Ӹ

ilakkaNac curukkam
by Arumula Navalar
(in Tamil, TSCII format)


Acknowledgements:
Our sincere thanks to Mr. R. Padmanabha Iyer, London, UK for the preparation of the etext and to authorities of "noolaham.net" for permission to include this work as part of the Project Madurai etext collections.
PDF and Web versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland

This Etext file has the verses in tamil script in TSCII encoding, v.1.7.
So you need to have a TSCII-conformant tamil font to view the Tamil part properly.
© Project Madurai 2006
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation of
electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet.
Details of Project Madurai are available at the website
http://www.projectmadurai.org/
You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.(Ӹ )

츽 ġ, 󧾡 Ȣ Ţ ž ; Ţ¡ ġ.
-----

2. 򾾢, ľ, Ƣ¾ , Ⱦǡ .

Ǣ
3. Ӿý Ģ¡
-----

4. , ¢, , ¢ , Ũ.
-----

5. ¢, , , , , , , , , , , , ɢ. Ţ .
-----

6. ¢, , , Ũ.
-----

7. , , , , , . Ȣ .
-----

8. , , , , , , , .
-----

9. , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
, , , , Ǣ .
-----

10. , , , Ũ.
-----

11. , , , , , , , .
Ģ, , Ģ .
-----

12. , , , , , , .
Ģ, , Ģ .
-----

13. , , , , , , .
¢, 츽, .
-----

14. , , , Ƣ ӾĢ Ǣ , ǡ. ý.
, , ,
즸, 즸, 즸.
-----

15. Ƣ ӾĢ, Ƣ ¢, ŢɡǢ , Ţɡǡ.ý.
, 즸
ȡ, ȧɡ
, ȧ
¡ ¢ , Ƣ ӾĢ Ţɡ Ǣ Ţɡ
-----

16. , , , , , , , Ǹ , , , , , , ȸ ɸ, ǡ. . â; Ţ񧼡âš.
-----

17. ¢ ǡ. ɢ¢ ɢɢ Ȣվġ տɡ.
, , , , ӾĢ¨Ÿǡ.
¢ ; ¢ Ȣ; ¢ տ ɡ.
¢ , ¢ , ¢ ¢ , ¢ տ ɡ.
-----

18. , ¢ Χ Ǣ ר¾ .
ý. , , , Ȣ
-----

19. ¢ ɢ, , ¢ տ ɡ, տ 򧾦 츢 վ .
------


-----

Ǣ 򾢨
20. 򾢨 , 򾢨 .
ɢɢ 򾢨 .
¢ Ȣ ¢â š 򾢨 ; ¢ Ȣ ¢âš 򾢨 .
򾢨¡ 񽢨, 󦿡.
-----

21. ¢, , ŢǢ 򾢨¢ ̨š Ģ . ׸ Ȣָæ á.
-----

22. Ȣָ, ɢ ġ Ȧ ƢǢǢھ¢ Ģ Ǣ Ȣ .
Ȣָ, 򾡸 򦾡 ¦ Ũiɡ, ȡȢָ, 򦾡Ȣָ, ¢򦾡Ȣָ, ȡȢָ, ȡȢָ, 򦾡Ȣָ, Ũ. Ÿ, ȡ Ƣ¡, Ȩ ӾĢ Ƣ¡ .
ý.

, ȡȢָ
, 򦾡 Ȣָ
, ġ¢򦾡 Ȣָ
, ȡ Ȣָ
, ȡ Ȣָ
, 򦾡Ȣָ
-----

23. ɢȦ Ģ Ǣ Ȣ , Ģ Ǣ Ȣ Ȣָ.
ý. , , , , , , : , š, , , , .
-----

24. ȢĢ, ¸ ҽ Ȣָ â .
ý.

+ ¡ =
+ ¡ =
+ ¡ = ø¡
+ ¡ = 츢¡
+ ¡ = ¡
+ ¡ = ¡
Ȣ, ¡ Ģ Ȣ Ȣָ â .
-----

25. ̨Ţ, ¢, Ȧ, ĺ, 򾢨øǢ Ģ, Ţ¢ ¢Ǧ á.
-----

26. ¢Ǧ¡, Ƣ ӾĢġ¢ ¢ġ¢ ¢ġ¢ 򾢨¢ Ģ ո 츧. Ǧθ ȢȢ¡ ؾ.
ý.

, , , ,
, , ǯ, ġ.
ŢǢ 򾡸 Ǧ.ý.
ؾ - 课,
- ,
â - â

-----

27. Ǧ¡, Ƣ ¢ġ¢ ¢ġ¢ 򾢨¢ Ģ ո , , , , , , , , , . Ǧθ šȡ ȢȢ¡ ؾ. šǦ, Ȣ Ģ츣 .
ý.
, , , , , , , , , , , , ɢ, .

-----

28. Ȣָ, ȢĢ ɢɢ 򾢨 , ¢ê 򾢨 , Ǧ 򾢨 .
-----

29. Ģ, Ģ, Ģ, á, ¢, , Ģ Ǩ 񦼡Ģ.
-----


------

Ӿɢ
30. ɢ¢, ¢Ȣ , , , , , , , , , Ƣ ӾĢ ǡ.
ý.
, , , , , , , , , Ǣ, , Ǩ.
â, â, , , , , , Ģ.
------

31. Ÿ, , , , , , , , ɢ¢á Ƣ Ӿġ .
ý.


----

32. Ÿæ, , , , , , , , ¢á, Ƣ Ӿġ .
ý.
Ǣ, šǢ, ŢǢ, ţ, , Ũ, , š.
----

33. ¸æ, , , , , , ; ¢á, Ƣ Ӿġ.
ý.
, ¡, Ը, , ¡, ª.
----

34. æ, , , , , ¢á Ƣ Ӿġ .
ý.
Ģ, , Ƣ, .

----

ھ
35. Ƣ ɡ¢, , , , , , , , , , , , ɡ , Ƣ츢ھ¢ ǡ.
ý.
Ţ, ġ, Ǣ, , , , , , , , , â, , â, , , , , , , ¡, š.


----

Ǣ â
36. ¢ áâ , Ÿ, , áâ Ȣ â .
ý.
, , , , , , Ǹ, , Ǹ.
¢, ¢, , , , â .
ý.
, , , , , .
, â ɡ , , â .
ý.
, , , , , , . .
¢ , â â ȡ š.

---

Ģ
37. 򧾡 ¸æ . 򧾡 Ÿæ Ǹ, Ģ.
ý. - ; Ǩ - .


Ȣ.

1. 2. Ţ

38. , ġ¢ ӾĢ Ħǡ¢ ը Ȣ. , , Ũ.
---

39. , Ҩ . , , Ţ, , â , Ũ.
ý.
, ,
, š, Ţ
, ,
, , ɢ â
----

40. , Ԩ . , , Ţ, Ũ. , Ţ , â i , Ȣ Ţ Ũ.
ý.
..
.. â Ţ
â .. â

----

âŢ Ȣ Ţ ɧ, ŢŨ Ţ¡Ĩ .
̾
41. , ̾, Ţ̾, â, , Ţ, ȡ. , ;š ̾ Ţ̾ ӾĢŨŸǢɡ .
ý.


----

̾
42. ̾ǡ, Ǣ ӾĢ ǡ.
---

43. , , , , ̽, Ƣ, Ũ , ʨ , ŢɡŢ , , ̾ǡ .
ý.
(1) , , ¡, , â, .
(2) , , , , , ¡, , .
---

44. ŢȢ , š Ũ , , ̾ǡ .
ý.
(1) , , ¡, , â, .
(2) , ,
---

45. Ţ̾ ҽ ը ӾĢ , Ţ̾ ҽ, Ţ . Ţξ ҽ .
ý.
: ¢ Ţ̾ .
â: ը¢ Ţ̾ , â.
: ͨ¢ Ţ̾ , Ӿ .
Ȣ: ը¢ Ţ̾¡ ¢ Ӿ .
̾: ը¢ Ţ̾ , ɦ .
: ¢ Ţ̾¡ ¢ , Ӿĸ â, .
Ȣ: ڨ¢ Ţ̾ , .
: ¢ Ţ̾ , Ӿ , , æ æ¡ â.
---

46. âŢ š ӾĢ Ţ,   â, ̾ǡ .
ý.
, Ţ
š,
, ȡ
,
, â
, 츽
, ȡ
, Ģ
, ȡ â
,
---

47. âŢ ̾, Ţ̾ ӾĢȡ ҽ, , Ţ .
ý.
1. : ؾ ,
2. : ̾ Ӿ .
: ̾ Ӿ ȸ.
ոȡ: ̾ Ӿ ڸ, ո¢ Ţâ.
: ̾ Ӿġ á â.
ŢáŢɡ: Ţá̾ Ȣ .
: ̾£ Ȣ, øæ Ţâ.
ȡ: ̾£ զ â.
ȡ: ̾£ զ â.
----

48. â Ţ̾, Ţ, , ӾĢ Ţ̾ , Ţ, Ţ Ţ̾ , Ţ ̾ǡ .
ý.
1. , Ţ, Ţ , ,
2. , , ɡ , , ɡ , , Ȣɡ , , 츢ɡ
3. , Ţ, Ţ , Ţ, Ţ , Ţ, ȢŢ , Ţ, Ţ
----

49. , â, Ӿġɨ, ڨ ǡ: 측 Ȣ ŢȢ ǡ: ξġ ڨ Ȣ Ţ¡Ĩ ǡ. ŧ .
---

50. , , Ӿġɨ â Ţ ǡ: ξġ ڨ â Ţ¡Ĩ ǡ. ŧ Ţ .2

---

Ţ̾
51. Ţ̾ǡ, Ǣ ھ¢ ǡ.
---

52. Ţ̾, , , ,, , ,, , , , , , , , , , , , , , , , , .
ý. ̨, š, ż, , , ̨, š, ú, , ̨, š, Ţ, , , , ̿, , , , , , .
----

53. ƢŢ̾, , , , , ,, , , , , , Ţ, , , , , , , 򦾡 .
ý. , , š, , 쨸, , , , , Ⱦ, ҽ, Ţ, Ţ, 측, , , šá, š, .
Ţ̾, , Ȩ, Ţ , Ţ ĸǡ .
Ţ̾, , . 측 Ţĸǡ .
----

54. Ţ̾, , , , , , , Ȣ, , , , .
ý. , , , , , , Ȣ, , , ;.
---

55. â Ţ Ţ̾, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ;, , , , , , , , , , , , , , .
ý.
, , , , , , , , , š, , , , ¢, , , , , , , , , , , , , , , , ɢ, , š, šƢ, šƢ, , , , .
---

56. Ȣ Ţ Ţ̾, , , , , , , ,
, , , , , , , , , , , , , , , .
ý.
â, â¡, â, â¡, â, â¡, â, ̿, â, ̨¢, â, â, â, â¡, â, â, â¡, â, â¡, ŢĢ, â¢, â£.
---

57. â Ţ ¦ Ţ̾, , , .
ý.
, .
Ȣ ަŢ̾, ¡. , Ţ̾, ħġ, ġ Ȣ i ¦ šá.
ý. â
---

58. âŢ Ţɦ Ţ̾, , , , , , , , , , , , , ɢ, ¢, , , , , š, , , , Ƣ, , , , , . , ھ¢Ȣ , , Ţ̾ ¢ .
ý.
, , , , , h, , , , , 񼸼, 񼡧, 񼡦ɢ, ɡ¢, 񼡦, , , , š, , , 츨, Ƣ, Ţ, , , 񽡨, 񽡧.
Ȣ Ţ Ţɦ Ţ̾, , Ȣ, , , , , Ƣ, , .
ý.
, Ȣ, , ġ, ġ, ġ츨, ġƢ, ġŢ.
----

59. Ţ Ţ̾, Ţ, , , , . , , .
ý.
Ţ, , , , , , , ¢.
---

60. , , Ţ̾, ŢӾը ը Ţը .
ý.
1. â, Ȩ, , ŢӾը . Өȧ, , , , .
2. ս, , , ը . Өȧ, á , , .
3. , , , , Ţը, . Өȧ, Ţ, Ţ, Ţ .
----

61. Ũ Ȣ Ţ̾Ȣ Ţ̾ . :-
Ţ, Ƣ, Ţ̾, нը .
ý.
Ţ, 𦼡Ƣ, .
Ţ̾, .
ý.
즸.
, , Ţ̾ Ţ .
ý.
, .
Ţ̾ .
ý.
,
, , , 즸 ڦ Ȣ ̾ Ȣ ̾ Ţ̾¡ .
ý. غ츢ȡ, 츢ȡ.

---

ҽ Ţ̾
62. ɢħŦġը Ţ̾, ¦ Ţ̾, Ƣ Ţ̾, ŢӾ ը Ţ̾, ̾¡ ҽ ȡ ħ ը .
ý. , , : ŸǢ Ţ̾ ҽ .
Ǣ, ̾: ŸǢ ¦ Ţ̾ ҽ .
, , £ : ŸǢ Ƣ Ţ̾ ҽ .
, Ǣ, , ɢ : ŸǢ ŢӾ ը Ţ̾ ҽ .
, , : ŸǢ ը Ţ̾ ҽ .


---


63.ĸǡ, Ǣ ̾ Ţ̾ Ţ ǡ. , Ţ, Ũ.
---

64. Ţĸ .
ý.
Ȣ .. ą
š .. ą
Ũ .. ą
.. ą
---

65. ĸ âŢ .
, 󾸡Ţ, Ţ, Ţ , Ũ.
---

66. 󾸡Ţĸ, , , , , .
ý.
, , ȡ, ɡ.
ɢ, ɡ, ̨, ﺢ ɸ ̨ . ¡ ¸æ 󾸡Ţ¡ .
---

67. Ţĸ, , , .
ý.
šȡ, 츢ȡ, 츢ȡ.
---

68. Ţĸ, , , .
ý.
, š.

------

¢
69. , , , ¢ĸǡ. , Ţ, զ ¡¢ , ¢ȡ즸 .
ý.
, 츢Ȣ, , š, š, .
š æ .

----

Ţ̾
70. Ţ̾, ħġ, , :-
, , , Ţ̾ 󾸡, .
ý.
, (-), , (-) , (-է) , (-է) -.
, (-) , (-) , (-) , (-) -. .
, Ţ̾ .
ý.
, (-) , (-)
, Ţ̾ 󾸡 .
ý.
, (-) , (-) .
ɢ Ţ Ţ̾ ¡, , , 쨸 Ţ Ţ̾¢, , , , , Ţ Ţp , , , , , , , , , ɢħ Ţ̾, Ţ̾ .
ý.
(1). Ȣ, (-š) (2) , (-) , (-) (3) š, šƢ, šƢ, (4) š, Ͼ, , , Ģ측, , , .

Ţ̾ h .
ý.

Ţ̾ Ţ¢Ģ .

------

̾
71. , , , ¢ ھ¡ ȢĢ ̾ Ţ .
ý.
측, Ţ, ȡ.

----

â
72. â¸, , , , , , , , , , , , , , ,, , , , , , , , .
ý.
, , Ǣ, ȡ狀, , , , , , , ȡ, , , ġ, ģ , , ġ, š, , .

------73. 󾢸ǡ, ҽâĢ š ӾĢ ҽ Ţǡ.

----

Ţ
74. Ţǡ, Ģ Ģ ¡, , , ġ Ţâ, .

Ţ Ȣ

1. 3. ҽâ

75. ҽ¡, ĦƢ զƢ ҽž.
---

76. ҽ, ڨҽ, Ƣҽ Ũ.
---

77. ڨ ҽ¡, , , , , , , Ҹ ¢ ¢ Ǣ¢  ҽž.
ý.
ڨ򦾡 ڨŢâ
ɡ .. ɡ
Ȣ .. ġȢ
.. ̅
ţŢ .. ¢ ţŢ
.. Ѕ Ш
Ħ .. ¢
---

78. Ƣҽ¡, ڨġ Ƣ¢ ҽž. , Ţ򦾡, 򦾡, Ũ򦾡, 򦾡, Ƣ򦾡, 򦾡, š򦾡, ŢǢ򦾡, â Ţ , Ȣ Ţ򦾡, ¦򦾡, Ţɦ򦾡, , âȡ, 򦾡, , ɡ Ũ.

