Holy Bible - Old Testament
Book 20: Proverbs (in Tamil, TSCII format)

ŢŢĢ /
20 - "Ƣ"


Acknowledgements:
Our sincere thanks to Rev.Fr. Adaikalarasa, SDB of the Don Bosco Mission, Madurai for providing us with the "bamini" Tamil font e-version of this work and for his help in proof-reading of the TSCII version.
PDF and Web versions Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland

This Etext file has the verses in tamil script in TSCII-encoding (version 1.7)
So you need to have a TSCII-conformant tamil font to view the Tamil part properly.
Several TSCII conformant fonts are available free for use on Macintosh, Unix and Windows (95/98. /NT/3.11.     ) platforms at the following websites:
TSCII website
In case of difficulties send an email request to kalyan@geocities.com or kumar@vt.edu
© Project Madurai 2006.
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation of
electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet.
Details of Project Madurai are available at the website
http://www.projectmadurai.org/
You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.


ŢŢĢ /
20 - "Ƣ"


1.


1.     ţ çĢ ú ħɢ Ƣ.
2.     ¢ : Ƣ :
3.     , ¡, ŢŸ š쨸¢ ¢ :
4.     Ȣȡ Ȣ : ǻ Ȣ ŢŸ .
5.     ǡ ȢŢ ¨: ŢŸ Ȣר Ȩ :
6.     Ƣ Ũ ɢǢ Ƣ Ҿ Ƣ н.
7.     â  : ¢ 㼧 .
8.     ǡ! ¢ : ǢŢ:
9.     : .
10.     ǡ!  : ټ .
11.     , ǡ š: ¢ Ũ¡ š: ¡á Ţ Ǣ ̧š:
12.     ¢á Ţ̧š: Ƣ š ŢЧ, ƨ¡ Ţ̧š.
13.     ġ Ũ¡ : ţθ ҧš.
14.     ǡ Ц: ġȢ ġ š.
15.     ǡ! ǡ Ƣ¢ ġ: ¢ ʨ측.
16.     츢: Ţø.
17.     ȨŨ , , š .
18.     ¢ 째 ŢŢ ¡ Ţ: Ǣ ǧ Ƣ Ȣ¡ Ţ.
19.     Ө¢ â Ч: â ¢ Ţ.
20.     ţǢĢ ڸ: ŢǢĢ æҸ:
21.     ǢĢ 츢: š¢Ģ ̸:
22.     §, ¢ ţ? š  ž  ? Ȣ Ҽ š?
23.     â쨸 ţǡɡ, Ģ : âŢ.
24.     , ǡ Ţ : Ũ ʧ: ɢŢ.
25.     Ȣרø Ţ: â쨸 츽.
26.     ¡, , : Ţ .
27.     â , Ƣ, , Ǣ ¡Χ.
28.     , 츢 ȡţ: Ǣ : ŧġ ţ: ɡ .
29.     ɢ, Ȣ : â ž Ţ
30.     Ȣרè Ţ: â쨸 .
31.     ¢ ¨ :  Ģ ţ.
32.     â ڸ ǧ Ţ: ¡â ը ƢŢ.
33.     Ţ 츢ȡá Ȣ šš: ը¢ Ȣ Լ .

2.


1.     ǡ! Ţ , ȢŢ ,
2.     Ƣ , Ǹ ¢ 즸.
3.     , 측 ξ , Ȣ측 ȡ.
4.     Ч , Ҩ측 򧾡 .
5.     , â ɦ š. ר Ȣ Ȣ š.
6.     ɢ Ǣס ŧ, ȢŢ ŢŸ ȡ ŧ.
7.     ¡ Ш 츢ȡ: ȡ 츢ȡ.
8.     ¡â и츢ȡ: ¡â Ƣ ȡ.
9.     ɧ, ¡ Ȣ âЦš.
10.     : Ȣ .
11.     , Ȣ ġ : Ȣ 즸.
12.     Ƣ¢ ġ, ﺸ ɢâ , и.
13.     ¡ Ƣ Ţ Ţĸ, ǡ ¢ â Ţ.
14.     Ǣ츢.
15.     ٨ Ƣ ġɨ. ٨ Ȩ.
16.     ҦȢ ȢǢ, ɡظ ŢǢ Ţĸ¢ .
17.     Ǩ Ũ Ţ: קǡ 쨸 .
18.     ţ Ƣ즸츢: Ǣ Ƣ 󧾡â .
19.     Ǣ ŧ¢: š ž
20.     ɧ, ġâ Ȣ¢ ¡! ¡â Ƣ š¡!
21.     ¡ǧ ĸ š: ȡ .
22.     ġá ĸɢ 񧼡 Ƣ: ﺸ ɢ ŧá Ȣ.

3.


1.     ǡ! Ȣרè š: Ǹ 즸:
2.     Ԩ ġ š ¡ Ǣ.
3.     š ɢ ȡ! ɡ Φ.
4.     , ɢ ɡš: š.
5.     򧾡 Ũ : ȢšȨ ġ.
6.     Ũ : ¡š.
7.     ɢ 즸ǡ: ﺢ ȧ Ţ.
8.     , : Ҹ .
9.     즸 Ũ : Ţ ġȢ ӾĨ 쨸¡.
10.     ﺢ : ̼Ǣ á ú Ƣ󧾡.
11.     ǡ! Ũ 񼡦 Ǣ Ţ: ¡ ¡.
12.     ը Ч, ¡â Ҧ츢ȡá 츢ȡ.
13.     󧾡 ȡ: Ȣ 󧾡 ȡ:
14.     Ǣ Ţ ɧ ̿ : Ţ ġ.
15.     Ţ Ţ: á.
16.     쨸 Ԩ . 쨸 .
17.     Ƣ Ƣ: ¡ .
18.     󧾡 š ɢ : ɨ Ȣ즸š ȡ.
19.     ĸ : ŢŸ š Ħ .
20.     Ȣšġ ¢Ģ ظ: š ƨ Ƣ.
21.     ǡ! ŢŸ Ȣ즸: .
22.     ¢á, ɡ .
23.     Ȣ Ƣ¢ : է ȡ.
24.     á: 쨸¢ š.
25.     ġ ĨŨ Ƣ Ũ ﺡ.
26.     Ш¡ : ¢ 측 .
27.     ɡ ¢, 측.
28.     ɢ ը , š, ո ġ.
29.     𼡧: ո š š?
30.     ¡, Ũ ţ š 측.
31.     Ө¡Ǩ ȡ ǡ: ٨ θ ȡ.
32.     ɢ, ȡ 츢ȡ: ¡ǧá š צȡ.
33.     ġ ţ Ţ: ﺢ â ŢǢ .
34.     ȡ Լ š: ¢ 째 ը š:
35.     â š: ȢŢĢǡ š.

4.


1.     Ǹ! ¢ Ţ: Խ .
2.     Ǣ츢: 츽¡:
3.     ¢ ը ɡ, ¡ .
4.     Ч: Ũ Ţ : Ǹ š: šŨš.
5.     Խ : Ũ Ţ: ȡ š:
6.     츽¡: и: ž : .
7.     ŧ : ġ ¢ Խ .
8.     š : : Ţ즸: .
9.     ¢ ʨ : Ǣ.
10.     ǡ! ɢ: Ũ 즸: .
11.     Ƣ 츢: â Ǣ .
12.     측 : ɡ Ȣ Ţ.
13.     ¢¢ ھ¡ п: ŢŢ: 즸: Ч ¢.
14.     ġ ¢ ġ: ¡ Ƣ¢ š.
15.     ո ġ: 측: Ţ Ţĸ Ƣ .
16.     Ȣ á: ¡¡ ţɡȢ á
17.     Ţɧ : § .
18.     ¡â Ÿ Ǣ : ո ġ.
19.     ġâ ¡ â : Ȣ Ţš â¡
20.     ǡ! š򨾸 Ţ: Ũ ɢ.
21.     ɢ Ţĸ: Ш.
22.     ڧš ¢Ǣ: .
23.     ŢƢ¢ : ɢ, ɢ š쨸¢ 쨸 ھ.
24.     š¢ ܼ: ﺸ š¢ ܼ.
25.     : Ũ .
26.     ¡ ¢ : , Ⱦ¢.
27.     ȧ ȧ : ¢ 츧 측.

