Ȣ ɡ ʧ, â. .
4.       ġ Ч: Ţ. á ¡Ţ: á Ţ: нǡ :
5.       м 񧽡츢 측 , ȧ šâ. ɡ Ǣ¢ Ȣ: ɢ Ǣħ .
6.       Ƣ¡ Ч ո Ũ , 츢, š . , 츢, š .
7.       Ǣ¢ ¢ š츢. Ŧ Ƹ ¡ɡ. : : ¢ ¢Ȣ ɢǡ ȡ.
8.       Ƣ¡ Ч 츢. . Ţâ ɢ ʧ. ھƢ , ɡ 쨸 . ۨ ɡ, ȡ á .
9.       á, Ģ Ţ Ш, ⺢.
10.       ¡ , Ľ , Ģ и Ţ, 򾢧.
11.       ǡ : Ҹ Ģ .
12.       , и θ, ¢ Ƹ Ţ.
13.       ɡ, Ǣ¡, . Ģ и, ¢. , , š¢. šǡ, ú ̾ ȡ.
14.       Ƹ ý Ҹ Ȣâ Ţ. Ţ, ȡ á .
15.       ¡ Ƹ 쨸 , Ҹ , Ţǡ, էš šâġ ź .
16.       Ǣ ب θ ź . 측 Ч 󾾢: ɢ .
17.       , Ǣ , ڼ ź .
18.       ĸ , â 񦽨 Ȣ â.
19.       Ǣ , , , Ȣ Ģ ȡ á .
20.       Ҿ Ҿި Ģ¢𼡧! ź ȡ?
21.       ҾŨ Ȣ Ģ¢.
22.       Ш Ǣ ź Ǩ¢ ¢Ȣ ɢ¡ Ţ.
23.       ġ  ¡ , ȡ á .
24.       즸 بܼ 즸: Ǣ¢ġ ب θ .
25.       ġ 째ʸǢ, ب θ . ƨ ̨š츢, էš š즸ġ , ﺢ ź .
26.       §á ź : ﺢ Ţ .
27.       ġ á , â ̨. Ȣ 򨾨 , , Ģ Ǣ Ţ Ǣ.
28.       Ũ¡ ââ Ҿռ ź . ټ Ţ Ţ.
29.       ¡, š ¡׼ ̾¡ ź : Ţ.
30.       ŢǢ Ǧġ ȡ!, ȡ á .
31.       š 째¢ ب ܼ ɡ: š Ǣ¢ ب ɡ: Ţ Ţ.
32.       â Ũ ¡ ! ɢ¨ç θȡ !
33.       ġ Ţ . ¡ ոȡ! Ȣ¢ɢ ۼ Ţ էš Ǣ츢ȡ.
34.       ɧ, ź򦾡ƢĢ ܼ Ǣɢ ¢츢ȡ. ܼ ¡ ž. ոȡ: ¡â ž. ȡ !
35.       ɧ, Ţ! â š򨾨 .
36.       á Ч: Ȣ ɢ , ռ, ĸ м ź . , Ǹ Ģ¢ Ƣ측,
37.       Ũ 즸á . Ţ, Ũ Ȣ¢ɢ 즸á . ɢ¢ â Χ. ɢ .
38.       ʨ, ʨ ξ, Χ: ¡ Ƣ Ч.
39.       Ǣ Ǣ. ب ܼ ب θ : â, , ɢ¡ ڨ¡ ŢŢ.
40.       즸á 츨 . ġȢ: šǡ .
41.       򧾡, ţθ â. ɢ¢ â Ҹ ȧ. ź ׸Χ. ɢ ¡ Ǣ Ǣ .
42.       , : Ţ Ţ: ɢ : .
43.       ɢ Ǩ¢ 측, Ȧġ . ɧž ¢ ŢǨ ħ 򾢧, ȡ á . Ҹ ġ Ţ, Ȣ, Ţ¡?
44.       ! ƦƢ ¡ ƦƢ Ȣ .
45.       Ũ Ǹ ¢ ? Ũ Ǹ â â ? : â.
46.       ҾŢá š â¡ 쨸 ȡ? ҾŢ¡ š ȡ?
47.       š , Ҹ Ţ¡? : ¢ ﺢ Ţ.
48.       ! ȡ á . ҾŢ Ǩ ҾŢ .
49.       ŧ: , š, , Ǣ ҾŢâ . , Ǣ¡â Ţ.
50.       ̨á ɢ¢ . 츽 Ţ. Ȣšȡ?
51.       â¡ Ǣ ܼ Ţħ. ¡ Ţ ̾¡ . Ҹ 򧾡 â ¡ǡ ڸȡ.
52.       Ƣ 즸. â Ţ ̾¡ , Ţ ¡ 츢Ţ. â ¡ 츢 Ƣ .
53.       Ҿި â¡ Ҿި ɢ .
54.       ɡ . ھġ .
55.       â ҾŢ, â¡ ҾŢ ɢ . ҾŢ ɢ ţ.
56.       ̼ š 쨸 ¨ š¢ɡ âܼ .
57.        Ǣž . , â¡Ţ ҾŢ, Ũ Ȣ ǡ, Ȣ Ģ ҾŢ ¡â ǡɡ.
58.       째 Ҹ 츢ȡ. ȡ .
59.       á Ч: š쨸 Ȣ, 쨸 ȢŢ, ħ .
60.       ¢ Ǩ¢ Ǣ ɡ 쨸 , 쨸 ɡ .
61.       쨸 ҾŢá է: ۼ Ц 쨸 ɢ ġ Φ. 򨾨 š.
62.       ۼ Ц 쨸 ھЧ. Ȣ š.
63.       ġ , Ȧġ , Ƣ ̾¢ɡ š է , ȡ á .

17.

1.       â š :
2.       ɢ! ç ţ Ţθ¢ Ţ Ũ .
3.       : á š ڸȡ: , ̸ 쨸Ԩ â ɡ , Ȣ ¢ .
4.       , 즸 , š , Ž áȢ .
5.       ŢǢ , Ģ Ţ, .
6.       Ǣ á ¡¢. Ǹ . ǡ . š á ¡, Ҹ Ţ Ǹ .
7.       ɡ, 쨸 ̸ Ŧȡ . á , ȧ, ب 츢 , Ǹ .
8.       ɢ á ¡ Ţ ȡ Ƣ !
9.       : á š ڸȡ: Ƣ? ŧá ̨ĸ Ţ, Ǣ ĸǡġ š ž ? ŧá Ȣ ¡, çǡ ¾.
10.       Ȣ Ƣ? 측 ţ Ȣ š Ţ? ӨŢ 򾢧ħ ̧.
11.       â š .
12.       ĸ ţâ : ¡ Ȣ츢 â¡? ġɢ պ ú, 츨 ġ ǡ.
13.       , ú Ȣ Ũ , ۼ 쨸 , ɢ ھƢ š . ȡ.
14.       ơ 쨸 ħ š .
15.       ú 즸á ̾ø ǡ Φ ɡ. Ȣ ? ? 쨸 Ȣ 򾨸 ¡.
16.       á Ч: ! úɡ츢 Ǣ šھ 츽, ۼ 쨸 Ȣ , ġ ǧ š.
17.       ţ ¢ â ǡ ţ š Ш ž.
18.       쨸 Ȣ šھ 츽ǡ: šǢ š ǡ. ¡.
19.       ɧ á š ڸȡ: ! Ǣ šھ 츽򾨾 쨸 Ȣ򾨾 ħ Ч.
20.       ŨĨ ţ, ¢ š. Ũ ġ , 즸á Чá측 ̧.
21.       ۨ ţ ۼ ¡ ¡ šǡ ţ. ﺢ¡ 츢 . á Ȣ ţ.
22.       á Ч: ɢ츢 Χ. ɢ ҸǢĢ , 󾦾 Χ.
23.       çĢ ¢ Χ. , ɢ , . Ũ ȨŸ Ţ . ǸǢ Ǣ .
24.       á , , ͨ¡ , , Ǣ ġ Ȣ . á : Χ.

18.

1.       â š .
2.       Ǣ á ȡ , ǸǢ ܺȡ ƦƢ ç Ȣ ž ?
3.       ! ȡ á . ƦƢ çĢ Ǣ .
4.       ¢ 째 . ȡâ ¢ ۨ: ǸǢ ¢ ۨ§. ¢ .
5.       ¡ɡ , ,
6.       ĸǢ , ç ţâ ĸ 츢 측, Ţ , ,
7.       Ũ 측 ¢ , š , Ǣ, ¢Ȣ Ţ ,
8.       , ȡ , ¡ ¡ Ţĸ, ɢâ ̸ Լ Ǣ,
9.       Ȣ , ɡ Ц, š: š ھ, ȡ á .
10.       ɡ, 츼ɡ, ɡ Ģ ɡ ,
11.       ¡-ɡ ĸǢ 𼨾 , Ţ ,
12.       ǢŨ ȢŨ ɡ, ¢ɡ, áɡ, ĸ Žɡ, ɨ ɡ,
13.       ɡ, šɡ , ššɡ? š . Ȧġ Ǿ ھ. Ƣ ħ .
14.       ɡ, ġ Ǣ š ¡-
15.       ĸǢ 𼨾 , ç ţâ ĸ Ž, Ţ ,
16.       Ũ 측, ȡ, ¢, Ǣ, ¢Ȣ ,
17.       Ǣ 측, š, š, Ȣ , Ǣ - ¢ : š ھ.
18.       ȡ, Ȩ Ψ â ġ , š.
19.       ¢, ¢ ܼ? ġ. , , ġ 즸 ظɡ, š ھ.
20.       ŧ . Ǹ ȡâ . š ȡ ǸǢ . ɢ . ġɢ ġ .
21.       ŧá Ţ Ȣ, 즸, š ھ, .
22.       ڸ 즸á . ¢ š.
23.       ¢, ġâ ¡ ŢҸ? ƢǢɢ š ȡ Ţ? ȡ á .
24.       â â ¢ɢ Ţĸ, Ȣ, ġ ġ , šŧá? ¡ɦ . Чá , .
25.       ¢, â Ƣ ¡ɾ ȣ. ç ţ𼡧! . Ƣ¡ ? Ƣȡ Ȩ!
26.       â â ¢ɢ Ţĸ, Ȣ, Ȣ .
27.       ġ ġɢ Ţĸ, , ¢ .
28.       ν, ɢ Ţĸ Ţ, š ھ: .
29.       ¢, â Ƣ ¡ɾ ç ţ ȡ. ç ţ𼡧! Ƣǡ Ȩ? Ƣȡ Ȩ!
30.       ɧ, ç ţ𼡧! š ɢ ը Ƣ Χ, ȡ á . Ȣ , Ţ Ţ. ţ ý á.
31.       즸á Ţ Ţ. Ҿ , Ҿ 즸. ç ţ𼡧! ?
32.       ը Ţ , ȡ á . ɧ Ȣ š .

19.

1.       ¡, çĢ Ȣ ,
2.       : Ǣ Ţ ! ﺢǢ ʸ .
3.       ʸ ﺢ : Ƹ, ɢ ġ¢.
4.       Ȣ Ȣ Ţ, Ƣ¢ ţ: Ģǡ ¢.
5.       , 쨸¡ ţ¢ : ɧ ʸ Ŧȡ ﺢ š츢ɡ.
6.       ǡ ﺢ ¢: Ƹ, ɢ ġ¢.
7.       𨼸 츢, ݨ¡:  Ģ ġ ¡ .
8.       θǢĢ Ȣ á : ŨĨ ţ, Ƣ¢ Ţ.
9.       Ģǡ , Ĩ, ġɢ ɢ . ɢ  ç ĸǢ Ģ측 .
10.       á է á ʧ : ý Ǹ ɢ .
11.       ú 째 ھ¡ Ǹ : Ǹ Χ 󧾡. ǡ Ǹǡ .
12.       ɡ, 򧾡 ¢ Ȣ: Ȣɡ : ɢ ¢: ġ 츢¡¢.
13.       , , , .
14.       Ģ Ǹ ɢ â: ú ġ¢ ھ¡ ɢ ȡ. Ч : Ŧ .