ý
(1) ¡ .. Ţ򦾡
(2) ̾ .. 򦾡 .. զ¦á
(3) Ӹ .. Ũ
(4) á ..
(5) ȡ .. Ƣ

ý
(1) .. š
(2) š .. ŢǢ
(3) .. â Ţ
(4) ɢ .. Ȣ Ţ򦾡
(5) .. ¦
(6) ɡ .. Ţɦ
(7) ȡ .. ȡ
(8) ɢ ..âȡ
(9) ..
---

79. Ƣ, ڨ Ƣ¡, Ƣ¡, ҽ, š¢, Ţš¢ ҽ.
---

80. ҽ¡, ĦƢ, զƢ, ŢȢ ҽž.
ý.

---

81. Ţҽ¡, ĦƢ, զƢ, Ţ Ƣ, , â, ξ Ţ ¡¢ ҽž.
ý.
š + - š
+ ̼ - ̼ â
+ - ç ξ
+ - ξ,
+ - ξ, , â
---

82. , â, ξ, Ţ, Ţ Ȣ, Ƣ ڨ է Ȣ .

---


83. ¢á ¢ Ţ ¡, ¢hPȢ, ¢ â, .
¡, ¢ , ĦƢ£Ȣ զƢ ӾĢ ¢ ɢ . ɢ, ɢ .
---

84. £Ȣ ̾ â¾ġ â, ĦƢ£, զƢ Ӿ, ŢΧ Ţ.
---

85.Ƣ á̦ զǢ , Ƣ Ӿġ̦ ҽ, ̾ âġ š :-
ĸ ǸǢ . ϸ ɸ . Ӹ ¢ ¸ġ . Ѹ ¸ġ . ׸ ¸ġ .

---

£Ȣ ¢ ҽ
86. ɢ þ £Ȣ ¢ , ¢ £Ȣ .
ý.
+ -
+ -
---

87. ɢ £Ȣ ¢ , : £Ȣ ¢ .
ý.
+ Ȣ - Ȣ
; + Ƹ - Ƹ

-----

£âȢ ¢ ҽ
88. , , ¢hPȢ ¢ Ӿ Ƣ, ¢ ¸ ¡ .
ý.
Ǣ; + - Ǣ
+ â - â
+ - ɧ¡
---

89. , , , , , , ¢hPȢ ¢ Ӿ Ƣ , ¢ Ÿ Φ¡ .
ý.
+ - Ž
ġ + - ġŢ
+ -
+ -
+ Ƹ - Ƹ
+ -
+ -

, ¢ Ÿ á ¸ .
ý.
+ - ¢
áŢ Ţ .
---

90. ¢hPȢ ¢ Ӿ Ƣ , ¢ ¸¢, Ÿ¢, ¡ .
ý.
ŧ + Ƹ - ŧƸ
+ ؾ - ؾ

-----

Ȣָ ¢ ¸ ҽ
91. Ȣָ, ¢ Ȣ Ţ : ¸ , â.
ý.
+ â - â
+ ¡ - ¡
Ȣָ վ ¢ ġ¡, , ӾĢ ż ƢǢ ڸ ¢â , .
ý.
+ Ǣɡ - Ǣɡ
+ - ׾

----

ȢָţȢ ¢ ¸ ҽ

92. Ȣָ, ¢ â Ţ즸ξ, ¸ â â Ţ Ţ .
ý.
+ -
+ ¡ - Ţ¡

---

ġţȢ Ģ ¢ ҽ
93. ¢ ġţȢ , Ƣ¢, : ¢ տ â. â ;
Ţ, ġ, Ǣ, , , , , , , , â, , , , , , , , , ¡, š, ĦƢǡ, Ƣҽ ý, , , , ¡, Ģ, զƢ, ڨҽ ý, , , ¡, , զƢ .
ý.
Ţ + - Ţǻ
â + - â10
Ţ + - Ţǻ
â + - â10
ĦƢ£ Ţξ, ţȢ Ţ¡ .
---

94. ɢ ¸æ¢ ɢ Ģ
ý.
+ - ﻡ
+ Ȣ - Ȣ
+ -
---

95. , Ţ .
ý.
+ ;ǡ - 僚;ǡ
ɡ - ɡ
+ ;ǡ - 僚;ǡ
ɡ - ɡ
- , -

---

£Ȣ ¸ ҽ
96. ¸ġ , ¸ â ھ.
ý.
+ ¡ - Ǣ¡
+ ¡ - ¡
¡ áâ ȡ վ ¡.
---

97. ɢ á ¸æ զƢ ¸ .
ý.
+ ¡ - ¡

---

Ţɡ ҽ
98. , , , ¸æƢ , : ¸ ¢ , ¢ Ÿ .

ý.
̾ ̾ ̾ ̾

Ƣ Ƣ Ƣ Ƣ
¡ ¡ ¡
¢ ¢ ¢ ¢
---

99. , , 實Ƣǡ ŢɡǢ . Ģ .
ý.
, , ,

---

Ǣ Ģ ҽ
100. ¡ Ǣ ¢ , ¸ øæǢ Ģ Ƣ¢ .
ý.
Ƣ ڨ
Ȣ
ŢĺȢ
â

Ţ Ţ


Ȣ
Ȣ 򾢸
󨾺Ȣ
󨾺Ȣ 󨿦Ţ
¡

øæ ȡ

즸ȡ, , 츼, զ¦á 򦾡¢, 즸, ڨ ¢, áŢ ȡ ڨ ¢ Ģ ̦즸;.
Ӹ, ȡ, -. 즸.쨸, -. Ȣ, Ţ, -. , , -. , Ǣ Ģ Ƣ¢ ̦ .
---

101. Ǣ ĸ Ǹ ɸ , Ģ Ƣ¢ â¡.

ý.
Ƣ ڨ
Ȣ
Ȣ
â¡
Ţ

æ ȡ.
Ȣ
Ȣ
Ȣ
Ȣ Ţ
â
â
Ȣ
Ȣ Ţ
¡P ĸ Ǹ, , ¦á 򦾡¢, ĸ Ǹ ɸ, â , 𦸡, Ҹ ڨ ¢ âԦ .
ĸ ǸǢ , ɸǢ , ̾ Ţ¢ġ¡, Ţ .

--

ҽ
102. ɸ ĸţ ҽ, ¢, զ¦á ¢ ȡ Ȩ ¢, ĦƢ, Ţ nhƢԦ, Ţ.
ý.

+ ý - ý
¦á 򦾡
+ - Ŧ
ո + - ո츼
+ -
+ -
ġԾ + ¡ - ġԾ¡
¡á + - ¡á
޸ + ӾĢ¡ - ޸ӾĢ¡

ڨ
+ - ç

š + - š
ǡ + ţ - ǡţ

---

ŢǢ Ģ ҽ
103. ŢǢ¡P ¢ šǢ Ģ . ¡P ĸ Ǹ ɸ Ģ â¡.
ý.Ţ

ȡ ģ
ǡ
Ţ즸ʨ, ȡ, ġ, ġ, , ȡר ŢǢ Ģ ̦ .

---

Ţɡ ¡Ţɡ Ģ ҽ
104. , , ȣ Ţɡ Ţɡ Ģ š.
ý.
ɡ ŧ ȡ
ŧɡ ¡ â

---

Ţ Ţ Ǣ Ģ ҽ
105. Ţ Ţ򦾡Ǣ ¢ , šǢ Ģ . Ǣ ĸ Ǹ ɸ, Ģ â¡.
ý.
â Ţ
̾ø ̾ø
վ
Ģ ⾡
ŧ h
Ȣ
Ȣ
Ȣ Ţ
â ̾ø ŢĢ
â â š
â¡ â£
¢ ¢, ̿ Ǣ ȡ Ȣָţ â Ũ Ȣ , Ȣ ŢȢ Ģ ̦ .
Ŧġը Ţ
ȡ š
Ȣ š ⾡
ȡ ŷ
š _
ȡ
Ũ š ȡ
š ⾡
ȡ
ȡ

, Ŧġը ŢȢ Ģ .
ý. 즸ȡ 
Ţ򦾡
Ţâ
θǢ Ũɸ

ξ
ŢҸ ͼ

Ǣ

ţ
Ŧġը Ţ Ţ ȡ Ȣָţš¢, Ȣ Ģ .
Ƹţڸ, Ţ Ȣ, Ţ . ĸ ţ Ȣ Ţ .

---

¦ Ģ ҽ
106. ţ ¦ Ģ . ¢ Ţھ¡ ¦ Ģ .
ý.
â ʸ
񽡾 ̾ ġ ̾
̾ ġ ̾
Ţɡ- 106. ţ ¦ Ģ â ¡? ¢ Ţھ¡ ¦ Ģ ¡?
Ţ Ģ ҽ
---

107. , , , , , Ţ̾Ԩ â Ţ ŢɦǢ , Ȣ Ţ̾Ԩ Ţ Ũ ŢɦǢ Ģ .
ý.
즸 즸
ȡ h ȡ
ɡ
ɡ ǢȢ ɡ
Ƣ š š
ɢġƢ š ɢġ š
---

108. , , N, Ţ̾Ԩ ŢɦǢ Ģ .
ý.
ȡ ¡ ȡ
񽡧 ɡ 񽡨 ɡ
---

109. ȡȢָţ Ţɦ Ģ : Ȣָţ ŢɦǢ Ģ .
ý.
ȡ ȡ
ȡ ɡ
ȡ š ¡
Ţ̾ â Ţ Ţɦ Ģ.
-
ɡ
---

110. Ţɦ ɸ ĸ, Ģ , ȸ â: š â¡.
ý.
â
Ȣšȡ ɡ

---

¡Ƣ ¢ãȷȢ Ģ ҽ
111. , , , , , , ¢ãȷȢ Ģ Ƣ¢ .
ý.
Ƣ ڨ
ŢȢ Ţ째
áȢ á
š
â ը
â ը
Ȣ Ţ
---

112. ţȷȢ : ŸèŸţȷȢ Ģ Ƣ¢ .
ý.
Ƣ ڨ
¢
ȡ
̨
Ǩ Ǩ
â, զƢ Ӿ , , ĦƢ£Ȣ ĸ ȸ â ¡, .
ý.

ĺ ĺ
, ¢ â, Ƣ£Ȣ .
ý.
ĸ
ɼ
¡ ¡ ¡ Ţ¡
Ž Ľ Ž Ľ
---

113. , , , , Ǣ Ģ Ƣ¢ .
ý.
Ȣ â â
- . -
114. ̾Ȣ ɦ .
ý.

Ģ . Ǣ ڨ: Ģ Ǣ Ƣ.

---

Ȣָ ţ Ģ ҽ
115. Ȣָţ Ģ Ƣ¢ .
ý.
Ƣ ڨ
Ȣ 째
---

116. Ȣָ ţ , , , , Ţɡ , , , , Ţæ Ģ š.
ý.
Ƣ ڨ
Ȣ
Ȣ ȡ

â ȡ
Ƣ
ը, զŢ, ̽, ظ

---

ţȷȢ Ģ ҽ
117. ¢ š츨 ھ¡ר Ȣ Ǣ Ģ, ڨ¢, Ƣ¢ 򦾡¢, Ũ򦾡¢, š â, ¢ š.
ý.
â째
측 ¡Ţ
Ţ ڨ


Ȩ 򦾡
Ţ
򧾡 Ũ
Ũ򦾡
Ȣ
¡ɸâ
Ȣ ¡â š
ý-
򾢨
¡̾
Ҹ 򦾡
ڨ ¢, ơ Ȩ ¢, զƢ Ţ¡ Ţ, Ģ .
ý.
ڨ ơڨ
Ǣ ȡ Ţ측
Ũ Ũ
š
ȡ
ȡ ̾
Ţ, ȡ ¡¢, Ģ ̦ . Ǣ ȡ, Ţ, , Ǣ ȡ, Ţ¢ 측 ŢâĢ, 󦾡 . Ţ, , ŢԨ , ¢ 񽾡 ŢâĢ ȡ .
â, Ţ, ĸƧš. Ȣ â ڨ¢ Ģ .
áŢ, , ڨ¢ ¸ øǢ , ¢ Ƹ , ɦ ̦ .
, 째. -. , 째. -. á Ƣ Ţ 了ġ , ¸ øǢ Ģ, , Ȣâ .

---

Ģ ҽ
118. ¢hP Ģ â, .
ý.
+ -
Ţ + - Ţǡ
---

119. , ĸţ Ģ â, â .
ý.
Ǣ + - Ǣ
+ -
+ -
---

120. ţ Ģ â, ĦƢ£ â .
ý.
 + -
Ш + -

---

ڨ Ģ ҽ
121. , ȡ ڨ Ǣ , , ȡ ڨ ҸǢ Ģ .
ý.
ɡ ɡ ɡ ɡ
ɡ

---

Ȣָţ
122. ȡ Ȣָţ ƢǢ Ģ Ƣ¢ .
ý.
Ƣ ڨ

Ģ 즸
---

123. ȡ Ȣָţ ƢǢ Ģ Ƣ¢ : ڨ¢ .
ý.
Ƣ ڨ


ڨ ¢, 측 ơ ڨ ¢, զƢ Ţ¡Ţ, Ģ .
---

124. ơ ڨ¢ , , , , , Ǣ Ģ .
ý.
ȡ
ȡ ȡ

ȡ ¡ȡ
¡ ȡ
---

125. ȡ, 򦾡, ¢򦾡, 򦾡 Ȣָ ţڦƢǢ Ģ, Ƣ¢ .
ý.
Ƣ ڨ


Ȣ
; â ; ը
---

126. ھ¢֨ ȡ ¢򦾡 Ȣָţ ƢǢ â, çȢ ȸ ڨ¢ .

¢
š


Ƣ
ȡ


š
¢즸
¢¢
¢Ģ
¢Ƚ ¢򦾡
, Ȣ, , Ǣ Ƣ¢ 򦾡¢ ξ, , Ƣ¢ ȦšȢξ Ǧ .
, , , ȡ ڨ ¢, , , , ¢ ơ ڨ ¢, զƢ Ţ¡Ţ, .
127. ȡ Ȣָ ţ Ƣ , â, ڨ¢, Ƣ¢ 򦾡¢, Ũ ¢, ȡ Ȣָ.
ý.
+ -
+ - ҿ
+ Ţ - Ţ ڨ
+ - ȡ
+ -
+ - Ҽ
+ - Ũ
+ - Ҧ
---

128. ȡ Ȣָţ Ƣ ھ¢ â .
ý.
+ - 측
+ - ȿ Ƣ
+ Ģ - Ģ ڨ
+ -
ȡ Ƣ, զƢ 측, , ɢƢ¡ , á, š 򦾡 Ƣ¡ , â ھ.
+ - . -.
+ Ģ - Ģ. -. ȡ â ھ.

---

Ȣָţ ǡ ҽ
129. ż, ̽, ̼, Ǣ ¢ æš .
ý.
ż + - ż
- ż
- ż
- ż
- ż
̽ + - ̽
- ̽
̼ + -
- ̼
, ¢ æš Ƹæ¢ ɢ ¢, Ӿɣ : , , áŢ, , , áŢ ҽ.
-
+ -
- 򾢨
â, ţ, ھ.
, ¢ , ȸ ɸâ .

ý.
+ -
-
-
¢ , ȸ ĸ â . â Ȣâ¡.
ý.
+ -
ţ - ţ
- Ȣ
â, ţ ھ.
򾢨 , ż, , , , żš¢, , , , ŢȢ .
ż , ż ¦ , Ƣ . ż , ż측 򦾡, ż ż츢 ơ ڨ򦾡.