5.


1.     ǡ! : Ȣר Ţ.
2.     ŢŸм Цš: Ȣ .
3.     ŢǢ  : θ ¢ šɨ.
4.     ɡ Ţ Ţǧš ¢ : á š ξ
5.     츢 : .
6.     š ž: ٨ Ƣ Ȣ : Ȣ Ũħ .
7.     ¡, ǡ! Ţ: ž š.
8.     Ǣ 󦾡¢ Ц: ţ š¢ʨ ¡.
9.     ħ, ɢ¢ Ȣ: ¢ ¢ .
10.     ɢ : Ŧȡ .
11.     ̨ š: š쨸¢ ھ¢ š.
12.     ¡, Ȣרè 򧾧! Ũ 츽򧾧!
13.     Ǣ ǡ ɧ! Ţ 󧾧!
14.     ǡ ɡ, ȧ š.
15.     򦾡¢ ç : ţ Ȣ 񽣨ç
16.     ڿ Ǣ §? š측Ģ ţ¢ Ƣ󧾡?
17.     째 ⨡¢: ɢ§á Цǡ.
18.     ž! Ǩ 񧽡 .
19.     ŧ â Ƹ , Ƣ Ǣ: ž! 𦸡!
20.     , Ţ ŧ? 򨾨 즸ŧ?
21.     ɢâ Ƣ ž: ٨ Ǧġ 츢 츢ȡ.
22.     ġ Ǣ 츢즸: Ũ¢ 즸.
23.     ġ : ̾¡ Ƣ.

6.


1.     ǡ! â 측 Ȣ, ɢ 측 ¡ ȡ,
2.     š򨾸 ɢ Ģ 즸, š Ģħ â,
3.     ǡ! ŢŢ : â ¢ 񼾡, Ţ󧾡 Ũ 즸.
4.     Ũ¢ á: Ţ.
5.     ż ¢ Ģ: ¢ 츢 Ţ š: Ţ .
6.     Ȣ, : ɢ á:
7.     , 񸡽, â.
8.     ɢ, ¢ Ш: Ũ ɢ â.
9.     Ȣ, ? 츾Ģ ?
10.     Ȣ , Ȣ : Ӽ츢즸 Ȣ .
11.     ڨ ƢȢ Ũ : ţè .
12.     츢â ȡ 즸 š.
13.     š: ġ âŢ: Ţġ š.
14.     ﺸ : Ţš.
15.     ¡ á : ˦ ƢЧš: .
16.     , ơ â.
17.     , Ԩ , ġ ,
18.     , Ţ󧾡 ,
19.     Ԩ Ģ, â Ţ ŧ.
20.     ǡ! ¢ Ǩ : ¢ Ȣרè 츽¡.
21.     򾢨: Ħ .
22.     Ƣ: : ŢƢ ۼ ¡.
23.     Ţ: Ȣר Ǣ: š Ƣ.
24.     ŢǢ, ɡظ ¢ Ţĸ¢ .
25.     ƨ ¡: Ţ.
26.     ŢǢ Ţ Ũ ھ: ɡ, ¡ǡ ¢ç ¡ Ţš.
27.     ¢ , âЧĢ?
28.     ȡ, ЧĢ?
29.     򾨸§: Ũ .
30.     ռ ɡ, Ũ šǢ վġ.
31.     ɡ, 즸 : Ũԧ Ţ â.
32.     ҦȢ ڸ . š š ɧ Ƣ즸ȡ.
33.     š, Ƣš: Ƣ է ¡.
34.     ɢ, Ţ 째 â  ɢ ɦȢ : Ƣ 즸 š Ǣ, :
35.     ⣠: ¡.

7.


1.     ǧ, š򨾸 : Ǹ Ŧ :
2.     Ǹ , šŨš: Ȣרè ɢ 즸š.
3.     ŢǢ ¡ : Ĩ¢ ȢШ.
4.     â : Ƣ¡ .
5.     ŢǢ š: ɡظ ¢ š.
6.     ţ ĸո ڦ, Ƣ¡ ,
7.     Ǣ ǻ : Ũ ǻâ .
8.     Ƣ¡ Ч, ¢ ţ 츢 ȡ.
9.     , Ũ: Ţ, 򾢧,
10.     Ũ . Ţ , ﺸ ﺢǡ .
11.     Ǣ : Ƣ: ţ .
12.     Ţ : ¢ : ̸Ǣ ¢.
13.     Ũ , ġ н׼ Ũ ,
14.     Ģ ¢: ɸ ȧȢŢ:
15.     ɡľ : ŧġ ʧ: Φ.
16.     ¢ ̦츢: Ţâ츢.
17.     , , Ĩ¢, 쨸 츢.
18.     š: Ţ Ũ¢ ¢: ġ Ǣ.
19.     ţ . 󦾡 ½ Ţ.
20.     Χ¢츢ȡ: ؿġ Ũ¢ ɡ.
21.     š ɢ ǡ Ũ : Ũ 츢Ţ.
22.     ɡ ȡ: ž , Ũ¢ 츢 ,
23.     ¢ Ţ ȨŨ ȡ. ﺢ Ţ Ũ¢ ¢ Ƣ Ȣ¡ ȡ.
24.     ¡ Ǹ! Ţ: Ũ ɢ.
25.     ƢǢ Ţ: Ǣ š.
26.     Ĩ ţ¢츢ȡ: Ģ š󧾡 Ȣ츢ȡ.
27.     ţ Ƣ: .

8.


1.     츢Ⱦȡ? Ȣ ҸȾȡ?
2.     Ƣո , .
3.     Ѩ š¢է, š¢ 򾢧, š ָ:
4.     ɢ! 째 츢: š ɢ ָ.
5.     ȡ! ŢŸ¢ 즸: ! .
6.     Ũ ɢ: Ǣš : Ǣ ŢȢ ڸ.
7.     ɢ, š : ġ .
8.     š򨾸ġ ¡ɨ: Ȣ .
9.     š ǡ ¡ Ǣ: Ȣ 󧾡 ¡ɨ.
10.     ǢŢ ġ Ȣרè 즸: Ţ ġ Ȣ Ţ.
11.     ɧ : Ţ á.
12.     : ŢŸ򧾡 š: Ȣ Ȩ .
13.     : 츢.
14.     : 𼨾 . . Ģ ɧ.
15.     ú ɡ: ¡+ ɡ.
16.     â ɡ: ĸ ɡ,
17.     Χš ҸΧ: ŧġ θ .
18.     ɢ , Ƣ¡ .
19.     Ţ : Ţ Ǣ Ţ ġ.
20.     ¡ Ƣ ڸ: Ө¡ .
21.     š ̸: ٨ ﺢ Ҹ.
22.     򾢧ħ ɧ, .
23.     츾, , ӾӾ Ŀ.
24.     ġ : Ƣ ڸ .
25.     ĸ Ŀ, ڸ .
26.     Ĩ Ǣ , ĸ Ӿи .
27.     š Ŀɧ, š Ĩ Ȣ, .
28.     ĸ , Ģ ڸ Ţ, .
29.     Ĩ Ĩ š , ĸ ,
30.     ո ը : ʧ: ɢ¢ ġȢ.
31.     ĸ ġȢ: ɢ 򧾡  .
32.     ɧ, Ǹ, Ţ: Ƣ ڸȡ ȡ!
33.     ¢ : 츽¡.
34.     š¢¢ ŢƢǡá , ո , Ţ츢ȡ ȡ!
35.     š šŨ: â ը .
36.     ¡ Ţ : Ţҧš !