20.

1.       ơ , , ç Ǣ â¡ â Ȣ , .
2.       â š :
3.       ɢ! ç Ǣ â¡â ȢŢ: á Ч: Ȣ 츢ȣǡ? ! Ȣ Ţ, ȡ á .
4.       ɢ! Ǣ¡? ¡? ٨ 㾡â Ȣ .
5.       Ǣ : á Ч: ç¨ Ц Ǣ, ¡째 Ƣ ھƢ Ǣ, Ǣ, ǡ ¢ Ȣ.
6.       ɢ Ǣ , 측 , Ƣ󧾡, ġ θǢ ը Ǣ ¢ Ȣ.
7.       , , š ŢǢ ŢȢ. ĸǡ ǧ ǡ: ǡ , .
8.       ǡ, á . Ţ . Ǣ ŢǢ ŢȢŢ: ĸ 츢Ţ. ¡ Ţ , Ȣ.
9.       ¢ Ȣ ɢ¢ ȡ . Ȣâ ȡ ɢ Ǣ즸, Ǣ򾢧.
10.       , ɢ , Ŀ ,
11.       šǢ , š׾ Ȣ Ǣ򾢧. š .
12.       , ɢ Ȣ , ¡ Ǣ.
13.       ɡ, ç ţ 즸á  . šǢ Ǣ 측, Ȣ 츢 Ţ Ƣɡ. ɧ, Ŀ򾢧ħ ƢŢž Ȣ.
14.       ¢, Ȣ ɢ¢ ȡ .
15.       ǢŢ, Ƣ󧾡, ġ θǢ ը Ǣ ¢ Ȣ.
16.       ɢ, Ȣ 츢 Ţ. Ǣ Ţ. ׿ Ƣɡ. Ǣ ĸǧ Ǣ .
17.       ¢, 񧽡츢, Ƣ측 Ţ Ţ. ƢŢŢ.
18.       ɡ, 򾢧ħ ٨ Ҿ : 㾡â Ǣ š. ٨ Ȣ 즸ǡ. ٨ ĸǡ ǧ ǡ.
19.       ǡ . Ǣ , Ȣ .
20.       ɢ. 츢 ¡ . ǡ Ȣ ţ, Ȣ.
21.       ɡ, Ǣ Ǹǡ á . šǢ Ǣ Ţ. Ȣ ظŢ. Ƣɡ. ɧ, Ŀ򾢧ħ , Ȣ.
22.       ¢, Ţ ɢ¢ ȡ Ц 츢 .
23.       Ȣâ âЧ ž, θǢ Ȣ ž, Ŀ 즸á ¢ Ȣ.
24.       ɢ, ȢǢ Ţ: 츢Ţ: Ƣɡ: Ǣ 㾡â ĸ Žɡ.
25.       측 , š á Ȣ Ǣ.
26.       Ǹ ġ Ģ¢ Ǣ 쨸ǡħ . . Ȣ š .
27.       ¡, ɢ! ç ţ : á Ч: Чá , 㾡 Ƣ.
28.       ž šǢ , š , ׼ Ģ ɡ.  : Ҩ ɡ: Ģ š.
29.       츢, ب ? . ɧ Ũ ̸.
30.       ç ţâ : 㾡¨ Ȣ ţǡ? Ǣ Ȣ â Ţ ţǡ?
31.       Ũ¢ 쨸 , Ǹ Ģ¡츢, ĸ ȣ. ç ţ𼡧, ǡ Ȣ ? ! Ȣ Ţ, ȡ á .
32.       Ƣ, Ȣ򾡨 , ڿθǢ 츨 ȧ ŧ .
33.       ! ȡ á . Ģ ¡, 򧾡, Ǣ 򧾡 .
34.       Ģ ¡, 򧾡, Ȣ 򧾡, ǢǢ , Ȣ θǢĢ .
35.       Ȣâ Ŀ , á Χ.
36.       㾡¨ Χ, ȡ á .
37.       Ģ , 쨸¢ է.
38.        š Ȣ Ǣ ŢΧ. š Ģ է. ɡ ç Ҹ. Ȣ ţ.
39.       á Ч: ç ţ𼡧! š ĸ Ƣ . ɡ Ţ 쨸ǡ ĸǡ ¨ .
40.       ¢, ç Ӹ š ç ţ Ƣ, ȡ á . . ɢĢ 򧾡 Ӿ 쨸 .
41.       ǢǢ է. Ȣ츢 θǢĢ , 쨸¡ . Ȣ Ǣ.
42.       š 㾡 ž ¢ Ȣ ç , Ȣ ţ.
43.       Ƣ, 즸 , â ġ Ǣ ǧ ţ.
44.       ç ţ𼡧! Ƣ, , â šġ , Ȣ ţ, ȡ á .
45.       â š .
46.       ɢ! Ӹ 츢 , ̾ á ٨¡Ȣ, Ǣ á š̨.
47.       Ģ Ǣ . â š쨸 . á Ч: ! . ɢĢ ġ  â Ţ. Ţâ . Ӿ żŨ ġ Ӹ ɡ ո .
48.       á 򾢧 ¡ Ȣ š. Чš .
49.       , á ŧ! Ũ Ҩ ȡ? Ȣ ȡ Ө¢.

21.

1.       â š :
2.       ɢ! Ӹ պ 츢 , á ٨¡Ȣ, ç á š̨.
3.       ç . Ч. , á , š ¢ɢ Ţ, ɢĢ â, ţЧ.
4.       ɢĢ âŨ Ũ ţ ž, Ӿ ż Ũ á š ¢ɢ .
5.       á š ¢ɢ Ţ. ɢ Ȣ .
6.       ɢ! ¡ Ţ : 򧾡 츺 Ȣ !
7.       Ȣ ظȡ? . : Ũ Ţ ¦ġ : ġ : ɦġ : ġ . ո. , ȡ á .
8.       â š .
9.       ɢ! š측 : Ч: š! ¡ š!
10.       Φ ž ¡! ɦ Ǣž !  š? ɢ, ġ â쨸 ɸ 츽 Ţ.
11.       ¢ š 츢 : Ļɢ š ¡ .
12.       ɢ! : ɢ, 츨 츢 çĢ Ũ 츢 ţ: ټ š ¡. ¡ .
13.       ¡ : , , ȡ á .
14.       ɢ! ¡ š̨: : Ө, Ө š ţ: 측 š : Φ측 š .
15.       : š š š¢Ģ Ĩ ţ. , ž : 측 ¡.
16.       , : 򾢨ġ Ӹ θȧ ġ :
17.       즸. á .
18.       â š .
19.       ɢ! ġ ɢ š ž ĸ . Ţ ɢ . ʨ ¢ ʨ.
20.       ɢâ á, 価Ţ պ š Ũ¢ .
21.       ɢ ġ ĸ â ¢ ȡ. Ҹ 츢 θȡ. Ħ ĸǢ ȡ: ġ 츢ȡ.
22.       쨸¢ պ ¡ Ȣ Ţ. Ȣ , 측 ž, è Ģž, š¢ á Ȣ , ڨ è ž Ȣ Ţ.
23.       ɡ, ɧ, ЦǢ ¢ ġ Ȣ¡ ڸ. ɡ .
24.       ɧ á š ڸȡ: Ţ. ڸ Ǣ¡. ġȢ θ. ɧ Ǿ ǡ ţ.
25.       çĢ ŧ, ھ 즸 Ȣ Ţ.
26.       á Ч: Ţ, ̼ Ȣ Ţ. ɢ á. 󧾡 . 󧾡 .
27.       Ţ Ƣ, Ƣ, Ƣ. ŧá Ũ š. 째 Ǣ.
28.       ¡, ɢ! š̨. ɢ¨ Ǣ ƢҨè Ȣ á : š! ž š . ɨ Ǣ, ţž ¡.
29.       Ȣ ţ 𺢸 , ¡ Ȣ ɡ, Ţ ¡â ⢠š Ţ. š Ţ. Ţ.
30.       , š ¢ . â, Χ.
31.       Χ. 򾣨 Ƣ. Ƣ ǡ ʧ¡â ¢ Ţ.
32.       츢¡š. . ɢ . á .
1.       â š :

22.

2.       ɢ! ¡? վ ¡? šɢ, Ǣ ġ Ҹ .
3.       : á Ч: Ţ վ 즸 ĸ Ч!
4.       վ¢ɡ Ƣ ǡɡ. ĸǡ ǡɡ. Ţ. θ Ţ. Ȣ Ƣ ǡ, ġ ǡ ̧.
5.       ո ǡ Ţ ǡ Ǣ .
6.       ɢ çĢ Ģ¡ վ иȡ:
7.       ɢ ¨ : ɢ¨ ȡ Ƣš ɡ.
8.       ¡ â ¡ , ׿ ɡ.
9.       Ȣ š ɢ . ĸǢ 𼨾 . ɢ Өȧɨ .
10.       ¢ ɢ Ǣи и ɢ .
11.       ŢԼ ӨȾȢ 츢ȡ. ɡ Ȣ 츢ȡ. Ŧȡ ⧠иȡ.
12.       ɢ վ ڸ. š̸ȡ, ġ , Ũ ̸ȡ. Ţ, ȡ á .
13.       ɢ ɢ ɢ Χ.
14.       Ǣ ھ ? ĢԼ Ţ? á . .
15.       Ȣâ : θǢ 󦾡Ƣ : Χ.
16.       Ȣâ ǡ ¢, Ȣ š.
17.       â š :
18.       ɢ! ç ţ ǢŢ. ġ â Ǣ, , ǣ, , ġ¢: Ǣ Ţ .
19.       á š ڸȡ: ¡ Ǣ Ţ𼾡 ġ պ .
20.       Ǣ, , , Ģ , â Ţ ̧.
21.       ȡ , ɨ Ч. â Ţ ţ.
22.       Ǣ ݨ¢ Ţ ţ. á ţ.
23.       â š :
24.       ɢ! : ȡ . ɢ Ǣ ɢ Ţ.
25.       Ǣ Ģ š츢 è Ƣ 츢 츨 Ţ̸ȡ. Ţ . â ̾¡̸.
26.       Ǣ ڸ. â ¡ и. ¡Ȣ šȢ ڨá, âнá 츢. Ȣ ŨȢ. ɡ ǡ ǡ.
27.       Ǣ è Ƣ . ¡ 츨 վ и.
28.       Ǣ Ģ š츢  측𺢸 , Ȣ 츢ȡ. ġ á Ч ȡ.
29.       ը Ȣ츢: 츢. Ƹ Ǣ , ɢ¨ Ƣš , 츢.
30.       Ũ , 츨 Ƣ측 Ũ Ǣ ʧ. ¢ ¡ Ţ.
31.       ɧ â Ţ̧. ġ Ч ȡ á .

23.

1.       â š :
2.       ɢ! .
3.       źǡ Ȣ. Ǩ Ӿ ź . Ǣ Ҹ ռ. Ǣ ɢ즸 Ţ¡.
4.       Ǣ ġ: Ģ. âǡ 츨 츨 . ġ â¡, Ģ պ.
5.       ġ ۨǡ¢쨸¢ħ ź򦾡Ƣ . ǡ â .
6.       ţ Ƹ ǻǡ ٿ â ̾çȢ ţ .
7.       âǢ ĺ ռ ź򦾡Ƣ : â ĸǡ .
8.       ź򦾡Ƣ Ţ𦼡ƢŢ. Ǣ Ǩ Ӿ ټ : Ǣ ɢ Ţ¡: Ǣ .
9.       ɧ Ǣ ǡ â Ǣħ Ũ ŢŢ.
10.       Ǣ â, Ǣ 츨 츨 , Ũ šǡ . Ƣ ɡ. š ɨ ȧȢ.
11.       Ģ ġ . 쨸Ţ ź Ƣǡɡ.
12.       ٿ, , ţ, ̾çȢ ţ Ƹ ǻá â ȡ.
13.       즸񼨾 . Ƣ¢ .
14.       ɡ ź ̾¡ 𠼡. â Ǣ .
15.       ¢  즸 ¢ , ¡Ţ ġ â 󾨾 .
16.       ¡Ţ ɡ.
17.       ġɢ Ǣ 쨸¢ Ũ . ǡ , Ǣ Ţ츢 .
18.       Ǣ¡ ź ɢ Ǣ§, Ǣ Ţĸ즸: 쨸¢ Ţĸ즸 ħ .
19.       ¢ Ǩ¢ ź ̾¡ .
20.       ȡ. šǢ Ģ ب¢ , Ţ ̾¢ ŢЧ .
21.       Ҹ , ǡ Ţ¡ Ǩ ź ּ ɡ.
22.       Ģ! á š ڸȡ: á . Ǣ ɡ Ţĸ즸. á 򾢨¢Ģ է.
23.       ġɢ ¡Ũ, 째, š, 򾡨, ⨠. Ƹ ǻ ٿǡ ǡ ţǡ . ¡ ̾ç  .
24.       á . , ̾ ʸ, ǡ ¡ռ â ǡ, Ȣ ǡ áš á Ц. Ǣ Ţ. Ө .
25.       ﺢ á ҧ. ﺢм . 쨸 и Ȣ. ﺢ¡ šǡ ţ. 츨 츨 . ﺢ¡ Ţ.
26.       â Ţ .
27.       š Ȣ ź ç. ɢ . .
28.       ɢ á š ڸȡ: ¡ 츢ȡ¡, ¡â ɡ¡ Ǣ Ţ.
29.       . Ȩ Ц, ɢ¡ ڨ¡ Ţ . ź, Ȣ, 째 Ȣ 째 Ǣ.
30.       Ȣ Ȣ Ǣ ĸǡ 즸 .
31.       쨸¢ Ƣ¢ħ ȡ. ɧ ¢ է.
32.       á Ч: 쨸 : , Ƣ 츢: Ƣ ǡš.
33.       ʦȢ¡ ! 쨸 â¡Ţ Ƣ !
34.       : ! Ȣš θǡ! Ҹ Ȣ즸š! , ȡ á .
35.       , á š ڸȡ: ɢ 츢Ţ𼾡, Ȣ ź Ţ׸ Ц.
36.       : ɢ ġ Ģ š¡? šɢ Ǣ .
37.       ɢ ź . ǡ . ĸǡ ź . 즸 Ǹ ĸ š .
38.       , ¸ ׿ Ƣ.
39.       󨾸 ĸ Ģ¢. ¸ Ѩ Ƣ. š .
40.       Ţš ɢ측 : Ǣ, , .
41.       Ƹ ɡ ¢ â 񦽨 .
42.       Ǣ¡ Ȣ¢. ĿĢ ʸ ɡ . Ǣ Ǣ ŨĢ. Ƹ ̼ ¢ ɡ.
43.       ź Ч 򾢨 Ȣ : Ũ ź¡ , ɢ ź.
44.       Ţâ Ч Ǣ : ġ, Ģ էź Ǣ .
45.       ɡ ź â ɨ . ɢ ź. 츨 Ǣ .
46.       á Ч: ǡ á š.
47.       ġ Ȣ, šǡ . Ǣ 츨 츨 , ţθ ɡ â.
48.       š, Ȣ է. Ȣá ġĢ â쨸 .
49.       Ȣ, Ƣ Ǣ Ţɨ . á Ȣ ţ.

24.

1.       Ǣ â š .
2.       ɢ! -ġ պĨ ڨ¢ -Ȣ .
3.       ĸ ţ Ũ Ȣ Ƣ¡ : á Ч: : 񽣨 .
4.        θ : , ̾ : 츢 Ҹǡ .
5.       ¢ 󾨾 š: Ţ𨼸 :  θ Ÿ: Ҹ Ǣ.
6.       ɢ, á š ڸȡ: վ ¡ ! : : š Ģ : .
7.       ɢ, վ Ţ : ڨ¡ ¢ Ȣɡ: ؾ¢ ¢ Ţ.
8.       Ƣšק ؾ¢ 측 ڨ¡ ¢ .
9.       ɧ, á š ڸȡ: վ ¡ ! Ţ̸ ̧.
10.       ɧ Ţ 𨼸 ̾¡ :  Ÿ: Ţ: Ҹ â.
11.       , ڨ¡ è 𨼸 : Ǣ Ũ ݧ: : .
12.       ţŢ. ¡ ɡ ħ¢.
13.       ۨ Ȣ¡. ɢ, Ţ. ɡ 츢ɢ ¡Ţ. 즸á ¡ ž.
14.       á : ġ Ţ. š . : . š, ȡ á .
15.       â š :
16.       ɢ! Ũ ɢ ¢ Ţ. ɡ š, Ƨš, š ܼ.
17.       š Ţ! 󧾡측 ! 즸! Ģ ʨ Ц! š 즸ǡ! Χšâ 񽡧!
18.       Ǣ ¢ ¡ʧ. ¢ Ţ Ţ. ڿ ¢ ¢𼨾 .
19.       ɢ, ž ɦ ˧á? .
20.       ɧ, : â š :
21.       ç ţ : á Ч: Ģ¢ ը, Ǣ , Ţ ¸ Ч: Ţ šǡ .
22.       ţ: š 즸 : Χšâ .
23.       ¢ . Ǣ ʸ . š Ƨš . ɡ Ƣ Ȣ Ǣ ţ.
24.       š 츢 ¡ . Ч ţ. 쨸¢ á Ȣ ţ.
25.       ɢ! Ǣ ٨ Ģ, , , Ǣ , Ţ ٨ ¡Ũ 즸ȧɡ,
26.       Ƣ  š.
27.       š . ɢ š. . š ¡ . Ȣ š.

25.

1.       â š :
2.       ɢ! ɢ á Ӹ á š̨.
3.       : á â š쨸 . Ч: ¸ , ç ơ 価Ţ ţ Ȣ Ǣ.
4.       ɧ 򾢨¢ â¡ Ţ. Χ : ܼ : Ǣ ɢ : ¢ š.
5.       á Ǣ , ¢ ¡ ڧ. Ȣ ţ.
6.       ɢ, á š ڸȡ: ç á ̾ м .
7.       ɧ á Ȣ ǡ Ţ. ǢǢɢ â, θǢ ġ 񧼡 Ƣ. , ȢЦţ.
8.       á Ч: š ¢, ! 価 ţ Ǣ ħ Ȣ.
9.       ɧ, š š¢ : ɡ ¡ 򾺢, , ⢠Ƣ.
10.       š ۼ , â¡ . ǢǢ .
11.       š ɨ Ţ. Ȣ .
12.       á Ч: 価 ţ𼡨 Ƣ Ƣǡ.
13.       ɧ á š ڸȡ: á , Ţ̸ : ơ̧. ɢĢ Ũ šǡ ţ.
14.       ǡ çâ ¡ Ƣş̌. š š. Ƣš̾ , ȡ á .
15.       á Ч: Ģ Ƣš ׼ . 価 Ƣ .
16.       ɧ á š ڸȡ: Ģ á ̸. ¨ , Ǣ ﺢȦġ Ƣ.
17.       ¡ Ƣš, . š Ƣš̨¢, Ȣ .

26.

1.       ɡá , Ӿ â š :
2.       ɢ! պĨ Ȣ Ȣ: ! θǢ ׸ . . ƢŢ ţи .
3.       ɧ á š ڸȡ: ! á 츢: ĸ Ч á Ǣ .
4.       â Ƣ: : θ á ¡ .
5.       Χ Ũĸ : ɢ , ȡ á . ġ Ǣ ǡ .
6.       šǡ Ƣ: Ȣ .
7.       ɢ, á š ڸȡ: ż츢 â ɡ ġɢ Ҹɺ ̾øǡ ǡ ̾ ţǡ â ǡ á .
8.       ȿ šǡ ţš: 즸á á ڨ 즸á š.
9.       Ȣ á , ǡ š.
10.       ۨ ̾ø ̾¡ɨ: ɧ ؾ : â Ǣ ѨЧ â Ѩƨ¢, ̾ø ʸ áĢ¡ .
11.       ̾ø Ҹǡ 츨 : šǡ 츨 š: Ģ¡ ¢ ţ.
12.       š 쨸 Ȣ Χ: : Ƹ ţθ Ƣ: θ Ģ Ȣ.
13.       Ģ Ģ ŢΧ: ɢ ¡ơ .
14.       ڨ¡ ¡̧: ¡ Ũĸ š: է ʦ : ɢ, á , ȡ á .
15.       á Ч: áĢԼ ţڨ¢, Ψ¢, Χ Ψ¢, áš?
16.       , â¨ Ţ : Ĩǡ ¢ : š .
17.       Ȣ ɢ : ! á ŧ! Ģ Ģ¡ Ţɧ! ɢ š ŢŢ! 󧾡! ţ!
18.       , ţ¢ ̸: ƢŢ ׸ ڸ.
19.       á Ч: ʧȡ Ƣ á ڨ¢, ը¢, Ψ¢,
20.       ̸ǡ 츢, Ƣ¢ 𼡧á . ĸ . θ Ƣ ټ . : šš .
21.       ̾â է: ɢ . š: ɡ , ȡ á .

27.

1.       â š :
2.       ɢ! Ȣ .
3.       Ш¢ ټ š : ! Ƹ Ģ즸ȡ.
4.       Ģ Ţ ĸ . ʧɡ ƨ .
5.       ɣâĢ ž ǡ Ĩ : ɡɢ .
6.       ɢĢ šĢ ǡ Ҹ : ׸Ǣ ǡ .
7.       н ¡¢: Ģ Ţ н н Ţ¢.
8.       , š Ģ ¢: ! Ȩ ɢ : ¢.
9.       â Ţɻ â: Ģ ġ š 츢 .
10.       ú? ƾ, ӾĢ¡ ¢ ţá . Ǣ , á츨 Ţ ը .
11.       š, 츢 . Ǣ : Ǣ Ţ .
12.       了 ý ɡ š . Ǣ, , ǣ, š ǡ Ȣ.
13.       ¡š ɡ š . 측 ʨ Ȣ.
14.       Ž 측 򦾡Ţ ̾ø ̾ø ب Ȣ.
15.       ۼ š . š쨸¡ ¢. ¡ Ģ .
16.       â ̾¡ ɢ ۼ š . , 𼡨, ġ, Ţ , , Ǣ ¡ .
17.       価, ç ۼ š . 측 ɢ, ɡ Ǣ Ш, , , , Ȣ.
18.       â ۨ ̾¡ Ũ 측 ۼ š , ɢ á ú â Ǣ Ȣ.
19.       Ţ ۼ š . , , ź Ȣ.
20.       ̾¢ šâ ɢ š .
21.       š쨸¡á ¡, ʸ, , ǡθ ۼ š .
22.       á Ǣ Ž ۼ š . Ũ 측 Ţ Ȣ.
23.       á, , â, , , ۼ š .
24.       Ÿ, 𼡨, ġ, , ¡ ɢ ¢ڸ ¢ Ȣ.
25.       Ȣ : Χ 측 ǡ!
26.       Ģ Ģ : ɡ 측 Ģ Χ Ţ.
27.       Ǣ Ž ġʸ Ž ţ ¡, Ģ ġ Ģ .
28.       Ψ¢, .
29.       Ģ ŢŢ: ġʸ ġ ¢ .
30.       æ, Ȣ : ؾ ħ šâ: Ģ .
31.       ĸ Ƣ즸: : 측 : .
32.       측 Ҩ¢, Ȣ : ǡ á ? .
33.       Ž ¢, ɨ : Ž ǡ ĸ 츢ɡ.
34.       ¡ ġ Ţ: Ģ Ţ: Ţ Ţ.
35.       ¢ š Ȣ : Ǣ : Ǣ Ӹ ̨.
36.       ǢǢ Ž ƢШ츢: â ǡ! ɢ šƧ !

28.

1.       â š :
2.       ɢ! â . á Ч: 츢, : Χ Ǣ ⨢ ţȢ츢 ȡ, ɡ ר ȢšǢ¡ , : ɢ!
3.       ɢ¨ Ţ ȢšǢ! Ȧ š¢!
4.       Ȣš : Ǣ Ţ.
5.       š Ȩ¡ 츢ɡ: ɡġ .
6.       , á š ڸȡ: ר ȢšǢ վ ž,
7.       ǢǢ ʧ¡á ɢ¨ 즸á : á Ţ šټ : ը ̨.
8.       Ƣ¢ : Χ š š !
9.       šâ Ţ š? Ƣâ ¢ ǡ , ɢɡ .
10.       Ţ򾧺 Ũ ɢ ¡ š. , ȡ á .
11.       â š :
12.       ɢ! â ɨ Ȣ, . á Ч: Ţ â¡ š Ƹ ب¡ .
13.       Ǣ ɢ ! Ţ ! á, á, , Ǣ, , ʸ , , , ø . ɡ ƨ Ǣ측. ¡â.
14.       ҧ Ƣ : Ǣ ¢ : Ǣ ţ Χ .
15.       ǢĢ ɢ ¨ Ũ ¢ Ȣ .
16.       š Ө ɢ: ! ɧ, Ҽ Ǣ ¢ɢ ǢȢ: ! է! Ǣţ Ţɢ Ǣ Ǣ.
17.       Ƹ ý : ¢ ý : ɧ ¢ ǢŢ: ǡ츢.
18.       ̾¡ ǡ š ɡ: ɧ Ţɢ . 򧾡 Ȣ ¢ ġ츢.
19.       â ġ θ ڸ. â Ţ : ɢ .
20.       â š :
21.       ɢ! á Ӹ á š측 .
22.       á Ч: , á 츢: Ţ 𺢨 Ǣ, Ҹ ȧ, Ţ , ɢǡ Ȣ .
23.       ɢ , Ǣ վ . 𧼡 Ţ Ţи: á š : Ȣ .
24.       ç ͼ ɢ Ģ ǡ Ģ âﺢġ . , á Ȣ .
25.       á Ч: ç ţɨ θǢɢ 쨸¢ ġ Ǣ Ţ . Ƣ ¡째 Ǣ š.
26.       Ȣ ¢: ţθ , á . ͼ Ҹ ȧ, Ȣ š. Ȣ .

29.

1.       ɢ â š :
2.       ɢ! Ӹ š á á á š̨.
3.       ɢ : á Ч: ɡ š! á 츢: ڸǢ Χ š â Ӿ ! ۨ: š츢즸 ȡ !
4.       ɡ, š¢ ڸǢ ¡ Ǣ 즸 : Ǣ ڸǢɢ Ǣ Χ.
5.       ڸǢ ŢŢΧ: ¢ Ţ š : â츧š 츢 츧š á: Ţ̸ š ȨŸ ¡ է.
6.       š ¡ Ȣ .
7.       ç ţ ġ : Ȣ Ȣ: Ƣ: : .
8.       ɧ á Ч: á š Ţ̸ .
9.       , ƨ Ŀ. Ȣ . ɢ ۨ, š츢 .
10.       ɧ, 즸á ڸ á 츢. 짾 Ӿ ɢ Ũ- ̾Ũ- ƨ Ŀ ڧ.
11.       á: θ ¡ ¢á.
12.       Ƣ θǢ ȡ ڧ. θ , Ƣ Ǣ ƨ . ¨ ǢǢ , θǢ 󦾡Ƣ .
13.       ɢ, á Ч: θ ¨ θǢɢ .
14.       . Ǣ ɡ á .
15.       ġ ͸ Ţ Ȣ ú . θŢ է ǡ. θ է ġš Ţ .
16.       ç է 쨸¢ ¡ á, ɢ Ţ š Χ . á Ȣ .
17.       ơ , Ӿ , Ӿ , â š :
18.       ɢ! ġ Ҹɺ ڨ¢Ψ¢ ټ ȡ: ĸ ¡ : ¡ ¢. ¢ á ڨ¢ ¡ ¢.
19.       ɧ, á š ڸȡ: ġɢ Ҹɺ . ¢ šâ š. Ģ¡ .
20.       ۨ ȡ . ɢ, 측 , ȡ á .
21.       Ǣ ç ţ측 Ө . Ţ . , Ȣ .

30.

1.       â š :
2.       ɢ! š측 . á Ч: ¡! ո :
3.       ɢ ո : â ¢ : : Ȣ ƢŢ .
4.       á š : ̾¢ ġ: 𧼡 ţ¢ šâ즸 : ƢЧ.
5.       м , , , ¡, Ģ¡ 쨸 ¡ šǡ ţ.
6.       Ч: θ ţ: ըâ Ģ Ţ: 짾 Ӿ ɢ Ũ¢ ̾ ġ šǡ ţ, ȡ á .
7.       ơ θ ơ : Ǣ , Ƣ Χ Ƣ .
8.       Ш¡¢󧾡 Ȣ .
9.       Ǣ Ǣ ھ ̨ Ģ ҧ: Ƣ Ǣ 𦸡: ɢ ¢ħ .
10.       á Ч: ġɢ Ҹɺâ ¡ Ƣ.
11.       ǢǢ Ģ š Ƣ : á š Ţ, 񧼡á .
12.       ڸǢ 񽣨 ¡ ŢŢΧ. ɢ Ш¡ ¡ ڨ¡̧. á .
13.       á Ч: ĸ Ƣ: ׸Χ: ɢ á: ҧ.
14.       á ơ̧: š : â .
15.       ý Χ: â 츨 ţЧ.
16.       Χ: : Ģɡ Ƣ: á ¢ Ţ.
17.       ǻ šǡ ţ: ʨ .
18.       ب Ȣ쨸¢, ɧ â š: â Ģ : ǡ : ¢ .
19.       š . Ȣ .
20.       ɡȡ , Ӿ ơ , â š :
21.       ɢ! šɢ Ȣ Ţ. ¢, ̽ Ţ: š Ģ нǡ .
22.       ɧ á š ڸȡ: š á 츢. ۨ - ɧ -Ȣ, ¢ɢ š Ţ .
23.       ǢǢ θǢ ¨ .
24.       ġ ɢ , š ¢ . ɡ, šɢ ǧ¡ Ȣ. ġ ɢ ɢ¢ θ ɢɡ š.
25.       ġ ɢ ¢ š á . Ȣ .
26.       ¨ Ǣ, θǢ . Ȣ .

31.

1.       ɡá , ȡ Ӿ â š :
2.       ɢ! š ۨ : ¢ ¡?
3.       ! ɡɢ â¡ ! Ƹ Ǹټ, ּ, м :  Ţ.
4.       : ڸ : Ţǡ Ȣ šǡ ġ .
5.       ġ Ţ : Ǣ ո: Ǹ : Ҹ .
6.       š ȨŸ ġ ǸǢ θ : Ţ̸ ġ ڸ . Ģ â θ ġ š .
7.       â Ⱦ, Ǹ 츾 .
8.       Ǣ ¢Ģ Ǹ : ¡ Ҹ : Ǣ ¢Ģ ̼ 󾾢.
9.       Ǹǡ 򾢧: Ǣ ¡ ġ ȡ .
10.       ɧ, á š ڸȡ:  Ѩ, Ȣ .
11.       ɧ Ȣ Ģ ɢ Ţ.  š š. ̧.
12.       ǢǢ ʧ¡á ɢ ţŢ. ĸǢ ̸Ǣ Ǹ Ţ : Ҹ Ǣ Ȣ . 츦ġ ƨ Ţâ 츽.
13.       ţ š ȨŸ ġ . Ǹ츢 Ţ̸ ¡ .
14.       ɡ ĸո á:  츢¢ Ѩ측: 측 á. ɢ Ŧġ Ƣ ɢռ Ƣ Ȣ.
15.       ɧ, á š ڸȡ: ̨¢, ĸ Ţ ¡ . ڸ , Χ: ɢ ɡ ǡ Χ. ġ .
16.       Ƣ šռ θ . Χ ɢ , ɡɢ ġɨ ĸ ھ .
17.       Ģ š οθ ɡ šǡ ټ .
18.       ¢ ը¢ ɢ ? ¢, ɢ ټ š. Ţ򾧺ġ Χ, šǡ 󾡧á . š Ţ Ч, ȡ á .

32.

1.       ɢ , Ӿ Ǣ â š :
2.       ɢ! š Ȣ , ɢ : θǢ ϸȡ! ɡ, š Ţ̧ 츢ȡ! Ȣ ȡ̸ȡ! Ǣɡ â ̸ȡ! ڸ Ҹȡ.
3.       ɧ, á š ڸȡ: ŨĨ ţͧ: Ũ¢ .
4.       ¢, Ǣ¢, Ȣ ŢΧ: š ȨŸ : ĸ Ţ̸ Ţ.
5.       ĸǢ ţȢ, ̸ ظ ҧ.
6.       Ƣ󧾡 ĸŨ : á ɡ ¢.
7.       ġ , š Χ: Ȣ Ţ : Ũ Χ: ġ Ǣ .
8.       š Ǣ Ţ̸ ġ , Ţ , ȡ á .
9.       Ȣ¡ ɢ â Ƣ ը¢, ǢǢ .
10.       Ǣ Ȣ Ĩ . š Ǣ ţͨ¢, Ȣ . ţ Ǣ, š ¢ Ȣ .
11.       ɢ, á š ڸȡ: ġ ɢ š .
12.       ǢǢ á Ģ¡â šǢɡ è ţ . ը ̨ è Ƣ.
13.       ĸǢ ġ Ƣ ŢΧ. ɢ ʧ¡ ɢ .
14.       ĸ Ǣ , Ȣ ڸ , ȡ á .
15.       ơ̧, ɢ, ȢΧ: šš ġ ƢΧ. , ȢЦ.
16.       Ţ , θǢ ҾŢ . è Ȣ , ȡ á .
17.       ɢ , Ӿ Ǣ â š :
18.       ɢ! è Ȣ : ը θǢ Ҿި Ƣ ǡ .
19.       Ƹ ¡Ţ ? Ƣ, Ţ򾧺 ġá .
20.       šǡ Χšá ţ. ! š .
21.       â Ģ째 Ţɢ ¨ Ш¡Ǩ Ȣ Ţ򾧺ġ šǡ ټ 츢ɧ .
22.       â¡ 츢ȡ! ټ ٨ 츢. šǡ ţ. Ũ Ȣ Ĩȸ 츢.
23.       Ǣ Ĩȸ Ƣ¢ : ٨ Ǣ ĨȨ Ȣ 츢. է šǡ ţ: ššâ 츢.
24.       , ġ 츢ȡ! ٨ ĨȨ Ȣ ٨ 츢. šǡ ţ: Ţ򾧺ġ : ššâ 츢. Ƣ šռ 째 츢ȡ.
25.       񧼡 Χ ٨ 쨸 . ٨ Ǣ ĨȨ Ȣ 츢: Ţ򾧺ġ: šǡ : ššâ 츢. Ƣ šռ 째 Ǣ Ţ 츢ȡ.
26.       ! 츢! Ǣ Ǣ Ĩȸ Ȣ 츢. Ţ򾧺ġ: šǡ : ššâ 츢.
27.       Ţټ š ĸ ¢, Ҹ 즸 Ч ţռ Ţ: ɢ ţè Ȣ ššâ Ţ .
28.       ɧ, , Ţ򾧺ġ Ţ šǡ ǡ .
29.       ٨ , Ӿ 츢ȡ! Ш Ģ ǡ¢ šǡ ǡ, Ţ򾧺ġ, Ƣ šռ 츢ȡ.
30.       , ż , ġ ɢ 츢ȡ: , Ģ¡ ǧš Ţǡ¢ 째 ǡ, ǡ ǡ. Ţ򾧺Ȣ šǡ ǡ 츢ȡ: Ƣ šá 츢ȡ.
31.       š ۨ , šǡ 측 Ȣ즸, ȡ á .
32.       ššâ , š ۨ Ţ򾧺ġ šǡ ټ , ȡ á .

33.

1.       â š :
2.       ɢ! Ǣ , : š , ŢĢ ɢ Ũ ġǢ¡ 츢¢,
3.       š Ũ 측 츨 â쨸 ,
4.       측 Ģ á , â Ţ , š ţ ȡ Ƣ .
5.       측 Ģ â Ţ. ɧ, Ƣ .
6.       ɡ, ġǢ š Ũ 측 , â쨸 쨸¢, š Ũ¡ ţ, Ģ ţ, Ƣ ġǢ¢ Ч.
7.       š, ɢ! ç ţ ġǢ¡ . š¢ɢ š쨸 ġ â쨸.
8.       ¡â , ¡! ھ¡ ţ , 򾣧¡ Ƣ¢Ģ â측Ţ, 򾣧¡ 򾢧ħ : ɡ, Ƣ ħ Ч.
9.       ɡ ¡ Ƣ¢Ģ Φ â Ƣ¢Ģ Ţ, 򾢧ħ . ¡, ¢ š.
10.       ¡, ɢ! ç ţâ : ȣ: ոȡ. š?
11.       Ǣ : á Ч: ! ¡ Φ Ţ : ɡ, 򾣧¡ ƢǢɢ , š Ţ. ƢǢɢ . ç ţ𼡧! ?
12.       , ɢ! Ǣ : ¡ Ȣ, ٨ ŢŢ측. ¡á ¢ɢ ȢŢ, ɢ ţ¨¡. ¡ Ȣ ɢ š¡.
13.       ¡â ھ¡ š ھ ɡ, Ȣ, ٨ Ǣ ק . 򾢧ħ .
14.       ȡ, ¡â ھ ɡ, ɢ Ţĸ, -
15.       š , , šǢ Ǣ ,  ¡- š ھ: .
16.       ק 즸á . , š ھ.
17.       , â ȢӨ ȡ. ɡ Ǣ ȢӨȾ .
18.       ¡ Ȣ¢ɢ Ȣ .
19.       ¡ ¢ɢ Ţĸ š.
20.       , â ȢӨ ȣ. ç ţ𼡧! Ǣ šŨ ȢӨ š Χ.
21.       ¢ ɢ , , պĢ ¡ ɢ , ţŢ ȡ.
22.       ž ¢ â . ɢ ¢ ɢ š . š , ġɡ .
23.       â š .
24.       ɢ! ç Ƣš , ø ɢ¡ ɢá ¡ . ¢, á , 째 â¡ Ǿȡ? ȡ.
25.       ɧ Ǣ : á š ڸȡ: վԼ  ȣ: ĸ Ž иȣ! ȣ. šȢ â¡츢 ţǡ?
26.       šǢ 쨸 츢ȣ: ȣ. š Ţ 츢ȡ. šȢ â¡츢 ţǡ?
27.       : á Ч: ! Ƣš ﺢ¡ šǡ ţ. Ǣ¢ Ţ̸ ¡ Ǣ. ¢ ̨¢ ¢ ¡ .
28.       Ƣ ڨ Ǣ. Ģ¢ ը . çĢ ĸ ơ. á.
29.       ġ ҸǢ ǫ̛¢ Ȣ .
30.       ɢ! Ǣ Ȣ Ǣ ո ţθǢ ո 즸. š â â š ڸȡ.
31.       ɢ ո. ɢ¢ . ɡ ȧ¡ . Ǣ θ ظ ͸: ǧ ը θ.
32.       ŢԼ ɢ Ģ ǡ. : ɡ .
33.       ¢ . Χ š츢 .

34.

1.       â š .
2.       ɢ! çĢ á š̨. š̨. á Ч: Ц çĢ ¡ ! 󨾨ȡ !
3.       ɨ , ¢á , ¢ 󾨾 츢ȣ. 󨾨§¡ .
4.       Ģ Ţ: Ȣ ̽ǢŢ. Ȣ Ţ: Ƣ Ţ. Ţ. ɡ, ΨԼ ӨԼ ɣ.
5.       ġ¡ â. ġ Ţ̸ ¡¢.
6.       θ ġ ĸǢ ڸǢ â. ĸ Ţ : š 츧š .
7.       ɧ , â š쨸 :
8.       á Ч: ! ¢: ġ Ţ̸ ¡. ɢ . 󨾨 Ţ. 󨾨 측 ȡ.
9.       ɧ, ! â š쨸 :
10.       á š ڸȡ: á 츢. 󨾨 Ǣ . ɢ 츢ŢΧ. ɧ ɢ 󨾨 . š¢ɢ 󨾨 . ɢ š.
11.       ɧ, á š ڸȡ: 󨾨 .
12.       ¢ɢ θ Ч, 󨾨 . Ǣ ġ Ǣɢ է.
13.       ǢǢɢ Ǣ즸, θǢɢ , Ȣ է. çĢ ĸǢ ¡Ǣ ġ ¢ҸǢ .
14.       . çĢ Ǣ Ȣ . . çĢ ĸǢ Ƣ .
15.       󨾨 , , ȡ á .
16.       ɨ Χ: âŨ 즸է: Χ: Ģ Ч. ɡ, 򾨾 ĢǨ Ƣ. š Լ .
17.       ɧ á š ڸȡ: Ũ, 󨾧, , ǡ ̧.
18.       ȡ, ﺢ ġ 츢ȣ? Ţ ﺢ 측ġ ̸ȣ!
19.       ǡ 𼨾 ? ǡ 𼨾 ?
20.       ɧ, á š ڸȡ: Ģ ̧.
21.       Ģ θ ŢġŢɡ 󦾡¢ɡ Ǣ, Ҹǡ Ǣ Ţ츢ȣ.
22.       ɧ, 󨾨 . ɢ ¢. ̧.
23.       ɧ, Ȣ Ƣ ţ ɡ Ч. Ȣ ɡ .
24.       á ǡ . Ƣ ţ Χ ɡ . á .
25.       쨸 ǡ . Ţ̸ ɢ Ǣڧ. ɧ Ǣ¢ и š θǢ .
26.       Ȣ Ȣ ¡ . ƨ . ¡ .
27.       Ǣ ɢ . ħ Ţ . и . Ǣ Ǹ , ʨ ¢ɢ ŢŢ쨸¢ ȢЦ.
28.       ɢ ǡ á. Ţ̸ Ţ . 򾨸 Ȣ и š.
29.       . ɢ š. ǢǢ Ƣ ɢ .
30.       ٨ ǡ 츢 , çĢ ţá ǡ 츢ȡ Ȣ š, ȡ á .
31.       Ģ ¡ , , ȡ á .

35.

1.       â š :
2.       ɢ! Ӹ ¢ á á š̨.
3.       : á š ڸȡ: ¢ ħ! á 츢. 즸á Ƣ Ȣ ڧ.
4.       θǡ ڧ. Ƣ . Ȣ š.
5.       ɢ çĨ Ǣ , ¢ š ¡ Ǣ.
6.       ɧ, ! Ƣ Ǣ. Ƣ , о 측 , ȡ á .
7.       ¢ Ĩ Ƣ Ȣ ڧ. Ƣ¡ Ч.
8.       ĸ ǡ ҧ. šǡ 𧼡 ڸǢ ̸Ǣ ġ Ǣ ţ.
9.       Ƣ ̧. . ȢЦš.
10.       á Ţ θ ۨ¨: ¡츢 ɡ.
11.       ɧ, ! á ȡ , Ч. , Ǣ Ȣ , ȡ á .
12.       , çĢ ĸ á ġ Ƣ, á Ȣ š. ơŢ: ¡ ɡ.
13.       즸á ը á, š¢ɡ 즸á . .
14.       ɧ, á š ڸȡ: Ũ ơ̧.
15.       ç ţâ â ơΨ¢ Ũ󾾡 , š . ¢ Ƣ. ȢЦ.

36.

1.       ɢ! ç ĸ š̨ : ç ĸ! â š쨸 .
2.       á Ч: Ȣ , ! Ţ â¢ ¢ ȡ.
3.       ɧ š측 : á Ч: ¢ ơ, , ﺢ Ǣ â¢, š ǡâ Ǣ ǡɣ.
4.       ɧ, ç ĸ! á â š쨸 . ĸ ڸ , ̸ ƢŢ Ƣ, Ȣ θ ¢ , ʸ , á Ч:
5.       : ¡ â θ즸á ž á ͸. ɢ š ¡ ¢ ¡츢 .
6.       ɧ ç Ȣ š̨, ĸ, ڸ, , ̸ . á Ч: ¢ ͸. ǢǢ ŨƢ 츢ȣ.
7.       ɧ, á š ڸȡ: ¢θ. ¡ Ȣ Ǣ Ƣ .
8.       ɡ ç ĸ! Ǹ , 측 ɢ . ɢ ŢŢ Ţ.
9.       ɢ, 측 츢: 񧽡̧. Ţ Ţ.
10.       츨 ո . ç ţ Ũ ո . Ǣ ʧ. ƢŢ ʦ.
11.       Ǣ ɢ Ţ̸ ̾¡̧. ָ . ʧڧ. Ţ ̾¡ . Ȣ ţ.
12.       ç ǡ 츨 Ǣ . ¡츢 š. â . ɢ է ¢ġá .
13.       á Ч: Ǣ ɢ Ţ, ǸǢġ ȣ ȡ.
14.       ɧ, ɢ ɢ Ţ . ǸǢġ , ȡ á .
15.       ɢ, θǢ Ƣ Ţ: ǢǢ Ƣ : Ţ , ȡ á .
16.       â š :
17.       ɢ! ç š¢ ¡ ǡ ɡ. Ǣ Ţ츢 .
18.       ɧ, ʧ. ɢ , ĸǡ .
19.       Ȣâ . θ ¢. Ǣ 째, 째 .
20.       Ȣâ ȡ ¨ . ɢ Ȣ â ǡ , â Ţ ¾¢ .
21.       ç ţ Ȣâ ¨ Ȣ Ũ .
22.       ɧ ç ţ : á Ч! ç ţ𼡧, Ţ ġ ɢ . ȡ, Ǣ Ȣâ ¨ ɢ Ţ ġڸ.
23.       Ȣâ ¨ ɢЧ. Ƣ¡ Ŀ Ȣ š ȡ á .
24.       Ȣâ , θǢ , .
25.       Ǣ. ġ 츢Ģ ¡ţ: ġ Ƣ ڧ.
26.       Ҿ . Ҿ Ţ Ч. ĢĢ ġġ Ţ, ¡ġ Ч.
27.       Ţ Ч. Ȣ .
28.       ɡ šţ. ǡ : ǡ .
29.       ġ Ģ . ɢ Ө ̾¡ Ţ . Ţ.
30.       ǢǢ Ƣȡ Ǣ ɢ Ǣ Ţ ̧.
31.       Ƣ, 측 측 ǧ .
32.       ɢ š Ţ: â, ȡ á . ç ţ𼡧! 측 .
33.       á Ч: ġ ǢĢ Ǣ, Ǣ ʧڧ. ƢŢ ʦҧ.
34.       ơ , , ơ ġ ¢ .
35.       , ơ Ţ. ơ ƢŢǡ ʧ ǡŢɧ! .
36.       Ȣ Ȣ, á Ƣ󾨾 Ƣ 󾨾 Ţ 츢 ȢЦ. á . .
37.       á Ч: ç ţ ɢ ȡ . Ǣ 츨 ո .
38.       Ţơ Ǣ Ģ측 պ θ : ƢЧ ǡ . , Ȣ .

37.

1.       â . Ţ¡ 츢 츢 Ţ ɡ. Ҹ ̾¡ .
2.       Ȣ ȡ. 츢 ¢ Ҹ . ¡ .
3.       ɢ, ɢ! Ҹ ¢? . , á ŧ! âԧ ڦƢ Ǣ.
4.       ɢ : Ҹ š̨. Ҹ! â š쨸 .
5.       á Ҹ š ڸȡ: ¢ Ҹ . ¢ ţ.
6.       Ҹǡ : ҧ. ġ Χ. ¢ Ҹ . ¢ţ. Ȣ ţ.
7.       ɧ, ¢ š̨. š̨쨸¢, á . š â Ҹټ .
8.       쨸¢ħ Ȣ Ҹ , Ȣ Ȣ . ɡ Ȣ ¢ Ţ.
9.       ɢ, ¢ š̨: ɢ! š̨, ¢ . á Ч: ڸǢĢ ¢ š, . ¢ .
10.       ɧ ¢š š̨. ¢ . ¢, Ȣ, .
11.       ɢ Ȣ: ɢ! Ҹ ç ţ Ũ Ȣ. ǡ Ҹ ¢. 쨸 Ţ. Ţ𧼡 ȡ.
12.       ɧ, š̨ Ǣ, : á Ч: 츧! Ĩȸ . ĨȸǢɢ է. ç .
13.       , 츧! Ĩȸ ȢĢ Ǣ즸¢, Ȣ ţ.
14.       Ţ Ƣ. ¢ ţ. Ч. á : Ȣ ţ, ȡ á .
15.       â š :
16.       ɢ! 즸. 価 ŧɡ ç â . ɡ ¡ ŧɡ ç ţ â ᢠ.
17.       ¢ ġ¢, ȡ .
18.       Ǣ ɢ, ȡ 측 ŢƸȣ? ¢,
19.       : á Ч: ᢠ¢Ģ ¡ ۼ ç Ǣ 価Ţ ּ ġ ڧ. ¢ ġ .
20.       ؾ ɡ ¢ ,
21.       : á Ч: ç θǢĢ ɢ , Ǣ .
22.       çĢ ĸ ̧. ġ ú . ɢ է θǡš ͸ǡš âá.
23.       ɢ է ĸǡġ Ƣ ǡġ Ŧ ǡġ . ɢ ġ ¢ҸǢĢ ¡̧. ǡ : ǡ .
24.       Ƣ ţ ú . . ȢǢ : .
25.       Ƣ ¡째 , 㾡 š š. Ǣ , Ǣ š. Ƣ ţ Ǣ ɡ .
26.       ټ 쨸 Ц. ټ . Ħ ո . ¸ Χ .
27.       Ţ Χ : ǡ : ǡ .
28.       ¸ Χ 쨸¢, ç¨ á Ȣ Ȣ .

38.

1.       â š :
2.       ɢ! Ǣ á Ӹ , á š̨.
3.       á Ч: Ǣ Ӿ ɡ ! á 츢.
4.       Ǣ š , ź , ̾ø, ̾ţ, Ȣ â ټ â š ¢ ţ ¡Ũ Ǣڧ.
5.       ټ á ú, Ǣ.
6.       , ż 򦾡 -ۼ Ǣ Ǣ.
7.       ¡á¢: ۼ ɨ ¡á . Ĩ š.
8.       â š. šǢɢ Ţ ơ , ç ĸǢ Ȣâɢ Ǣ , θǢ ڨ¢š. Ȣâ ǡ иҼ šȡ.
9.       Ȣ, š. ۼ ۼ Ǣ š ţ.
10.       á Ч: Ǣ Ƨ, š.
11.       ý ڨ¢Χ. ¢ и š . : : š¢ .
12.       ɧ Ƣǡ¢ ¢Ҹǡ Ȣ θǢĢ Ǣ Ǩ¡ , Ţ š á , , ݨ¡Χ Ģ š.
13.       , Ž, ġ ţ ɢ ¡ ¢ 󾡧¡, ǡ 츨 ݨ¡ 󾡧¡, Ǣ šâ즸, Ц, ̾¡ ¢ š ¡? .
14.       ɧ, ɢ! š̨ : á Ч: ç и š Ȣš¡?
15.       ż ̾ǢĢ ۼ Ǣټ š. ¡ ̾¢ Ȣ â Ģ ǡ ţ.
16.       ç á , ڨ¢š. ! ɢ Ǣ á . ǢǢ Ƣ¡ Ǣ ¡ Ȣ .
17.       á Ч: Ƣǡ ç š츢 Ƣ¡ Ũ Ȣ ɧɡ ! 측 á է ġ š̨.
18.       Ǣ Ч: ç á Ҩ¢, , ȡ á .
19.       츢. ¡ Ǣ ç â Ŀ .
20.       š ɢ, šǢ Ȩ¢, š Ţ, ġ ¢â, ĸ š ġ ɢ¢ . ĸ â: Ӹθ : ġ Ţ.
21.       á ġ ĸǢ š  ȡ á . šâ š á .
22.       Ǩ Ĩ ̧. ƨ, ƨ, , ŧɡ ġ Ǣ Χ.
23.       š Ŀ ǢǢ ɡ ǢЧ. ȢЦ.

39.

1.       ɢ! á š̨ : á Ч. Ǣ Ӿ ɡ ! á 츢.
2.       , ż ̾ǢĢ Ţ, ç ĸ 즸 է.
3.       쨸¢ Ţ Ţ 쨸¢ Ҹ Ţ .
4.       ç ĸǢ ţš: ġ , ɡ Ǣ ţţ. ġ ȨŸ, Ţ̸ ¡ .
5.       Ǣ¢ ţš. , ȡ á .
6.       ġǢ и š ġ ҧ. ȢЦ.
7.       ǡ çĢ ¨ Ȣ . ¨ ɢ Ţ. á çĢ á Ȣ ȢЦ.
8.       ո! ھ¡ : Ч Ȣ , ȡ á .
9.       , ç Ǣ šš ǢȢ ǡ Ȣ â Ţ Ҹ, ʸ âǡ . ơθ š â ǡ .
10.       Ţ̸ Ǣ¢Ģ â츧š θǢĢ š . ɢ âǡ . , ݨ¡ʧ¡ ݨ¡, ȡ á .
11.       Ǣ ç 째 ƢǢ 츢 θ . Ƣâ ¢ . ɢ ۨ Ũ Ҩ. ɧ .
12.       ç ţ Ҩ.
13.       ġ Ҩ. 𺢨 Ǣ ǡ , ȡ á .
14.       Ƣ . Ţ ﺢ Ҩ. Ţ .
15.       ¢ ɢ , Ҩ 츢 Ҩ Ũ, ո ¡ .
16.       м ɡ â : š .
17.       ɢ! á š ڸȡ: ġ ȨŸ ġ Ţ̸ : š! ¡â Ģ š. 즸 ç ¢ â Ģ .  , ġ.
18.       Ģ ɢâ . Ǣ . , 츢, Ȣ, ǡ , ɢ Ǹ .
19.       즸 ¡â Ģ¢ Ţ , Ȣ .
20.       ¢ ̾ø ̾ ţ Ģ ɢ ġ ţ ¢ȡ , ȡ á .
21.       𺢨 Ȣâ ǢЧ. ȧ Ţ Ģ ġ Ǣ .
22.       á Ǣ ǢĢ ç ţ ȢЦ.
23.       ç á 󾾡 ¢ Ȣ ȢЦ. ɧ Ӹ Ǣ 즸 Ǣ ¢ Ţ. ġ šǡ ţ.
24.       Ǣ Ӹ Ǣ 즸.
25.       ɧ, á š ڸȡ: ¡째 ɢ . ç ţ ̧. Ȣ á .
26.       ը Ȣ иҼ š, ġ 쨸 Чá Ţ.
27.       Ȣâ θǢĢ 쨸¢, Ƣ¡ Ǣ ɡ ǢЧ.
28.       á Ǣ Ȣ . ɢ Ȣâ ¢ ɡ . Ǣ ¡ ŢŢ .
29.       ɢ է Ӹ Ǣ 즸. ç ţ Ţ Ƣ, ȡ á .

40.

1.       ¢ Ǣ, պ Ƣ ɡ ׿Ǣ, â . ȡ.
2.       Ǣ ¢ ç , Ħ¡Ȣ ɡ. .
3.       ȡ. ɢ Ũ . . ¢ ק ¢ , š¢Ģ .
4.       ɢ 츢, ɢ! ǡ , ¨. ɢ, ʧ . ¡ ç ţ âŢ ȡ.
5.       Ţ Ǣ¢, Ȣ-Ȣ, . ɢ ¢ ק Ţ . . : .
6.       츢 š¢ Ȣ, š¢¢ Ģ . ¾ .
7.       ȸ . ȸ Ǣ . Ţ 츢 ո š¢ Ө¾ .
8.       Ţ 츢 š¢Ģ ɢ Ӹ : .
9.       Ӹ . : Ҩ : Ч Ţ 츢 š¢Ģ Ӹ.
10.       š¢Ģ š ȸ . רš . š Ҩĸ Ǩŧ .
11.       Ѩš¢Ģ . . ǧ .
12.       š ɡ . š .
13.       ¢ Ģ ¢ Ũ š¢ . ɡ þá . .
14.       Ҩĸ . Ӹ Ũ¢ġ . .
15.       š¢Ģ Ӹ Ũ¢ġ .
16.       ȸ š¢Ģ Ǣ Ҩĸ ڸ ĸ Ȣ . Ӹ ĸ . Ȣ ĸ 츢 . ҨĸǢ Ǣ .
17.       Ǣ ɡ. Ȣ ȸ Ȣ. Ȣ ȸ .
18.       š¢Ģ Ǩ ¾ . .
19.       š¢Ģ ǢŨ . 째 ż째 .
20.       Ǣ 츢 ż š¢Ģ .
21.       š ȡ ȸ, Ҩĸ Ӹ š¢ Ȣ¢Ȣ ׸ . , .
22.       ĸ, Ӹ , ¡ 츢š¢Ģ ոĢȢ Ǩŧ . Ȣ ʸ . Ȣ â Ӹ .
23.       Чħ ż š¢ 츢 ɡ š¢ . š¢Ģ š¢Ũ . .
24.       ȡ. 츢 š¢ . Ҩĸ : Ȣ Ǩŧ .
25.       Ӹ , Ȣ ħ ĸ . .
26.       Ȣ ʸ . Ӹ . ҨĸǢ .
27.       츢 š¢ . š¢ĢĢ Ǣš¢Ũ . .
28.       š¢Ƣ¡ š¢ . Ȩ ׸ .
29.       ȸ, Ҩĸ, Ӹ ¡ Ȩ ׸ǧ . š¢ Ӹ 򾢨 Ȣ ĸ . , .
30.       Ȣ Ӹ : .
31.       Ӹ Ǣ 츢 . ҨĸǢ . Ǣ ʸ .
32.       š¢ , š¢ . ׸ .
33.       ȸ, Ҩĸ, Ӹ 측 ׸ . š¢ Ӹ Ȣ ĸ . Ȣ : .
34.       Ӹ Ǣ 츢¢. ҨĸǢ . Ȣ ʸ .
35.       ż š¢ . Ȣ ׸ .
36.       ȸ, Ҩĸ, Ȣ ĸ .
37.       Ӹ Ǣ 츢¢. ҨĸǢ . Ȣ ʸ .
38.       š š¢Ģ Ӹ ո š¢ּ . âĢ .
39.       š¢է Ӹ š . Ȣ âĢ, Ģ, ȿ Ģ Ȣ Ţ̸ .
40.       š¢է Ӹ Ǣ է ż š¢Ģ ʸǢ .
41.       š Ģž š¢ Ǣ, .
42.       Ǣ âĢ즸 . Ȩ Ȩ . Ȣ âĢ Ģ측 Ţ̸ žâ Ţ .
43.       Ȣ ӨǸ .  Ǣ .
44.       š¢Ģ Ǣ ȸ . ż š¢Ģ 츢¢. ɡ š¢Ģ ż 츢¢.
45.       ɢ, 츢¢ Ţ Ģ 측.
46.       ż 츢 Ģ 측. 츢 . Ţâ Χ â ո ġ ȡ.
47.       . Ţ . Ţ .
48.       ŢĢ Ӹ , Ҩĸ . . š¢Ģ ɡ : Ҩĸ , .
49.       Ӹ ɡ . Ȣ ʸ . ҨĸǢ š .

41.

1.       ŢĢ ܼ Ҩĸ . ܼ ר¾ .
2.       š¢Ģ , š¢Ģ Ҩĸ š . ŢĢ ܼ . , ¾¢.
3.       ܼ , š¢Ģ Ҩĸ . š ¾¢. š¢ ¾¢. Ǣ Ҩ š .
4.       ܼ . , Ǣܼ Ţ Ũ . ɢ, Ч ¸ ȡ.
5.       Ţ Ũ . , Ţ Ȣ š .
6.       ȸ ȡ ̸ǡ . š 츢 ȸ . ȸ Ţ Ȣ¢á, θǢ ŢǢ .
7.       Ţ Ȣ¢ ȸ, ̸ , ̾¡ɨ¡ . Ţ Ȣ ɾ . ɡ ȸ ȸŢ š¢. Ģ Ƣ¡ .
8.       Ţ Ȣ ǧ . Ч ȸǢ ǧ¡ . Ģ š .
9.       ȸǢ Ǣ ¾ . ȸ,
10.       Ǣ ¢ Ǣ š Ţ Ȣ .
11.       ȸ Ǣ¢Ģ ż š¢ . Ǣ ǧ Ө¾ .
12.       Ţ 츢 . , .
13.       Ţ . Ө¾ . ŢĢ ǡ Ө¾ .
14.       ŢĢ Ӹ Өš .
15.       ŢĢ ոĢ 츢 š 쨸Լ . Ǣܼ, ܼ, 츢 ҸӸ .
16.       Ȣ 쨸, š¢ʸ, ڸġ ĸ, š¢ʸ Ǽ츢 ɡ . Ģ ĸŨ ĸ ɡ .
17.       š¢ĢĢ ܼ Ũ¢ Ǣ Ȣ Ǣ Ǣ
18.       Ҹ, Ǣ . š ը . š Ӹ .
19.       츢 ɢ Ӹ׾, ȡ 츢 Ӹ Ţ .
20.       Ģ š¢Ģ ̾ Ũ Ǣܼ Ǣ Ҹ, .
21.       Ţ ܼ š¢ : ¸ Ч .
22.       . Өɸ ̾ ɡ . ɢ ɢ â ɢ Ч ȡ.
23.       Ţ ܼ, ¸ š¢ .
24.       š¢ š ׸ .
25.       Ţ ܼ ׸Ǣ, Ǣ Ȣ ħ Ҹ, Ǣ . Ӹ ɡ ɡġ Ţ .
26.       Ӹ Ǣ ڸġ ĸ, š . ŢĢ ȸǢ Ţ .

42.

1.       , ɢ ż Ƣ¡ Ǣ Ţ â ż¢ Ǣ â ȸ ȡ.
2.       ż 츢 š¢ .
3.       ̾¢, Ǣ â ̾¢ á ¢쨸 ̸ǡ .
4.       ȸǢ Ƣ . : . ŨȸǢ ׸ ż .
5.       ȸ ڸ¨¡ . ɢ ¢쨸 ȸǢĢ ȸǢĢ Ţ ̾¡ ĨȸǢĢ 즸.
6.       Ǣ ȡ . ɧ ȸŢ ̨š .
7.       ȸ, Ǣ ¡ Ǣ . ȸǢ ɡ Ө¾ .
8.       Ǣ ȸ Ө¨: ɡ, ŢĢ Ǣܼ ŧ¡ ¨.
9.       ȸ ǢĢ Ѩ 򾢧 š¢ .
10.       Ǣ š, Ǣ â ȸ .
11.       Ȣ ɡ Ƣ . ż ȸ ħ . ħ Ǣ š¢ .
12.       ż š¢ Ƣħ ȸ š¢ Ƣ . Ũ ¡ Ƣ¢ š¢ . Ũ ¡ Ƣ¢ š¢ . Ƣ¡ ȸ .
13.       ɢ ɢ ɡ: Ţ 츢¢ ż ȸ ¡ ȸǡ. Ũ ϸ ɾ Ģ . ɾ Ģǡ ɢ , Ģ, ȿ Ģ . ɢ, .
14.       Ǣ Ѩ â կ Ȣ 측 Ǣ ܼ. ɢ, ¨. ̾ .
15.       ŢĢ ̾ , š¢ Ƣ¡ Ǣ즸, Ţ Ȣ .
16.       ̾ קġ . .
17.       ż ̾ . .
18.       ̾ . .
19.       . .
20.       š ̾ . š . ¸ ̾¢Ģ â.

43.

1.       ɢ 츢 š¢ ȡ.
2.       , çĢ ̾¢Ģ Ũ . զ . ħ â ¡ Ǣ ţ.
3.       , Ƣ , ȡ . Ӹ Ţ.
4.       â 츢 š¢ Ƣ ŢĢ Ѩ.
5.       Ţ 츢 . â Ţ .
6.       ɢ ո ¢ ŢĢ Ŧȡ ۼ Ũ .
7.       : ɢ! ⨢ : 측 . ̾ çռ š. ç ţ ɢ է ¨ . ǡ, úǡ Ţɡġ, ٨ úǢ ¢ ĸǢɡġ, ب θǢ !
8.       Ǣ š¢ʨ š¢ ո, ׸ ĸ â Ũ ¨ Ǣ ɡ. ɧ Ƣ.
9.       Ţ, úǢ ¢ ĸ ɢ Ȣ Ţ. Ǣ š.
10.       ¡! ç ţ Ţ Ȣ Ţâ. Ȣ . ŢĢ ӨȨ á.
11.       ġ Ȣ ȡ ŢĢ ӨȨ . Ǣ š¢ Ѩš¢ , ġ ӨȨ âŢ. ɡ ؾ. ġ ӨȨ .
12.       ŢĢ Ч. ¢ ¢ ġ ̾ ɾ ǡ. Ч ŢĢ .
13.       째 ׸ : Ţ . . ŢǢҸ Ч:
14.       Ģ ŢǢŨ , . Ȣ ŢǢ Ӿ â ŢǢ Ũ , .
15.       Ģ . Ҹ Ģ 츢 .
16.       Ģ ɢ , ɢ .
17.       ŢǢ ɡ ɡ . Ȣ Ȣ . ʸ 츢 .
18.       ɢ ɢ Ȣ: ɢ! á Ч: âĢ¢Ψ¢, վ Ǣ Ģ¢Ψ¢ Өȸǡ:
19.       ϸ ɢ¢ â 츢 Ƣ Ţá Ǩ Ģ¡ . á â ȢŢ.
20.       򾾢 ҸǢ ŢǢ ӨɸǢ ž . š ɢ ȿ .
21.       Ģ측 Ǩ Ţ ̾¢ ¸ Ǣ Ȣ ̾¢ â .
22.       츢 Ģ¡ . š ¢ɡ ɢ ɢ .
23.       ɢ ¢Ģ, Ǩ ǡʨ Ģ¢ .
24.       â ɢ¢ . Ţ âĢ¡ Ǣ .
25.       Ģ¡ 츢 . ¢Ģ Ǩ ǡ ʨ .
26.       Ÿ š ɢ . š .
27.       ǢĢ âĢ Ģ . 즸, ȡ á .

44.

1.       ɢ ¸ Ǣš¢ . Ӹ . .
2.       ɢ Ȣ: š¢ ʧ . ܼ. ¡ Ƣ¡ Ѩ ܼ. ɢ çĢ á Ƣ Ѩ: ʧ .
3.       Χ š¢ â ɢ¢ ġ. š¢Ģ Ӹ Ƣ¡ Ѩ, Ƣ¢ Ǣ .
4.       ɢ ż š¢Ģ Ƣ Ţ ɡ . â Ţ 󾨾 , Ӹ Ţ.
5.       ɢ : ɢ! â Ţ Ȣ ġ 째 Ш. Ţ ġ š¢Ǣ Ѩ Ȣ ¸ š¢Ǣɢ Ǣ Ȣ .
6.       ĸ ţá ç : á Ч: ç ţ𼡧! ŢŢ.
7.       , , Ģ Ţ򾧺 ¡ ɢ¨ ¸ ɣ. ġ ǡ 쨸 Ȣ.
8.       и측 ġ ɢǢ .
9.       á Ч: Ģ Ţ򠾧 ¡ ɢ çâ š ɢܼ ¸ Ѩܼ.
10.       ç Ţ Ţĸ ĸ ɡ â, ټ Ţ ŢĸŢ Ţܼ Ƣ .
11.       ŢĢ š¢ ¸ âġ: âĢ Ģ측 Ţ̸ ġ: ɢ¢ 즸 âġ.
12.       Ǣ ĸ ɡ â ç ţ𼡨 Ţ 򾾡, á . Ƣ , ȡ á .
13.       츨 ո ⧚, ոġ çš ܼ. 째 Ǣ ŢǨ .
14.       ¢ Ţ 񸡽 ȧ .
15.       ɡ, ŢǢ 츢 Ƣ¢á , ç Ţ ƢȢɧ ¸ 񸡽 . ɧ ո â§. , Ģ ɢ¢ , ȡ á .
16.       Χ ¸ Ѩġ. Χ ո ɢ¢ â ̸ ȧġ.
17.       š¢ Ƣ Ѩƨ¢ . š¢Ģġ ŢĢġ ⢠Ǣ ġ.
18.       ¢ , ¢ ǡ . Ţ Ţ ġ.
19.       Ǣ Ǣ ¢ ⢠Ȣ, ¸ ȸǢ Ţ . Ǣ Ƣ¡ Ũ Ţ š §.
20.       Ĩ Ƣ츧š 츧š . ʨ â .
21.       Ѩƨ¢ á ġ.
22.       񨽧¡ Ȣ §¡ ġ. ɡ ç ɢ񨽧¡ Ţ 񨽧¡ Χ ġ.
23.       ¡ š âȢ, ɨ Ȩ Ȣ .
24.       ̸Ǣ 츧 á Ҹ째 Ǣ . ġ Ȣ տǢ . ¡ .
25.       Ģ ո ġ. ¢ ¡š, ¡š, ɡš, ǡš, ɡš, â¡š š ġ.
26.       즸 .
27.       ¸ ¡ Ѩ Ǣ Ģ 측 즸 , ȡ á .
28.       â : çĢ ¡ ç. Ǣ .
29.       ɢ , Ģ , Ģ  . çĢ .
30.       ӾɢǢ 쥨Ǣ ɾɨ ¡ 째 . ţ Ţ Ӿ . ţ ¡ .
31.       , ȨŸǢġ, Ţ̸Ǣġ, ɡ Ţ̸ǡ ġ.

45.

1.       â¡츢 ٨¢ ̾ . ¢ ¢ ¾ . ̾ ¡ɾ .
2.       ¸즸 . Ȣ Ǣ¡ Ţ.
3.       ̾¢ ¢ ¢ ̾ â . Ţ ¸ ¸ .
4.       Ţ ¸ â â ̾¡ . Ǣ ţθ ̾¡ Ţ측 ̾¡ .
5.       ¢ , ¢ ̾ ŢĢ â Ţ â¾. ȸ ¡ .
6.       ̾ ¡¢ ¢ ̾ 즸 . ç ţ â¾ .
7.       ̾, 즸 ̾ ¢ â . ̾¢Ģ Ũ ̾¢Ģ Ũ Ģ 측 š ̾¢ ¡ .
8.       ħ çĢ ¡¢. ɢ 츨 : ȡ, ç ţ š â¡츢 Ǣ.
9.       á Ч: çĢ ! ӨȨ ӨȨ Ţ𦼡Ƣ. ¨ ¡ . â Ũ , ȡ á .
10.       Ǣ â¡ Ţ . â¡ Ԩ 측 â¡ ר ̼ Ǣ .
11.       측 ̼ Ţ . ̼ 򾢦ġ ̾ . 측 򾢦ġ ̾ . š.
12.       째 á츨 츧. ɡŢ 째, 째, 젧 .
13.       쨸 Ч: š Ш¢ 측Ģ Ȣġ ̾, š š Ш¢ 측Ģ Ȣġ ̾ .
14.       , ̼ Ǩ¡ . š ̼ 򾢦ġ ̾¡. ̼ . ɢ, ̼ ¡.
15.       çĢ θ š ¢Ģ . š Ģǡ ɢ , âĢ, Ģ , ȡ á .
16.       çĢ  쨸 ¡ .
17.       çĢ տǢ š , çĢ ġ տǢ, âĢ ɢ Ǣ ɢ . ç ţ š Ģ, ɢ , âĢ, Ģ Ȣ ¡ š.
18.       á Ч: Ӿ Ӿ Ǣ Ǩ ¢Ģ ¸ ɢ .
19.       Ģ¢ , ŢĢ ĸǢ, ŢǢ ӨɸǢ, š¢ ĸǢ .
20.       Ȣ¡¡ġ Ȣ¡ 측 ơ Ǣ Ţ측 š .
21.       Ӿ ɡ տǡ . . Ǣ Ǣ¡ ǧ .
22.       Ǣ 측, ġ 측 Ģ즸 Ǩ .
23.       ŢơŢ Ǣ š âĢ즸 Ǹ 츢, Ģ즸 ǡ .
24.       š š 츢 š 측 ɢ Ģը š 측 ɢ 񦽨 Ǣ .
25.       ơ Ǣ ŢơŢ Ǣ š Ģ, âĢ, ɢ , Ǣ .

46.

1.       á Ч: 츢 š¢ Ũ Ǣ ¢ . ɡ Ǣ š Ǣ .
2.       Ǣ¢Ģ Ѩš¢Ģ Ӹ Ƣ¡ Ѩ š¢ է . ۨ âĢ Ģ ȧ . š¢է Ƣ Ţ . ɡ š¢ġ Ũ .
3.       Ǣ, š Ǣ Ѩ š¢է Ƣ .
4.       Ǣ â Ģ ʸ ǡ .
5.       ǡ Լ ɢ 측 츧. ʸټ ɢ Ţ ġ. š 측 ġ. š 측 ɢ .
6.       š Ǣ ¢Ģ , ʸ, ǡ . Ȩ¡ .
7.       Լ 측 ɢ ¨ ǡ Լ 측 ɢ ¨ ʸټ Ţ ɢ ¨ . š 측 ɢ ּ .
8.       Ѩƨ¢ Ѩš¢Ģ Ӹ Ƣ¡ Ѩ, Ƣ¢ Ǣ .
9.       Ȣ Ǣ ը¢, ż š¢ Ƣ¡ Ƣ . š¢ Ƣ¡ Ǣ . š¢ Ƣ¡ Ѩ ż š¢ Ƣ¡ Ǣ . ¡ Ѩ š¢ Ƣ¡ ܼ. ɡ š š¢ Ƣ¡ Ǣ .
10.       ټ , Ѩƨ¢ Ѩ, Ǣ ¢ Ǣ š.
11.       ŢơǢ տǢ, ɢ ո 측 ǡ츢 측 ʸ Ţ . š 측 ɢ ç.
12.       âĢ¡ Ģ¡ ɡ Ģ¡즸 ը¢, 츢 š¢ 츧. Ǣ Чħ âĢ§¡, Ģ§¡ š. Ǣ š. š¢ .
13.       š âĢ¡ . .
14.       Լ š ¢ ɢ . 측Ģ Ȣ ̾¡, ܼ ¢ Ȣġ ̾ 츧. ɢ ӨȨ¡.
15.       š , ɢ, ¡ âĢ즸 ħ Ǣ .
16.       á Ч: âĢ ̾ Ҿâ ¡ Ǣ, ۨ Ƣ â¡. â 򾡸 .
17.       ɡ, â ǢĢ ̾ Ƣâ ¡ Ǣ, Ţξ Ũ Ƣ . . ۨ â ҾŨç .
18.       츨 Ǣ ̾¢Ģ Ţ츧š Ǣ â ǧš ܼ. ¢Ģ Ҿ â . Ǣ â¢Ģ âĢ.
19.       ɢ š¢ Ģ Ƣ¡ ż 츢 â ȸ ȡ: ɡ.
20.       ɢ : Ģ, ɢ Ч. Ǣ Χž ŢŨ Ţ š .
21.       Ǣ ĸ ȡ. š ¢ .
22.       Ǣ ĸǢ Ȣ . ĸǢ š šɨ.
23.       Ǣ ̾¢ . Ҹ .
24.       ɢ, ŢĢ âš Ǣ Ģ Ҹ ŧ ȡ.

47.

1.       ɢ ŢĢ Ѩš¢ . ŢĢ š¢¢ Ƣ 츢 Ũ . ɢ, Ţ 츢 . , Ţ Ģ .
2.       ż š¢ Ƣ¡ 츢 Ǣš¢Ģ Ǣ̾ ȡ. ! ̾¢Ģ .
3.       ɢ ¢ 즸 츢 , ¢ . 측 Ƣ¡ ȡ.
4.       ¢ ȡ. ¢ â ȡ.
5.       ¢ . ɡ ȡ . ɧ ɡ Ţ. ɢ Ө¾, ¡á ¡ ȡ .
6.       ɢ ɢ! ¡? ȡ. Ȣ ȡ.
7.       ȧ Ȣ øǢ .
8.       ɢ : ̾ 츢 áŢ . ġ 쨸¢ á .
9.       ġ ǡ ¢â š. á . ɢ á . ɧ ġ ¡ ¢ š.
10.       ġæ . ¢Ģ ¢Ũ Ũĸ Ţâ . ǡ Ģ Ũ¡ .
11.       ¢ Ǩ ȡ: 측 Ţ.
12.       Ũ¡ Ȣ : Ȣ ĸ á: Ȣ ɢ ̨¡. š ɢ : ɢ ¸Ģ Ȣ . Ȣ ɢ š ĸ 󾡸 .
13.       á Ч: çĢ ɢ ¡ â â¡츢 ž ĸ ŧ:
14.       š . ɢ, 㾡 ž šǢ. â .
15.       Ч: ż ĢĢ ġ Ƣ¡ Ũ:
16.       á, Ӿ ¢ ¢ Ũ: á ¢ 째 Ũ:
17.       ĢĢ ɡ Ũ , Ţ ż Ƣ¡ ż츢 Ũ . ż ¡.
18.       á , ¡ Ƣ¡, ¡ ç ¢ , Ũ . ¡.
19.       âĢ â Ũ Ũ . ¡.
20.       ̾¢ ĢĢ ѨŢ Ũ ¡ . ¡.
21.       çĢ .
22.       â 򾡸, Ţ ʧȢ Ţ Ǹ ɢâ â 򾡸 . çá 즸 . ǡ çĢ Χ â .
23.       ɢ 򧾡 ʧȢɡ, â , ȡ á .

48

1.       Ǣ ŧ: ż ¢, ġ, Ѩ , ɡ Ƣ¡ Ƣ, ż츢 Ũ 츢Ģ Ũ, â.
2.       է ̾¢Ģ ̾Ũ â.
3.       â է ̾¢Ģ ̾Ũ Ģ â.
4.       Ģ¢ է ̾¢Ģ ̾Ũ ɡ â.
5.       ɡ¢ է ̾¢Ģ ̾Ũ ᢠâ.
6.       ᢠէ ̾¢Ģ ̾Ũ â.
7.       ɢ է ̾¢Ģ ̾Ũ 価 â.
8.       価Ţ է ̾¢Ģ ̾Ũ ̾: ¡¢ â Ӿ ̾측 ¾ . Ţ ¸ .
9.       ̾ ¡¢ ¢ ¾ .
10.       â ɢ ̾¡ . ż ¡¢ ¢ ¢ , ¡¢ ¾ . Ţ â ¸ .
11.       çռ Ţ Ţĸ ި ġ âž ¢ 츢á ɢ â¾ .
12.       Ţâ է ɾ ̾¡ 측 Ǣ.
13.       측 ̾¢ է ¡¢ ¢ ̾ Ţ â¾ : , ¡¢ ¢ !
14.       Ģ Ţš, â §š ܼ. ¡ ġ. ɢ â .
15.       ¡¢ ¡¢ ﺢ ̾ š. 측 ţθ측 Ǣ측 . Ţ .
16.       â ׸ : ż ̾¢ ġ¢ : ̾¢ ġ¢ : ̾¢ ġ¢ : ̾¢ ġ¢ .
17.       â ż츢 츢 ¾ .
18.       ¸ ﺢ ̾ 츢 ¢ , ¢ . Ţ â ¡ Ǣ.
19.       â âš çĢ ġ ǢĢ .
20.       ̾ ¡¢ Ө . ¸ ̾ 츢 ǡ!
21.       ¸ ̾Ǣ Ǣ ﺢǨ â. ¸Ģ 째 ¡¢ ¡¢ . ̾ Ţ ̾ â. ŢĢ ¸ Ǽ츢 ɢ ̾ Ţ .
22.       Ţâ ̾, â ̾ ¢ â ̾ . ̾ 価Ţ ɢ Ţ .
23.       Ũ ̾¢Ģ ̾Ũ â.
24.       ɢ է ̾ Ӿ ̾Ũ ¡ â.
25.       ¡ɢ է ̾ Ӿ ̾Ũ 측 â.
26.       측â է ̾ Ӿ ̾ Ũ ҧġ â.
27.       ҧɡɢ է ̾¢Ģ ̾Ũ â.
28.       է ̾ ¢Ģ â, Ũ ħ¡ Ũ .
29.       ç â Ч: Ǣ ̸ ŧ, ȡ á .
30.       Ţ Ǣ š¢ ŧ: ż ġ¢ ̾¢ .
31.       š¢ çĢ Ǣ á : ż š¢Ǣ ɢ š¢ , 価Ţ š¢ , Ţ¢ š¢ .
32.       ġ¢ ̾¢ š¢Ǣ ¡ š¢ , š¢, š¢ .
33.       ġ¢ ̾¢ š¢Ǣ ¡ɢ š¢ , 측â š¢ , ҧġɢ š¢ .
34.       ġ¢ ̾¢ š¢Ǣ š¢ , â š¢ , Ģ¢ š¢ .
35.       â ¢ . ǢĢ 츢ȡ .

This page was last updated on 22 April. 2007
Feel free to send your comments and corrections to the webmaster.