---

ţ ҽ
130. ¢ , ɸæš ø â. ¡¢ ø : ¢á¢, ȡ Ӿɣ.
ý.
+ - է
- ո
Ƣ - տƢ
š - š
¢ - á¢
¢ , æš, ø ɢ ¢ . ¡¢, ø : ¢á¢, ȡ Ӿɣ.
ý.
+ - է
- ո
¡ - ¡
š - š
¢ - á¢
¢ . ɸæ ¢á¢ȡ . ¡¢ Ӿ ڸ, ɸæ զ¡ â.
ý.
+ ¢ - š¢
-
Ƣ - Ƣ
¢ . ɸ, . ¢ ¢, ĸâ: ¢, ȸ â: ¢ .
ý.
+ ¢ - ġ¢
¡ - ¡
-
-
¢ . ¢á¢ ȡ . ¢, ɦ򾡸 â. ¢ 򾡸 â.
ý.
+ ¢ - ¡¢
-
-
-
â, , ར, ¢ .
¢ â Ţ¡ : â Ӿ .
ý.
+ ¢ - ȡ¢
- ڸ
-
Ƣ - Ƣ
¢ â, ڸ : â Ӿ .
ý.
+ ¢ - ơ¢
- ظ
-
Ũ - Ũ
, â վ.
¢ : æ æ¡â.
ý.
+ ¢ - ¢
-
-
Ũ - Ũ
ŢǢȢ Ţ Ȣ, , , , Ӹ, ̽, , զ .
---

131. â, , Ӿ¢á æ , ɸ Ǹ. զƢ¡ ¢ â.
ý.
+ - h
â, , Ӿ¢á æ, ɸ Ǹ, զƢ¡ ¢ â.
ý.
+ - ǡ¢
측 ǡ¢ .
---

132. Ӿ ȡ â, æ, ¢, ⢠ҽ.
ý.
10 - ,
,
,
,
,
,
,
,
---

133. Ӿ ȡ Ǣ Ӿ â, ĦƢ£ Ģ æš .
ý.
10 - 򦾡
10 -
10 -
ȨŸ ʧ
-----

134. â, ¢ ¢ æ ɸâ.
ý.
10 - ɢ
񦼡Ƣ ɢ Ӿ ȡ â, 򦾡¢ ¢ , â .
ý. 10 - ɡ
-
- ɡ
-
- ɡ
-
-
---

135. , ӾĢ , , , Ȧ, â 򦾡¢ â : ¢ ..
ý.
10 - ȡ
- Ȣ
-
-
-
¢ - ȡ¢
- 째
-
-
-

10 - ȡ
- Ȣ
-
-
-
¢ - ȡ¢
- 째
-
-
-
, , ¢, , , â, 򦾡¢ â§Ȣ â : ¢ .
ý.
10 ¢ - ɡ¢
-
-
-
10 ¢ - ɡ¢
-
-
-
----

136. Ƣ Ӿ ȡ , ĦƢ¢ Ӿ , . ġ , Ӿ ڸ, ¢á¢ Ÿæš, ¡¢ .
ý.
10 - š
10 - Ţ
10 -
10 -
10 -
10 - š
10 -
10 -
10 -
áš, ȡ վ .

-----

£ Ӿɢ Ƣ Ţ ҽ
137. , , , , , , , £ Ӿɢ Ƣ, Ţ , ¸ġ â, â . Ƣâ â Ģ .
ý.
Ƣ ڨ
â10 â10Ψ
ϻ ϻ
Ģ
âȡ
Ͽ
š
, , , , ӾĢȡ š ¡즸.
Ӿɢ Ƣá Ƣ Ţ̾ ̨. Ӿɢ Ƣ ը ž.
š Ţɸ, 񦸡ȡ, , ⾡, š , , , , , , â ȡ .
- ȡ żپ ƢážȢ 򦾡ƢĢɨ .
ţ â ţ , â ڦ. â - .

----

ɸ ţ ҽ
138. ɸǢ Ģ â, Ƣ¢ Ţ . ڨ¢ , ɸ ȸ â. Ţ Ƣ¢, , ɸ ȸ â.
ý.
Ƣ ڨ
Ȣ

Ȣ
ȣ
Ȣ, ¢ 𦺡, ͽ Ũ ¢ â .
, , ڨ ¢, Ţ , ơ ڨ ¢, զƢ Ţ¡Ţ â¡. ܨ, , áŢ ȡ ¢ â¡ .
----

139. , ɸǢ Ģ ¢ â, ھ Ƣ¢ . Ţ Ƣ¢, : ɸ ɸ â.
ý.

Ƣ ڨ


Ģ

ɣ ɣ
Ģ
----

140. ɢ á ɸ, â Ţ, Ƣ¢ .
ý.
Ƣ ڨ

ý ý
š š

----

141. , , , , , Ǣ ھ , Ģ â, ڨ¢ â¡.
ý.
â

- ξȡƢ֨¦ . - ȡƢ֨¦ . - ո ƢŦ .
----

142. , , Ţ ƢǢ ھ ɸ, Ģ â, ո Ȣâ, ո Ȣâ¡, . ŢæƢ¢ ھ ɸ â¡.
ý., , ڨ ¢ Ȣâ .
---

143. ¢, , ¢, , , , , Ǣ ھ ɸ, Ģ â, ڨ¢ â¡.
ý.
¢Ψ - ը
ڨ -
¢ - Ţ
ڨ - Ψ
¢ - , ¢ - , -
, ̼, ̼ , ھ ɸ, ո ո ξ.

----

ţ ҽ
144. Ģ â, ڨ¢. Ƣ¢ ¢, Ũ ¢, ھ , Ģ. š â, ¢, Ԧ ¦ â, Ţ â, ȡâ, ھ â.
ý.

ڨ

Ĩ 򦾡
Ũ򦾡
Ȣ
ʧ š

򦾡
â ¦

Ȣ Ţ

¢
â ھ .
了 ڨ ¢, ơ ڨ ¢, զƢ Ţ¡ Ţ, ھ . â.
----

145. ɢ , Ƣ¢, â.


ý.
Ƣ ڨ
Ȣ ڨ
ﺢȢ ڨ
Ƣ
了Ţ

---

146. Ģ â, ھ , Ƣ¢ .
ý.
Ƣ ڨ
û û
ÿ
---

147. ɢȢĢ , â, 򾡸 â.
ý.
ﻡ ﻡ

---

148. ¢ ¢ â, ڨ¢, Ƣ¢ ¢, Ũ ¢, Ԧ ¦ â, ¢, Ԧ ¦ â, Ţ â, ȡâ ھ .
ý.

ç ڨ
šƢ
򦾡
Ţ
š Ũ򦾡
â
Ģ š

š 򦾡
ӽ
¦
ʧ
¡ Ţ
ú
Ģ ¡ ¢

, ɡ ڨ ¢, çɡ. š ơ ڨ ¢, զƢŢ¡ Ţ, ھ .
Ţ¡Ĩ â , ڨ¢, ¢ ¢ â Ȣ, Ȣ š Ģ â, Ȣ ɦ򾡸 â.

----

ĸ Ǹ ţ ҽ
149. ĸ ǸǢ Ģ â, ڨ¢ Ƣ¢ ¢, Ũ ¢, ھ ĸ ȸ Ǹ â. š â ¢ â¡.
ý.
̼ ը - ڨ
- 򦾡
š - Ũ
¢â â - š
Ҹ - 򦾡
, ȡ ڨ ¢, ̾򧾡ɡ, š ȡ ڨ ¢, զƢ Ţ¡Ţ â¡즸.
----

150. ɢ , Ģ â, š â, ¢, , â .
ý.
Ȣ
Ȣ Ȣ
Ȣ š


򦾡
, , , Ȣ ĸæš, , , Ȣ, â šâ ơ â .
- , -
¡ , Ţ վ. ȡ ɢ, Ţ Ţۦɢ .
â, ɢ h , ڨ ¢ զƢ Ţ¡Ţ, . â .
----

151 Ƣ ڨ ĸ ȸ, Ǹ â.
ý.
Ƣ ڨ
ȣ ȣ
˨
---

152. ɢ , Ƣ¢, â Ţ, ȸ ǡ âȢ, â.
ý.
ȣ ȣ
ӷ
---

153. ɢ á , â Ţ Ƣ¢, š â, ŢƢ򦾡â, ¢, Ţ â, Ţ򦾡¢ .
ý.
ȣ š
ȣ š
ȡȡá ˨ - ŢǢ򦾡
Ȩ - 򦾡
󾡧Ţ - Ţ
¢ȡ է - Ţ򦾡
¢Ȣ, ڨ¢, ڨ, Ψ 򦾡¢ ȡ, š𼡨 Ũ ¢, â Ȩ . - , -
Ŧȡ, ؾ ڨ ¢ զƢ Ţ¡Ţ Φ .
ĦƢ á¢, ȡ, ŧ ڨ¢ , â, 𦼡 ڨ ¢ զƢ Ţ¡ Ţ â .
---

154. ĸ ǸǢ Ģ â, Ƣ¢, ĸ ɸ, Ǹ â. ĸ ɸ, Ǹ â.
ý.
Ƣ ڨ
- â â
Ţ - Ţɣ Ţɣ
-
- â â
-
-
-----

155. ɢ á , Ƣ¢, â Ţ .
ý.
Ƣ ڨ

ս ս
-----

156. ĸ ǸǢ ¢ â, Ƣ¢, ھ
ý.
Ƣ ڨ
¡ ¡
ŢĢ Ţ
¡ ¡
šĢ š
-----

-----

Ÿţ ҽ
157. , , Ȣ Ţ Ǣ Ÿ, Ƣ¢, Ģ â Ծ â: Ģ â 򾡸 â: ¢ â .
ý.
Ȣ â

¡ Ũ š
156. ģ Ÿ, ¸ġ â, â : , áƢ â .

ý.
Ƣ ڨ
Ψ


Ө
Ө
--------

---


â ھ
159. ¢ ȡר Ǣ Ȣ ̨ â, â ¢ .
ý.
ȸ ĸ
ʧ¸ 狀Ȣ
ħ 째¡ơ
Ȩ, ﺨ, ڽɡƢ â áƢԦ .
Ţɡ

-----

Ǣ Ģ ҽ
160. ¢ãȢ Ǣ Ģ .
ý.
- ȡ
-
¡ - ¡⾡
- ;
- á
ɢ - ɢ
- ŧ
- ŧɡ ɡ
----

161. Ţɨ Ģ Ģ . Ţɡ nĢ Ģ , , .
ý.
ɡ
ʦ 
ʧɡ ɡ
----

162. ڨ ҽ¢ Ģ â, â Ģ ھ ɸ â¡.
ý.

Ţɡ
160. ¢ãȢ Ǣ Ģ ¡?
161. Ģ Ģ ¡?
162. ڨ ҽ¢ Ģ â, ⢠Ģ ھ ɸ ¡? ----

âǢ Ģ ҽ
163. ¢ã Ǣ Ģ â, , , ɦ ҽ.
ý.
- â¡
-
-
- ʸ
- 쨸
-
ɢ - ɢ
Ƣ - Ƣ񧽡
Ţɡ- 136. ¢ã Ǣ Ģ â ¡?
ҽ
----

164. ڨҸ, ĦƢ¡ զƢ¡ ҽ, ҽ Ȣ Ţ : .
ý.
š: ¡P ¢ ڨ Ǣ Ģ, , ¢ â Ƣ¢ , , Ţʧ, Ӿ ¢.
Ȣ¢: ţȷȢ ڨ Ǣ Ģ , ڨ Ǣ Ģ â, â , Ţʧ, Ӿ Ţ¢.
: ¡P ¢ ڨ Ǣ Ģ Ţ .
ҽ¡ ҽ վ, վ, վ, ȡá¡ Ȣ .
Ȣ¢ , ơ ڨȢ ĦƢ զƢǡ ҽ ҽ ¡Ģ, ҽ. Ȣ¢ , Ǣ ĦƢ զƢǡ ҽ ҽ¡Ģ, ҽ.

---

Ţ¢ġ Ţ
----

165. Ţ¢Ȣ Ţ . Ţ ̾, , , â, ξ, , ھ Ũ .
Ÿ, Ţ ̾ġ Ƣ¢, Ȩ ɢƢ¢ .
---

166. Ţ ̾ġ, Ţ¢Ȣš Ţ Ţ վ.
ý.
-
ɡ -
ƿ -
ɡ - ġ
ɡ - 񨼿
ﺡ - 墨
â -
̽ - ̽
- ɡ
ż - ż
-
-
---

167. ġ, Ţ ȡ ġ. :-
Ȣ¢, ȢĢ¢ ÿ Ţ ɸ .
--
-
Ӹ - Ӹ
-
-
Ƣ ӾĢǢ ¸Ǣ Ţ .

ý.
Ƣ ӾĢ
Ƣ¢¢

áŢ Ƣ ӾĢ, Ţ , Ţ , .
ý.
Ƣ ӾĢ

10
ﻢ ¸
áŢ Ȣ ¡PȢ ĸ ż ø , .
ý.
-
-
̼ - ̼
Ȣ , áŢ ȡ ڸæƢǢɢھ Ţ , .
ý.
-
-
-
-
áƢ ĸ Ţ Ǹ, Ǹ Ţ ĸ , .
ý.
¢Ģ - ¢Ģ
ǡ - ġ
---

168. ġ, â Ţ¢Ȣ ھġ.

ý.
¡ - ¡
Ȣ -
Ƣ - Ƣ
Ţ - Ţ
----

169. âġ, ȡ򾡸 Ţ¢Ȣ âġ.
ý.
-
Ʀ¢ Ţ - Ʀ¢ Ţ
-
-
---

170. ġ ¢¡¢ ¡¢ Ţ¢Ȣ ξġ.
ý.
¡ - ¡
¡ -
¡ -
¡ -
¡ -
Ȣ Ţ, ¢ , , , ¢ ھ¢ ¢ Ȣ .
---

171. ġ, Ţ¢Ȣ 򾡸 ġ.
ý.
-
-
---

172. ھġ, Ţ Ȣ ġ.
ý.
ź - Ÿ
Ǣ - â
-
ŢȢ - ŢȢ
-
󿢨 ھ 째Ȣ : ɢ Ȣ 츽 Ģ .
ý.
-
- ȿ
ġ - ġ
- Ȣ
Ţ - ¢
Ȣ Ţ¢Ȣ ȸ Ȣ. ¢ Ţ¢Ȣ ¸ Ȣ.

ҽâ Ȣ
򾾢 .


: ľ

2.1. â

173. ġ, ը ȡ ȢŢ, ը Ȣ Ţ¡ Ģ¡.
---


174. , , Ȣ , Ũ.
- , - š , Ȣ - ġ . Ȣ ҽ. , á . , Ԩ .
---

175. ¡, ɢ, , ø Ũ ǡ.
---

176. Ȣ¡, ո, Ȩ ӾĢ ¢ , , , ӾĢ ¢ġ .

----


177. , , , , âר.
ý.
, - ¡
, -
, -
, , ӾĢ , , ӾĢ , , ӾĢ Ţ , 츢 .
---

178. Ȣ, , Ţ , âԨ.
ý.
, - Ȣ¡
, - Ȣ

---


179. Ţ ¡ ը , , ɢ, 쨸, Ţ Ȣ .
---

180. ¢: Ǣɡ Ӹ ɢ¢: 쨸¢.

----

Ǣ Ũ
181. ,  Ţ, , â Ũ.

---


Ǣ Ũ
182. ġ, Ȣ Ţ ը .
, , , nhզ ȡ . â š Ƣ զ Ģ, Ÿ . Ǣ Ҩ  Ţ  ġ Ţ , , ը . , Ǩ, , Ţ¡Ĩ , , Ƣ Ũ .
-----

183. , Ȣ , ý, ýŢȢ , Ũ.
-----

184. Ȣ á, ý ȡ ը á.
ý. , , ,
ý ȡ ¡, Ȣ á¢.
-----

185. ýá, ¡ ý Ȣ ը á.
ý.
Ȩ, , ,
Ģ Ȩ , žĢ , ԨɡĢ , 즸ЧšɡĢ ý Ȣ ¡, ý á¢.
-----

186. ýŢȢ á, ý վ 측ýԨ ž, ý վ Ȣš š ž, á.
ý.
츽, , Ǣ,
츽 , ý վ ޸ ӾĢ ־ġ, ýվ Ȣ¡š Ŧ ־ġ, ýŢȢ á¢.
, ýվ Ƹ ǢԨ§¡ ־ġ, ýվ Ȣ¡š ־ġ, ýŢȢ á¢.
Ǣ , ýվ Ԩ ʸ Ȣ ־ġ, ýվ Ȣ¡š Ǣ ־ġ, ýŢȢ á¢.
, ýվ ƨԨ ־ġ, ýվ Ȣ¡š ȡ ־ġ, ýŢȢ á¢.
-----

187. , , n Ũ.

-----

188. á, š á
ý.
, Ţ, Ȩ
, Ȣ : Ţ Ȩ ý .

-----

189. á, š 째 á.
ý.
, â, â
Ȣ : â, â ý . â- ¡, â - âŢ.

-----

190. , ڨ¢ɡ, , ɢ , 쨸 , Ũ.

---


191. , , ¡, , ¡, . Ÿ , ¡ Ţ ը: , ¡ Ţ .
¡ š š.
ý.
¡, ¡ - ¡ը
¡, ¡Ǣ -
ĸ 츢, , ¡, . , ¡ .

----

ɢ
192. ɢ , , , ¢, Ţ, ģ . Ÿ, ը : Ȩ .
ý.
, ,
- ɢĦ¡ը
, Ǣ, 10
- ɢ
w ; ġ.
츢 ɢ ¢ .

---


193. 쨸 , ɢ ġ ġ .
ý.
, , , , ,
---

194. . , , Ţ̾ ھ¢ Ԩ ¡ġը 쨸 ǡ.
ý.
, ǡ, ż, ,
-----

195. , , , , , Ţ̾ ھ¢ Ԩ ġը 쨸 ǡ.
ý.
̨, ̨¡, ɢ,
-----

196. , , , , , ۾ Ţ̾ ھ¢ Ԩ 쨸 ǡ.
ý.
̨, ̨¡, , Ţ,
, , ŢҾ, Ţ̾ Ţ̾¡ .
-----

197. Ţ̾ ھ¢ Ȣ¡ 쨸 ǡ.
ý.
̨
---

198. , , , , Ţ̾ ھ¢ Ȣ Ţ 쨸 ǡ.
ý.
̨¨, ̨, , .
---

199. Ţ̾ ȡ ȢǢ . :-
, Ţ, , , ޯ, ӾĢ ¡ .
, , ޯ, ӾĢ .
, , , , , ӾĢ Ȣ¡
, , , , ӾĢ .

-----

վ
200. , ; . ; , Ȣ; , ; Ţ¢Ģ, Ţ¢Ģ; , 쨸 Ȣ ǡ. ¦ɢ, .

ý.
¢
¢ 󨾦 վ ¡ š¢.
¢
¢ վ š¢.
ɢ
ɢ 򾡦 վ ¡ š¢.
¢
¢ 򾢦 վ š¢.
ɢ
ɢ Ȧ վ ¡ š¢.
Ȣ¢
Ȣ¢ Ȣ վ š¢.

վ ¡ š¢.

վ š¢.
Ţ¢Ģ
Ţ¢Ģ¢
Ţ¢Ģ¢
Ţ¢Ģ¢ Ţ¢Ģ վ ը š¢.
Ţ¢ĢǢ
Ţ¢ĢǢ Ţ¢Ģ վ š¢.
ȡ
ż
о վ ¡ը š¢.

ž վ
š¢.

.

----

Ţ
201. ġ Ţ .
ý.
ġ, ġ, Ŧġ, Ŧġ.

---

¢
202. , , ¡ ǡ.
ý.
Ŧǡ ʦǡ

¢ ¢
, è ǡ, ħ . ɡ, ɡ , ը ǡ, ħ .

-----

Ȣ¢
203. ըŢ̾¡¢, , , Ţ̾¡¢ ȡ . Ȣ ġ, 򾢨 ǡ. Ȣ , Ȣ¢ .
ý.
¡ ¡

---

̦
204. Ǣ , էǡ Ө Ȣ â, ¦.
-----

205. š , ɡ Ũ. ¡:- ǡ ,
š , š , ¡ , ̽š , Ƣġ , Ǩ¡ , Ǩ¡ , ӸǨ¡ , Ǩ¡ , ġ , ɢ¡ , Ţ¡ , âš , š , Ũ¡ š.
ý.
(1). Ӹ: æ ӾǢ ¡ 측ġ ǡ .
(2). ü: 츢 ɢ측ġ š .
(3). : 측 측 Ţ ¢측ġ š
(4). Ȣ : Ȣ ġ 츾ġ ¡ .
(5). ɡ: Ħ ̽ Ԩ Ũ 측ġ ̽š .
(6). ȧġ: Ȧ Ƣ Ţġ ȡƢġ .
(7). ġ : Ǩ Ǩ ġ Ĩ¡̦.
(8). ţ : ţ Ǩ Ǩ Ȣġ Ĩ¡ .
(9). ƢԨ: Ƣ ӸǨ Ǩ Ţ측ġ ӸǨ¡ .
(10). Ţ: , Ǩ ɡ Ţǿ ġ Ǩ¡ .
(11). ̨ : æ Ģ 측ġ ġ .
(12). Ţ Ȣ: Ţ즸 ɢ¢ ġ ɢ¡ .
(13). šɡ: š Ţ â Ģġ Ţ¡ .
(14). ȡ: æ â Խо Ţ¡ Ģġ âš .
(15). : Ţ á Ģġ š .
(16). : Ũ¢ Ũ¡ 측ġ Ũ¡ .

, ۨ Խ : ¡ : Ţ ¢ ¡ .
Ȣ , šɡ, , Ħ ڨ ¢, š զ ¢ , á ž š

-----

ڨ
206. Ǩ, Ӿ ڨ, ڨ, ȡ ڨ, ڨ, ڨ, ȡ ڨ, ơ ڨ, ڨ, ڨ .
Ӿ ڨ š , ڨ ŢǢ .
-----

207. Ӿ ڨ¢ âġ §¡.
Ţɨ, ¨, Ţɡ .
ý.
, ɢ, ¡
ڨɡ , , ɢ , .
âġ , ը ŢӾ ǡ . ŢӾ է ǡ.
ŢӾ, , .
š ¡¢, , , š, , ӾĢ .
ý.
ɡ
¡
á

ȨŸ ʧ.
-----

208. ڨ¢ ¡¡.
Ţɨ, ŢȢ .
ɧ ը ǡ , է ǡ.
Φ, , â, .
 ǡ, Φ, Ƣ , , , , ӾĢš .
(ý)
̼ Ũ -
𨼨 - Ƣ
¨ - Φ
Ţ -
Ģ¦¡ - Φ
Ԩ¡ -
-----

209. ȡ ڨ¢ۨ Ҹ , , , ɨŸǡ.
Ţɨ .
Ҹ, , Ҹ, ը, Ţ ǡ, վǡ, Ţ վ ҸǢ ǡ. Ţ, ý .
Ţ, ӾŢ, ШŢ, Ũ. , ھ, ׾ Ũ.
, Ҹ, ը ɢ ǡ . ɢ է Ǣ ǡ.
(ý)
ġ ̼
ɡ ̼ ӾŢ
â¡ġ ̼
â¡ɡ ̼ ШŢ
ɡġ ¢
ɡɡ ¢ ھ
úɡġ ¢
úɡɡ ¢ ׾
ɡ
ɡ ɢ
Ҹ, , Ҹ â Ţ , , Ҹ â Ţ Ҹǡ .
ý.
š ɡ
Լ
-----

210. ڨ¢ š¡.
Ţɨ Ţɧ¡ ¨ .
, ɧ ը ǡ, ǡ, ǡ, ̾Ԩ ǡ, Ӿý âǡ, ý âǡ, Ө츢 ǡ. . ӾĢ ǡ.
(ý)
-
ռ - 򦾡
-
â - ̾Ԩ
- ̾Ԩ
Ģ Ũ - 򾸡ýâ
ɢ - Ө츢
â ŢǢ, , Ҹǡ .
ý.
Ƣ Ũ
Ģ¢ɢ Ũ
Ģ측 Ũ
-----

211. ڨ¢ۨ Ҹ , š.
Ţɨ, Ţɧ¡ ¨ .
Ҹ, ը ǡ, ǡ, ǡ, ǡ, . ӾĢ ҸǢ ġ.
ý.
¢ ţŢ
¢ ţŢ
Ģ Ǣ
Ģ Ǣ
Ƣ¢ ż
Ƣ¢ ż
Ţ¢
Ţ¢

Ģ Ǣ , վ ǡ.
Ǣ. Ǣ, , , ҸǢ , , , , ȡ Ҹǡ .
ý.

âɢ ¢ɡ, âɢ ¢ɡ
âĢ ¢ɡ, âĢ ¢ɡ

ɢ ž, ɢ ž
Ģ ž, Ģ ž
áŢ Ǣ, 츢 Ÿ, Ҹǡ .
ý.
Ũ âɢ
Ũ Ȣ
-----

212. ȡ ڨ¢ۨ Ҹ , , š.
Ÿ, , Ҹ Ȣ ¡ը ¨, Ȣ ¨ .
ý.
, ,
Ҹ, ը զƢ á ƨ էǡ Ȣ ƨ էǡ Ө ǡ, . է ҸǢ ǡ.
ƨ ǡ, ɡ ڨԨ . , , , Ƣ, , Ţ , â󦾡ȡ , Ũ.
(ý)
- ƨ
ը - Ҿƨ
- Ƣƨ
- ƨ
̾ - Ţƨ
- â󦾡ȡ¾ ƨ
Ȣƨ ǡ, ɢ ȡ . , , , , Ũ.
(ý)
ո - Ȣ ƨ
ո - Ȣƨ
ɢ - Ȣ ƨ
Ҹ â Ǣ, , ¡ը ¨ .
ý.
ۨ Ҿ, ۨ Ҿ
ۨ ţ, ۨ ţθ
, , ɾ¡áġ ¡ը ٦ Ȣ.
ţ, 򧾡 Ȣ, , , Ţ̾ áâ Ȣ Ţ . ¢, ɨ š, Ȣ, , , Ȣ Ȣ Ţ¡Ĩ . Ȣ, ŢǢ ȡ ڨ.
-----

213. ơ ڨ¢ۨ ո, , , , ӾĢš.
Ţɨ, Ţɧ¡ ¨ .
Ҹ, . , . , ̽, Ƣ Ũ ը, զƢ ǡ ƨ 측¢, Ȣƨ 측¢ ǡ, . է ҸǢ ǡ.
(ý)
¢ ո Ǣ
¢ šȾȢ Ȣ Ǣ¢
â
츢 Ȣ ¢
Ǣ Ƣ
ɢâ 10 Ȣ ¢
¢ Ţ
¢ Ţ̸ Ȣ ¢¢
Ǿ
Ǩ¢ š Ȣ ̽¢

Ȣ ƢŢ¢
ȨŸ ʧ
-----

214. ڨ¢ۨ Ҹ, 쨸 ¡PȢ ̾, ţ â, ξ, , ¦ â.
Ţɨ .
Ҹ, ը ɢ¢ ŢǢΦǡ, . ŢǢ է ҸǢ ǡ. ŢǢ - .
(ý)

ɡ
ɢġ ȡ â
ġ
šá Ȣ¢
Ȣ ¦ â.
-----

215. , , ¡. ӾĢ Ţ , ӾĢ , , , , ¡, ӾĢ ¡ ŢǢ ǡ ǡ.
-----

216. ڨ â Ţ, Ȧ ڨ ; â ը 츢 â .
ý.
ɡ츢 ; â Ţ .
ɡ Ȣ; â Ţ .
̧Ŧ¡ ţ ; â Ţ .
¡ ; â Ţ .
-----

217. ڨ ȡ ڨ է ̾¡ վ .
ý.
ɡ ; է .
Шè ɡ; է .
Ƣ ż ; է .
Ƣº ȡ; է .
Ȧġ áȢ .

-----

է Ө
218. ӾĢ է, ¡, ¡ը , , ¡, , ¡, , , , , , Ţ.
ý.
, , , , , Ҹǡ ʧ¦¡θ.
ɢ ¡ը ¡, , ӾĢ ɢ , , , , ɢ , , , Ţ .
ý.
i, , , , Ҹǡ ʧ¦¡θ.
, , , 쨸 , , , Ţ .
ý.
, , Ҹǡ ʧ¦¡θ.
Ÿ, ɢȡȢھ¡ ǡ ҽ, Χ â . â , ɢ š.
ý.
, , ɡ.
-----

219. ¢ , Ȣָ ȡר , զƢ Ҹ â .
ý.
Ǣ¢ ɢ
Ǣ¢ɡ ɢɡ ɡ
Ǣ¢ ɢ
Ǣ¢ ɢ
Ǣ¢ ɢ
, է Ǣ¢, , ⧡ â, ڦ . ȨŸ ʧ .
-----

220. , , , է, â§Ȣ, ɸâ . Ţ ɸ⧡ â, ɸâ¢Ȣ â .
ý.
Ţ
Ţɡ ɡ
Ţ ,
Ţ ɢ
Ţ
Ţ
, , ȡ ʧ ¡θ. - Ţ, - ú.
-----

221. , , , , , ¡ Ţɡ , է , â, â .
ý.
, ɡ, ɡ
, ɡ, ɡ
, ɡ, ɡ
ȨŸ ʧ
, , , â ȡ .

-----

222. , , , , â¨, ¨ ӾĢ ţȢ , , ȸ , â . , â â .
ý. â
ȡ ȡ âȡ
Ȣ Ȣ âȢ
Ȣ Ȣ âȢ
â
Ȣ Ȣ âȢ
ȨŸ ʧ
-----

223. , , Ȣ, â, â ӾĢ ţȷȢ , ¡ Ȣ Ţɡ , է , â . , , , ⧠â .
ý.
Ȣ ¡
ȡ Ȣȡ ¡ȡ
Ȣ ȢȢ ¡Ȣ
Ȣ ȢȢ ¡Ȣ
Ȣ ¡
Ȣ ȢȢ ¡Ȣ;
ȨŸ ʧ
-----

224. ţ , է, â ; , â Ӿ . Ţ â¢ â .
ý.
򾢨
ɡ

. . . .


-----

225. ġ , Ȣ Ǣ է, , â, ; Ǣ է, â, .
ý.
ġ ġȡ
ġ ġ
ġ .
-------

226. է, ġ, â, ģ â .
ý.
ġ ģ
ġ ģ
ġ, ġá, -. ģ, ģá, -. â ȡ .
-----

227. š ҽ Ȣ Ҹ, ҽ , .
ý.
, , , , , , , , , , , , , , , -. Ǣ¢ , 츢 , Ţ , 째, 츢, ġ째. -. .


â Ȣ.

2.2 Ţ¢

228. Ţ ġ, Ǣ, Ҩ  ġ.
Ҩɢ, Ţ ɢ, . Ţ, Ƣ .
------
----

Ţ  ý
229. Ţ¡ ŢӾ, Ţ, , , , š ý, ý, .
ý.
Ũ: â Ţ, ŢӾ ӾĢ ý, . Ţ ; ӾŢ ; ШŢ ӾĢ Ũɾ ; Ũɾ ý ; 󾸡; ̼ ӾĢ.
: â Ţ, ŢӾ ӾĢ ý, .
: Ȣ Ţ, Ţ ٦Ƣ ý .
-----

230. Ţ Ӿ ӾĢ , â ŢȢ , ŢӾ Ǣ¡, Ȣ .
â Ţ ¦ ŢɦǢ Ǣ¡, Ȣ .
ŢӾ Ţ̾¢ɡ, ̾¢ɡ, Ţ̾ Ţ ̾ Ȣɡ . Ţɸ Ţ̾ ¢¡, Ȣ ŢӾ Ǣ Ⱦ¢.
ý.
: â ŢȢ, ̾¡ , ¡ , Ţ̾¡ ŢӾ Ǣ¡, Ȩ
: âŢ ¦򾢧, ̾¡ , ¡ Ǣ¡, Ȣ Ȣ.
: â Ţɦ򾢧, ̾¡ , ¡ Ǣ¡, Ȣ Ȣ.
---

231. ŢȢ Ȣ Ţ Ӿ Ǣ¡, ȨŦġ Ȣ .
ŢȢ ŢɦǢ , ŢӾ ӾĢ¦ġ Ȣ .
ý.
â: Ȣ ŢȢ, Ţ̾¡ ŢӾ Ǣ¡, ȨŦġ Ȣ .

â: ȢŢ ¦򾢧, ŢӾ ӾĢ¦ġ Ȣ Ȣ.

Ȣ: ȢŢ Ţɦ򾢧, ŢӾ ӾĢ¦ġ Ȣ Ȣ.

----232. , , , , Ũ.

Ƣ Ƣ š Ƣ ȡ Ĩ. š Ƣ š.

---

ŢǢ Ũ

233. 측򧾡 š Ţ, âŢ Ȣ Ţ , Ũ.
---

234. â Ţ¡, ¢ɡ, Ǣ â Ţ¡.

ý.

: , Ţ ¢ɡ 󾸡 Ǣ â Ģɡ, â Ţ.

: , Ţ̾¢ɡ Ǣ â Ģɡ, â Ţ.

ȡ: , , Ţ ̾¢ɡ 󾸡 Ǣ â Ģɡ, â Ţ.

â Ţɸ ھâ Ӿɢʸ Ŧ ŢĢ ź .
---

235. Ȣ Ţ¡, ¢ɡ, Ǣ âĢȢ ֧š Ȣɡ , Ţ¡.

ý.

: , Ԩɡ¢ɡ 󾸡 վ¡¢, Ԩɡȡ վ¡¢, Ԩɡš վ¡¢ , 측 Ȣ Ģɡ, Ȣ Ţ.

, ۨ ý á š ӾĢ ڨ ; 측 Ȣ Ҩ Ţ  ɢ¡ Ȣ Ţ ; Ţȡ Ţ  ý á š ӾĢ ڨէ Ȣ Ţ¡Ĩ .

Ȣ Ţɸ ھ â Ӿɢʸ Ŧ ŢĢ ź .
---

236. âŢ ȢŢ , , ¦, Ţɦ, Ţɦ Ũ. ɧ, âŢ, âŢ ¦, â Ţɦ, Ȣ Ţ, Ȣ ަ, Ȣ Ţ Ţɦ , Ţ Ũ¡¢.
---

237.Ũ Ţ, ¢ .

Ţ¡. ƢĢ  Ţ¡. Ţɦɢ, .

ý.

â â

h Ţ¡, Ƣ ơ Ţ¡. Ţɦɢ, Ţɦɢ, .

ý.
š š š
ġ Ȣ
---

238. Ţ, վ Ţ â¡, Ȣ š, .

---

Ţ

239. Ţ¡, Ţ̾¡ ¨ Ţ¡.

Ţ ǡ , , , , ̽, Ƣ Ũ .

ý.

Ǣ

Ţ Ш

Ƣ

---

쨸 Ţ

240. 쨸 Ţ, ¡ġը 쨸 Ţ, ġը 쨸 Ţ, 쨸 Ţ, Ȣ¡ 쨸 Ţ, Ȣ Ţ 쨸 Ţ Ũ.
---

241. , , Ţ̾ ھ¢ Ţ , ¡ġը 쨸 â Ţ Ȣ Ţ.

ý.

. â. . â. . â. Ȣ


츢ȡ
̨
̨¡
---

242. , , Ţ̾ ھ¢ Ţ , ġը 쨸 â Ţ Ȣ Ţ .

ý.

. â. . â. . â. Ȣ


츢ȡ
̨
̨¡
----

243. , Ţ̾ ھ¢ Ţ , 쨸 â Ţ Ȣ Ţ .

ý.

. â. . â. . â. Ȣ


츢ȡ
̨
̨¡


Ǣ 쨸 â Ţ, Ţ̾ǢȢ, , Ţ̾ . ¢Ȣ ξ ŢĢ .

ý.
-
Ţ .
---

244. , Ţ̾ ھ¢ Ţ Ȣ¡ 쨸 â Ţ Ȣ Ţ. , Ţ̾, 󾸡 Ţħ¡Ȣ, žŢĸǡ á.

ý.

. â. . â. . â. Ȣ

¢ 츢
----
--- ̨


Ţ̾, , , šȢĸǢ , Ţ, , Ţ󿸡 , , ţ ̾Ǣ , â . , Өȧ, , , , , Ţ, . Ţ̾, ܹ, ɢ ¢ , â ȡ .

, , , ŢɡŢ ŢȢ . ,

, Ţ̾ Ţ¢ â Ⱦȡ ɢ; . , , Ţɨ Ţ Ţ̾ ¢ ħ ŢɦȢ. 󾾢Ħ .

Өȧ, , , ¢ .

Ţ̾ ھ¢ Ţ Ȣ¡ 쨸 Ȣ Ţȡ, Ţ̾ âŢȢ .

ý. (ã ըԨ)
ÿ (ã Ǣɢ)
θ (ã Ԩ)
---

245. Ţ̾ ھ¢ Ţ, Ȣ Ţ 쨸 â Ţ Ȣ Ţ .

Ţ̾, â , ȡ,

ý.

. â. . â. . â. Ȣ.â
â

Ţ̾ ھ¢ Ţ , Ȣ Ţ 쨸, ¾ âŢ ȡ. Ţ̾ Ȣ Ţ Ȣ .

ý.

š --

쨸 â Ţ , , Ȣ Ţ 쨸 â Ţ, , , ̾, , 쨸 Ţ̾, . , ̾, Ţ, Ţ 쨸 Ţ̾, .

---

Ţ

246. Ţ, ¡ը, Ţ Ţ , Ũ.
---

247. , , Ţ̾ ھ¢ Ţ , ¡ը â Ţ Ȣ Ţ.

ý.

. â. . â. ¡


Ȧ
񸢧

. â. Ȣ
̦

̨¢
̨¢
̨¢

Ǣ ¡ը â Ţ Ţ̾Ȣ, , Ţ̾ .

Ÿ, Ţ̾ Ţĸǡ . ȿ Ţ̾ ¢Ȣ ξ ŢǢ .

(ý)

Ţ. .. .. ¡
-
-
-


---

248. , , , , Ţ̾ ھ¢ Ţ , â Ţ Ȣ Ţ.

ý.

. â. . â. ¡
񧼡
ȡ
Ȧ

ȡ
. â. Ȣ.
̨¢
̨¢ɡ
̨¢
̨¢
̨¢ɡ

Ǣ, â Ţ, Ţ̾ǢȢ, , , , Ţ̾ ¢Ȣ ξ ŢĢ .

Ţ. . â. . â. ¡--

----

ɢ Ţ

249. ɢ Ţ ɢĦ¡ը Ţ ɢ Ţڦ Ũ.
---

250. Ţ̾ ھ¢ Ţ ɢĦ¡ը â Ţ Ȣ Ţ.

ý.

. â. . â. . â. Ȣ.


Ȩ
ȡ
񽡿Ȣ

Ȣ ̨¢
̨¡
ŢĢ

Ţ̾ ¢Ȣ ξ ŢĢ .

251. , , Ţ̾ ھ¢ Ţ; . ɢ â Ţ Ȣ Ţ.

ý.

. â. . â. . â. Ȣ.
ɢ
ɣ
ȣ
̨¢ɢ
̨£

---

Ţ

252. Ȣ Ţ, , ¡ Ȣ Ţ̾ ɡš.

ý.

쨸 - , , Ʌ
Ʌ

-

ɢ - ġ ģ ġ ģ

Ǣ ը ھ Ǿ.

ý.ɢ ɢ
ɢ


٨
̽Ө Ǣ
̽

¦ ǡ վ, â ǡ .

ý.

:
:
---

253. â , , , ¢ĸǡ Ţ̾ š. 󾸡 ħ¡ Ţ ̾¡. Ţħ¡. . ɢ ħ¡ ܼ, ﺡâ ﺡâ ȡ Ţâ ȡ .

ý.

, Ȣ, 츢Ȣ, 츢, -. , , -. š, -. . Ţ̾ǡ ʧ¦¡ .

, , , Ţ̾ . Ħ ɡŨ¡. Ż ɢ. ӾĢ¡ š ȢŢ 쨸 ŢȢ Ţ̾ , էǡ Ţ 쨸 ը Ģ, Ţ̾¡ Ȣ.


Ţ զ ¢áƢ ξ ŢĢ .

Ȣ â 츧 ¡ Ȣ ŢȢ¢ â Ţǡ .

ý.
, , , -. ɢ, ɢ, ¢, -. .

---

ɢħ Ţi

254. ɢħ Ţ, ɢħŦġը Ţ ɢħ Ţ Ũ.
---

255. , , , , , Ţ̾ վ¢ Ţ Ţ̾ ҽ Ȣ ̾ 򾢨¡ Ţ; ɢħšġը â Ţǡ. , , , Ţ̾ ¢ .

ý.

ý.
ϾŢ̾ ¢Ȣ ŢĢ .

¡ġը Ţ, 񽡧, 񽡾, Ţ ¢ æ ȡ Ţ̾ Ţ̾ .
---

256. , , , Ţ̾ ھ¢ Ţ ɢħ â Ţǡ.

ý.
, -

Ţ , , ̾ Ţ Ţ̾ .


(1) , ɢĦ¡ը ¾ â Ţ ŧ: , ɢħŦġը â Ţ ŧ: ̾ Ţ . ̾ Ţ̾ .
(2) ɢ ¾ â Ţ, ŧ: ɢħ âŢ ŧ: ̾ Ţ̾ . ̾ Ţ̾ .
------


257. , , , , , Ţ̾ ھ¢ Ţ Ţ Ţǡ.

Ţǡ, վ Ţ š .

Ţ̾ - š
Ţ̾ - šƢ
Ţ̾ -
Ţ̾ -¡,¡
,
,
, ,
,

šƢ , , šƢ, šƢ ¢ .

š ã ո, ã
ã Ҹ, ã

, , 측 ĸ 츢 츼, 츼, -. ɡ ǡ á. -. Ģ â¡š զ .

Ţ Ţ, , .

Ȣ, , P¦á P¦. -. ġ, , Ţ Ţ̾ǡ զ Ȣ.

Ȣ Ţ̾ Ţ Ţ̾ ¢Ȣ ŢĢ .
------
258. Ԧ š â Ţ , 쨸¢š ġƢ š .

ý.Ţ Ģ Ţ̾ ӹ ξ ŢĢ .
-----
Ţ Ȣ

259. , , , ŢȢ , ¡ Ţɡ ŢȢ , վ Ţ š .

ý.¡


¡
, , , ¡

Ħ ﻡ ̨ վ.

Ȣ¡ըâ Ţ̾ ŢȢ ŧ: Ţ̾¢Ȣ ġ ŢȢ ŧ: ھ: ھ: ھ.

¡ Ÿ ġ 쨸 Ţ ŧ: ¡ Ţɡ ŢȢ ŧ: ¡ Ţɡ ŢȢ ŧ.

¡ Ţ .

260. ŢŢ Ȣ Ȣ¢ š .

-
Ŧ.

¡ 쨸 Ţɡ ŧ: Ţɡ ŢȢ ŧ.

, , , Ţ .
-----
¦

261. ¦, h . Ţ̾ ȡ ̨ġ ¨ Ţ¡.

¦ ǡ, Ţ, Ӿ, Ţ , , Ƣ, , Ũ

ý.

񼺡 - ŢӾ
- Ţ
ţ -
- Ƣ
-
-

262. âŢ ¦, š¦ š ¦ š𦼾 ¦ Ũ.

263. š , ¦ Ţi¡ Ÿ󾸡 ̾¡ Ţ̾ š.

ý.
̾ ̾
̾ ̾
̾ Ţ ̾
̾ ̾

264. š ¦, , Ţħ¡ Ţ̾ š.

ý.
񽡿 ̾ ̾
̾

266. â ަ, Ţ æ ȡ Ţ̾ š.

¡ , , ¡. ž ¦ ġ, ġ, , ĸ ⧡ .

ý.
񽡾 ̾ š ̾

̾, żš ̾ ¢ .

267. Ȣ ަ Ţ̾ š.

ý.
â ̾, â Ǣ, Ţ
, , Ҿ
Ǧ Ӹ ¡

268. Ȣ ަ , . ¡ Ȣ ú â æ ŢҾ š.

ý.
ġ ̾ ġ

ġ̾ ġ ¢ .

269. ¦ վ Ţ š.

ý.
¡, ¡

, , , ,
------
Ţɦ

270. Ţɦ Ţ̾ ȡ ̨Ȧ ġ Ţ Ţ¡.

Ţɦ Ţǡ Ȣ â Ȣ Ţ ¦, Ţɦ, Ţ¡Ĩ, , Ƣ Ũ Ţ.

ý.
1. âŢɦ â Ţ Ţ پ

ý.

; šá - â Ţ
á - â¦
; á - â Ţɦ
; šá - â Ţ¡Ĩ
վ; á - â Ƣ

2. â Ţɦ ȢŢ Ţ پ ý:-

- ȢŢ
- Ȣ ަ
- ȢŢ¡Ĩ
- Ȣ Ƣ

3. Ȣ Ţɦ âŢ Ţ پ ý:-

Ȣ ; Ȣ ¡ - âŢ
Ȣ Ȣ ¡ - â¦
Ȣ ; Ȣ ¡ - âƢ

4. Ȣ Ţɦ Ȣ Ţɦ Ȣ Ţ Ţ پ ý:-

Ȣ¢ - Ȣ Ţ
Ȣ¢ġ - Ȣ ަ
Ȣ¢ġ - Ȣ Ţɦ
¢ġ - Ȣ Ţ¡Ĩ
¢ - Ȣ Ƣ

271. ŢĢ Ţɦ Ţ̾ Ţ̾ 󾸡 Ţħ¡ Ţ̾, 󾸡Ţħ¡ Ţ ̾¡ . Ţ̾ ġ ¢Ȣ .

272. â Ţɦ š Ţɦ , ¦ š Ӹâ Ţɦ ¢ š𦼾 Ţɦ Ũ.

273. š 󾸡 Ţɦ, , , Ţ̾ ھ¢ Ţ Ţɨ§ š.

󾸡 ġ Ƣ Ţɦ . Ƣɢ.

(ý)

Ţ̾
Ţ̾
¸Ţ̾Ţɦ Ƣ ɡ ŢӾ ġ Ƣ ŢӾġ .

Ţ̾ Ţ, Ţ̾ȡ ̾ Ţ ɼš Ţɦǡ .

Ţ즸
Ţ ƣ즸
P Ţ̾ Ţ

Ţ

Ţ
Ţ̾ ȡ ̾ Ţ

, áŢ .

ý.
Ȣ
Ҹȡ

Ǣ š 󾸡 Ţɦ, , . , Ţ̾ .

ý.

ҸŢ̾
Ţ̾
Ţ̾

h274. š¼ 측 â Ţ Ţ̾ ھ¢ Ţ Ţɨ ȸŢ Ţɨ ž.

(3) š Ţɦ 򾢧 ý Ǣ Ţ Ţɨ Ţ Ţɨ .

ý Ǣ վġ ġ Ƣ Ţɦ Ƣ ý վ.

ý.
Ҹ - Ţ
Ţ - ȸŢ Ţ
Ҹ Ţ Ţɦ Ƣ ŢӾ ġ Ƣ ŢӾġ .

Ʀ Ţ Ţ Ţɦ Ƣ ŢӾ ŧ: ġ Ƣ ŢӾ ŧ¡ .

Ǣ š󾸡 Ţɦ Ţ̾ .

ý.
¼ ҸƦ - Ţ
Ţ - ȸŢ Ţ

(4) ¦ š Ţɦ 򾢧 â Ǣ Ţ Ţɨ Ţ Ţɨ .

â Ǣ վġ ġ Ƣ Ţɦ Ƣ. â վ.

ý.

- Ţ
¡ - ȸŢ Ţ

¦š Ţɦ Ţ̾ .

ý.

۽ - Ţ
¡۽ - ȸŢ Ţ

, , , Ũ .

Ǣ, ¦š Ţɦ, , , š, , Ţ̾ . Ţ̾ Ȩ Ţ Ţɨ ŢŢɨ ; Ţ̾ Ȩ Ţ Ţɨ .ý.

Ţ̾ ⟠- Ţ Ţ
- Ţ Ţ
Ţ̾ - Ţ Ţ
̧ - Ţ Ţ
šŢ̾ - š ȡ
Ţ̾ - ɨ
Ţ̾ - š Ţ Ţ

(5) ¦š Ţɦ, 즸 â 򾢧, ơ , ȸŢ Ţɨ .

Ħ, ġ Ƣġ Ţɦ Ƣ Ȣ ɢ.

ý.
â۾ - ȸŢ Ţ

275.¢ š Ţɦ, , , , , Ƣ, , Ţ̾ ھ¢ ýǢ , Ţ Ţɨ Ţ Ţɨ ȸŢ Ţɨ š.

Ţɦ, ħ ġ . Ţɦ Ƣ, վ¡ š. ɢž, 了ġ Ƣ ýɢž ; ġ, Ţɦ h Ȣ ýǢ ž¢. վ - н.

(ý)

¡
ȸ
šš
¡ š ȸ

측 ȸ
Ţ Ծ
Ţ 츨 Ţ á ȸ
Ƣ Ţ ƢԾ
Ţ Ƣ Ţ á ȸ
Ţ Ţо
Ţ Ţ Ţá ȸ

ȸ


â . 측 â â . 측, 츨, Ƣ, Ţ â . â â .

ɢ, ɡ¢, , Ţɸ, , ɢ, ¢, , ɡ , ɣ ¢ š Ţɦǡ զ Ȣ.

276. â Ţɦ Ţħ¡ , , , , , , , Ƣ, Ţ̾ š.

¡ , , ¡, Ȣ, ¡. ¡ . ¡ , ġ, ġ , , ĸ ⧡ .

¡ h, ¡.

¡, ¡, ¡, ¡ , , ¢, ¢ Ȣ, §Ŧ ¡.

¡측, ¡츨, ¡Ƣ, ¡Ţ , ¢ , š , 측, 츨, Ƣ, Ţ Ȣ ¡.

(ý)

ŢŢ Ţɦ

¢ ¡ ¢ š
¡
¡¡

.

.
ţ Ž
æ Ž
æ Ž
æ Ž
æ Ž
ӾĢ
Ƣ

¡۽ Ţ ¡ Ţ
¡񽡧 Ţ
¡񽡨 Ţ
¡񽡨 Ţ
ӾĢ
Ƣ

¡
¡측
¡츨
¡Ƣ
¡Ţ
측 ӾĢ
񽡦Ƣ¢


측 á
츨 á
Ƣ á
Ţ á

277. Ȣ Ţɦ, ¡ Ȣ Ţ̾ š.

ý.
ɡ
â
Ģ â

, , ǦšڨȢ, ;Ǧ .

278. ȢŢɦ, , ¡ Ȣ, Ȣ Ƣ Ţ̾ š.

ý.

Ȣ
Ƣ
Ȣ¡
ġ
ľ
ġĢ
ġ¢
ġ¢
ġĢ
ġ측ɣ¡
ļġ츨¡
ġƢ¡
ġŢ ¡
ǢȢ
Ǣġ
---
¡ɢġ
¡ɢġ
¡ɢġ
--
¡ɢġ측 š
¡ɢġ츨š ¡ɢġƢ š
¡ɢġŢ š

Ţɦ ȢǢ â.

279. Ţɦ, վ Ţ š .

ý.
,
,
, , , ,

280. Ţ Ţɧ پâ Ţɦ Ţ¡¢, Ţɨ ʾȢ, ڨȢ Ӿ Ţɨ .

ý.
ġ ţ. ʾ Ţ; ţ Ӿ Ţ Ģ Ţɦ ţ Ӿ Ţɦ .

ġ ţ. ʾ Ţ; ţ Ţ. Ģ Ţɦ ţ Ţ .

ġ ţ. ţ Ţ¡Ģ Ţɦ Ӿ Ţɦ .

281. Ţ Ţɨ Ţɦ; Ţ Ţɨ즸 Ţɦǡ â . â, Ȣ š.

ý.
¢ . ¦ šŢɦ â .

Ʀ Ţ. ý 𼡸 ¦ š󾸡 Ţɦ â .
-----
282. â Ţ Ȣ Ţ Ȣ Ţ, â ɢ Ţɦâ ɢ Ţɦ ը, ¦â ɢ Ţɦ ը, ¦â ɢ ¦ ը .

ý.
Ž; , â Ţ, Ţɦ ը .

¢ɡ; â Ţ 񼦼 ¦ ը .
 ¢ Ҹ ¢ɡ Ȣ Ţ, Ԩá Ţɦ ը .

Ģɡ Ţ ؾ¡; Ģɡ Ȣ Ţ Ģɡ ¦ ը .
----
ŨŢ Ȣ

283. ŢɡȢ , Ţ Ȣ ŢȢ Ũ.

, Ţ Ȣ ýȢ ŢȢ  Ţ¢ 측¢ .

ý.
Ţ¡ âɡ¢ɡ Ţ¡ â
á¢ɡ

ŢȢ ýȡ ŢȢ,  񼡧 .

ý.


----
â Ţ

284. â Ţ , Ȣ Ţ, , ȡ Ţ, -. Ţ, Ţ, -. Ţ, Ţ, -. Ū;ŧ Ũ¢ â .

285. Φ Ȣ Ţ¡, ը . Ӿɢ ¡ Ȣ Ţ¡.

ý.
, , , ɡ.

, , է šá .

286. ȡ Ţ¡ Φը Ӿɢ ¡ Ȣ Ţ¡.

ý.
, , , , , , ը է, վ .

287. Ţ¡ š Ţ ȡƢ Ӿɢ ¡ Ȣ Ţ¡ Ţ ھ Ţ Ţɦ.

Ȣ Ӿɢ ȡ Ӿɢ Ũ ӾĢ Ţ Ӿɢ¡ .

ý.
ɨ, ¢ ɡ.

ŸǢ, 쨸 Ӿɢ Ƣ š Ţ ȡƢġ .

288. Ţ¡ š ġ ȸŢ Ƣ Ӿɢ¡ Ȣ Ţ¡. Ţ ׾ Ţ Ţ .

Ȣ Ӿɢ, Φ ȡ Ӿɢ Ũ Ӿɢĸ Ţ Ţ̾ Ţ, Ţ Ţ̾, Ţ ̾ǡ, վ ŢĢ Ţ.

ŸǢ 쨸 Ӿɢ Ƣ, š Ţ Ƣġ ȸŢ Ƣġ .

Ȣ Ӿɢ ¡ Ȣ Ţɸ, Ӿɢ 򾡨 ǡ .

ý.
ȡ
ú ɡ ¢ Ţ

289. Ţ Ţ š Ӿɢĸ š.

ý.

Ӿɢ Ţ Ţ
Ƣ Ƣ Ƣ
ʨ
ԼΦ н
Ǣ
𨼨


ɢĸǡ Ţ .

Ӿɢ Ţ Ţ
Ƣ Ƣ
Ƣ츢ȡ
Ƣš Ƣ
Ƣ츢ȡ
Ƣ

θȡ
š
θȡ


츢ȡ

츢ȡ


츢ȡ
š
츢ȡ


ȡ
š
ȡ290. Ţɸ, áŢ ŢŢ̾ .

ý.
ú : Ţ Ţ ŢŢ̾ .

Ƣ Ģ : ŢĢ Ţ Ţ ŢŢ̾ .

291. Ţ¡, Ţ̾ ҽá Ӿɢ ¡ Ȣ, š 򾡨 Ţ¡.

ý.
ɼ
ɡ Ţ

292. Ţ¡, Ţ̾ ҽ Ӿɢ ¡ Ȣ, ŢӾ ȡ ڨ¢, š¢ Ţ¡.

Ţ Ӿɢĸ, ȡ Ţ Ӿɢĸ, Ţ̾¡, â§, â âԧ , Ţ Ӿɢĸǡ .

ý.
ɡ Ģ
ȡ Ģ .

293. Ţ, áŢ Ţ̾ .

ý.
šš, š Ţ Ţ̾ .

񼧺: Ţ Ţ̾ .
------
Ţ¡Ĩ Ţξ

294. Ţ¡Ĩ , , Ţ .

ý.
󾡨, ̨¡, ̨¢ɨ, -. 󧾡, ̨Ƨ¡, , ̨, -. , ̨, -. , ̨¨. -. .

Ţɡ - 294. Ţ¡Ĩ .

Ţ¢ Ȣ

3. ¢

295. ġ, Ţ ɢ ġ, ¨ Ţɨ ġ.

Ţɡ - 295. šġ ¡?

Ǣ Ũ

296. : 1. ڨҸ, 2. Ţ̾Ҹ, 3. Ҹ, 4. âҸ, 5. Ҹ, 6. š â Ÿ, 7. Ģ, , Ţ Ȣ Ÿ, 8. ȧ ǡ Ÿ , Ũ.

Ÿ, ڨҸ âĢ, Ţ̾Ҹ Ҹ âҸ ŢĢ .

, ڦ Ǣ .

, ġ Ţšġ . - о.
-----
Ũ

297. Ũ ǡ, , Ҩ, , , , , , , , , , , ӾĢš.
Ÿ, ӾĢ ɡ, ¡ Ţɦ Ţɸ. ŸǢ, , Ҩ, , , , , , , , , Ӿɢĸ š.

, Ÿ, ¡ ¦ Ţ Ȣ ŸǢ, Ӿɢħ  ɸæ â: ɸæ â.
-----
ը 

298. š â զ , , , ӾĢ¨Ÿǡ.

299. Ţ , , Ţɡ, â, , Ȩ ئը .

񧼸,
Ǣը
վġ .
Ţɡ . ¡
ը Ţɡ
ħ Ǣ.
Ǣ .
â Ǣŧ ,
ɢ Ũ â ġ â.
.
ը .
¢Ŧġ ʧ¡ ȡ. ǢȢ Ǣ ġ .
Ȩ ڧ اš ¡.
ǢȢ ھ¢
ġ Ȩ.

300. Ţ , Ƣ¢, Ţɡ, , h, â, Ƣ, â, ը .

׺ Ƣ׺ Ũ. ׺ Ǣ Ƣ . , ¡¢ Ƣ¡¢ Ƣ¡¢ ̾ Ţ̾.

(ý)

Ƣ¢ 츧š .
Ţ¡ξ Ƣ
ž Ƣ¢
Ţɡ Ȣ¡ ɡ. Ȣ¡ ɡ
Ţɡ ը վġ Ţɡ.
â. ը¡
Ţ ̾ Ţ̾ġ ׺
Ƣ .
Ψ¡ ƢŢ ̾
Ţ̾ġ Ƣ
ŧɡ .
ը
â . 񧽡
¢ġ âŢ ġ â.
Ƣ ھԽá 𼡨 째ھ Խáá ƢŢը վġ Ƣ. ƢŢ - Ƣ̾
â ŧɡ . ս Ũâ â
ɡ ǢȢ ġ .

301. , , , , , , , â ը .

, ƣ , ƣ Ũ.

ý.

¢ Ȩ ¡Ƣ.
ġ ը
վġ
. Ȣ ġ .
Ƣ Ҩ Ţ ġ ¡쨸. ɢƢ ġ .
Ģ . н¡ ġ .
. Ȣ ը ƣ¦. ɢ š ը ƣ¦.
ġ . ﺡը վġ .
á . Ͼ վġ ;.
â , . ɦ âŢ ġ â
¢. Ч ¢ ըž .

302. Ţ .

ý.
ġ . .

, , ġ, ¢.

303. ¡ Ģ ¢¡¢, ¡ ӾĢ .

ý.
; .
¡

304. , ʨ Ţ, , , , Ȣ, , Ũ ƦǢ .

ý.
Ţ 󾡦 Ţɧ¡ʨ.
측 ɦš Ţ. §áʨ.
Ħ Ǣ š , ʨ.
Ţ. ʨ.
Ȣ š á. Ȣ ʨ.
âƨ. ¡ ʨ.
Ũ Ģ . Ũ¡ ʨ.

ʧ Ÿǡ 즸

305. Ȣ , , Ȣ, ȡ, ɡ, , Ȣ Ǣ .

ý.
Ħ ȡ ȡ
Ħɡ ɡ ɡ
Ħɡ á ¡

306. , 񽢨 , ȡ, ɡ, , . , , , , , ȡ .

, Ǣɢ 񽢨 ȡ .

(ý)

ɢ .
æ ȧ ¢ .
ȡ ȡ Ȧȡ Ţ .
ɡ ɡ Ȧɡ Ţ .
.
Ȧ Ȣ.
ɦ Ȧ Ţ.
Φ ɡ Ȧɡ .
; .
Ħ ¦ ȡ ĸ.
ɦ Ħ ¦ š ĸ.
Φ Ħɡ á ¡ ȡ ¦ ĸ.

307. , , Ȣ , 𧼡 ȧȢ â ; , â է .

ý.

Ţ Ȣ ȣ . Ţɦ Ţ â Ƣ .
ɦ Ƣ - šš Ģ . , Ŧ  Ƣ Ţ â Ƣ ..
Φ Ţ Ţ¢ɡ - . Φ էǡ Ţ ¡ 򧾡 Ţɧ¡ ɡ Ţ â Ƣ .

308.Ţɦ, š 񽢨 Ţâ , , â â ܼ . ھĢ.

ý.

-
- 츦
ɦ - 츦
-
â - 츦 ſ

309. , , , Ȣ ը, , , ¡, Ȣ Ţɡը .

ý.
즸ȡ, ȡ, 즸ȡ
즸, ɡ, ¡

310. , ը .

ý.

Ȣ . Ȣ¡ ɡ ը վġ .
Ⱦɡ ġ ¦. ǢȢ ġ

311. , Ţ, Ȣ, ը .

Ţ վ¾ ھ Ţ; Ȣ վ¾ Ȣ.

(-)


Ţ Ȣš Ţ ¡ ɡ. վ Ţ¡ Ţɨ ŢȢš . ھ Ţ¡ Ţɨ Ţ¡Ȣš . ھŢ¡ Ţɨ Ţ¡Ȣš . , Ţ¡Ȣš ھŢɨ վġ, Ţ Ǣ .
Ȣ Ǣ Ģ¡ ȡ, վ¾ ơ.
Ħ Ħ ը վġ Ȣ Ǣ .
¡. ǢȢ ġ

312. , Ƣ¢, , Ƣ, ̾, ը ք.

ý.

Ƣ¢ ⧠š н Ƣ վġ Ƣ¢
ġ¢ ը վġ
Ƣ Ȣ¸ Ȣ 츣 . ɡ Ƣ ը վġ Ƣ.
̾ ̾ ը վġ ̾
ȧ. ǢȢ ġ .

313. , , ɢ, , ը .

ý.

šǢ šǢ ը վġ .
ɢ Ƣ ȢǨ ɢȢ Ƣ ը վġ ɢ.
Ũ Ȣ վԨ š ը վġ
ը ﺢ â ը վġ ը


314. , , ը.

ý.

է - ¢ ؿ Ţ ը վġ .
Ģ  ǢȢ ġ .

315. , Ǣը .

ý.

Ǣ þ.Ģ ɢɡ ¡ ը վġ Ǣ.

316. , ; Ǣ, ¨ Ǣ .

¨ - Ψ
- šƢ Ƣ
¨ -

317. , ¨ Ǣ .

ý.
¨ - ¡Ȓ

318. , Ǣ, Ǣ .

è ģȢ . ¡ , Ţ .

(ý)


ɡ . ¡ .
âɡ ǧ. ¡ . ġ ¢á Ӿ. ¡ { Ţ .

319. , , Ţʨ , ը Ƣ ¢ ը .

ý.

- ƿ š
Ƣ¢ - Ȣ

ʧ Ÿǡ .

320. ɢ , ŢǢ ը .

ý.

Ħ - ɢ է
- ɢ

321. , , ը, ը , ơ ڨ .

ý.

- .
- ɢ, ɢ

. Ÿ, , , -.
, , -. , , -.
Ţ .

322. ǡ, , ɢ ը .

ý.
ǡ Ţ,

323. , , ¢, Ţ ը .

Ţ, .

ý.

- š š š
- ȡ ơ
¢ - ţġ¢ ¢Ģġ¢
- Ǣ ɡ

324. 󧾡, ɡ, ¡, , , , , ȡ ,  ը ǡ.

325. , , , ȡ ,  ը ǡ.

326. , , ¡, §¡ ȡ , ը ǡ.

327., , , , ,  ȡ , ը ǡ.
-----
Ȣ 

328. , , , , Φ, , , ͷ, -. , Ǹ, ξ, ڦ, , -. , ĢȢ ը ǡ.

329. , 즸, , 즸, ȡ , Ȣ ը ǡ.

330. , 즸, Ц, æ, æ ȡ , Ţ Ȣ ը.

Ţɡ - 328. ĢȢ ը ? 329. Ȣ ը  ? 330. Ţ Ȣ ը  ?331. , , ¢ ǡ.
-----


332. , Ţ ¢ ġ.

333. ¡, , , , , , šƢ, , , ¡ , ɢ Ƣ ¢ ǡ.

334. ¡, , , , á, , , , , ̨, , , , , , , , , , , 򦾡, Ţ ¢ ǡ.
------¢ Ȣ

2.4. â¢

335. âġ, â ġ.

336. ĸ , ¢ , ¢ , Ũ.

337. â , ̽ Ƣ Ũ.

338. ¢ Ǣ ̽Ҹǡ: Ȣ, , , ڨ, , , , , , ӾĢš.

339. ¢Ǣ ȡƢ Ҹǡ: , , , , ؾ, , , , Ƣ ӾĢš.

340. ¢ Ǣ ̽Ҹǡ: Ũ , Ũ, Ũ , ŨͨŸ, Ũ â.

Ũ ǡ: , զ, 째, ӾĢ.

Ũ ǡ: , Ÿǡ.

Ũ ǡ: , , ը, , ͨ Ÿǡ.

ŨͨŸǡ: , Ǣ, , , , ɢ Ÿǡ.

Ũ âǡ: , , , , , , ,  Ÿǡ.

341. ¢, ¢ Ũ â ƢҸǡ: , Ⱦ, , , , , , Ģ ӾĢ¨Ÿǡ.

342. Ȣ ̽, , ӾĢ ӾɢŢ Ƣ, Ţ .

343. â , ̽ ̽ ̽ .

344. , , , ɢ, , Ƣ, , ̾ ̽ âǡ.

ý.
- ¢ ɢ
-
- ¡ ţ ¢ ħ
ɢ - ɢ 󾢨 šƢ 狀
- н Ŧ
Ƣ - Ƣ

345. ب ̽ âġ.

ý.
-
- ʾ

š ̽ ̽ âġ š¢ġ Ȣ .
-----
⢠Ȣ.

ľ .

3. Ƣ¾
3.1 â

346. Ƣ¡, ȡ ӾĢ Ǣ .

347. ġ ȡ , , Ũ.

348. á, ڨ ӾĢ Ҹ Χ , ӾĢ ž.

ξġ .
----
349. 򦾡 ڨ , Ţ , , Ũ , , Ƣ , Ũ.
-----
ڨ

350. ڨ ¡, , ӾĢ ڨ ¢ , §á §á §á Ţ ŢȢ ž.

ý.
- ڨ򦾡
Ž - ȡ; ڨ򦾡
- ڨ򦾡
- ڨ򦾡
- ȡ ڨ򦾡
ܨ - ơ ڨ򦾡

Ԩ Ǣ Ǣ , ɡ ̼ ̼ , , ڨ .

351. , Ƣ¢ ¢Ȣ, ھ¢ .

ý.
ɢ -
-

š ɦġ, ȡ Ģɡ, ɧ .

352. ڨҸ, Ţâ Χ , ; Ţ š.

ý.
Ţâ ξ ¡, ȡ Ȣ.

ɡ Ţâ ɢ ξ ¡, ȡȢ.
------
353. Ţ ¡, ¦ Ţ̾ , Ӿɢħ¡ ȡž.

ý.

Ǣ
Ţ 󾸡 Ţ򦾡
Ǣ
Ţ Ţ򦾡
Ǣ
Ţ Ţ򦾡

, Ţâ , , , -. Ţ, Ţθ, Ţ. -. Ţâ .

Ǣ, Ţθ ȡ , 측 Ȣ â, 측Ţ .

, ո, ̾ Ţ̾ Ţ Ţ .
-----


354. ¡, §á ž.

, ,, , ͨ, ӾĢš.

, , , Ǿ ڨ Ţŧâ .

(ý)


̾ 򦾡

Ĩ 򦾡
զ
̽ 򦾡

ͨ 򦾡

, Ţâ ¡ , , ȡ , Ţâ.

¦á ¡, , §á ᢠž.

ý.

- §á
- §á

Ţâ, ɡ , ¡ Ţâ. š¢ Ţ Ţ Ȣ , 򦾡 .
-----
Ũ

355. Ũ ¡, ӾĢ , ġ ŧ ȡž.

Ũ, Ţ, , , , Ȣ .

(ý)

Ģ즸 - ŢŨ
쨸 - Ũ
¢ - Ũ
š - Ũ

Ţâ, Ģ , , , š Ţâ.
-----


356. ¡, , , Ӹ, ŨǨŸǡ , ¢ ھ¢ , §á ž.

ý.

á
ȸ Ǩ

ʧ¸ Ǩ
ħн
Ƣ¡ơ ӸǨ

Ǩ

Ţâ, á , , , ར, Ţâ.

357. ¡ըĢ , øæ Ţ̾ Ţ̾Ԩš .

ý.
ç
Ţ

Ȣ¡ը Ģ Ţ̾ ȡ, .

ý.


------
358. Ƣ i¡, ڨ ӾĢ Ţ ȡ ġ Ƣ , ž.

ý.

1 ڨ Ƣ . Ԩ ĢԨ¡ Ţâ
ȡ ڨ Ƣ . ɡġ ¢Ԩ¡ Ţâ
Ţ¢츽 ڨ Ƣ . Ţ츢츽 Ţâ.
ȡĢ ڨ Ƣ . ɡ Ģ¢ż¡ Ţâ.
Ǣ ȡ ڨ Ƣ . Ǣ¢ ¢ Ţâ.
¢ƨ ơ ڨ Ƣ . ¢Ȣ ƨħš Ţâ.
2 Ţ Ƣ . ĢԨ¡ Ţâ.
3 Ƣ . ը¡ Ģ Ԩ¡ Ţâ.
4 Ƣ Ũ Ƣ . Ƣ¢ Ԩ¡ Ţâ.
5 ¢ Ƣ . ¢զ Ţâ.
------
Ƣ Ħ ξ
359. Ƣ Ţâ , ը Ȣ, Ӿ ¡ š.

ý.
(1) Ž -
1. Ž Ž, 2. Ž Ž.

(2) -
1. , 2. ɡ , 3. .

(3) Ģ -
1. Ģɾ츽, 2. 츢, 3. Ģ 츽 4. Ģɾ츽 .

(4) -
1. ɡġ , 2. ɡ , 3. ɢ , 4. ɡ , 5. .

(5) Ģ -
1. Ģ, 2. Ģ, 3. Ģ, 4. Ģ, 5. ġ Ģ, 6. Ģ.

(6) -
1. ġȢ , 2. šĢ , 3. , 4. Ģ , 5. , 6. šġ , 7. ġ .
------
ƢǢ

360. Ƣ, ڨ ¢, 򦾡¢, Ƣ¢ġ¢, Ƣ¢ġ¢ ; Ţ i¢, Ũ ¢, Ƣ¢ ; ¢ Ƣ¢ ; Ƣ ¢ Ƣġ Ƣ¢ .

(ý)

, ڨ Ǣ, Ƣ Ţ츢 ġ, ƢǢ .

񽢨, ﻡ¢ ڨ Ǣ, Ƣ Ţ̾ĢȢ ġ, ƢǢ .

, Ţ Ũ Ǣ, Ƣ Ţ츢 ġ, ƢǢ .

á, ç Ǣ, Ƣ Ţ Ţġ측Ȣ ġ, Ũ ƢǢ .

ȡ, ¢ Ƣ Ǣ, š֦šۨ Ţ Ƣ ľ, Ţ Ƣġ ¡ ӾĢ ȦƢ ľġ, ƢǢ .
-----
â Ȣ.

3.2. â

361. á, ڨ ӾĢ Ҹ ., , ž.
----


362. 򦾡, š , ŢǢ , ڨ , Ţ , ¦ , ȡ, â ȡ, Ũ.

ý.

1 š
2 š ŢǢ򦾡
3 ̼ Ũ
šǡ ɡ

¢ɢƢ

¢ Ǣ ڨ
4
̨ Ţ
5
â ¦
6
Ȣ Ţɦ
7 ȡ
8 â
9


363. ڨ i, Ţâ Ţ ڨ á. Ţ , Ţâ Ţ ¦ á. 򦾡, Ţâ Ţ ȡ, ¡ ¦ Ţɦ . Ƣ ŢâŢ ڨ Ӿš.
-----
š Ţ ڨ

364. š Ţ Ţ ¢¡ , ŢӾ Ţ Ţ츢 ǡ.

ý.
: ŢӾ Ţ Ţ 츢 ǡ¢.

: ŢӾ Ţ Ţ 츢 ǡ¢.

Ţɡ - 364. š , Ţ ڨ ?365. ڨҸ, Ţ, ¦, Ţɦ Ţ , զƢ¡ .

ý.
1 (¢á)
(̫)
šǡ () ɡ
( ) .
¢ɢ () ţ
(쨸) ¡
( šǢ)
(Ţ) š ڨ
2 () Ţ
3 (ż) ¦
4 (ɢ) ¢ɡ Ţɦ


Ţ󧾡 , ¢ Ţ զƢ¡ ¾Ȣ, Ţ󧾡 ĦƢ¡ ¾ġ, ¢ ȡȢ.
-----
ɢ .

366. ۦƢ ڨҸ, Ţ, Ţɦ , Ÿ Ȣ վ.

ý.


1
ɡ
ɡ šǡ

ɡâ
ȡ
š ڨ
2 ¢ɡ Ţ
3 ¢ɡ Ţɦ
------
â Ȣ.

3.3. Ƣ¢

Ƣ

367. Ƣ, Ƣ 򦾡 Ƣ Ũ.

368. Ƣ¡, š Φ ӾĢŸǡ ܼ¢ ¡¢ Ƣ¡. żġ Ƣ š츢 .

-369. Ƣ¡, ȡ Ƣ Ƣ¡.

ý.
¡
¡¡
-----
š츢 ٽ ý

370. š츢 ը ý, š, ̾, , н .

371. š ¡,  ġŢ š츢 ٽ 񼡸  šŢ ġ.

ý.
즸 , Ģ ġŢ, Ģ ġŢ, š츢 ٽ 񼡾 Ȣ.

372. ̾¡, Խ ġ¡.

ý.
ɨ Ģ Ţ  Խ. ׽ ġ, š츢 ٽ 񼡸.

ġɨ Ģ Ţ¡ġ ȨԽ ¢: ̾ ý š츢 ٽ 񼡾Ȣ.

373. ¡, ¢Ȣ š ٽ ýġ £Ȣ ξġ.

ý.
즸 ¡ š ġ , š츢 ٽ 񼡸. á Ţ , š츢 ٽ 񼡾Ȣ.

񼡦Ҩ ž , Ҩ š츢 ٽ ýġ £ : ž š츢 ٽ ýġ Ҩ £ . ¢ ġ, Ҩ: ž Ģ, ý š츢 ٽ 񼡾Ȣ.

374. н¡, ը 𼧾 Ţ Ȣġ.

ý.
š զǡ ġ š츢 ٽ 񼡸. 򧾡ɡ Ȣ, ź ɡ ̾ , š Ţ Ȣ. н ý š츢 ٽ 񼡾Ȣ.
------
Ţ 츢 ʾ

375. ڨҸ Ţ⢠¢ 츢 â, 츢 â, Ţ ¦ Ţɦ 츢 â, Ȣ .

ý.

Ȩ
šɡ. .
Ө. Ҹ Ţâ
ú Ũ šǡ ɡ. ú š . Ҹ Ţâ
ɡ ɡ Ţ
â¡
â ɢ ¦
Ȣ ŢȢ Ȣ¢. Ţɦ


376. ڨ, 츢 , â ھ¢ɢ â Ţâ ġ Ȣ վ .

ý.
Ǣ ȡ

h¢ ɣɡ

377. â 째 վ, ڨէ վ š. â, զġ ¡ġ ھĢ.

ý.
è ̽ Ҩſ žɡ
è 狀 .
------
378. ġ ġ, Ǣ . ġ¢ š.

ý.

ơ


379. ӾĢ 쨸 š 츢 â, 쨸 ɢ . ý ӾĢ Ȣ 쨸š 츢 â, Ģ 쨸 ɢ .

ý.

¡ ̾

380. ɢĦš¡ 쨸 š 츢â, ɢ ɢ . ɢ .

ý.
¢ɣ.

381. š¡ ɢĦš 쨸 šԧ Ţš 츢 â, ɢ . .

ý.
¡ ¢ɡ
¡ ¢ɡ
¡ ¢ɡ.

382. Ȣ Ţ ǡ, ȢŢ 򾢨 ġ, Ȣ ȢŢ ŷȢ ġ .

ý.

1 Ȣ¡ ۼɡ
ڸ ?
....
2 ɡ
ǡ ڸ? ...
3 ȡ ħš ̾? ... Ȣ

383. ¢ վ нŢ, Ģ нŢ, ȡġ н . ƨ ġ Ҩ¾.

ý.

1 (Ȣɢ)
(ۼɢ) ۼ
Ȣ -.
-.
2 (ɢ)
(ɢ)
-.
-.
3 (ɢ)
(Ħɢ)
-.
-. ڸ.
-----
Ģ Ш ̦Ȣ

384. Ģ š Ţɸ Ţ, Ȣ 츢, Ȩ Խ.

ý.
ɢ: ɢ,. -. : , -. Ш 츢 Խ.

Ŧ: Ŧȡ. -. : ,-. Ш Ţ 츢 Խ.

¡ġ էš: ¢ġ : Ŧġ â Ш Ţ 츢 šâ Խ.

š , , , , , ¡, ¡, , Ţ򾢨 Ģ Ш 츢 .

385. Ţ¢ ¡ š, Ȣ ¡ š , Ģ â Ƣ ӾĢ Ȣɡ, ġ н.

ý.
¢ ¢ɡ , 츦 ¢ɦ Ţ ¡ š¢, ¦ nhƢȢɡ н.

Ţ ţ Ģէ , 츦 Ţ ¡ š¢, ۾ ƢȢɡ н.

ƦšƢ , Ȧ Ƣ Ţ Ȣ¡ š¢, Ʀ ƢȢɡ н.

ƦšƢ , Ȧ Ƣ Ţ Ȣ¡ š¢, ƢȢɡ н.
----
Ȣ

386. š¡ ƨ š¡ Ȣ ǡ¡, Ţ¡ .

- â
â
š â
â
ʨ
š¢ ɢħ¡ Ȣ š Ȣ

â , Ȣš¢ ɢ¡ â Ţɧ¡ ƨ š¡ ʾȢ.
-----


387. á , , , á , ɡ, ʨ .

ý.
ȡ վ кɡ ʨ . 𼡨 .

ŧ 򧾡 Ţ ̾¡ ʨ . Ȣ ¡ ̾.

Ӿ Ţ վ ƢŢɡ Ȣ ʨ . ̽Ө Ƣ.

ž Ţ ɡ Ţ . .
------
Ũ

388. , , , , Ƣ Ÿ ýɡ, ھ ǡ, ġ .

ý.

áŢ ɨ Ţ, ɡ Ȣ ¡ .

Ǣ¡ ȡ Ţ, Ţɡ Ȣ ¡ .

զ Ţ ɡ Ȣ¡ .

ɢġ Ũ ̨츢 Ţ, ɡ Ȣ¡ .

ټ Ţ ƢŢɡ Ȣ¡ .

ҾŨ Ţ, ¢ɡ ġ .

Ũ Ţ, Ţɡ ը ġ .

ĸ Ţ ɡ ġ .

Ш á¢ ɡ Ш á ɢ Ҹ Ţ ɡ èġ .

Ƣ š Ţ ƢŢɡ ĸ .
-----
ը

389. ըĢ , Ģ ը áŢ Ţ ־ .

ý.
¢ġ . , ¢ ըĢ ġ .

, ¢ ը .
-----
Ũ

390. â Ţ áŢ Ţ ־ .

ý.

ȡ ¢ ŧɡ , ¡ ¢ ȡ 쨸 . ȡ¡ ¡ .

£ â ȡ. , ɦ ɢ¢ ¦ 쨸 . ¡ .

¡ɡ ŧɡ ¡â ;
¡ ŧɡ ¡â ;
¡ ¡ɡ ¡â ;
¡ ŧɡ ¡ɡ ¡â ;

â Ţ ŢŢ վ .
------
Ũ

391. 측 󦾡Ƣ ȡ š Ǣ Ţɨ .

ý.


Ǣ츢ȡ

, , Ǣ 측 š .

392. Ţ, ̾, Ǣ, ýǡ, 측ý ġ, ո Ŧȡո .

ý.
ŢŢ ,

; Ţ, Ţ Ȣ , 󾸡 .

Ţ, ¢ ̾¡ġ, 󾸡 . Ȣ ġ ̾.

𨼦 𨼧Ȣ Ʀ Ţ, 𨼦 ʧȢɡ Ʀ Ǣšġ, n 󾸡 .

¡ Ţ¡ ; ¡ Ţ¡θȾ ŸǢ, 측ý ġ, 󾸡, , .
-----
ŢӾ ŢӾ

393. Φը, Ţ, , ¨, , ŢӾ , ŢӾ Ţɨ Ÿ Ȣ ־ .

ý.
¡ - Φ
򾡽¡ؾ - Ţ
ţ¡ɢտ -
򦾡Ƣ ¡ -
¡ -
-----Ƣ

394. , , , , ̽, Ƣ , 째Ȣ, ġ , Ƣǡ .

¢ɡ Ǣ . ɢ Ţɢ . Ǣɢ ަɢ .

(ý)


̼
Ǧ
򾢨 Ţ


ġ

¢̽
Ƣ
-----


395. ý Ȣ âɡ, ý ȡ âɡ, ը , ¨ ¨ .

ý.
Ƣ
Ƨ


ɢ Ƣ վ . , ¿  ھ Ţ վ .

Ţɡ - 395. ý Ȣ âɡ, ý ȡ âɡ ը , ? վ ħ¡? , ɢھ Ţ վ 񧼡?

ŢɡŢ

396. Ţɡš, Ȣվ¨ Ǣž. Ţ¡, Ţɡš ը ȢŢ.

Ţɡ, , ͼ, 𦺡. Ţ, , , 𦺡.

397. Ţɡ Ţ š .

ý.
¢ Ţɡơ
¢ս Ţơ
츢 ը
nhġ ɧ¡? Ţɡ
Ƣ¡?
ɢ 측
Ţ

398. Ţɡ, Ȣ¡, , Ȣ, , , , Ũ.

ý.

1 ⧠¡? Ȣ¡ Ţɡ
2 Ȣ¡ ɡ? Ţɡ
3 츧, ¡? ȢŢɡ
4 񧼡 ¡? Ţɡ
5 측¢¡? Ţɡ
6 ¡? Ţɡ

399. Ţ, , , , ŢɡžŢɡ, ڨ, , ɦƢ , Ũ. ɢ: .

(ý)

Ţɡ Ţ

1 Ƣ ¡?
2 š?
3 š?
4 š?
5 š? §ɡ Ţɡž Ţɡ
6 š? ڨ
7 š?
8 š? ɦƢ
----


400. 쨸 §á â, 쨸 : ǡŢ .

ý.
(1) ; Ȣθ
Ģθ
(2) ;
----


401. , ĸ 츢 츢 է, ը ġ ھġ.

ý.
̾
Χ
¢ â
쨸 Ƣ
¡
¡
-----


402. ɦ , 측 Ţ ġ , , .

ý.

(1)
(2) Ǣɢ
-----
Ƣ

403. Ģ ھ ýȢ վ .

ý.
¢
ɢȢ 󧾡 Ũ
-----


404. , Ţ, Ǣ, Ũ, , ӾĢ ýȢ Ӿ 츢 .

ý.

1 ; Ţ
2 ; Ȣ Ȣ Ȣ
3 ո Ģ Ģ Ģ Ũ
4 ;
5 ; š š š

, Ȣ Ӿ 츢 .

ý.

1
2 Ƣ ¡
̧ ̧ ̧
Χ Χ Χ Χ

ĺ, ĸ, ӾĢ â¡ ġ ξġ, 츢 .
-----


405. , š츢 ﺢ Ţ Шž.

ý.
Ţ ɣ
â ʧá

Ţ ŢШξġ .
----


406. , š츢 ӾĢ ﺢ ŢШž.

ý.
ɧ ¡ɸȡŧɡ

¢â ŢШξġ .
-----
Ƣ¢ Ȣ
Ƣ¾ .


. ̾, Ţ̾ , ¢ Ÿ Ȣ, ¢ Ţ̾ ¢Ȣ .

, ̾, Ţ̾ , ̾ ڸ, ڸ ¢ Ţ̾ ¢Ȣ .

̾, Ţ̾ ̾£ ɸæ ɸæ¢ Ţ̾ ¢Ȣ .

, ̾, Ţ̾, Ÿ â ̾£ æ ⢠Ӿ , ¢ Ţ̾ ¢ù .

, ̾, , Ţ̾ , ̾£ ̨ Ÿ £á , Ÿ ¢ Ţ̾ ¢Ȣ .

, ̾, Ţ̾ , ̾£ Ǹæ¢ Ţ̾ ¢Ȣ .

̽ , ̾, Ţ̾ , ̾£ Ţ̾ , ĸ , ĸæ¢ Ţ̾ ¢Ȣ .

â ̽ , ը ̾, Ţ̾ , ̾£ Ţ̾ , â, ¸׼Φ Ȣ, ¢ Ţ̾ ¢Ȣ .

̽ , ̾, Ţ̾ , ̾£ Ţ̾ , ¸æ¡ â, , ¢ Ţ̾ ¢Ȣ .

š Ƣ , ̾, Ţ̾, Ÿ ŸŢ , ¢ Ţ̾ ¢Ȣ . ֨ .

w š â ¢: ̾: Ţ̾: Ÿæ Ţ. Ţɦ¢, ̾: š Ţɦ Ţ̾.

, Ţ̾ , ̾£ ĸæ ɸæ ɸæ¡ â .

վ Ƣ , š ̾, Ƣ Ţ̾ , ̾ Ӿ ڸ ø׸ Ţâ .

쨸 Ƣ , ̾, Ƣ Ţ̾ , Ţ̾ , .

쨸 , ̾, Ţ̾, Ÿ츢 â , â . â£ڸ, æšȢ Ţ̾ ¢Ȣ, .

, ̾¡ Φ Ţ̾ ҽ, Ţ̾ , Ţ .

, ̾¡ Ţ̾ ҽ, Ţ̾ , ̾ Ӿ , .

ŢӾ , ̾¡ Ţ Ӿ Ţ̾ ҽ, Ţ̾ .

Ţ

󾸡 â Ţ , ̾, Ţ̾, Ÿ 󾸡 Ţ , æ¢ Ţ̾, ¢Ȣ .

ȡ â Ţ , ̾, Ţ̾, Ÿ Ţ , £ , ȸæ¢ Ţ̾, ¢Ȣ .

š â Ţ , ̾, Ţ̾, Ÿ ŸŢ, ̾ â , ̾£ æ , æ¢ â¯çȢ, Ÿæ¢ Ţ̾ ¢Ȣ, .

󾸡 â Ţ , ̾, Ţ̾, Ÿ 󾸡 Ţ , Ţ̾ â , , ġ

š Ţɦ ¢, ̾: â: š Ţɦ Ţ̾.

ġȡ Ţ, ¢ â ¢Ȣ, â £ ɸæ¢ Ţ̾ ¢Ȣ .

ո â Ţ , š ̾ Ţ̾, Ÿ츢 Ţ, Ţ̾ â , ̾ Ӿ ڸ, ø׸ Ţâ, £ , ȸæšȢ â ¢Ȣ, ⣠ɸæ¢ Ţ̾ ¢Ȣ .

â Ţ , ̾, Ţ̾, Ÿ Ţ , , æ¢ Ţ̾ ¢Ȣ .

󾸡 â Ţ , ̾, Ţ̾, Ÿ Ţ, Ţ̾ â , , ġ ġȡ Ţ, ġȢ â ¢Ȣ .

Ţ , ̾, Ţ Ţ̾ Ţ̾ , ̾¡ , Ţ̾, ̾ Ţ̾ Ţ , , ¢ Ţ̾ ¢Ȣ .

Ţ ̾, Ţ Ţ̾, Ÿ Ţ ̾, Ţ Ţ̾, Ÿ â, â. , â , , â£ æ¢ â ¢Ȣ, Ţ̾ , ̾¡ , Ţ̾ , ۨ æ¢ Ţ̾ ¢Ȣ .

š â Ţ , ̾, Ţ̾, Ÿ h Ţ , Ţ , Ÿ׼ Ȣ, ¢ Ţ̾ ¢Ȣ .

츢Ȣ â Ţ , ̾, Ţ̾, Ţ , ¢ , Ȣ ¢ , ڸ , ȸ ¢ ¢ çȢ, Ţ £ ĸ ¢ Ţ̾ ¢Ȣ .

󾸡 â Ţ , ̾, ̾ Ţ̾, Ÿٸ â , â , ġ ġȡ Ţ â£ڸ , ¢ Ţ̾ ¢Ȣ, , ̾¡ , Ţ̾ , ۨ æ ¢ , ¢ Ţ̾ ¢Ȣ .

Ƣ 󾸡 â , Ƣ ̾ Ţ̾, Ÿ Ţ, Ţ, Ţ̾ ¢ , Ţ , ġ ġȡ Ţ, æ¢ ¢ ¢Ȣ, £ ĸæ ɸæ¡ â . Ƣ .

â Ţ , ̾, Ţ̾ , ̾ Ӿ , ̾£ Ǹ , Ţ̾ â .

Ȣ Ţ , ̾, Ţ̾ , Ţ̾ ȸġ .

Ȣ Ţ , ̾ Ţ̾, Ÿ ɸâ â , â ɸæ¢ â ¢Ȣ, ¸׼ Ȣ, ¢ Ţ̾ ¢Ȣ .

Ȣ Ţ , ̾, Ţ̾ , ̾£ ĸæ ɸæ¡ â .

и â â , ̾, Ţ̾, Ÿ N Ţ, ̾ Ţ , Ģ£ ĸ , ȸæ¡ â, Ţ̾ ¢Ȣ .

ɢ ¦ġը Ţ , ̾¡

󾸡 Ţɦ ¢, ̾; ȸæ 즸.

ɢħ Ţ̾ ҽ, Ţ̾

¦

󾸡 ¦ , ̾, ¦ Ţ̾, Ÿ 󾸡 Ţ , , æ¢ Ţ̾ ¢Ȣ .

츢 ¦ , ̾, ¦ Ţ̾, Ÿ츢 Ţ , , ȣڸ , , ȸæ¢ Ţ̾ ¢Ȣ.

Ţɦ

󾸡 Ţɦ , ̾, Ţɦ Ţ̾, Ÿ츢 󾸡 ȸŢ , ̾£ ĸæ ȸ ɸæ¡ â, ȸæ¢ Ţ̾ ¢Ȣ .

측 â Ţɦ , ̾, Ţɦ Ţ̾, Ÿ â , ̾£ ĸæ ȸ ¡ â, ⣠, æ¢ ¢Ȣ .

Ȣ측 Ţɦ , ̾, h Ţɦ Ţ̾, Ÿ â â , ̾£ , ȸ ¢ â ¢Ȣ, ⣠ɸæ ̨, ¸׼Φ Ȣ, ¢ â ¢Ȣ, Ţ̾ .

Ţ Ţ ¢, ̾, Ţ Ţ̾.

:-


š: 1) 2) 3) â Ţ
â Ţ
Ţɦ
¡: 1) 2) ɢħ Ţ
ɢĦ¡ը ¾ Ţ
£ 1) 2) ɢħ Ţ
ɢ ¾ Ţ
: 1) 2) 3) 쨸 Ţ
Ţ 쨸 Ţ
¦Ŧ
: 1) 2) Ȣ Ţ
Ȣަ
Ţ: 1) 2) Ȣ Ţ
Ȣަ
: 1) 2) h Ţ
h ¦
: 1) 2) ¡ը Ţ
󾸡 Ţɦ
: 1) 2) 3) ¡ը Ţ
󾸡 Ţɦ
Ȣ¡ 쨸 Ȣ Ţ
: 1)
2) 3) 4) 󾸡 Ţ
Ţ Ţ
󾸡 ¦
h ŢɦĢ ھ, -. ¡ġը 쨸 ; â¡ š ; Ţ ɢ .

, -. ¡ġը 쨸 ¢󾸡 â Ţ ; š ɢ¡ .

ø ţ š

, -. Ƣ; Ǣ է; Ţ .

, -. ¡ġը 쨸¢󾸡 â Ţ¡Ĩ ; â¡ šէ; š Ţ ɢ .

ø, -. ŷȢ 쨸 ; Ȣƨ Ǣ է; ţ Ţ .

, -. â . ţ, -. š󾸡 âŢ Ţɦ; š Ţ .

š, -. ¡ġը 쨸 ¾ â Ţ; š ɢ¡ .

ɡ ¾ Ũ šǡ ɡ.

, -. ¡ġը 쨸 , š է; ɡ Ţ ɢ .

, -. ը 쨸 ; ΦǢ է; Ţ .

, -. š󾸡 âŢ ¦; ŢӾ .

, -. 쨸 ; ƢΦ է; ɡ Ţ .

š, -. ŷȢ 쨸 ; Ţ Ǣ է; ɡ Ţ .

, -. ¦š 측 â âŢ Ţɦ; â Ǣ ¡ ; ɡ Ţ .

ɡ, -. ¡ġը 쨸¢󾸡 â Ţ ; š ɢ¡ .

ȡâ츽 ھ

- Ƣ¢ š .

- ڨ ¢ ڨ

ø - Ƣ ¢ ơ á š򦾡.

ø ţ - ڨ ¢ ơ ڨ Ţâ.

ţ š - Ƣ ¢ Ţɦ .

ơ򦾡á ĦƢ¡ զƢ š Ţ .


This page was last updated on 10 September 2006.
Feel free to send your comments, corrections to the webmaster.