9.


1.     ţ ¢츢: 츢¢츢.
2.     ĢŢ̸ , á ú ͨ , Ţ Ȣ :
3.     Ƣ : â Ǣ ,
4. Ȣ¡ Ǹ, š ȢŢ : Ţ:
5. š, : Ш á ú :
6.     ŢŢ: šţ: Ƣ¢ .
7.     š š ɧ: ġ ŨƢ.
8.     š ǡ: . ɢ , ɢ Ҧ.
9.     ɢ Ȣר : : ¡ : Ȣ .
10.     â  : á ŨȢ Խ.
11.     ɡ š : .
12.     ɢǡ , ɡ 째 â¾: šá , ɡ ŢǨ .
13.     š¡¡, ȢŢġ, Ũ ġ.
14.     ţ š¢¢ġ, â 򾢧ġ Ц,
15.     â ţ¢ Ƣ츨 ,
16.     Ȣ¡ Ǹ, š : ,
17.     񽣧 ɢ : ﺢ ͨ .
18.     ǡ, š ¢ Ȣ¡: ٨ Ţ 츢 â¡.

10.

1.     ħɢ Ƣ: Ǹ 󨾨 Ţ츢: Ȣ 츧ǡ Ǣ.
2.     Ƣ¢ á: ¡ 򨾧¡ Ţ.
3.     ġ ¡ Ţ. ɡ ġ ŢŨ .
4.     Ũ ¡ ڨ Ţ: ŢԨ¡â ¡ .
5.     Ţ Ш ǡ: Ũ ̧š â.
6.     ¡ Ƣ: ġ ġ Ψ .
7.     ¡ǨȢ ŢŢ: ġâ §á Ƣ.
8.     ǡ Ȣרø : 㼧á ţ.
9.     š ȢȢ : ġ Ƣ ڧšá ţ.
10.     ̼ ŢŢ: 㼧á ţ.
11.     ġâ šǢ ȡ: ġâ ġ Ψ .
12.     񨼸 Ţ: 츢 ɢ .
13.     ŢŸǢ Ǣ : Ǣ и .
14.     ǡ Ȣ : š Ƣ .
15.     â ý¢: â ڨ Ȣ¡á.
16.     ¡ šž и: ġŧá Ƣ¢ Ƣ츢.
17.     ֨è š측 ¢ : Ҩè 츽á ȡ Ƣ¢ .
18.     ¡: ŨƢ ڧš .
19.     ﺢ ŢŢ: ̧š ŢŸǡ.
20.     ġâ Ǣ : ġâ ǡ .
21.     ġâ š: 󧾡â ƢŢ.
22.     â Ǣ:  š Ǣ .
23.     𧼡  Ţ¡: ɧ Ȣ ǡ  .
24.     ġ ŧá, Ч : ﺢ ŢҸɧá, .
25.     ġ á: ﺢ ǡ .
26.     Ҩ ̧, ʧ Ȣ ɡ .
27.     â Ԩ : ġâ ڸŢ.
28.     ġ : ġ .
29.     â Ƣ ġ ý: š째 Ƣ .
30.     ﺢ է ġ: ġá ¢.
31.     ﺢ â š¢ɢ Ƣ: ﺸ .
32.     ﺢ â Ģ ɢ : ġâ Ǣġ ﺸ Ƣ.

11.


1.     ġ째 : 򾢨¢ Ţ.
2.     ,  : ɼ ¢ .
3.     ¡Ǣ ġ Ƣ: 쨸 ЧáǢ ﺸ .
4.     Ǣ Ǣ Ǣ : ¡ 򨾧¡ Ţ.
5.     ġǢ Ǣ Ƣ á: ġ ġɡ ţ.
6.     ¡Ǣ и: 쨸 Чá š.
7.     ġ ¢ Ч: 츢¢ 측.
8.     ﺢ âɢ ŢŢ: ġ .
9.     ġ ɡ : ¡ Ȣšġ ŢŢ.
10.     ġâ š쨸 , á : ġ Ƣ Ǣ â .
11.     ¡â ¡, 󧾡: ġâ  Ƣ.
12.     𧼡â : ż ŢŸǡâ :
13.     Ȧ ǢŢ: 쨸â¡á š .
14.     Ȩ Ĩ ħ, ţ: Ȣר š , и .
15.     ɢ측 : á.
16.     ɢ Ҹ : Ţ.
17.     ǡ ġ : ȡá 째 ŢŢ .
18.     ġ : Ţá ¡ .
19.     ¢ Ȣ¡ š: Χš .
20.     ﺸ ﺢ â â: ȡ  â.
21.     ¡ : ھ: ﺢ â 째 á.
22.     Ȣ .
23.     ﺢ â Ţ : Ȣ ġ 쨸 򨾧 Ţ.
24.     ŢȢ Ƣ á : á š Ȣá .
25.     ̽ǡ š: ʿ ʿ .
26.     ɢ 츢 : ɢ Ţá .
27.     ¡ɨ Χš, Ǣ ¨ Χš : Χšâ 󾨼.
28.     šš զ : ר ššá Ǣ .
29.     측 : 򾨸 ǡ ʨ¡.
30.     ¡ šǢ : ɡ, ¢áȨ .
31.     ¡ ĸħ ɢ, ġ Ţ ȡ!

12.


1.     Ȣ Ţҧš Ũ Ţ: Ũ Ȣ Ţ̸ .
2.     ġ ը .  š .
3.     ġ 򾾢: ¡â Ũ ¡.
4.     Ţ ¡š: Ƣ Ţ 츢 Ģ.
5.     ¡Ǣ и ¡ɨ: ġâ ﺸɨ.
6.     ġâ 측 񽢸ǡ: ¡â ¢ .
7.     ġ ţ Ƣ ĢȢ Ƣ: ġâ .
8.     ɢ Ţ Ҹ : Өŧá ¨.
9.     ţ Ţġ Ǣ¢ âšŢ, ¡ Ǣ š쨸 Чš .
10.     ġ â׼ и. ġâ ǧ Ψ š.
11.     ¢âΧš : ţ ¨ħš Ȣ .
12.     ¡â Ǣ ǡ. ¡â ŧá ھ¡ Ȣ .
13.     ¡ Ԩ¢ 츢즸: ¡ ¡ ¢Ģ .
14.     ɡ ȡ: ŧȡ Ǣɡ Ũâ ¨ ڸȡ.
15.     â : ɢ ը Ȣר Ţ .
16.     â ¡ Ǣ¢: ŢŸǡ  .
17.     ͧš ĿΧš: Ԩá ﺸ 󧾡.
18.     ͢ š : ɢǢ ǡ .
19.     : Ԩ¢ šš ا.
20.     Ȣ즸: Χš ¡.
21.     ġ á: ġâ š쨸¡ 󾾡 .
22.     Ԩ 츢ȡ: ¡ 츢 Ũ츢ȡ.
23.     ŢŸǡ Ȣ : á Ţ.
24.     Ө¡â : Ȣǡ ʨ Ũ .
25.     Ũ ɢâ š: Ţ.
26.     ȡâ Ȣר : ġâ Ȣ .
27.     Ȣ ¡¨ : ŢԨŧá ը .
28.     ¡â Ƣ š : ýâ Ƣ Ţ .

13.


1.     ¢ ¢ 즸š: ŧɡ ξ .
2.     ġ Ǣ ɡ ֽ ȡ: ﺸ ﺸ .
3.     ¢ç ȡ: š Ƣš.
4.     Ȣ Ţȡ, š : ŧá 츢ȡ.
5.     ġ Ԩè : ġá 째 Ƣš Ц.
6.     ¡ и: ġ Ǣ ţ.
7.     ġ : Ƹ .
8.     ը ¢ 즸. Ƨ¡ о ﺡ.
9.     ȡâ Ǣ ͼţ : ġâ Ţ째 .
10.     ɡ š: ը Ȣרø â .
11.     ŢŢ ŢŢ : Ȣ Ȣ ɢ ŧ .
12.     ο 츢¢  : Ţ ġ.
13.     Ȣרè 츽츢 Ƣš: 츢â 츢 ɨš.
14.     Ȣר šǢ ȡ: Ũ ŢŢ 񽢸ǢĢ Ţ.
15.     Ȣ Ǣ Ţ: 쨸 Чá .
16.     š Ȣš Цš: Ţš.
17.     ¢ š: á š.
18.     ֨è 츽 ڨ  š: Ҩè ŧá Ҹƨš.
19.     : 측 ɡħ.
20.     ǡ šθ á: 㼧á 즸 š.
21.     Ţ : ﺢ .
22.     ը ɨ : Ţ ŧ ﺢ 󾨼.
23.     â : ɡ ¡ 측 Ȣ.
24.     ¡Ǿ 측: ŧá Ũ .
25.     ﺢ ¢ȡ : ġâ ¢ȡ ¡ š.

14.


1.     ʦҸ: ȢŢŧá ƢŢθ.
2.     ¡ â š: ȢȢ Ũ Ƣ.
3.     Ũ ̾¡ : ը ǡ Ũ и.
4.     θ ħ Ţ : Ģš Ǹ Ţ .
5.     š ơ Ԩ¡: 𺢧¡ š.
6.     š: ɡ ¡: ŢŸŧá Ȣ Ǣ š.
7.     㼨Ţ Ţĸ : Ȣר ɢ ?
8.     Ţš Ũ Ƣ¢ : Ũ .
9.     š Ũ : â Ƣ : ¡â  .
10.     , ը§: Ŧ ġ.
11.     ġâ ŧáƢ: ¡â 򧾡.
12.     Ƣ ġ: Ţġ ¡Ţ.
13.     :  .
14.     ¢ ŢǨ : Ǣ ¨ š.
15.     Ţ š: ŢŸŧá Ƣ Ƣ š.
16.     ŢƢҨ: Ţ Ţ. Ӿ¡á н: š.
17.     Ǣ ɨ š: ŢŸŧá ڨ¡.
18.     Ȣ¡Ԩ¡: ŢŸ Ȣš.
19.     ġ : ġ ȡâ š¢¢ .
20.     ƨ Ũ : 째 .
21.     : ̸ .
22.      Ȣ ȡ? â.
23.     : ɡ ڨ.
24.     ɢ ŢŸ : .
25.     ¢ : 򨾧 .
26.     â 쨸 Ǣ: Ө Ǹ ¢.
27.     â šǢ ȡ: ŢŢ 񽢸 ɢ Ţ.
28.     , â : ̨, ţš.
29.     ڨ Ȣš: Ǣ, Ǣš.
30.     : Ȣ¡ 츢¡.
31.     ƨ 츢 Ũ 츢Ũ ȡ: Ȣ ̸ Ũ ڸȡ.
32.     ġ Ţ¡ ţš: ﺢ ҸĢ š.
33.     ŢŸ ʦ: â ¢.
34.     : ƢŨ.
35.     ¡ ú š: Ƣ Ţ š.

15.


1.     ɢš ڦƢ ﺢ ȢŢ: 了ġ .
2.     Ǣ Ȣ : â š¡ Ǣ¢.
3.     ը : ġ , ġ .
4.     , šǢ : ﺸ ġ ӨЧ.
5.     ¢ ֨è 츽 : Ҩè ŢŸ.
6.     ġâ ţ Ȧ : ġâ š¡ Ţ ħ.
7.     ɢǢ Ȣ : â 򾨸¾.
8.     ġ Ģ : ¡Ǣ ȡ 󾾡¢.
9.     ġâ : ڧšâ Ҧȡ.
10.     Ȣ Ȣ Ψ¡¢: ý š.
11.     Ƣԧ ¢ , ɢâ š¢?
12.     š Ũ Ţš: â :
13.     ¡ Ӹ : á .
14.     ŢŸ Ȣ : š .
15.     𧼡 š :  째 ġ Ţ .
16.     了 ɡ Ũ Ţ, ڦ ɡ â .
17.     񧼡  Ţ, Ǣ Ȣ .
18.     Ǣ 񨼨 š: ڨ 񨼨 .
19.     Ȣ Ƣ Ƣ: ¡ ﺡ¡.
20.     󨾨 Ţ: Ȣ ɡ š.
21.     Ȣ ¨ȡ: Ȣ ¡ɨ š.
22.     á ި: Ȣ¨.
23.     ڦƢ Ǣ  š: Ũ Ȣ ġ  â.
24.     ŢŸ : šŢ ¡.
25.     ţ š: ĸ и.
26.     ¡â 츢ȡ: ȡâ Ǣ.
27.     Ө¢ Ţ: Ģ š šš.
28.     ȡ ڦƢ : ġâ š Ƣ.
29.     ġ 󦾡¢ 츢ȡ: ﺢ â ȡ Ţ츢ȡ.
30.     Ӹ  : Ǣ.
31.     Ȣרè , ɢǡ Ţš.
32.     Ũ 츽츢 째 Ţ ȡ: Ȣרè š.
33.     â پ ¢: Ƣ.

16.


1.     ɢ ġ: ɡ, .
2.     ɢը 򨾦ġ ¢ Ⱦ ġ: ɡ, 츢 츢ȡ.
3.     â : ȢԼ ȧš.
4.     šȢ Ȣ : ġ ɢ Ƣ 즸 Ȣ 츢ȡ.
5.     ¡á¢ Ũ 츢ȡ: : ھ.
6.     š Ţɨ . â Ũ ¢ɢ Ţĸ .
7.     ը ¡¢ɡ, ը â áš.
8.     Ƣ¢ ըŢ, ¡ .
9.     ɢ Ƣ 츢ȡ: ɡ Ũ Ƣŧá .
10.     ú š¢ɢ š 측: .
11.     ȧ ġ째 째 â: ¢ ġ á ɨ.
12.      ú : ɢ, ⨢ ھ¡ ¡.
13.     ¡  ú ç: âȨ ָâ Ҧš.
14.     úâ ý : ɡ Ţš.
15.     úâ Ӹ šǢ: ը Ƣ .
16.     Ţ ŧ : ǢŢ ŧ .
17.     ¡ Ţ Ţĸ : Ȣ š ŢƢҼɢ ¢ Ȣ즸š.
18.     Ƣ : ţ ţը.
19.     ʨ¡ǡ ը ŨŢ, Լ ڨθǡ ¢ .
20.     Ţ šŨš: Ũ Ҹ .
21.     н š: ɢ¡ ɡ Ũ .
22.     ŢŸ ŢŸ šǢ ȡ: ¡.
23.     â  ŢŸǾ: ը .
24.     Ȩ: ɢ¡ɨ, .
25.     Ƣ ġ: Ţġ ¡Ţ.
26.     Ũ : Ţ ¢ Ũ θ.
27.     Ȣ : â .
28.     측 񨼨 Ţ: ڧš âŢ.
29.     Ө¡ Ũ Ȣ, Ƣ¢ Ũ š.
30.     즸 Өȧɨ : š 즸 .
31.     â : ¡ ¡ .
32.     Ģ ŨŢ ڨ ŧ ġ: ̸ŨŢ ̸ŧ .
33.     ¢ 츢 ġ: ɡ, Ǣ ŧ.

17.


1.     ţ ŢŢ ¡ 狀 ŧ .
2.     ӾġǢ¢ ɡ¢, Ȣ Ũ측 Ũ 츢 š: ǡ â š.
3.     Ǣ Ҽ̨ : .
4.     ŢŢ  Ţ򧾡 : ȡ Ȣ ŧġ .
5.     ƨ Ũ 츢Ũç ظȡ: ը .
6.     Ӿ¡ ٨ Ǹ : ǨǢ ը §.
7.     ¢: ¡ ú .
8.     Ģ иȡ: â ȧš.
9.     ɢ θ: θ Ȣ.
10.     è Ţ ¨ .
11.     ĸ Ũ : Ƣ š.
12.     ¢ , ʨ Ȣ ŨŢ .
13.     ȡá, ţ Ţ ġ.
14.     šš Ţ ġ: šš Ţ.
15.     Ũ ¡Ũ ¡Ũ Ŧ ڸ 츢ȡ.
16.     ¢ ¦? 즸 Ţšá? ħ!
17.     š: 츽 ž 츢ȡ.
18.     측 , 측 ¡ ȢŢġŧ.
19.     š θ Ƣ θȡ: Ţ.
20.     : ﺸ ¢ š.
21.     Ũǡš: ը  á.
22.     š Ǣ : š ɿ 츢Ţ.
23.     š Ģ š즸, ¡ 쨸 ȢŢš.
24.     򾢧ħ ¢: â ɧ .
25.     ɡ Ũ: .
26.     ¡ á Ţ : Ө.
27.     즸ŧ ȢšǢ:  츢즸ŧ Ȣš.
28.     վš: š 즸 Ȣ š.

18.


1.     ȧá šơ θȡ: Ȣר â .
2.     Ȣ Ţ: Ǩ Ǣ¢ Ţš.
3.     ¨ Ƣ : Ƣ ǡš.
4.     ɢâ Ȩ, 󧾡 á, .
5.     ġ ը Ө: ¡ 측 â¾.
6.     ɡ šš : š .
7.     š¡ Ƣš: ¢째 ¡Ţ.
8.     Ƚ ͨ Чġ: áŧġ Ţš.
9.     Ũ¢ Ĩ Ƣ ̸ .
10.     ھ¡ : ﺢ š.
11.     즸ȡ.
12.     ӾĢ : Ƣ: Ƣ.
13.     Ţɡ ŧ ŢǢ §  .
14.     Ģ 즸: ̽ ¡á ?
15.     Ȣ 츢즸: Ţ Ȣצž .
16.     Ǣ Ƣ , Ũ â¡ .
17.     츢 â Ţ Ũ¢ š ¡ .
18.     Ţš : š Ģ¡â 쨸 .
19.     Ţ , ý¢: ŧɡ ¢ Ƣ š.
20.     Ţɡ Ţ츢ȡá :  ŢǨŧ 򾡸 .
21.     š š, š: š¡Χš  ¨ .
22.     Ţ š: ġ š.
23.     ﺢ : ŧá θҼ ڦƢ .
24.     Ţ : 󾡨Ţ ġ .

19.


1.     Өȧ ŨŢ á Ƨ .
2.     á Ģ ž ɢ: ڨ¢Ȣ ȢŢš.
3.     ɢ ¡ħ š쨸 : ɡ .
4.     : Ũ Ţ âš.
5.     : Ԩç .
6.     Ģ ¨ էš : ¡ ġէ .
7.     ȢŨ ը 󾡧 : ը ŨŢ ġá? ﺢ ɡ Ţš.
8.     ھ ¡ : Ȣ 측 š.
9.     : Ԩ Ƣ š.
10.     š ȢŢĢ : ġǡ Ţ ʨ Ⱦ.
11.     ŢŸӨ¡ Ǣ ¡: á .
12.     úâ : ը ¢ .
13.     ɡ : Ţ¢ â ܨ¢ɢ ¡ .
14.     ţ ƢƢ ġ: ɡ, ŢŸ Ţ¡ Ǣ .
15.     Ũ : Ȣ ¡ š.
16.     Ǹ 츢 и ȡ: ը Ƣ ɢ¡ Ƣ š.
17.     Ţ 츢ȡ: 򾨾 ŧ Ţš.
18.     š 쨸 Ũ : ġŢ, Ƣ ž ý¢.
19.     ﺢ â ɨ ȧ. ɢ Ũ ŢŢ¡ɡ, š ¢.
20.     Ȣר Ţ, 즸: Ħġ ɡ šš.
21.     ɢ á: ɡ п.
22.     š ơ . á¢Ţ ¡¢ .
23.     ﺢ : š ɿ : Ũ ϸ.
24.     Ȣ š: ɡ š Χ Ĩš.
25.     š : á : Ũ Ц, Ȣרáš.
26.     󨾨 Ψ Ţ , 째 Ƣ Ţ즸š.
27.     ǡ, ֨ 򾡧: ɡ Ȣ׾ Ƣ 츽츢 š.
28.     ̽ ¡ 측. ġâ ո .
29.     š 츢: Ǣ 츢.

20.


1.     á ú Ţ: Ǣ Ţ: Ȣ §.
2.     úâ : ú θ ¢ .
3.     Ţš ɢ : ɢ á¢ Ţš򾨾 ŢҸ.
4.     Ȣ ¢ : Ũ ŢǨ š.
5.     ɢ : Ȣŧ Ǣ š?
6.     š ơŦ Ȣ즸: ɡ, 쨸âŨ ¡á ?
7.     ¡ š쨸 иȡá, ը Ǹ â š.
8.     쨸¢ ţȢ, ¡ħ ¡ ¡ Ģ âŢš.
9.     ¾츢 Ţ: ¡¢ ¡á ?
10.     ¡ ¡ ǨŸ иŨ 츢ȡ.
11.     Ũ ը Ȣġ: ¡á ĢŢġ.
12.     , : Ţ ŧ .
13.     즸¢ : ɡ ¡š. ŢƢ: ¢ȡ .
14.     ը š , ̨, Ţ ̾ š: š ,  š.
15.     и Ţ, Ȣ  Ţ .
16.     ɢը 측 ը 즸: 측 ǡ .
17.     ﺢ ͨ¡¢: ɡ š ġ.
18.     Ȣר Ȣ š:  ӨȨ .
19.     Ȧ ǢŢš: š¡ʧ¡ š.
20.     󨾨 츢ɢ Ţ, â Ũ¢ Ч.
21.     򾢧 ŢŢ â , ھ¢ Ⱦ á.
22.     ġ: Ũç ¢: .
23.     ¡ иŨ 츢ȡ: Ģ ġ째 Ө.
24.     ɢۨ š쨸 츢ȡ: ¢, Ƣ ɢɡ Ȣ ?
25.     Ţ, ɨȢ ¢ .
26.     ú ġ â: Ȣ š.
27.     ɢ Ţ Ţ: Ǣ ġ Ȣ.
28.     Ũ ¢ : ¢ľ ⨠.
29.     ǻ Ǣ Ģ: Ӿ¡ ը .
30.     Ҩ : .

