Holy Bible - Old Testament
Book 1 -Genesis (in Tamil, TSCII format)

ŢŢĢ /
1 -


Acknowledgements:
Our sincere thanks to Rev.Fr. Adaikalarasa, SDB of the Don Bosco Mission, Madurai for providing us with the "bamini" Tamil font e-version of this work and for his help in proof-reading of the TSCII version.
PDF and Web versions Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland

This Etext file has the verses in tamil script in TSCII-encoding (version 1.7).
So you need to have a TSCII-conformant tamil font to view the Tamil part properly.
Several TSCII conformant fonts are available free for use on Macintosh, Unix and Windows (95/98/NT/3.11) platforms at the following websites:
http://www.tamil.net/tscii/
http://www.geocities.com/Athens/5180/tsctools.html In case of difficulties send an email request to kalyan@geocities.com or kumar@vt.edu
© Project Madurai 2006
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation of
electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet.
Details of Project Madurai are available at the website
http://www.projectmadurai.org/
You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.


ŢŢĢ /
1 -


1.

1.    ŢĨ, Ĩ ,
2.    ڨ¡ . Ţ¢. Ǣ Ǣ Ţ .
3.    , Ǣ ڸ! ȡ: Ǣ Ȣ. Ǣ .
4.    Ǣ ը ȡ â.
5.    Ǣ â. Ӿ .
6.    , ¢, š ڸ! âɢ â ȡ.
7.    š š츢 š š â. š ¢.
8.    š Ţĸ â. .
9.    , Ţ ġ â ڧ ڸ! ȡ. š ¢.
10.    ھ â. .
11.    , θ Ţ ʸ, ɢ ʧ ŢŢ ȡ. š ¢.
12.   θ Ţ ʸ ɢ ŢŢ. .
13.   , ȡ .
14.    , è ȡ â , , θ Ȣ ŢŢâŢɢ ǢҸ ڸ!
15.    ĸ Ǣ ŢŢâŢɢ ǢҸǡ ȡ. š ¢.
16.    զ ǢҸ š츢ɡ. ž â Ǣ, è ž Ȣ Ǣ Ţ š츢ɡ.
17.    ĸ Ǣ Ţĸ š :
18.    è ž Ǣ ը ȡ â . .
19.    .
20.    , ǡ ¢â Ţ! Ţĸ š ȨŸ š! ȡ.
21.   š, Ģ Ҹ, ǡ â š ¢â, 쨸 ġŢ ȨŸ Ȣ . .
22.    Ȣ ָ ո . ȨŸ ĸ ո ڨ.
23.    , .
24.    , , , Ţ̸ Ȣ Ţ ȡ.
25.    Ţ̸ ¡ Ȣ š츢ɡ. .
26.    , ɢ Ţ, Ģ ̧š. , š ȨŸ, , Ũ, ¡ ȡ.
27.    Ţ ɢ : Ǣ Ţħ : .
28.    , ָ ո Ĩ : : , š ȨŸ, ¢ š ȡ.
29.    , Ħ Ţ ʸ, , : š.
30.   ġ Ţ̸, š ȨŸ, ¢â ͨ¡ ʸ š ȡ. š ¢.
31.    š츢 츢ɡ. ȡ . ȡ .

2.

1.    Ţ Ȣ Ҹ š Ȧ.
2.    ŨĨ ơ Ǣ . Ũĸ , ơ Ǣ .
3.    ơ , ɢɡ. ɢ Ũĸ Ǣ .
4.    ŧ Ţĸ, ĸ ӨȨ¡. á Ĩ, ŢĨ š츢 ,
5.    ĸ ĦǢ¢ Ţ Ҿ Ȣ¢Ţ: Ǣ¢ Ţ ӨŢ: ɢ á ĸ ŢŢ: ɢ Ţ.
6.    ɡ Ģ ɢ Ũ .
7.    á ɢ š츢, Ǣ ¢  , ɢ ¢ ɡ.
8.    á 째 ɢ š츢 ɢ .
9.    á Ƹ ͨ¡ ġ Ũ , Ţ šŢ Ȣž š Ģ .
10.    ž ɢĢ . â ڸ ¢.
11.   Ӿġž . ţġ Ũ θ. Ţ.
12.    . .
13.    Ȣ . 򾢧¡¡ Ũ θ.
14.   ȡ Ȣ 졣. â¡Ţ 째, θ. .
15.    и á ɢ ¢ .
16.   á ɢɢ, Ģ Ţ ġ.
17.   ɡ Ȣž š Ģ 񽡧: ɢ Ģ Ǣ š ¢ ɡ.
18.    á , ɢ ɢ¡ ľ: Ш ş̌ ȡ.
19.   á Ģ ġ Ţ̸ š ȨŸ š츢, Ȣ ɢ âš , ɢ . ¢ š â𼡧ɡ Ч á¢.
20.   , š ȨŸ, Ţ̸ ġȢ ɢ â: Ш§¡ ɢ Ţ.
21.    á ɢ , Ţġ 즸, ¡ .
22.   á ɢɢ Ţġ 񽡸 š츢 ɢɢ .
23.    ɢ, ! ŧ ¢ : 𼾡, š ȡ.
24.   ɡ 󨾨 ŢŢ ŢԼ Ȣ: ġ .
25.   ɢ, Ţ ¢Ȣ . ɡ Ţ.

3.

1.    á š츢 Ţ̸Ǣġ 츾 . 񽢼, Ǣ ġ ǢĢ ܼ ¡? .
2.    , " Ǣ ġ.
3.    ɡ " Ţ ɢ ܼ: ܼ. Ȣɡ ţ ɡ," ȡ.
4.    񽢼, " :
5.    ɢ Ģ Ǣ . ר Ȣţ â" .
6.    ͨ¡ɾ Ǣž Ȣ ž Ţ츾 󾨾 , Ȣ . ۼɢ . .
7.    â : ¢Ȣ Ȣ. , ĸ Ц.
8.    ţ ؾɢ, á Ţ즸 , ɢ Ţ á Ǣ ɢ Ţĸ, Ǣ .
9.    á ɢ , " 츢ȡ?" .
10.   " Ģ . ɡ, . ɢ, ¢Ȣ . ɧ, Ǣ " ȡ ɢ.
11.   " ¢Ȣ 츢ȡ ¡? ܼ Ţ츢 Ģ 񼡧¡?" .
12.    , "ۼ , ɢ : " ȡ.
13.   á , " š ?" , , " Ȣ, " ȡ.
14.   á , " š , , Ţ̸ . ¢Ȣɡ š ġ ؾ .
15.    , Ţ Ţ ̧. Ţ Ĩ . ̾ š" ȡ.
16.    񽢼 " Ȣ žɨ ̾¡̧: ž¢ 󨾸 š. ¢ š: ŧɡ š" ȡ.
17.    ɢɢ, " Ţ¢ , ܼ ¢ Ţ츢 Ģ 񼾡 : šġ ¨ .
18.   ʨ Ҿ Ө. Ǣ ¢ .
19.    Ģ š𼾡 Ũ Ȣ Ţ Ţ . 츢ȡ: 째 š" ȡ.
20.   ɢ Ţ š â: ɢ ¢ǡ ġ ŧ .
21.   á ɢ Ţ .
22.    á , "ɢ Ȣ Ţ. ɢ šž, šŢ Ģ Ȣ Ţ ܼ" ȡ.
23.   ɧ á š Ũ Ģ Ǣ Ţ.
24.   šȡ, ɢ Ǣ Ţ. 째 šŢ Ƣ Ҹ Ȣ ͼáǢ š .

4.

1.    Ţ šټ š. ¢ . " ǡ Ũ " ȡ.
2.    . ɡ. ¢ ɡ.
3.    . ¢ ɢĢ 쨸 .
4.    ¢Ģ £ڸ . 쨸 ɢ׼ 񧽡츢ɡ.
5.    ɡ ¢ 쨸 ɢ׼ 񧽡Ţ. , ¢ ﺢȡ. Ӹ š.
6.    , ¢ɢ, " Ȣ츢ȡ? Ӹ š ?
7.    Ũš š? ¡Ţ, š¢Ģ . ǧ" ȡ.
8.    ¢ Ģ, " Ǣ š" ȡ. Ǣ¢ , ¢ Ģ Ũ ȡ.
9.    ¢ɢ, " ?" . , " â¡. , ġǢ¡?" ȡ.
10.    , " Ţ! ɢ Ģ 츢 Ȣ 츢.
11.   , ɢ š ɢ, 츢ȡ.
12.    ¢â ɢ á. ĸ ¡ âš" ȡ.
13.   ¢ â, " ɡ ¡ 츢.
14.    Ģ ¢츢ȣ: ɢ¢ɢ . ĸ ¡ â . š!" ȡ.

16.    ¢ Ţ 째 ʧȢɡ.
17.   ¢ ŢԼ š, ɡ쨸 . ¢ Ţ, ɡ츢 ¨ .
18.   ɡ츢 á . á ¡ . ¡ . к ġ .
19.   ġ Ц. ¢ : ȡ¢ ġ.
20.    ¡ . ܼ š Ǣ .
21.    . ¡ Χš, Чš ¡ â .
22.   ġ ¢ . , ġŢ Ţ ɡ. ¢ â .
23.   ġ Ţâ, ", ġ, Ũ ɢ. ġ츢 ާ, Ţ: ¾ Ũ Ţ: ǻ .
24.   ¢측 Ө Ƣš ġ츢 - Ө Ƣš" ȡ.
25.    ŢԼ š, Ũ â. ¢ Ⱦ ۨ ɡŨ Ǣɡ ȡ.
26.    : ɡ â. ا á Ũ Ƣġ¢.

5.

1.    Ƣ Ũ : ɢ Ģ š츢ɡ.
2.    . Ǣ , ɢ â.
3.    ¾ɧ, Ģ Ţ : â.
4.    θ š. Ҿ ҾŢ .
5.    ǡ¢ θ š .
6.    ¾ɧ ɡ .
7.    ɡ θ š. Ҿ ҾŢ .
8.    ǡ¢ ɢ θ š .
9.    ɡ ¾ɧ ɡ .
10.   ɡ ɡ θ š. ɡ Ҿ ҾŢ .
11.    ǡ¢ θ š ɡ .
12.   ɡ ¾ , ħ .
13.   ħ ɡ θ š. ɡ Ҿ ҾŢ .
14.    ǡ¢ θ š ɡ .
15.   ħ ¾ɧ, .
16.    ħ θ š. ħ Ҿ ҾŢ .
17.    θ š ħ .
18.    ¾ɧ, ɡ .
19.   ɡ θ š. Ҿ ҾŢ .
20.    ǡ¢ θ š .
21.   ɡ ¾ɧ, Чġ .
22.   Чġ , ɡ θ קǡ . ɡ츢 Ҿ ҾŢ .
23.   ɡ θ š.
24.   ɡ קǡ . Ũ Ţ. ɢ Ũ 즸.
25.   Чġ ¾ɧ ġ .
26.   ġ , Чġ θ š. Чġ Ҿ ҾŢ .
27.   Чġ ǡ¢ 򦾡 θ š .
28.   ġ츢 ¾ɧ, .
29.    "â ǡ Ũ¢ Ⱦ Ǣ" Ģ š â.
30.   š ġ 򦾡 θ š. ġ츢 Ҿ ҾŢ .
31.   ġ θ š .
32.   šŢ ¾ɧ, , , ¡ .

6.

1.    ɢ ո , ҾŢ ,
2.    ɢâ ҾŢ Ƹ Ҿ , Ǧġ Ţ 츢즸.
3.    , " Ţ Ȣ ɢɢ ž. ! ɢ Ȣ θ šš" ȡ.
4.    Ҿ ɢâ ҾŢռ 󨾸 , 측 ĸ . ţ .
5.    ĸ ɢ Ũ Ǣ ɸġ § šŨ .
6.    ĸ ɢ š츢¾ ɡ. .
7.    , " ɢ Ģ Ƣ򦾡Ƣ. ɢӾ , , š ȨŸŨ Ƣ. ɢ š츢¾ и" ȡ.
8.    ɡ š â .
9.    šɢ Ƣ : š ¡á, á . š קǡ .
10.   šŢ , , Ҿ .
11.    ɢ¢ , Ө¡ .
12.    Ĩ 츢ɡ. ! ¢. ĸ š Ƣ¢ .
13.    šŢ Ȣɡ: " ɢ¢Ģ ɢ ġ ƢŢ. ɢ, ǡ ĸ Ө 츢. ħ Ƣ .
14.   측 : ȸ Ǣ .
15.   ƨ § Ө¡: : : .
16.   ̧ ܨ ܨ Ǣ š : ¢ . ¢ , , .
17.   ɡ, šĸ ¢ ġ Ƣ ĸ . ĸ ǨŦġ Ч.
18.   ۼɡ, 쨸 ĿΧ. Ҿ, Ţ, Ҿâ Ţ ¡ռ .
19.   ۼ ¢ 즸, ġ ¢âǢĢ Ũ š. .
20.   Ũ Ũ¡ ȨŸ, , ȢĢ Ũ ¢ 즸 ɢ .
21.    ġ Ũ 즸. Ȣ š."
22.    𠼨¢ʧ š ġ .

7.

1.    šŢ Ