Holy Bible - Old Testament
Book 12. King -II (in Tamil, TSCII format)

ŢŢĢ /
12. ú -


Acknowledgements:
Our sincere thanks to Rev.Fr. Adaikalarasa, SDB of the Don Bosco Mission, Madurai for providing us with the "bamini" Tamil font e-version of this work and for his help in proof-reading of the TSCII version.
PDF and Web versions Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland

This Etext file has the verses in tamil script in TSCII-encoding (version 1.7)
So you need to have a TSCII-conformant tamil font to view the Tamil part properly.
Several TSCII conformant fonts are available free for use on Macintosh, Unix and Windows (95/98. /NT/3.11.     ) platforms at the following websites:
TSCII website
In case of difficulties send an email request to kalyan@geocities.com or kumar@vt.edu
© Project Madurai 2006.
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation of
electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet.
Details of Project Madurai are available at the website
http://www.projectmadurai.org/
You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.


ŢŢĢ /
12. ú -


1.

1.     š ç á  .
2.     ¡ â¡Ţ ¢Ģ ĸ Ƣ¡ Ţ ȡ. ɧ â, áɢ , 측 ̽? š Ģ ɡ.
3.     ɡ â Ģ¡Ţ, â úɢ Ǣ, ç ȡ, áɢ Ȣȣ? ɧ š ڸȡ:
4.     쨸¢Ģ : š: ھ! ȡ. š Ģ¡ ɡ.
5.     츢, ú, Ţ? .
6.     ڦƢ¡, Ƣ¢ , úɢ , Ч: ç ȡ, áɢ Ȣ Ҹȡ? 쨸¢Ģ : š: ھ! ȡ Ȣ.
7.     Ǣ, ȢŢ ? .
8.     ڦƢ¡, ¢ü ɢ: ¢  . , Ģ¡! ȡ.
9.     ú Ũ ۨ ţçá â ɡ. , ¢ ¢ Ģ¡ â, Ǣ ŧ! š: ú ! ȡ.
10.     Ģ¡ ڦƢ¡, ¡ Ǣ ɡ , šɢɢ ɡ â! ȡ. šɢɢ Ũ ŧɡ â.
11.     ¡ Ŧȡ Ũ ۨ ţçá ɡ. Ȣ Ģ¡Ţ, Ǣ ŧ! Ţš š: ú ! ȡ.
12.     Ģ¡ ڦƢ¡, ¡ Ǣ ɡ , šɢɢ ɡ â! ȡ. šɢɢ , Ũ ŧɡ â.
13.     ¡ ȡ Ө¡ Ũ ۨ ţçá ɡ. ȡ Ȣ , Ģ¡Ţ Ǣ, Ǣ ŧ! ¢, ¡á ¢ !
14.     šɢɢ , Ũ ը ţ â Ţ. ɧ, ¢ ! ȡɡ.
15.     â Ģ¡Ţ, ŧɡ . ȡ. ɧ Ģ¡ ú ŧɡ ȡ.
16.     ú 츢, Ч: âЦ ç ȡ, áɢ ɡ? ɧ 쨸¢Ģ : š: ھ! ȡ.
17.     ɧ Ģ¡ š¢ġ ȢŢ š츢, ¡ . Ҿ ġ¡, ¡á ú ɡ. 価 ú ¡ ¡á .
18.     ¡Ţ 𺢨 Ȣ , ۨ , ç úǢ Ȣ ؾ š?

2.

1.     Ģ¡ Ȣ Ţ , Ģ¡ Ģ ĢĢ .
2.     Ģ Ģ 츢, ָ ǡ. ɧ ¢ ȡ. Ģ Ũ 츢, š ! ¢ ! Ţ â ȡ. ɡ.
3.     , Ģ š츢 Ţ ĢŢ , Ũ 즸 ȡ â? . , â: Ȣ Ȣɡ.
4.     Ģ¡ Ũ 츢, Ģ! â ǡ. ɧ ¢ ȡ. , š ! ¢ ! Ţ â ȡ. â .
5.     , âŢ š츢 Ţ Ģ ϸ, Ũ 즸 ȡ â? . , , â: Ȣ ȡ.
6.     Ģ¡ Ģ 츢, ¡ ǡ. ɧ ¢ ȡ. 1š ! ¢ ! Ţ â ȡ. ½ .
7.     ¡ è . š츢 Ţ ¢ .
8.     , Ģ¡ Ũ . â , .
9.     츨 ׼ Ģ¡ Ģ 츢, ɢ 즸 § . Ģ, Ţ ! ȡ.
10.     Ģ¡ Ũ 츢, â. ɢ , ¡, : Ħɢ 측 ȡ.
11.     š ¡ Ƣ ¢, ! ̾ø ˦ Χ â. Ģ¡ Ȣ Ţ ȡ.
12.     Ģ , ! ! çĢ ! â ! Ȣɡ. á Ũ Ţ. ɧ 񼡸 Ƣ .
13.     Ģ¡Ţ Ţ Ũ , ¡ ¢ ȡ.
14.     , Ģ¡Ţ ǡ 츢ȡ? Ģ즸 Ģ¡Ţ Ţ ¢ɡ 񽣨 . ׼ 񼡸 â, Ģ 츨 ȡ.
15.     âŢ š츢 Ţ ɡ , Ģ¡Ţ Ţ ĢŢ ! Ȣ â , ¢ ţ Ž.
16.     Ũ 츢, ! ¡Ǣ Ģ¡ 츢ȡ. Ũ צ . էŨ â Ţ Ũ 츢, Ŧ ¢ġ 츢ġ ! . , ȡ.
17.     ɡ Ģ Ģ Ũ Ũ . ھ¡ , ȡ. ɧ . Ũ Ţ.
18.     ɧ âŢ ¢ ĢŢ . Ǣ, Ţ¡? ȡ.
19.     Ģ 츢, á Ȣţ. ¢, , ž .
20.     츢 š ȡ.
21.     š , Ģ Ȣ է , â , ! ڸȡ: 񽣨 ľ Ȣ. ɢ á: ȡ.
22.     Ӿ Ũ ĢŢ š츢 ľ 츢.
23.     Ģ Ȣ ȡ. š Ƣ¢ âɢ , 쨸 ¡, ! 쨸 ¡, ! .
24.     Ģ â á . Ģ ʸ Ǣ ̾Ȣ.
25.     Ģ , â¡ .

3.

1.     価Ţ ú ¡ۨ ¢ , ¡á çĢ ú ɡ. ɢ θ â¡Ţ ɡ.
2.     â ¢ ¦𼨾 , 󨾨 ɡ . ɢ, Ȣ Ţ.
3.     ɢ, ç¨ ǡ츢 Ȣ áš Ƣ¢ ¡ ȡ. Ţ ŢĸŢ.
4.     , š á 󨾸 . ç ú Ȣ 츢Ǣ Ǣ á .
5.     ɡ , š ç ú á  .
6.     ɧ ú ¡á ç Ũ â¡Ţ ɡ.
7.     š ¢, š á  ȡ. ɧ, š á â ɡ ţá? 価Ţ ú ¡򾢼 ɡ. ڦƢ¡, ո. ħ ¡! 츨 ħ : ̾ø ħ ̾ø ȡ.
8.     , Ƣ ġ? . , Ŀ Ƣ¡ š Ǣ.
9.     š ç ú 価Ţ úɡ, ɧɡ . Ƣ¢ , Ţ Ţ.
10.     çĢ ú, 󧾡! úǡ Ũ š ¢ Ţš? ȡ.
11.     , ¡, â Ţ âŢ š츢 ¡ ¡? . ç úɢ ¡ , Ȣ Ģ 츢ȡ. Ģ¡ Ȣ ȡ.
12.     ¡, , â š â ȡ. ɧ çĢ ú, ¡, ĢŢ .
13.     Ģ ç úɢ, ? ¢ š츢ɨ, ¢ š츢ɨ ! ȡ. ɡ, çĢ ú, , úǡ Ũ, š ¢ Ţ ǡ ȡ.
14.     Ģ Ũ 츢, Ǣ š ! 価Ţ ú ¡ . ħ, Ӹ ŢƢ츧 . š ȡ.
15.     š ¡Ƣ츧 ĢŢ .
16.     , š ڸȡ: Ƣ .
17.     ɢ Ч: ȧ¡ ƨ§¡ ž. ¢ á . , , Ţ ţ.
18.     ¢ Ǣ . š¢ ¢ Ţ.
19.     ġ ġ Ȣ. ġ ţţ. ġ ڸ Ţţ. ġ ġ Ţţ ȡ.
20.     ڿ , Ģ ! 츢Ģ ! á .
21.     ǡ â ú ոȡ š Ţ, ǧ¡, Ӿ¡ Ũ ¢ .
22.     š ¢ , ɢ Ǣ Ǣ. Ȣ.
23.     , ! ú â Ũ ţŢ. š§! š! ! .
24.     ɡ çĢ Ѩ׼, ç š¨ 츢. ɢ¢Ģ . ¢, ç š¨ ţ.
25.     , ġ ţ . ġ 츨 , ġ ţ. ç ﺢ . 󿸨 ţͧš Ũ Ƣ.
26.     á â 󾨾 Ȣ š , š ţ , ɨ ȡ. ɡ ǡ Ţ.
27.     , ú â , Ģ Ũ âĢ¡ . ç á ﺢ Ũ , Ũ Ţ .

4.

1.     š츢 Ţɨ â Ţ ĢŢ Ȣ , ɡ Ţ. ﺢ â. ը Ǹ ʨǡ 츢ȡ ȡ.
2.     Ģ Ũ 츢, ? ţ 츢ȡ? ȡ. ǡ ɢ Ȣ Χ 츢. ţ ȡ.
3.     Ģ, Ȣ ţ â š .
4.     Ҿռ ţ 즸. Ǣ 񦽨 . Ш ȡ.
5.     š, Ҿռ ţ . Ǣ Ȣɡ.
6.     ġ Ũ 츢, š ȡ. , ȡ. 򧾡 Ţ.
7.     Ǣ â ȢŢ. , 񦽨 Ţ Ţ. ﺢ¨ Ҿ ȡ.
8.     Ģ ݧ ȡ. ¢ 측 Ũ ɡ. Ƣ ġ Ţ š.
9.     Ũ 츢, â ɢ и.
10.     ġ ţ 측 , 쨸, , Ģ, Ţ ӾĢ ¡ . ئġ ȡ.
11.     Ģ ¢ ױ .
12.     ¡ 츢, ݧ ȡ.
13.     Ũ , ȡ. 츢, Ǣ , 측 츢ȣ. Ţ ? úâ â â ? ȡ. , ۨ â š ո Ǣ.
14.     Ģ, Ţ Ţ ġ? . , ̨ȧ . ɡ, ¢. ը ¾ Ţ ȡ.
15.     Ģ, Ũ ȡ. š Ũ , ո ȡ.
16.     Ģ Ũ 츢, ȡ. , ŧ, Ǣ ŧ! Ũ ȡ.
17.     Ģ, ȢŢš .
18.     . Ũ šռ ¢ ȡ.
19.     ¢, ¡! Ģ츢, Ģ츢 ɡ. Ũ¡ ɢ, Ũ ¢ 츢 ȡ.
20.     ʧ Ǩ 츢 ¢ Ţ. Ũ ¢ , .
21.     ŧá ٨ â , ը 쨸¢ Ǩ ɡ. Ţ Ǣ .
22.     Ũ â, Ũ측 Ũ بԼ ɡ . Ǣ â . ŢŢ ո ȡ.
23.     ը , â ý ? š : ħ! ȡ. , ľ ȡ.
24.     ب , Ũ¡ 츢, ب Ÿ . ɡ Ƣ, Ÿ ̨측! ȡ.
25.     š , ¢Ģ â . 츢 Ũ ¢Ģ Ģ Ũ¡ 츢,
26.     ! ݧ ոȡ. Ũ Ţ . Ǣ, ? ? ? ȡ.
27.     ڦƢ¡, , ħ ȡ, ¢ Ǣ â , ʸ Ȣ . Ũ ո , Ǣ , Ũ ŢŢ, ɢ . Ȣ측 Ţ ȡ.
28.     ¡! ? Ţ¡? ȡ.
29.     츢, â , ¢ . Ƣ¢ ¡¡ Ž ¡. ¡á Ž Ž ¡. ڧ ¢ Ӹ ȡ.
30.     ɡ, ¢ š ! ¢ ! Ţ ȡ.
31.     ɧ Ģ Ũ ȡ. , ڧ ¢ Ӹ . ¢ , . ɧ Ũ , Ţ ȢŢ.
32.     Ģ ţ Ѩ, 쨸¢ .
33.     , Ǣ , Ƣ Ũ 츢 ȡɡ.
34.     쨸¢ Ȣ š¡ š ǡ , ǡ ¢ . ¢ Ȣ.
35.     Ƣ, ¢ħ ġŢɡ. 쨸¢ Ȣ . Ө .
36.     ɧ Ģ , ݧ š ȡ. š , ĢŢ . 츢, 츢즸 ȡ.
37.     ¢ ţ Ž, 츢즸 ɡ.
38.     Ģ ɡ. Ţ. š츢 Ţ 쨸¢, Ģ ¡ Ũ 츢, â ɨ š츢 Ţ ȡ.
39.     Ȣ ȡ. ʨ , Ȣ . ɦ â¡, 츢 ¢ Ÿ .
40.     ȢȢɡ. ܨ , Ǣ ŧ! ¢ ! Ȣ. ǡ Ţ.
41.     , š ȡ. ¢ , Ȣ ɡ. ¢ Ţ.
42.     Ģ ɢ ɢ šШ , ¢ Ȣ ɢ Ǣ â . Ģ, ȡ.
43.     ը ¡, âڧ? ȡ. ŧá, . ɢ ڸȡ ȡ.
44.     š â, . š츢 .

5.

1.     â¡ ɢ ɡ ɢ Ȣ. ɢ â¡ Ȣ Ǣ. Ģ ţ: ɡ ا¡Ǣ.
2.     ͢â¡ Ө , ç¨ . ɢ Ţ Ţ â .
3.     Ţ 츢, â¡Ţ š츢 ɢ¢ ȡɢ, ا ̽š ȡ.
4.     ɧ ɢ , ç ɢš ڸȡ âŢ.
5.     â¡ , š. ç ú ո ȡ. ɧ ġ Ǣ, ȡ¢ ͸, 𼡨 즸 ½ɡ.
6.     ç úɢ . , м, ¡ Ҹ. ̽ ؾ.
7.     ç ú ׼ Ƣ , ǡ? ¢ , ¢ ɡ ? â¡ Ũ ɢ ̽ ȡ! ɡ â š Ũ ǡ! Ȣɡ.
8.     Ǣ á Ģ ç ú š Ƣ Ţ ɢ , Ƣ ? ɢ . çĢ š츢 ǡ Ȣ ɡ.
9.     š ̾øټ ռ Ģ Ţ š¢ ȡ.
10.     Ģ, ¡ɢ Ө ɡ, ɡ.
11.     ɧ, ǢȢɡ. , ɢ , ո , ǡ â ¨ ި, ا ̽š ¢.
12.     ɡ, çĢ ڸ Ţ ġɨ š? Ȣ ¡? Ȣ ġɡ.
13.     ը Ũ측 Ũ ϸ, â, 󨾧! š츢 Ţ â Ȣ, š? ȡ, : ţ ž? .
14.     ɧ Ǣ š츢 ¡ɢ Ө , . ¢ Ȣ.
15.     âš м Ǣ â , ç¨ Ţ Ħ ھ¡ Ȣ . , ¡! Ǣ ȡ.
16.     Ģ, š ! 즸 ȡ. ǧš 즸Ţ.
17.     Ũ 츢, â, ʧ . ¢ Χ: ب ¡ . ɢ ¡ɡ Ũ Ţ âĢ¡ Ģ¡ .
18.     ¢1 â ¡ɡ ɢá! Ƣž â Ţ ¢ Ž̨¢ Ũ Ž â, ¡ɡ 측 ɢá! ȡ.
19.     Ģ, Լ š ȡ. â Ţ ,
20.     Ǣ á ĢŢ ¡ , â¡ ɢ Ȣ ȡ Ũ ŢŢ. š ! â ¡ š Ģ .
21.     ɧ . Ũ âĢ Ţš Ũ , , ġ ? ŢŢɡ.
22.     ڦƢ¡, , ġ ħ! Ǣ , š츢 Ţá ǻ ᢠĿĢ . ġ Ǣ 𼡨 ɡ ȡ.
23.     , ġ Ǣ Ģ Ũ , Ǣ ġ Ǣ 𼡨ǡ ¡â , .
24.     Ĩ 󾨼 Ǣ ţ . , .
25.     â ȡ. Ģ Ũ 츢, ! ոȡ? . , ʧ Ţ ȡ.
26.     , âɢ 󾨾 Ȣ. Ǣ, , Ģ Ҹ, á , θ, Ũ측, Ũ측â- Ÿ š ?
27.     ɧ, ɢ ا Ƣ󧾡 ! ȡ. š ا , ġ ɢ ġ¢. Ũ Ţ â ȡ.

6.

1.     š츢 Ţ Ģ 츢, š ڸ¾ .
2.     ɧ ¡ 즸 ţ ̧š . , , š ȡ.
3.     Ǣ , ¡á š . ո Ȣɡ.
4.     ɧ ټ ¡ ȡ.
5.     ţ. š 즸 â â Ţ. ¡! ŧ, ǡ¢! ɡ.
6.     Ǣ , ţ . ɡ. Ģ Ȣ§ â .
7.     ɢ , .
8.     â¡Ţ ç . ħá , ̧š ȡ.
9.     Ǣ ç úɢ , â쨸¡¢, ɢ â 츢 ɡ.
10.     ç ú Ǣ â Ȣ š ɡ. š Ө, .
11.     â¡Ţ ú, ¡ , ç ɡ 츢ȡ. ¡ â ȡ.
12.     ¡ Ũ 츢, á ç! . ɡ, çĢ Ģ š츢 Ǣ¨¢ Ũܼ ú Ǣ Ţθȡ ȡ.
13.     ú, , 츢ȡ š. Ũ ȡ. ɢ 츢ȡ âŢ.
14.     ġ ú ̾ø, â ɡ. çš š .
15.     ٨ â Ũ측 Ÿ¢ Ǣ . , ̾ø, , ¡! ŧ, š? Ȣɡ.
16.     , . ǡ Ţ ȡ.
17.     Ģ, ŧ, ! ɡ. Ţ Ũ측ɢ . ! ̾ø, Ģ .
18.     â¡ Ũ , Ģ Ũ 츢, Ţ򾡨 ռ츢 ȡɡ. ĢŢ ȡ ռ츢ɡ.
19.     Ģ 츢, , . . ɢɢ Ģ â¡Ţ ȡ.
20.     Ѩ Ģ, ŧ! ! ȡ. 츧, â â Ţ .
21.     ç ú ׼ Ģ 츢, 󨾧! ţ? ȡ.
22.     , ġ! šǢɡġ ɡġ š¡? ɧ . ɢ ȡ.
23.     š ú â ŢǢ. . . ɢ . â¡ ç Ţ.
24.     â¡ ɾ â¡ ڨ¢.
25.     ɧ â¡Ţ . ب , Ǣ , ȡŢ Ǣ Ţ ڨ Ψ¡ .
26.     çĢ ú ¢ , ç, ŧ! ! Ģ.
27.     , ŧ, ŢĦɢ, ? ﺢĢ? ¢Ģ? ȡ.
28.     ú Ǣ, ? . , ! 츢, : ȡ,
29.     š ȡ. ڿ Ǣ, ! . ɡ ŧǡ Ǣ Ţ ɡ.
30.     ú š򨾸 ׼, Ƣ . , Ƣ¡ ¢, Ģ ¡ 󾨾 .
31.     ú, Ȣ ĢŢ Ĩ Ţ á! ȡ.
32.     Ģ ţ â¡ټ . ú ɢ â ¢. ž Ģ â¡ 츢, ĸ Ĩ , Ũ ¢ âŢ¡? áš Ţ. Ũ ɢ Ⱦš? ȡ.
33.     š ټ 쨸¢, ú â . , â ո! ¢ 측 ? ȡ.

7.

1.     Ģ, â š쨸 . Ч: â š¢Ģ 측 Ш Ǣ , 측 šШ Ǣ Ţ ȡ.
2.     ú ¢ â Ǣ Ũ 츢, ! šɢ ׸ Ţ 򾨸 â ? . , ǡ . ɡ ȡ.
3.     š¢Ģ է ا¡Ǣ . â, 츢, ? š¢, â , š.
4.     о. š! â¡Ţ ̧š. šŢ, ¢ . ڧ š .
5.     Ţ Ũ¢ ââ ¢ Ĩ §, .
6.     ɢ , ̾ø, Ȣ áĢ â¡ ¢ . ɧ Ũ 츢, ! ç ú Ш¡ ú ú Ģ ոȡ Ģ즸.
7.     ɧ Ţ Ũ¢ . ܼ, ب, Ȩ ʧ ŢŢ ¢측 .
8.     ا¡Ǣ ¢ Ĩ , ܼ Ѩ . Ǣ, , ӾĢ 즸Χ Ǣ . Ŧȡ ܼ 즸Χ ǢШ.
9.     â, â. ¢ . Ũ Ǣ¢ , šǢ š. š! ú Ǣ¢ ȢŢ Ģ즸.
10.     š¢ Ĩ ϸ, â¡Ţ ȡ. ¡ Ţ. ¢ ̾ø ب, ܼ ʧ âŢ.
11.     š¢ Ģ , ú Ǣ âŢ.
12.     ú Ţħ ¡Ǩ 츢, â á Ǩ : ɢ¡ Ũ Ȣ, Ȩ Ţ ǢȢ, ç âĢ Ǣš ¢á 즸 â Ѩġ ǢǢ Ǣ츢 ȡ.
13.     ۨ ¡ , ﺢ ̾ø 󾢨 즸 . ﺢ ç âŨ â. : ɧ Ƣǡ ç Ũ Ƣ ǡ. ɧ ȡ.
14.     š ̾ . Ȣ ú Ĩ â , ¢.
15.     ǡ ⨠¡Ũ ɡ. ! â Ÿ ŢȢ Ȣ . úɢ âŢ.
16.     â Ȩ . š â š츢 측 Ш Ǣ측 측 šШ Ǣ Ţ.
17.     ú ¢ â¢1 š¢Ģ . š¢Ģ Ũ , ɡ. š Ǣ ú ȢŢʧ .
18.     , â š¢Ģ 측 šШ, Ǣ , 측 Ш Ǣ Ţ Ǣ úɢ Ȣ¢ š ȧȢ.
19.     ɢ, â Ǣ Ũ 츢, ! šɢ ׸ Ţ 򾨸 â ? . , ǡ . ɡ Ȣ¢.
20.     š â. Ũ š¢Ģ ɡ.

8.

1.     Ģ ¢ ɢ ¡ 츢, Ţ Ţ ź¡ ŧȡ ¢. ɢ Ţǡ. ơθ ȡ.
2.     ɧ Ǣ š츢 . ը Ģ ơθ ¢.
3.     ơθ Ģ ɢ ţ úɢ Ө¢ ȡ.
4.     ú Ǣ Ţ ¢, Ģ â Ǧġ ¡ .
5.     Ũ Ģ ¢  ú Ȣ . ¢ ɢ ú , ţ ɢ úɢ Ө¢. , ç! ŧ! . ɡ Ũ Ģ ¢ ȡ.
6.     ú 񽢼 Ȣ Ţ, 󾨾ġ ɡ. ú Ĩ , ٨ ġ Ţ. Ţ Ӿ Ũ ٨ ǢĢ š Ţ ¢.
7.     Ģ â¡Ţ ɾ Ȣ. Ǣ 츢ȡ âŢ.
8.     Ģ, ¡ Ǣ Ǣ Ũ . 󧿡¢ɢ ڧɡ? â Ȣ š ȡ.
9.     ɧ Ţ ġ Ţ ͨ ¡ Ǣ 즸 ȡ. Ũ 츢, 󧿡¢ɢ ڧɡ? â¡Ţ Ҿ ɾ ǡ ȡ.
10.     Ģ ڦƢ¡, , ھ : ɡ, Ǣɡ ȡ.
11.     Ǣ Ģ Ӹ š ؾ.
12.     Ũ 츢, ŧ, ? . , ç Ţ츢 Ȣ: Ǣ 𨼸 츢¡š: ٨ ǻ š ¡š: ٨ 󨾸 ¢ š: ٨ Ǣ ¢ Ƣ ȡ.
13.     Ũ 츢, ¢ Ƣ ʧ. ¨ ɡ? ȡ. Ģ, â¡Ţ ɡ ȡ Ǣ¢츢ȡ ȡ.
14.     ĢŢ Ţ ɢ ȡ. Ũ 츢, Ģ ɢ ɡ . , ھ ɡ ȡ.
15.     ڿ Ũ â Ӹ , ɡ. ġ úɡɡ.
16.     ç ú ¡á 𺢧 価Ţ ú ¡ ¡á 価 úɡɡ.
17.     ¾ úɡ θ պ â.
18.     : ġ Ũ ç úǢ Ƣ¢ : â ¢ ¦𼨾 .
19.     ¢ ¡ ţ ɢ 価 Ƣ ŢŢ: ɢ á Ţ쨸 šǢ.
20.     ¡á 価Ţ á  , 즸 ú .
21.     ɡ ¡á ¢ 򧾡 ȡ. Ũ ۨ . Ţ ¨ 価Ţ ţɡ. ܼ .
22.     ɧ Ũ á  Ц 츢. Ģɡ  .
23.     ¡á ¡ 価 úǢ Ȣ ؾ š?
24.     ¡á 㾡§á ¢ ţ â . ġ ¡ úɡɡ.
25.     çĢ úɡ ¡á 𺢧 ɢ , 価Ţ úɡ ¡á ¡ ú ɡ.
26.     ¾ úɡ ¡ պ Ц á ɡ. ç ú ⢠¡ Ģ¡ ŧ .
27.     ţ ɡĢ, Ũ , â ¢ ¦ 𼨾 .
28.     â¡Ţ áâ ¡áӼ á ¡ ɡ. ɡ â¡ ¢ ¡á 츢.
29.     â¡Ţ ּ á âΨ¢ âá Ȣ즸ž ¡á ç . 価Ţ úɡ ¡á ¡, Ȣ ¡á çĢ ȡ.

9.

1.     š츢 Ģ š츢â ب Ũ , âи ¢ á ¡ .
2.     ¢ ɡ ¡ Ҿ ܨ . Ũ ϸ, ۨ Ǣɢ Ũ ɢ Ǩ .
3.     Ũ 츢, Ч: çĢ úɡ Ƣ Ģ, š. ġ Ц Ţ ȡ.
4.     š š츢ɡ Ţǻ á ¡ ȡ.
5.     󾨾 . ! š ħ ȡ. , ¡â? . , ! ȡ.
6.     ɧ Ǣ ȡ. ǻɡ ¢ š, çĢ ǡ Ч: á ǡ ç úɡ Ƣ .
7.     Ƣ . ġ Ƣá š츢â á ġ Ǣ Ƣş̌.
8.     š Ƣ. çĢ Ũ, ʨǡ â ǡ¢, ţЧ.
9.     Ȣ áš , ¡Ţ Ţ Ƣ Χ.
10.     ç ̾¢ . Ũ Ҩ ¡ Ȣ Ǣ Ţ.
11.     â Ƣ ¢ . Ũ 츢, ɡ? 측 ɢ ? . , ¡ ɦ âԧ! ȡ.
12.     , ! âŢ . , ɢ Ч: ç úɡ Ƣ ȡ Ǣ.
13.     ׼ Ţ Ũ Ȣ ڨ¡ ʸǢ Ţâ 측 , ܧ ú! .
14.     ¢ ɡ ¡ Ҿ ¡á á  . ¡á â¡Ţ á çĢ ġ ǡ á ¡ ڨ¢.
15.     ɡ â¡Ţ ŧġ âΨ¢, âá Ȣ즸ž ú ¡á ç . , Ţɡ, ç ¡ , âɢ Ũ Ǣ Ţ ȡ.
16.     â Ȣ ç ȡ. ɢ ¡á 즸. 価Ţ ú ¡ ¡á .
17.     çĢ , ¡ Ũ , ¡ 񸢧 ȡ. ¡á, ̾ ţè ¡ . Ũ . 측š? ȡ.
18.     š ̾ ţ ܨ , 측š? ú ɡ ȡ. , ž ¡? š ȡ. ?, Ȩ. ɡ Ţ ȢŢ.
19.     ú ȡ ̾ ţè , , 측š? ú ɡ ȡ. , ž ¡? š ȡ.
20.     ȨŢ. ɡ Ţ. Ŧŧɡ á ոȡ. ¢ ܨ . 측 š! ȡ.
21.     ¡á, , â ̾ø ɡ. çĢ ú ¡á 価Ţ ú ¡ â Ȣ ܨ : Ũ ç¨ ̾¢ .
22.     ¡á ܨ , ! 측š ոȣ? . , Ģ ź Ţ򨾸 Ũ ? ڦƢ Ȣɡ.
23.     ¡á ǡ š , ¡ 츢, ¡! ! Ģ즸 ȡ.
24.     Ģ¡ Ţ Ũ ¡á Χ . Ţ , âħ â Ţ.
25.     ̾ 򸡨 츢, Ũ 츢 ç¨ ̾¢ ȢŢ. ɢ ۨ ȧ á š Ч:
26.     ǸǢ . 򾢧ħ Ƣš ھ ȡ . ɧ Ũ 츢 â š츢 ̾¢ ȢŢ ȡ.
27.     価Ţ ú ¡ 򾸡 ¢ ġɡ. Ũ Ǣ, Ũ ţ ȡ. ¡ է âŢ âĢ Ũ ɡ. ŧɡ Ũ .
28.     ۨ պ , ţ â ۨ 㾡ռ Ĩ¢ .
29.     ¢ ɡ ¡á 𺢧 ɡá ¡ 価Ţ úɡɡ.
30.     ç 󾨾 Ţ ¢, ʨ ĸ Ƣ¡ .
31.     š¢Ģ Ѩ , Ũ , â ŧ! 째ξ ոȡ¡? .
32.     Ӹ ¡ ĸ , ¡? ¡? ȡ. , ɢ Ũ .
33.     , Ũ ǢŢ ȡ. š Ũ ǢŢ. â ̾ø Ȣ. ̾ø Ũ ġ .
34.     , Ũ â¡Լ . ɢ, ú ȡ.
35.     Ũ ȧ ٨ 񨼵, , Ţ Ŧȡ Ţ.
36.     ɧ ȢŢ. , Ƣ Ģ¡Ţ Ƣ¡ š Ч:
37.     ç ̾¢ Ģ . Ģ ç ̾¢ է о ¡! ȡ.

10.

1.     â¡Ţ . ġ â¡Ţ çĢ â¡ Ǣ ؾ Ч:
2.     󾨼׼ â ǡ , , ̾ø Ǣ,
3.     â ̾ Ũ ۨ ¢ ⨢ , â á.
4.     ɡ , Ũ , úǡ Ţħ! ¢, ? .
5.     ɧ ¡, â ٿ, â¡, Ǣ , Ţ âŢ򾾡: ʨ. ¢Ũ ġ 츢ȡ. ¡ úɡ ž ĦŨ âŢ.
6.     š ȡ ɡ: ¡á , ը Ǣ ĸ , ɢ ç š. úɢ â¡áξ .
7.     즸׼, úɢ , Ǣ ĸ ܨǢ Ţ ç .
8.     ɢ ú Ǣ ĸ 츢 ȡ. , Ũ â Ѩš¢Ģ Ţġ ɡ.
9.     ڿ Ǣ â ɢ¢ ڦ Ȣ: . á  Ũ . ġ ¡ â?
10.     á š츢 ŢĦ ȢЦ. ɢ ¡ ĢŢ 򾨾 ŧ ȧȢɡ.
11.     çĢ ﺢ¢ Ũ-Ũ â¡,  Ũ- ţɡ: Ũ Ũ Ţ Ţ.
12.     â¡ ȡ. Ƣ¢ Ǣ 츨 .
13.     価Ţ úɡ ¡Ţ Ţɨ , ¡? . , ¡Ţ Ţ. úâ ú¢ Ţâ ǡ ڦƢ Ȣ.
14.     , ¢á ¢, 츾 Ƣէ ţ. : Ũ ŢΨŢ.
15.     측 ¡ɾ šШ Ȣ: 򧾡 , Ǿ? . ¡ɾ ֨. ¡ɡ ȡ. Ũ ɡ â Ȣ .
16.     Ũ 츢, ɡ ! ȡ. š Ũ ɡ â ½ .
17.     â¡ ׼, Ģ š츢 ﺢ¢ Ũ Ƣ򦾡Ƣ.
18.     Ũ 츢, Ȣ Ƣ§ . š ɡ Ƣ .
19.     ɧ Ģ š̨ Ũ Ƣ ġ  Ũ ɢ š. Ǣ ܼ. ɢ Ģ ¢츢. á , ¢â ȡ. Ƣ š Ƣ 츢ľ š  .
20.     , 즸 Ţơ ¢, ç , Ƣ Ũ Ũ.
21.     Ţ. Ģ ŢĢ Ѩ. Ģ Ţ Ө Ӿ Ө Ũ .
22.     ɢ, Ģ Ƣ 측 ȡ. š 측 .
23.     측 ¡ɾҼ Ģ ŢĢ Ѩ. Ƣ 츢, Ǣ â ¡ ¡á 츢ȡǡ ! Ģ ¡ Χ 츧 ȡ.
24.     Ģ, ĢĢ Ѩ. ɡ Ĩ Ǣ , ¢ Ǣ Ǣ Ũ¡ ¡ Ţ, ġ ¢ Ȣ¢.
25.     âĢ ׼ 츢, Ǣ Ţ, ġ ţ ȡ. ʧ , š ¡츢, ٨ Ǣ Ȣ , ŢĢ Ǩ .
26.     Ģ Ǣ â.
27.     š Ģ â, Ģ Ţ , Ţ ƢŨ 츢: Ũ ʧ¾ ո.
28.     š ç ɢ Ƣ ȧ Ƣ.
29.     ¢ çĨ ǡ츢 Ȣ áš Ƣ¢ɢ Ţĸ: Ģ ڸ Ţ.
30.     ܨ 츢, ¢ ¡ɨ 򾾡, á ŢȦġ ȧȢɾ, Ҿ çĢ ⨢ ӨŨ ţȢ ȡ.
31.     ɡ çĢ ǡ â 򧾡 Ţ. ç¨ ǡ츢 áš Ƣ¢ɢ ŢĸŢ.
32.     측, ç Ǩ ̨ . ̾ ġɡ.
33.     , , ɡ â, ¡ 째 ¡ ž, ɡ 츢 á Ӿ ¡, θ Ũ¢ Ȣ ȡ.
34.     Ţ , ¡, ţ ¡, ç úǢ Ȣ ؾ š?
35.     㾡ռ ¢ . â¡ â Ũ . ۨ ¡Ÿ úɡɡ.
36.     â¡ŢĢ θ ç¨ .

11.

1.     ¡Ţ Ģ¡ Ţ𼨾 Ũ ȡ.
2.     ú ¡á , ¡Ţ â ¡ ¡Ţ ¡š 츢즸 Ǣ . Ţ ú ҾǢ . Ũ ŢĢ , Ǣ¨¢ Ģ¡Ţ ¢Ģ ¡ . ɧ ¢ ɡ.
3.     θ ŧǡ â š . Ǣ Ģ¡ .
4.     ơ , ú , ¡â ¡¡ Ũ â ȡ. ǡ 쨸 . 째ŢĢ ¢ úɢ ɡ.
5.     ¢ Ȣ: § Ч: Ǣ , Ǣ Ȣ 츧.
6.     š¢Ģ . ȡ ɡ š¢Ģ Ģ .
7.     Ǣ Ţ ú â и .
8.     ¡š ú š ټ и ɡ¢ Ũ ħ. ú ġ ŧɡ .
9.     ¡¡ ¢ Ȣ 򾨾 . Ǣ Ţ š, ţ Ũ 즸 ¡¡Ţ .
10.     â ţ úâ ʸ .
11.     , ¢ , 째ŢĢ ż Ũ, Ģ 째Ţ ú .
12.     ú Ǣ , 쨸 ը Ǣ. š Ƣ úɡɡ. ú Ƣ š! .
13.     , Ģ Ģ¡ â ¢ Ǣ .
14.     째, ú ո , 측 ո , ġ  측 Ũ . Ƣ , ! ! Ģ.
15.     ¡¡ Ȣ 츢, ½ Ǣ Ũ . Ũ ɡ Ȣɡ Ũ šǡ ţ ¢. Ũ â ġ Ȣ¢.
16.     ɧ ¢ ̾ Ѩš¢ , Ũ . .
17.     ¡¡, , ú, Ǣ 쨸 . ú â ǡ 즸. š ú 쨸 .
18.     ġ Ģ Ţ Ģ ĸ Ȣ: Ģ  򾡨 Ģ . â Ĩ .
19.     , , ú 측, , ġ ɡ. â ɢ š¢ Ƣ¡ ú 󾨼. ú ⨢ Ȣ .
20.     ġ  . Ģ¡ šǡ ¢ â Ţ.
21.     ơ ¾ħ ¡š úɡɡ.

12.

1.     𺢧 ơ ¡š úɡ պ θ â. ¡ ŧ .
2.     ¡š, ¡¡ ʧ, â š ¡ .
3.     ¢ ب θ Ţ. 򦾡ب θǢ Ģ¢ 즸 .
4.     ¡š 츨 츢, â 쨸¡ 򨾦ġ-즸 â š ¡ Ǣ â š Ǣ ɡ 쨸 â.
5.     š ȢӸǢ ŢĢ ̾ ȡ.
6.     ¢, ¡š ⨠Ȣ ȡ Ũ, Ţ 츧 .
7.     ɧ, ú ¡š ¡¡ 츨 Ũ, 츢, Ţ Ţ? ȢӸǢ š 즸ǡ. Ţ Ţ ȡ.
8.     š Ǣ ɢ ž , Ţ .
9.     ¡¡ ʨ , ¢ Ш¢, ŢĢ Ѩš¢Ģ է . š¢ â .
10.     ¢ , úۨ , Ĩ â Ǣ .
11.     š 츢 , â 񸡽 Ǣ . â ¡Ȣ , ,
12.     , Χš Ǣ. Ģ â ¡ , Ƣ šž, 째Ţ ž ¡ ׸ .
13.     ¢ â ¡ Ǣ , , ž â Ǣ Ţ.
14.     ɢ â Ũ¡측 Χ .
15.     Ũ¡ Ģ Ǣ Ţ. Ц.
16.     Ģ측 Ģ측 â Ţ. ɢ â¨.
17.     , â¡ á â Ȣɡ. պĨ 츢 .
18.     ɧ 価Ţ ú ¡š ɡǡ 価 ú ¡, ¡á, ¡ ¡ Ǣ 쨸 , Ǣ 쨸 , ú Ǣ Ȣ Ǣ â¡ ɡ. ɧ պĨ Ţ ȡ.
19.     ¡š , ¡, 価 úǢ Ȣ ؾ š?
20.     ¡š á ġ Ƣ¢ ġ Ũ .
21.     Ũ ¡ ¡측 â ¡ . ţ â 㾡ռ . ¡ ú ɡ.

13.

1.     価 ú ¡Ţ ¡š 𺢧 ȡ Ţ ¡š â¡Ţ ç θ .
2.     â ¢ ¦𼨾 . ç¨ ǡ츢 Ȣ áš Ƣ¢ħ .
3.     ɧ ç â¡ Ģ ¢ Ģ ɾ ¢ 񼿡 ŢŢ.
4.     ɡ ¡Ÿ â ը Ũ , Ţ. ɢ â¡ ¢ ç .
5.     ç ç, ç ââ ¢ɢ Ţξ . ç Ǣ ţ ¢.
6.     ¢ ç¨ ǡ츢 áš ţâ Ƣ Ţ Ţĸ š. á â¡Ţ .
7.     ¡š ʸ ̾ ţ ɡ¢ ġ ¢ç ﺢ¢. ɢ â¡ Ƣ 츢¢.
8.     ¡Ÿ , ¡, á, ç úǢ Ȣ ؾ š?
9.     ¡Ÿ 㾡ռ ¢ â¡Ţ . ¡š úɡɡ.
10.     価 ú ¡š 𺢧 ơ , ¡Ÿ ¡š, ç úɡ, â¡Ţ, Ц ɡ θ .
11.     â ¢ ¦ 𼨾 : ç¨ ǡ츢 Ȣ áš Ƣ¢ħ .
12.     ¡š ¡ 価 ú ¡׼ â á ç úǢ Ȣ ؾ š?
13.     ¡š 㾡§á ¢ , ᚠ⨠Ȣɡ. ¡š â¡Ţ çĢ úǡ .
14.     Ģ ¢ɡ š çĢ ú ¡š â , ! ! çĢ ! â ! Ȣ ؾ.
15.     Ģ Ũ 츢, Ţ Ҹ ȡ. š Ţ Ҹ .
16.     çĢ ú 츢, Ţ ¡ Ũ ȡ.
17.     Ģ úɢ Ǣ Ũ 츢. ĸ ȡ. ׼ Ģ, ȡ. š . , : â Ţ Ȣ¢ : 츢 ⨠Ȣ Ƣ ȡ.
18.     Ҹ ¢ ȡ. 츧 ç ú ¢ ȡ. Ө Ţ ɡ.
19.     ɧ â , Ө , ⨠Ȣ Ƣ! ɡ ا Ө Χ Ȣ ȡ.
20.     Ģ . Ũ . š ǧɢ š .
21.     Ũ Ҩ , ɨ : ɧ ĢŢ Ĩ¢ Ţ . ĢŢ ҸǢ ׼ ¢ ȡ.
22.     ¡Ÿ š â¡Ţ ç¨ .
23.     ɡ ը â׼ и. ø, , ¡째 ŧá 쨸¢ Ƣ츧š, ɢ ǢŢš Ũ Ţ.
24.     â¡Ţ ׼, ɾ ɡ.
25.     ¡Ÿ ¡š ¢ ¢Ģ Ģ ɾ Ȣ¢ Ȣɡ. ¡š Ө Ũ Ȣ çĢ .

14.

1.     ç ú ¡Ÿ ¡š 𺢧 , 価 ú ¡š ¡ ú ɡ.
2.     úɡ . պ 򦾡 θ ú. պĨ ¡ž ŧ .
3.     Լ . ¢ 㾡¡ ţ Ţ. ¡š ʦġ .
4.     ب θ ƢŢ. θǢ Ģ¢ .
5.     ھ¡׼, úɡ 󨾨 Ĩ .
6.     ¢, ĸǢ Ǹ Ţ. ɢ â ¢ Ģ ؾǾ: ǸǢ ȡ ġ: ȡâ Ǹ ġ. ġ .
7.     ¡ â 츢 ɡ¢ ¨ , ġ Ȣ Ũ ¡쾧 ¨ .
8.     çĢ ú Ţ ¡Ÿ Ҿ ¡š , š! ɡ.
9.     çĢ ú ¡š 価Ţ ú ¡Ţ , ɡɢ ﺢ ɡɢ 򾢼 , Γ Ⱦ: ɡ ɡɢ Ţ Ƣ ¢ ﺢ ʨ 𼾡!
10.     ¨ Ȣ . ɧ ﺢ ȡ! ը ! ɡ ţ ¢! ɡ 価 ţš θȡ? ɡ.
11.     ¡ Ţ Ţ. ɧ çĢ ú ¡š . 価 ú ¡ 価 򦺧 .
12.     価Ţ çâ Ţ, ţθ .
13.     çĢ ú ¡š 򦺧 ¡Ţ ɡ ¡š Ҿ 価Ţ ú ¡ , պĨ ȡ. պ â, ᢠš¢ Ӿ š¢Ũ Ǣɡ.
14.     â úǢ¢ Ǣ ġ , Ǣ . , Ĩ ¡á â¡ ȡ.
15.     ¡š Ȣ 価 ú ¡׼ â áȨ Ȣ ç úǢ Ȣ ؾ š?
16.     ¡š 㾡§á ¢ â¡Ţ ç úǢ Ĩ¢ . ۨ áš úɡɡ.
17.     ç ú ¡Ÿ ¡š , 価 úɡ ¡š ¡ θ ¢ š.
18.     ¡Ţ 価 úǢ Ȣ ؾ š?
19.     պ ¡ á  . ɧ ġ츢 ɡ. ɡ ġ츢 Ũ ,
20.     ̾øǢ Ȣ즸 . 㾡ռ պ ţ â .
21.     価 ġ ɡ ¾ɡ â¡ Ũ ¡ ġ úɡ츢.
22.     ¡ 㾡§á ¢ , š츢 価׼ .
23.     価 ú ¡š ¡ 𺢧 , ç ú ¡š áš â¡Ţ úɡɡ. 򦾡 θ .
24.     â ¢ ¦𼨾 . ç¨ ǡ츢 Ȣ áš Ƣ Ţ Ţ.
25.     çĢ ǡ , ¢ š츢 ¡ɡŢ š츢ʧ, áš, š Ӿ á Ũ, çâ ̾ .
26.     ɢ ç Ψ¡ Ũ Ш , ʨ¡, ɡ .
27.     ɡ , çĢ ¨ š Ƣ Ƣ Ţž Ȣ¢Ţ. ɧ ¡š áš ŢŢ.
28.     áš Ȧ, ۨ θ, â á, 価 â¡¢ , ç μ Ө- Ȣ ç úǢ Ȣ ؾ š?
29.     áš 㾡á ç úټ ¢ . â¡ ú ɡ.

15.

1.     çĢ ú áš 𺢧 ơ , 価 ú ¡Ţ â¡ úɡɡ.
2.     𺢧 ɡ. պ θ . պ 즸Ģ¡ ŧ .
3.     ¡ Чħ, ġȢ ¡ .
4.     ¢, ب θ ƢŢ. θǢ Ģ¢ .
5.     ɧ, ú Ũ ا¡ 츢ɡ. ţ š . ɧ úɢ ¡ 츨 .
6.     â¡Ţ , ¡ 価Ţ úǢ Ȣ ؾ š?
7.     â¡ 㾡§á ¢ ţ â . ۨ ¡ ú ɡ.
8.     価 ú â¡ áš â¡ â¡ŢĢЦ ç¨ .
9.     㾡 â ¢ ¦𼨾 . ç¨ ǡ츢 Ȣ áš Ƣ Ţ ŢĸŢ.
10.     ¡ ֡, á  Ũ ġ Ţ ġ ú ɡ.
11.     â¡Ţ ç úǢ Ȣ ؾ š?
12.     Өȸ çĢ ⨢ ţȢ Ȣ š š ȧȢ.
13.     価 ú â¡ 𺢧 򦾡 , ¡ ֡ úɡɡ: â¡Ţ .
14.     ɢ ɡ ɧ, ŢĢ â¡ , ֡ Ţ, ġ ú ɡ.
15.     ֡ ç úǢ Ȣ ؾ š?
16.     ɧ Ӿ ĸ Ũ Ƣ. š¢ Ţ¡Ģ, ţ§, Ȣ ġ ¢ Ƣ ȡ.
17.     価Ţ ú â¡ 𺢧 򦾡 , ¢ ɧ çĢ úɡ, â¡Ţ θ .
18.     â ¢ ¦𼨾 . , š , ç¨ ǡ츢 Ȣ áš ƢŢ ŢĸŢ.
19.     â¡ ɡ . ɧ, , Ģɡ è ھ¡츢 , ¢ Ǣ .
20.     ɧ çĢ Ǣ , Ǣ ͸ ţ, â¡ ¡ Ģ. â¡ Ţ ǢȢɡ.
21.     ɧ ¡ ç úǢ Ȣ ؾ š?
22.     ɧ 㾡§á ¢ . 츸¡ ú ɡ.
23.     価Ţ ú â¡ 𺢧 , ɧ 츸¡ çĢ úɡ â¡Ţ áθ .
24.     â ¢ ¦𼨾 . ç¨ ǡ츢 Ȣ áš ƢŢ ŢĸŢ.
25.     Ģ¡Ţ 측 á  ɡ ¡§á â¡Ţ ú, , â ġ ú ɡ.
26.     츸¡Ţ ¡ ç úǢ Ȣ ؾ š?
27.     価Ţ ú â¡ 𺢧 , Ģ¡Ţ 측 çĢ úɡ â¡Ţ θ .
28.     â ¢ ¦𼨾 . ç¨ ǡ츢 Ȣ áš Ƣ Ţ ŢĸŢ.
29.     ç ú 측Ţ , â¡ -ĺ , ¡, 측, ¡ɡš, , 𧺡 ¡, Ģ¡, Ģ ̾ Ȣɡ: 츨 â¡ ɡ.
30.     ġŢ ¡, Ģ¡Ţ 측 á  , Ũ Ţ, â¡Ţ ¡ 𺢧 , 측 ú ɡ.
31.     측Ţ , ¡ ç úǢ Ȣ ؾ š?
32.     çĢ ú Ģ¡Ţ 측 𺢧 , 価Ţ ú â¡Ţ ¡ ú ɡ.
33.     úɡ , . պ ɡ θ . 츢 ǡ պ ŧ ۨ .
34.     Լ , â¡ ħ, .
35.     ¢ ب θ ƢŢ. θǢ Ģ¢ . ŢĢ š¢ ŧ.
36.     ¡ ¡, 価 úǢ Ȣ ؾ š?
37.     Ǣ â¡Ţ 𺣨 Ģ¡Ţ 측 価 á ɡ.
38.     ¡ 㾡§á ¢ , ¡ ţ â . úɡɡ.

16.

1.     Ģ¡Ţ 측 𺢧 ơ 価 ú ¡ úɡɡ.
2.     úɡɧ . պ ɡ θ . 㾡¡ ţ ǡ ¡ Ţ.
3.     ç úǢ Ƣ¢ħ , çâ ¢ Ţ Ȣâ ʧ ¢Ģ Ģ¡츢ɡ.
4.     ب θǢ, ڸǢ, Ƣ Ǣ ¢ Ģ¢ Ƣ .
5.     â¡Ţ çĢ ú Ģ¡Ţ 측 պ á , á ڨ¢. ɡ ǡ Ũ Ţ.
6.     Ũ¢, Ȣ 価 츨 Ţ. ġ Ѩ ո.
7.     ɧ, â ĺâ ¡: ڨ¢ â¡ ¢ɢ ç ú ¢ɢ ŢŢ ɡ.
8.     â Ǣ Ǣ â Ǣ .
9.     â , ̨ Ȣ 츨 ɡ.
10.     ɧ, ú â ĺ ȡ. , â Ģ Ũ, ġ ȢҸ â¡ .
11.     ú ŢĢ Ģ ġ ȢҸ , â¡ ž .
12.     ú ŢĢ . Ģ , ȡ.
13.     âĢ , ¨ š: 즸 Ģ¢ Ģ Ǣ.
14.     , Ģ ŢĢ Ȣ Ģ â ż .
15.     ú â¡ 츢. â Ģ âĢ, ¨, úɢ âĢ, ¨, â âĢ ¨ ¨ âĢǢ ġ ĢǢ ġ Ǣ. Ģ Ȣž ȡ.
16.     ú ¢ʧ, â¡ .
17.     , ú â ø Ȣɢ Ȣɡ. ʨ ǸǢɢ Ȣ, .
18.     â ɢ Ţ, â ⨠Ǣ¢Ģ ú Ѩš¢ Ȣɡ.
19.     , 価 úǢ Ȣ ؾ š?
20.     㾡§á ¢ ţ â . 츢¡ ú ɡ.

17.

1.     価 ú 𺢧 ɢ , ġŢ ¡ â¡Ţ úɡ çĢ θ .
2.     â ¢ ¦ 𼨾 . ¢ çĢ ú ɡ .
3.     â ɺ á ç, ¡ .
4.     ɡ ¢ ¡ ɡ Ţ Ţ §, â¡ Χ 즸. Ȣ ɺ ¡ ¢Ģ.
5.     â¡ , ž , â¡ , ȡ ڨ¢.
6.     ¡ 𺢧 , â¡ â¡ Ȣ, çĨ â¡ ɡ. ĸ, ɢ ¢, Ǣ ʧȢɡ.
7.     ɢ, ç ɢ šɢ ¢ɢ ŢŢ ǡ á .
8.     ç ɢ¢Ģ Ţ Ȣâ ŢӨȸǢ. ç ú Ǣ .
9.     ç ǡ á š : Ӿ Ũ ġ Ǣ ب θ :
10.     ڸǢ, ͨ¡ Ǣ ¢, θ, á .
11.     θ , ɢ¢Ģ Ţ Ȣ򾡨 â, .
12.     측â ġГ , ĸ Ƣ .
13.     ¢ ġ š츢, 측¡ ç 価 Ţ â쨸 Ч: Ƣ Ţ . 㾡 ¢ ¡ǡ š츢 ȢŢ Ǹ .
14.     ɡ ǡ ŢŢ. 㾡 쨸 , Ž ǡ :
15.     â , 㾡§á 쨸, Ţ â쨸 츽, ţ Ȣ ţ ¢: Ȣ򾡨 ġГ ȡ, Ȣ .
16.     ǡ â ġ Ǹ Ţ: ڸ 즸 š즸, á , š Ž, Ƣ:
17.     ҾŨ, Ҿި Ģ¢. Ȣ ɢ : â ¢ ¦𼨾 ǧ Ţ Ţ.
18.     ɧ çĢ , ɢ Ǣ Ţ. 価 Χ ﺢ¢.
19.     価 ǡ â Ǹ 측, çĢ Ţȸ Ȣ .
20.     ɧ çĢ Ƣ Ũ Ţ, 츢, 측â ¢ Ţ, ɢ ǢŢ.
21.     ç¨ ţ ɢ â Ȣ áš úɡ . áš ç Ũ Ţ Ţ , ǡ츢¢.
22.     š áš ƢǢ ç . Ţ ŢĸŢ.
23.     ¡á š츢 â š¢ġ , ɢ ǢŢ Ũ, ƢŢ ŢĸŢ. ɧ ç ɢ â¡ , Ũ 츢.
24.     ġ, , š, , ¢ Ȣɢ â , ç ġ â¡ Ǣ ʧȢɡ. â¡ â¡ Ǣ š .
25.     š § ﺢ Ţ. ɧ, Χ ŢŢ, Ĩ .
26.     ɧ â š âŢ: ɢ â¡Ţ Ǣ ʧȢ ר Ƣ Ө â¡. ɧ Ǣ ǡ. , 츢! ɢ ר Ƣ Ө â¡.
27.     ɧ, â¡ , â¡ŢĢ ¢ , . , ټ ¢ ר Ƣ ӨȨ ¢.
28.     š, â¡ŢĢ , ¢ ﺢ š ӨȢ 즸.
29.     ¢, š ʧȢ Ǣ , â ب θǢ .
30.     ġɢ¡ 째 ɡ Ĩ, Ĩ, Ĩ,
31.     Ţ Ҹ, ĸ . ǡ , 츢 Ǹ ¢Ģ Ģ .
32.     Ũ Ƣ . ¢ ب θǢ â  .
33.     , Ũ Ƣ , ǡ ʧ Ž .
34.     Ũ 򨾧 즸. â ž: á ç â ¡째 ¢ ŢӨȸ, , Ǹ .
35.     çħá 쨸 Ч: ﺧ: Ÿ Ž Ƣ : Ÿ Ģ¢ :
36.     ɡ, áȧġ 򧾡 Ģ Χ . Ũç Ž Ƣ . 째 Ģ .
37.     ؾ , ŢӨȸ, , Ǹ 򧾡 š. ﺡ.
38.     ǡ 쨸 š. ﺡ.
39.     ǡ 째 ﺢ . ŧ â â ¢ɢ ŢŢ.
40.     ¢, Ȣ Ţ ʧ .
41 Ũ Ƣ , ĸ Ž . Ũ ٨ Ǹ, Ǹ 㾡¨ ħ ո.

18.

1.     ç ú ġŢ ¡ 𺢧 ȡ , 츢¡ 価Ţ úɡɡ.
2.     . պ 򦾡 θ . â¡Ţ ǡ ŧ ը .
3.     ţ ħ Լ .
4.     ب θ Ƣ, θ á ţ. ¡ Ĩ Ȣ. ɢ ç Ũ . ̊ .
5.     çĢ ǡ â 쨸 . ɡ ɡ 価Ţ ú â, Ũ 󾾢.
6.     â Ţĸ, Ǹ Ȣɡ.
7.     ġ ŧá . Ţġ ȡ. â á .
8.     Ģ¨ Ӿ Ũ, Ţɢ Ǣ Ţ.
9.     ç ú ġŢ ɡ ¡ 𺢧 ơ , ú 츢¡Ţ , â ɺ â¡ á ڨ¢.
10.     θǢ Ţ Ȣɡ. ú 츢¡ 𺢧 ȡ , ç ú ¡Ţ â¡ .
11.     â çĨ â¡ ɡ: ĸ, ɢ 츨¢ Ǣ ʧȢɡ.
12.     ɢ, ǡ â Ţ측, 쨸 â Ƣ Ǹ ¡ Ȣɡ. Ţ, .
13.     츢¡ 𺢧 ɡ â ɦâ 価ŢĢ ڨ¢ Ȣɡ.
14.     , 価 ú 츢¡ ġ츢Ģ â ɢ , Ţ. ɧ Ţ . Ţθ ȡ. ʧ â , 価 ú 츢¡ ɢ¢ ġ á, Ǣ ¢ ġ á ¢.
15.     츢¡ , ú Ǣ ġ Ǣ .
16.     価 ú 츢¡, â ׸Ǣ ĸǢ, θ Ȣ â .
17.     ¢ â ġ츢Ģ 򾡨 â 째 Լ պ ú 츢¡ á ɡ. պĨ 󾨼, Ш Ƣո š է .
18.     ú Ǣ . ɡ ¢ ġ 츢¡Ţ Ģ¡츢, ɡ ɡ úը š ¡š .
19.     , 째 , 츢¡ š : úá â Ч:
20.     нĢ ý ? ţ Ţ? ¡ нȡ?
21.     ! ɢ Ƣ ¡ 쨸 츢ȡ! ɡ š Ҹ ¡ Ţ š.
22.     էŨ, ǡ â 쨸 츢ȡ ġ. ɡ 価 츨 պ 츨 , պĢ Ģ Ƣ ¢ 츢¡š ը ب θ Ģ ƢŢ¡?
23.     á â š Ţ츢. ¢ ̾ø է. ¡ ̾ ţ ɡ ?
24.     ̾ ţ ¢ ɡ â ¡ ɡ Ũ ܼ ?
25.     â Ȣ¡ġ Ţ Ƣ ? , ƢŢΓ Ȣǡ ȡ.
26.     츢¡Ţ Ģ¡츢, ɡ, ¡š 째 츢, ¡á ǡ â¡ Ƣ¢ħ . â. Ģ Ţ¡ Ƣ¢ ǡ .
27.     Ǣ, â Ǣ ? . , ڿ ټ Ţ â ȡ.
28.     째 Ƣ¢ Ģ ġɡ: á â â š򨾨 .
29.     Ч: 츢¡ Ţ. ɢ ¢Ģ ŢŢ ɡ ¡.
30.     , ŢŢ ھ. â ɢ ¢ ŢГ Ȣ â 쨸 š.
31.     츢¡Ţ Ţ . ɢ â Ч: ɡ Ǣ ɢ š. š á ¢ ͨ, , Ȣ 񽣨 ġ.
32.     , ɢ á ɢ , á , Ģ , . ¢á . Ȣ 츢¡ Ţ .
33.     â â ?
34.     , Ǣ ? ¢, ɡ, š Ȣ ? â¡ ¢ɢ Ţš?
35.     θǢ Ǣ ȡ ¢ɢ ŢŢ? ¢, á š պĨ ¢ɢ ŢŢ ?
36.     ɡ . šܼ Ţ. ɢ, ȧ ú ¢.
37.     ¢ ġ 츢¡Ţ Ģ¡츢, ɡ ɡ, š ¡š Ƣ Ţ 츢¡Ţ , 째 Ȣ âŢ.

19.

1.     ú 츢¡ ƢŢ â Ѩ.
2.     ¢ ľâ¡ Ģ¡츢, ɡ, Ǣ Ӿ¡ ¡ š츢â ɡ.
3.     â, 츢¡ Ч: . Ǹ Ţ: ɡ 츧š Ģ¢.
4.     š ר Ƣ â ɡ ɡ 째 Ȧġ ǡ !  ɢ ǡ Ũ . á ﺢ¢측 ȡ .
5.     ú 츢¡Ţ ¡Ţ ,
6.     ¡ 츢, ɢ š . Ч: â ɢ Ģ š򨾸 ﺧ.
7.     , ɢ Ţ ҧ. ž󾢨 Ţš. šǡ ȡ.
8.     š, â ġ츢 Ţ ǢȢŢ Ţ á째 Ģɡ á â .
9.     , â , 򾢧¡ ɡ á측 á 즸 ž Ţ 츢¡Ţ ,
10.     価 ú 츢¡Ţ š : պ â ɢ ¢ Ţ Г ר Ţ.
11.     ! â¡ ġ θ , Ȣ Ƣ򾨾 Ţ. ¢ Ţ ?
12.     ɡ ƢŢ , á, , ɢ š ġ θǢ ǡ ŢŢ 󾾡?
13.     ? ? ¢ , ɡ, š Ȣ ? Ȣ¢.
14.     츢¡ â ¢Ģ š š ŢĢ Ţâ .
15.     츢¡ Ũ ȡ Ȣ: Ҹ ţȢ çĢ ǡ ŧ! ĸ ͸즸ġ ŧ ! Ţ !
16.     ŧ! Ţ . ŧ! ŢƢ 츢. â á!
17.     ŧ! â Ȣ򾡨, θ Ƣ !
18.     Ȣâ ĸ Ģ â. ɢ : ġ ɢ ŧ: ɧ Ƣ .
19.     ǡ ŧ! ¢Ģ . , ŧ ǡ ĸ ġ ͸ ȢЦ.
20.     ¡ 츢¡Ţ : çĢ ǡ Ч: â ɦâ Ȣ ξ .
21.     á Ȣ š Ч: ɢ ¡ ȡ: 츢ȡ: պ ¨츢ȡ.
22.     ¡ Ƣ ? ¡ á ɡ? ¡ Ҽ 츢ɡ? çĢ ɢŨ ȡ!
23.     Ũ ƢШ, ǡ  ɡɢ Ȣ . šǡŢ ž ʧ. θǢ ̾¡ Ũ .
24.     θǢ ո. Ǧġ Ǣɡ ȡ!
25.     𼾢ħ¡? . . ƨ Ţġ Φ ȧ .
26.     Ȣ Ģ : Ǣ , ܨøǢ Ө  ¢.
27.     â á Ũ Ȣ.
28.     á Ţ Ǿ, 츢 Ũ š¢ š , Ƣ ŢΧ!
29.     츢¡! ¡ ո: š ɡ ŢŨ : Ө¢Ģ ŢŨ : ɡ ȡ Ţ Ũ š: á ʸ Ȣ ɢ .
30.     価 ţ ﺢ¨ ġ Ȣ Ǣ.
31.     ɢ ﺢ¡ պĢ Ǣ. ¢ 򧾡 ¡ ¢ɢ . Ǣ ŧ ȧ!
32.     ġ â ɨ Ȣ š ڸȡ: Ѩ: : м . á ڨ .
33.     Ƣ š: Ѩ§ ȡ .
34.     󿸨 и: Ƣ ţ ŢŢ.
35.     Ȣ â ââ ¡¢ ȡ. ¢ 󾨾 .
36.     ɧ â ɦâ ɢ¢ ¢.
37.     á츢 ŢĢ Ƣ Ц , Ҿǡ , Ũ šǡ Ţ, á Ţ. ۨ 򧾡 ú ɡ.

20.

1.     Ǣ 츢¡ š¢ . š츢 ¡ â , š ڸȡ: ţ â : ɢ Ţɢ ȡ.
2.     츢¡ Ӹ
3.     Ũ 츢, ŧ! Ȣ 쨸âɡ , ¢ ¡ɨ ξ Ȣ ؾ.
4.     ¡ ̾ , š Ǣ¡¢:
5.     Ǣ ɡ 츢¡ 츢, ţ ǡ Ч: ȡ . 񽣨 . ̽Ч. ȡ á š.
6.     θ Χ. 󿸨 â ɢ ¢ɢ ŢŢ. Ƣ ţ 󿸨 и .
7.     ¡, š ȡ. š ̽ ¢ .
8.     츢¡ ¡ 츢, Ǣ , ȡ Ţ ¡ ? .
9.     ¡, šھ ȧš ¡: ɡ츢 ? ɡ츢 ? .
10.     츢¡, ɡ츢 Ǣ. ɧ ɡ츢 ȡ.
11.     š츢 ¡ â ȡɡ. ʨ¢ ɡ츢 ¢ ɡ츢 .
12.     측 ġɢâ ľɢ á, 츢¡ Ȣ Ţ, Ǣ .
13.     츢¡ ç, Ǣ, , , Ũ ܼ ġ ɡ. ž, ¢ Ȣ 츢¡ 𼡾 .
14.     š츢 ¡ ú 츢¡Ţ , ɡ? ? . 츢¡, Ģ ġɢĢ ڦƢ Ȣɡ.
15.     , ¢ ? . 츢¡ ¢ . 𼡾 ȡ.
16.     ¡ 츢¡ 츢, Ũ :
17.     ! ! , 㾡 Ũ â ¡, Ţ ġ .
18.     Ҿ , ġ ɢ ¢ á ɡ.
19.     츢¡ ¡ 츢, â š¡ Ȣ š째! ȡ. ɢ šǢ и .
20.     츢¡Ţ , á, Ǧ š 񽣨 , 価 úǢ Ȣ ؾ š?
21.     츢¡ 㾡ռ ¢ , ġ ɡ ú ɡ.

21.

1.     ɡ úɡɧ ɢ. θ պ . ŧ .
2.     ç ɢ Ţ Ȣâ Ҹ Ȣ ¢ ¦𼨾 .
3.     ۨ 츢¡ Ȣ ب θ ʦɡ: Ģ ɡ: ç ú , á Ţɡ: š Ǧġ Ž Ƣ.
4.     պ Ţ Ȣ¢ ŢĢ Ģ Ţɡ.
5.     â Ǣ š 즸ġ Ģ ɡ.
6.     Ģ¡츢ɡ: Ȣ 쨸 Ȣ ǡ, ǡ â ɡ.
7.     , áŢ 츢 Ĩ â Ţɡ. Ţ Ȣ ţ ը ħɢ Ȣɡ: 째ŢĢ çĢ ġ ǢĢ Ц պ, ¨ Ţ .
8.     ç ¢ ¡ Ȣ, ¡ Ǣ Ũ ¡ɡ, 㾡 Ǣ Ģ ǢȢ â Ţ.
9.     ɡ, ŢŢ. ɢ ɡ Ƣ Ȣ . ç, ɢ¢ Ƣ Ȣ򾡨Ţ , .
10.     ¡ǡ š츢 ɾ:
11.     価Ţ ú ɡ Ǣ ɢ â Ţ . ĸ Ƣ 価 ǡ츢ɡ.
12.     ɧ çĢ ǡ š ڸȡ: ! պ 価Ţ, šը и , .
13.     â¡ á , ţ á պ á . ʨ Ш ¡Ч պĨ Ш ¡̧.
14.     ɧ â ﺢ¢ Ţ, Ǣ â Ţ. â즸ġ ¡ ǡ .
15.     ɢ Ǣ Ӿ Ģ Ǣ Ӿ Ũ Ţ ¢ ¦ 𼨾 .
16.     ɡ, պ Ө Ӿ ӨŨ ¡, ̾¡ â վ ɡ. š 価 츨 â ¢ ¦𼨾 ǡ츢ɡ.
17.     ɡ¢ , ¡ , 価 úǢ Ȣ ؾ š?
18.     ɡ 㾡§á ¢ , Ţ . ۨ úɡɡ.
19.     úɡɧ , áθ պ . ¡ 庢 ħ ŧ .
20.     ɡ ħ ¢ ¦𼨾 .
21.     Ƣ¢ġ : Ž Ƣ ĸ Ƣ.
22.     㾡â ǡ Ũ 츽: â Ƣ¢ 츧 .
23.     ۨ ú á  Ũ Ǣ¢ħ .
24.     ɡ ú á  Ǧġ Ţ, ۨ ¡¡ ġ úɡ츢.
25.     ɢ , 価 úǢ Ȣ ؾ š?
26.     ŢĢ Ĩ¢ Ũ . ۨ. ¡¡ ġ ú ɡ.

22.

1.     ¡¡ úáɧ . 򦾡 θ պ .
2.     ¡Ţ ŧ ը . Լ . ţ ġ ƢǢ żȧ ȧ ơ .
3.     ¢ ú ¡¡, ġ Ҿ Ģ¡Ţ â Ȣ:
4.     Ĩ 츢¡Ţ , â Ǣ š¢ 즸 ġ 즸 .
5.     â ¡â ¢ Ţ. â Ũĸ .
6.     , , .
7.     즸 쨸 Ǣ . ɢ 쨸â.
8.     Ĩ 츢¡ 츢, â Ģ, ɢ , .
9.     úâ Ƣ¡, ç! ¡ ŢĢ â, â Ũ šâ ¡â Ţ ɡ.
10.     úâ, 츢¡ ɢ ǡ Ȣ, ú ɢ¢ ɡ.
11.     ú Ģ š򨾸 Ƣ즸.
12.     츢¡ ɢ 측, 측¡Ţ , ú ¡ 츢, ú Ч:
13.     Ȣ, 츨 Ȣ, 価 Ũ Ȣ Ģ ؾ â â š. ɢ Ģ 측 ؾȢ 㾡 Ţ . Ȣ . ɧ â 즸á Ţ â ȡ.
14.     츢¡ 측 , , ¡ š츢Ǣ Ũ . պ ̾ : Ҿɡ š¢ ¸ ¡ ֡ ɢ Ţ.
15.     츢, çĢ ǡ Ч: ɢ â :
16.     Ч: 価Ţ ú Ģ š򨾸Ǣ, šš .
17.     ɢ, 츽Ţ, . Ţ¡ ĸ . ɧ Ţ â: ġ.
18.     â â 価Ţ úɢ š : çĢ ǡ Ч: š򨾸 ,
19.     šš á, ƢŢ, â Ǩ , , Ƣ즸, ؾɡ, ξ Ţ , ȡ .
20.     ġ Ţ Ţ Ǧġ , 㾡 . Լ Ĩ š ȡ.  ú  âŢ.

23.

1.     ú 츢 価Ţ պ â¡ ¡ â .
2.     ú, 価 , պ ʸ , , š츢, Ȣ¡ Ӿ â¡ Ũ â . úá â 쨸 Ģ ؾ ¡ Ţ š.
3.     ú ո Ũ Ȣ , ը ŢӨȸ, Өȸ, 򧾡 򧾡 Ģ ؾ 쨸¢ ȧž 쨸 Ц. ׼쨸 .
4.     ú 측 á측 š 측 ġ , ¸ɢ Ǣ ȢŢ Ĩ 츢¡ Ш , š¢ ¢. պ Ǣ á ǢǢ â, ȡ.
5.     򧾡, 価Ţ Ǣ պĨ Ȣ ب θǢ 価 úǡ  츢ɡ. , , ġ, Ţ, š 츢ɡ.
6.     â Ģ á Ȣ պ Ǣ á á ȡ. â ǡ츢 Ǣ ĨȸǢ .
7.     â Ģ ŢĬâ Ţξ, á ¡ н Ǣ Ţξ Ǣɡ.
8.     価 Ǣ ġ 츨 պ . Ӿ Ũ  ġ ب θ ɡ. š¢Ģ , â ٿɡ ¡š Ѩš¢Ģ Ӹ ¢ ب θ Ǣɡ.
9.     ¢, ب θǢ  պ Ģ ǡ Ǣ¡ .
10.     ɧ¡ ǧ¡ Ģ¡측š, ɡ 츢Ģ ɡ.
11.     , â š¢ո ¡ Ȩ , 価 úǡ 즸 ̾ ĸ Ȣɡ. ɢ ǧ¡ â.
12.     価 úǡ ¨ Ģ, â Ǣ ɡ¡ Ģ, ú ǡ츢 á ᢠɡ.
13.     պ 째, ƢŢ ب θ ɡ. , ɢâ á, šâ , ɢâ Ƣǡ 째 çĢ ú ħɡ .
14.     , á ţ, Ţ ɢ Ҹǡ ɡ.
15.     ç¨ ǡ츢 Ȣ áš Ģ ¢ ب Ģ, 츢¡츢ɡ: á ǡ츢 Ģ.
16.     ¡¡ , ¢ Ĩȸ . ĨȸǢ Ҹ , Ǣ â š츢, Ģ â ɡ.
17.     , ! â ¡ը? . , 価 Ǣ â Ĩ. Ģ Ģ ʦġ ţ .
18.     , ʧ . ը Ҹ ȡ. ʧ ը Ҹ, ⨠š츢Ǣ Ҹ Ţ .
19.     , çĢ ú â Ǣ ¢ ب Ţ ġ ¡¡ Ȣ, Ģ š Ȣ .
20.     بθǢ  Ũ ĢǢ ȡ. ĢǢ ɢ Ҹ â, պ ȡ.
21.     ú ġ , ׼쨸 Ģ ؾЧ ǡ .
22.     , ç Ĩ Ǣ 򾢧ġ, ç, 価 úǢ ġ Ǣ֧ 񼡼𼾢.
23.     ¡¡ 𺢧 պ â 񼡼.
24.     츢¡ â Ģ ؾ ȧ, 価 , պ â š, Ȣš, Ħ, ĸ, Ҹ, ¡¡ Ȣɡ.
25.     Ũ , 򧾡 򧾡 ȧġ ¢ 째 ú 󾾢: Ȣ.
26.     ɢ, ɡ ɢ 価Ţ : Ţ.
27.     ɧ, , ç¨ 価 ɢ ŢΧ. պ Ţ Ȣ Ţ Ȣ ٧ ȡ.
28.     ¡¡Ţ ¡ 価 úǢ Ȣ ؾ š?
29.     즸 š â ú 츢 ¢, 󾨼. ú ¡¡ Ũ . ɡ š Ţ ŧá â Ũ ȡ.
30.     ը ¡ ը ŢĢ պ â Φ, ը Ĩ¢ . ¡¡Ţ ¡Ÿ , Ƣ ۨ ġ Ũ úɡ츢.
31.     ¡Ÿ úɡ . պ . Ģɡ ¡Ţ ȡ ŧ ۨ .
32.     ¡Ÿ 㾡 ʧ â ¢ ¦𼨾 .
33.     պ úǡ âġŢ š 째 Ũ ¢Ģ. 価 ġ¢ ġ Ǣ, ġ ¢.
34.     š 째 ¡¡Ţ Ģ¡츢 ۨ ġ úɡ츢, ۨ ¨ ¡¡츢 Ȣɡ. ɡ ¡Ÿ .
35.     šɢ Ǣ ¡¡츢 š â Ţ. 째, Ǣ ̾¡ , š 째 ɡ.
36.     ¡¡츢 úɡ ɡ θ պ ú. ¡Ţ Ҿ ŧ ۨ .
37.     ¡¡츢 㾡 ʧ, â ¢ ¦𼨾 .

24.

1.     ġ Ҹɺ 価Ţ . ɧ ¡¡츢 θ : Ȣ즸 á  .
2.     ¡, â¡, š, Ǣ 򾡨 ŢŢ. ¡á š츢 š츢 価 á Ƣ ɡ.
3.     ¡ â ɡ¢ ɢ, ġ â ɢ ɢ Ţ, Ŧġ 価 .
4.     Ǣ վ ¾, պĨ Ǣ վ¡ ¾, Ũ ɢ Ţ.
5.     ¡¡츢 , ¡, 価 úǢ Ȣ ؾ š?
6.     ¡¡츢 㾡§á ¢ . ¡¡츢 úɡɡ.
7.     Ţ 즸 ǢŢ. ɢ, Ӿ Ũ ź ġɢ Ȣ즸.
8.     ¡¡츢 úɡ . պ ú. պĨ ɢ ̊ ŧ ۨ .
9.     ¡¡츢 ʧ â ¢ ¦𼨾 .
10.     측 ġɢ Ҹɺâ ţ պ ڨ¢.
11.     ġɢ Ҹɺ ڨ¢ ţǡ .
12.     ɧ 価Ţ ú ¡¡츢 â ġ ɢ ý. Ũ ġ 𺢧 ɡ.
13.     â ¢ ġ ȡ. š츢, â çĢ ú ħ ġ 츢ɡ.
14.     պ Ũ1 Ũ, š ɡ¢ ţ Ļ, ɡ. 츨 Ţ Ũ ŢΨŢ.
15.     ¡¡츢, úɢ , ި, ۨ â, պĢ ġ θɡ.
16.     Ģ š ơ¢ ¢ , ġ ȡ.
17.     ¡¡츢 ġ ۨ Ȣ ɢ¡ úɡ츢, ¨ 츢¡ Ȣɡ.
18.     츢¡ úɡ 򦾡. պ ɡ θ . Ģɡ ¡Ţ ȡ ŧ .
19.     ¡¡츢 Ч, 츢¡ â ¢ ¦ .
20.     , պĨ 価 ɢ ǢŢ , Ȣ . 츢¡ ġɢ á  .

25.

1.     츢¡Ţ ¢ Ǣ, ġɢ Ҹɺ ġ ǡ պ á , Ȣ ڨ ɡ.
2.     š ú 츢¡ 𺢧 ɡá Ũ, ڨ ǡ¢.
3.     š â Ψ ¢. Ţ.
4.     , Ģ . ţ ú Ţ š¢ Ƣ¡ á 츢 Ţ . §á Ȣ ڨ¢ .
5.     ¢ ú , â Ǣ¢ Ũ : Ũ Ţ Ȣ .
6.     ú , âġŢ ġɢ ɢ ȡ. á ɡ.
7.     ġɢ 츢¡Ţ Ҿ ȡ. ۨ , Ţ Ũ ġ ȡ.
8.     ġɢ Ҹɺ 𺢧 򦾡 ơ , ¡, 측 Һþ պ Ѩ.
9.     â , ú ɨ, պ ġ ţθ 츢¡츢ɡ: â ţθ ġ ¢ 츢ɡ.
10.     측 ۼ â ¢ պĨ Ȣ Ȣ.
11.     측 Һþ â ﺢ¢ 츨, ġɢ ɢ ý, Ţ Ţɻá θɡ.
12.     측 á , ɢ Ƹ Ĩ ŢΨ.
13.     â , ʸ ǡ츢, ġ .
14.     ʸ, Ţ, , ĺ, ġ ɡ.
15.     , Ǣ¡ġ ʸ Ģ츢 측 ȡ.
16.     ħ â , 츼, ʸ Ȣ ǡ.
17.     Ӿ . ¢ . Ȣ Ũ . š Ũ Ũ .
18.     Ĩ á¡, Ш ɢ¡, Ũ 측 :
19.     ţǢ Ĩ â, â úŧ¡ Ũ ¢ â Ĩ, âɢ ɡ.
20.     측 Һþ âġŢ ġɢ ɢ ȡ.
21.     ġɢ âġŢ Ũ ȡ. š 価 ɢ .
22.     ġɢ Ҹɺ 측 価 Ţ Ģ¡ ٿɡ . Ţ 측 Ҿ.
23.     ġɢ Ģ¡ ٿɡ ǡ ţ Ţ. ɧ ɢ¡ , ¡ ¡ɡ, ȡ á¡, 측 ¡ɢ¡ ¡ ټ ŢĢ Ģ¡Ţ .
24.     Ģ¡ Ǣ 츢, ﺧ. Ц ġɢ Ţ . ¢ Ȣɡ.
25.     ơ ú ĢŢ Ҿɡ ɢ¡ , ټ Ģ¡, ۼ ŢĢ 侨, ¨ 츢 ȡ.
26.     ¡, Ȣ¡ Ӿ â¡ Ũ, ﺢ ǡ ɡ.
27.     価 ú ¡¡츢ۨ ʨ ơ , ɢ , ơ , ġɢ á 𺢧 , 価 ú ¡¡츢 Ŀ ¢ɢ ŢŢ.
28.     ¡¡츢ۼ ɢš ġɢ ɡ ú ġ Ǣ. ɧ ¡¡츢 Ȣ.
29.     š ġ úۼ ȡ Ţ .
30.     ۨ ȡ Ÿ측 š ɡ š .

This page was last updated on 15 September 2006.
Please send your comments and corrections to the Webmaster.