21.


1.     â ¢츢: š측 Ţ Ţθȡ.
2.     ɢը 򨾦ġ ¢ Ⱦ ġ. ɡ 츢 츢ȡ.
3.     ĢŨŢ ¡ ¡ Ǣ.
4.     ʨ¡ , 즸 - ġâ Ǣ .
5.     м â : м ŨĦ ȡ̨¢ .
6.     , ȡ Ţ: ¢ š Ţ.
7.     ġ ¡ɨ , Ψ ǧ šâ Χ.
8.     Ƣ ġ: ¡.
9.     ţ â Ţ¡ šŨŢ, ʨ š쨸 .
10.     ġ ž : ɢ׼ .
11.     š á : Ȣ Ҹ Ȣרáš.
12.     ġը ţ ɢ 츢ȡ:  ý 츢 Ȣ ƢŢθȡ.
13.     Ģ 즸ȡɡ, Ţ측 ȡ Ţ .
14.     š : ¢ Ģ š.
15.     Ŀ ¡ Ǣ: š째 .
16.     ŢŸ Ƣ Ţ Ţĸ , â Ţ.
17.     ¡ š쨸 θ ¡š: Ш ŢҸ á.
18.     ġ ġ Ţš: ¡Ũ ﺢ ġ ﺨ ǡš.
19.     â κ ŢԼ šŨŢ, ɢ šŧ .
20.     ţ : Ţš.
21.     , šš, š.
22.     ţ š š: ¢ è š.
23.     š , á 즸š.
24.     ̨¡â : ըԼ .
25.     Ȣ¢ š Ũ : ɢ, Ũ 츢.
26.     측 : ɡ ȡ ը Ħɡ .
27.     ġ Ģ : 򧾡 Ģ 츾ȡ?
28.      Ƣš: ɢ  Ҩ¾.
29.     ġ Ӹ Ģ ţ : ¡ á ھԼɢ.
30.     â â , ŢŸ, Ȣר.
31.     즸 ̾è ġ: ɡ Ȣ áħ.

22.


1.     Ţ ¨ âЦ : Ǣ Ţ Ҹ ŧ .
2.     Ȣ š : ɢ, Ũ 츢 ŧ.
3.     â ŢŸ š: Ȣȡ ǡ.
4.     â .
5.     Ƣ¢ : ŢƢҼ Ȣո .
6.     Ƣ¢ Ǩ : Ш¢ Ţ Ţ.
7.     ƨ 츢 š: ʨ.
8.     Ţ : Ũɧ âŢ.
9.     ը Ƹǡ : ŧ .
10.     š Ǣ , Ţ: Ƣ Ƣ.
11.     ɨ ŢҸȡ: ڧš ú ġ.
12.     Ȣר¡ ¢츢ȡ: ɢ 쨸 ȡ.
13.     Ǣ : ţ¢ Χ ȡ Ȣ.
14.     ¢ š Ƣ: â ǡ Ţš.
15.     ¢ 즸: Ȣ Ţġ.
16.     á Ƹ ̸, 츢 ¡š.
17.     ɢ 򾨾 ڸ, Ţ : Ҹ Ȣ 즸.
18.     , Ш ɡ .
19.     Ũ Φ âи.
20.     Ȣ ֨ ЦƢ 즸 ؾ 츢 š?
21.     ɡ Ţ .
22.     ¡ 츢ȡ Ũ ﺢ측: ŢȢ 츢ȡ Ũ ڨ򾡧.
23.     ɢ, 측 šš: ¢ š 츢Ǣ ¢ Ȣ즸š.
24.     ﺢŧɡ 즸ǡ: âŧɡ ƨ ǡ.
25.     Ǣ 쨸 즸š: ¢ ¢ 츢 .
26.     측 է ¡ ġ: 측 տ ¡ .
27.     즸 Ƣ ġ, 쨸¢ 쨸 ȢŢȡ?
28.     ƢƢ 㾡 Ȣ Ĩ Ȣ 측.
29.     Ģ Ȩ θ Ũ : ɢâ á: ¢ .

23.


1.     ٿ ţ , ȡ ɢ .
2.     , ¢ 즸.
3.     ͨ¡ ʨ ǡ: ﺢ Ţ š¢ġ.
4.     á Φ ̨ : ɡ Ȣ Ţ.
5.     ġ ? ̧ ̸ 즸 š ȡ?
6.     񽡧: ͨ ʨ ǡ.
7.     : ɡ, 츨 ġġ.
8.     š󾢦 â: Ҹب Ⱦ.
9.     Ţ : Ȣרø .
10.     ƢƢ Ĩ Ȣ 측: Ĩ Ǣ Ǣ, Ǣ 즸 ġ.
11.     ɢ Ǣ . á 측š.
12.     ֨ ɨ : Ȣ Ƣ Ţ.
13.     Ǹ : ɡ .
14.     ɡ , Ţ츢ɡš.
15.     ǡ, ɡ¢,  .
16.     ¡ ɡ, Ǣ.
17.     Ӽ Ţ 츧Φ : â ɡ¢.
18.     ɾ¢: 쨸 ţ.
19.     ǡ, ɢ: ɡ¢: Ȣ¢ .
20.     ʸçá á: ɢ§á ġ 񽡧.
21.     ʸ ɢ Ţ Ƹǡ: 󨾨 .
22.     Ţ: Ш Ũ Ƣš 񽡧.
23.     ŢĦ¢ š: ɡ Ţ ¡: š ֨è Ţ .
24.     ¡ ¢ Ǣš: Ǩ  š.
25.     󨾨 Ţ¡: Ũ Ǣ š¡.
26.     , Ũ ɢ: ƢǢ .
27.     Ţ Ƣ: .
28.     Ũ : á ź.
29.     , , ¡ , Ƣ¡ , ý â¡ , - Ţ ¡?
30.     á ú Ţ , ĨŨ ͨ Ǣ,
31.     Ш , ú ! ! Ģ ơ. ɢ¡¢:
32.     ȧ ҧ : Ţ⨠.
33.     ɧš Ũ¡ 𺢸 : Ģ ȡ Ǣ.
34.     , ɢ¢ .
35.     , Ţ: , Ţ: ŢƢا? š.

24.


1.     ¡ Ӽ : ټ á Ţ. ٨ ɡ¢ Ţ.
2.     Ψ Ũ 즸: , ŢŢ .
3.     ţ : Ȣ ھ¡ .
4.     ը ǡ Ȣ ȸ .
5.     ţèŢ ŧ Ģ : Ģ š ŨŢ Ȣŧ .
6.     ɢ, â Ȣ : м Ȣ .
7.     ը Ȣ : ɧ, š .
8.     ﺨ¡ š.
9.     Ţ ŦȾ ž: ɨ .
10.     Ũɡ, ̨ Ȣȡ?
11.     ž Χš Ţ: Χš .
12.     Ȣ â¡ š¡ɡ, Ȣ Ȣš š? 츢 Ȣš š? šը Ǣ š?
13.     ǡ! , : ɢ š .
14.     Ȣ š ɢ¡¢. Ţ : 쨸 ţ.
15.     ¢ ţ 측: ¢ ơ츢 Ţ.
16.     Ө Ţ : ġ ׼ ŢŢ.
17.     â ţ ơ: Ǣá.
18.     š¡ɡ, š: .
19.     ¡ ɢ â ¡: Ӽɢ ġ .
20.     š á: ɢ ġը Ţ .
21.     ǡ! ú ﺢ :  šá צǡ.
22.     ɢ, ˦ : 򾨸 Ţ ¡ â?
23.     ɢǢ ЦƢ: ﺨ â¾.
24.     Ũ ¡ Ǣ ɢ : ĸ .
25.     ɡ, Ũ : .
26.     ¡ ڦƢ ŧ Ũ áš.
27.     š쨸 Ƣ측 θ : ¨ : ţ ʦ .
28.     ýġ á ġ: š á â ȡ.
29.     š : ġ.
30.     Ȣ¢ Ţǿ Ƣ¡ Ц: ը á ˧ .
31.     : Ũ 了Ȣ ¢: .
32.     : Ч:
33.     Ȣ : Ȣ : Ӽ츢즸 Ȣ .
34.     ڨ ƢȢ Ũ : ţè .

25.


1.     ħɢ Ƣ. 価Ţ úá 츢¡Ţ ¢ ؾ¨.
2.     ӨȦ ¡: Ȣ ú ը¡.
3.     úâ 쨸 áâ ɢá ġ: š Ģ .
4.     Ǣ¢ɢ 츢 Ţ: Ģ Ƹ զ šš.
5.     úâ ¢ɢ ġ Ȣ Ţ: š Ȣ¢ .
6.     ú ɢ¢ âŦ ǡ: â¡â ġ.
7.     â Ƣ ŨŢ, Ģ š ŧ .
8.     ׼ : Ŧ Ŧȡ Ţ š?
9.     á 쨸 ռɧ 즸: ŦȡŨ Ȣ Ȧ Ǣ򾡧.
10.     Ǣɡ š: 째 .
11.     Ũ¢ Ǣ ɢ .
12.     Ģ ¡ , â쨸 ɢ ŢҼ ¡ .
13.     Ǣ ̧ ʧ ¡ : ¢Ǣ.
14.     Ӹ : ɡ : š.
15.     ڨ ¡Ǩ : ɢ .
16.     ǧš : Ǩ Ȣɡ Ţ: š󾢦.
17.     ţ : ɡ Ģ , .
18.     á , ʨ š â .
19.     Чá , ž .
20.     Ũ , Ǣâ Ч, ʨ šЧ .
21.     â ¡ : 򧾡 .
22.     š ž ħ âƨ Ţ: Ǣ.
23.     ż ƨ Ţ: ھ Ũ Ţ.
24.     ţ â Ţ¡ šŨŢ ʨ š쨸 .
25.     ŢĢ , Ǣ .
26.     ġ Ţ ¡ ƨ 츢ȡ.
27.     ̾¡ : Ҹ ̾¡ Ţ .
28.     ɼġ ɢ Ƣ ġ .

26.


1.     ɢ ɢ ? Ũ ? š Ҹ š.
2.     Ţ ġ Ţ â , ýȢ ȡ Ч.
3.     ̾ , ب š: Ǣ .
4.     â Ţ ֨측: Ũ §.
5.     â Ţ Ũ¢ ֨: ġŢ, ɢ š:
6.     㼨 Ҿ, ħ 츢즸ž .
7.     Ȣ : š š¢ ЦƢ .
8.     즸 Ž ڸ .
9.     š¢ ЦƢ, ʸ ¢ .
10.     㼨ɧ¡ ʸèɧ¡ Ũ Ƣ ᢠŨ 츢ȡ.
11.     츢ɨ : Ч ¨ħ š.
12.     Ŧ Ģ즸 ¡¡ 츢ȡ¡? á էŨ š: ɡ .
13.     ţ¢ 츢: Ǣ ĸ Ģ즸 Ȣ.
14.     ¢ 즸Ч, Ȣ 쨸¢ .
15.     Ȣ š: ɡ š Χ Ĩš.
16.     ŢŸ ŢǢ ȢšǢŢ, 츢ȡ Ȣ.
17.     ը ׸Ǣ ¢θ, Ţ Ȣ¢ š š.
18.     즸Ǣ Ȣ 측 ¡ɢ,
19.     Ȩ ﺢŢ Ţ¡ ŧ.
20.     Ţ ġŢ : ġŢ .
21.     â¡ , Ţȸ â: 츢á ĸ .
22.     Ƚ ͨ ġ. áŧġ Ţš.
23.     , ġ.
24.     Խ Ţɡ š: 򾢧ġ .
25.     ɡ Ũ : 츨 .
26.     ﺸ , ̽ Ǣ Ţ.
27.     Ƣ¢ Ţš: ħ Ţ.
28.     :  š Ƣ .

27.


1.     ŧ â¡: Ũ Ȣ ը¡ .
2.     ۨ š: ٨ š Ҹ: , Ŧȡ .
3.     šɨ: ħ¡ ŢŢ š.
4.     : զ : ɡ ȡ¢ Ψ ¡á ?
5.     Ǣ Ţ, Ǣ¡ Шç .
6.     ʸ : ǡ Ƣ.
7.     ¢ȡ Ȣ š: 째 ɢ.
8.     ţ Ţ ǢȢ â, Ţ ǢȢ â Ţ .
9.     Ţ: ɢš Ȣר Ǣ.
10.     ¢ Ţ: ţ ġ: ¢Ģ 󾡨Ţ ¢Ģ .
11.     ǡ, ɡ : Ƣ츢 Ǣ.
12.     â ŢŸ š: Ȣȡ ǡ.
13.     ɢը 측 ¡ ۨ 즸: 측 ǡ .
14.     â Ţ Ũ š, Ũ վ.
15.     ¡ Ţ, Ǣ Ţ .
16.     Ũ ŨŢ ŧ Ǣ ġ: ¡ 񦽨 ڸ Ǣ ġ.
17.     ¡ , Ȣš Ũ ¡áġ.
18.     ϸ ɢ : Ũ ϸ .
19.     â Ӹ : Ч, .
20.     Ƣ ŧ¢: Ǣ Ţ ž.
21.     Ǣ Ҩ̨ : Ũ ڸ Ҹ즸 ġ.
22.     㼨 Ģ 쨸¡ ¡ ¡ ɡ, Ũ Ţ .
23.     θ ȡ : ¢ ¢.
24.     ɢ, á: Ө Ө¡ .
25.     Ө: ¢ Ө Ш.
26.     θ : ǡ Ţ Ţǿ š .
27.     ﺢ θ : Ũ .

28.


1.     ġ ġ, 즸 : ¡ǡ Ȣ .
2.     Ȣ ŢŸ , Ģš󾾡 : ɡ Ţ âšǡ¢, ٨ Ȣ .
3.     Ƹ â, Ţ Ƣ .
4.     ɨ 츽, ġ Ҹ: .
5.     ¡ ¡ ȡ â¡: Ũ Ƣŧá ġ ̽.
6.     Өȧ ŨŢ, á Ƨ .
7.     Ȣ : âǡ Ц â Ƣ š.
8.     ¡ š ̸ , Ƹ ̸Ũ Ȩ.
9.     ¡áɡ, ξ š.
10.     ¡ Ƣ¢ , Ƣ¢ Ţš: ¡ šš.
11.     즸š: Ƨ¡ ¡ Ȣš.
12.     ¡ â ȡ : ġ Ĩ¢ , š .
13.     Ƣ â š쨸 ȡ: 즸 ŢŢθ Ǣ š.
14.     ﺢ š ڦš: šŧá ǡš.
15.     ç ġš.
16.     ȢŢġ ¡ 츨 Ũ Ψš: Ө¢ š 񼸡 šš.
17.     ¡ž Ƣ 츢 Ţøȡ: Ũ .
18.     ¡ á: ȡ Ƣ¢ ǡš.
19.     ¢âθ š: ţȢ Ƣ ڨ á .
20.     ɢ š: ŢŢħ á 츢 .
21.     ﺨ : ɡ š 측 ڧš.
22.     Ȩ ȡ 񧽡 á Φ 츢ȡ: ɡ ȢáŨ Ȣ¡.
23.     ӸҸ Ũ 츢 Цٸŧ Ţ â áš.
24.     ȡâ ը Ţ, , 측è Ţ Φ.
25.     á즸 š: Ũç ¢ Ӽ šš.
26.     򨾧 š : ɢǢ Ȣ¢ ŧá ɢ ŢŢ.
27.     Ƹ ̨ : Ч ǡš.
28.     ġ Ĩ¢ , š : ţ ¡ š.

29.


1.     Ө šá , տ ˦ Ƣš: .
2.     ¡ ɡ, Լɢ: ġ ɡ .
3.     Ţҧš 󨾨 Ţ: ŢǢ Ȩ ŢҸ ƢŢš.
4.     ¡ ž ú 츨 ɡ Ƣ: â ž 츨 ɡ ơ .
5.     âħ Ȣ Ҹ Ũ ¢ 츨츢ȡ.
6.     Ţ¢ 츢 : ¡ǧá Ǣ.
7.     ƸǢ â ¡ 츨 : š 츨Ȧ â¡.
8.     Ө¡ ç Ţ: ǡ Ǣ .
9.     츢⢠á¢, š, ¡ â, .
10.     Ȣ¡Ũ ĸ : ¡ǡ ը ¢ š.
11.     ȢŢġ : ŧá ڨ¡, .
12.     и ¡ Ţ á¢, ը Ƣ¦ġ á.
13.     Ũ ̧š š : ¢Ǣ ŧ.
14.     Ǣ 츢 ú ¡ šá¢, ġ .
15.     о Ҹ: Ţ Ţ Ǹ 째 Ţ.
16.     ġâ Ţɨ : ţ ġ .
17.     Ǩ : ھǢ, Ţ.
18.     ȦǢ ħ¡, âš: ¢ š.
19.     š򨾸Ǣɡ Ũ측 : Ţɡ .
20.     즸Ũ 츢ȡ¡? á էŨ š: ɡ .
21.     ʨ Ǩ Ӿ 측 , Ȣáš.
22.     Ǣ á : ̸ ýš.
23.     Ũ : Ũ .
24.     ռ Ǣ¡¢ Ƣ ȡ: ɡ š: ġŢ, Ǣ Ţ.
25.     šǡ ﺢ즸 ¢ 츢즸š: Ũ 째 .
26.     ¡â ¨ : ɡ ɢ ¡ ȡ?
27.     Ũ ġ : â Ƣ ġ .

30.


1.     ¡째 â Ƣ: 򾢧, 측 Ȣ š:
2.     : ɢâ Ȣš 츢.
3.     ڽŢ: רȢ Ȣ 츢.
4.     š Ȣ ¡? ¡? ġ¢ 츢 ¡? ĸ ĸ Ȣ ¡? ¦? ը ¦? ġ Ȣɡ¢!
5.     Ǣ š š â 츾 Ţ̸: ¢츢ȡ.
6.     ը š򨾸ǡ 𼡧: ɡ ɡš: Цš.
7.     𸢧, 측: ž Ǣ.
8.     ﺨ Ţ : , ڨ : ¡ .
9.     ġ , , â ھĢ, Ũø ¡? â. ڨȡ, ռɡ, Ǣ Ƣ Ţ â.
10.     Ũ측è Ȣ â ġ: ɡ, Ƣš: šǢ¡š.
11.     󨾨 츢, š򾡾 .
12.     ᢠ¡ .
13.     Ǣ , ¢ -򾨸 .
14.     â š, š - : Ƹ ŢŢš: ĸ Ǣ¡ Ţš.
15.     , , ҾŢ : ¡ : ġ .
16.     : , ¢ , š , ġ ¨ŧ.
17.     Ӿ ŢƢ θ 쨸 , ͸ .
18.     Ţ : Ȣ 𼡾 .
19.     : š , ȧ ھ, 츼Ģ ־, ¨ŧ.
20.     Ţ Ц Ө Ч: ǢŢ, Ţ .
21.     ĸ ̨ : ġ :
22.     úɡŢ ʨ, â ,
23.     ¡ Ţ ھ¢ , â Ţ¢ Ȣ ʨ .
24.     Ȣ¨¡¢ ¢ ĸ :
25.     Ҹ: Ģ : ɢ, 측 .
26.     : Ģ ɧ: ɢ, ȸ츢 ŨǸ .
27.     츢Ǣ: Ȣ ú : ɢ, ¡ .
28.     Ģ: 츢 Ţġ: ɢ, ú Ǣ¢ .
29.     ο : ڧ 츢 :
30.     Ţ̸ Ģ š š :
31.     м : ǡ츼: ¡ ú.
32.     ţ ը , , š 즸.
33.     ɢ, : 쨸 â : â֡ɡ .

31.


1.     Ţ úɡ ӧĢ Ƣ: ۨ Ȣרø:
2.     ǡ, ¢Ȣ ŧ, ξĢ ɡ ǡ, Ũ ɢ.
3.     ţâ򨾦ġ Ǣ ƢŢ: ú Ƣ ϸ.
4.     ӧŧ, , ú ġ: ú : Ȣ Ш ¡ ġ.
5.     ɡ, Ţš: Χš š.
6.     ɡ š¢ Ш : Ө ¢ á ú .
7.     ڨ : ¡.
8.     â¡ : ġը â측 á.
9.     ¡ : Ǣ¡ Ȣ¡ .
10.     Ȩš 򾢼 ¡ â: Ţ .
11.     ٨ Ũ Ҹȡ: ǡ .
12.     š Ĩ š: ¡.
13.     Ǣ, š: Ũ¨ ŢҼ š.
14.     Ũ Ž ġ: ¢Ģ š š.
15.     Ÿ¢ ¢š: ţ : Ũ측ââ Ũĸ Ȣ.
16.     š šš: 򨾦 â .
17.     Ҽ Ũ š: ŢȢ ȡ .
18.     զ â: ţ Ȣ Ţ է ¡.
19.     á Ũ š: Ƹ Ţǡ â.
20.     Ǣ Ţ š. Ȣ ¢ȡ Ǣ.
21.     Ǣ ţ𼡨Ȣ Ũ á: ɢ, ġ ¡ Ǣ .
22.     Ũ š: 𼡨 ٧.
23.     Ũ â¡ ɡ : Ҹ ɡ.
24.     𼡨 Ţ: Žâ  Ţ š.
25.     Ȩ ը ɡ : Ũ Ȣ 츢¢.
26.     򧾡 š: Ũ š.
27.     Ǣ : 측 ¢.
28.     ٨ Ǹ Ũ šš: ٨ Ũ Ҹš.
29.     Ȩ š : â š.
30.     Ƣ , : â Ҹ.
31.     ٨ Ǣ ¨ Ũ š: áž.

This page was last updated on 28. October 2006.
Please send your comments and corrections to the Webmaster.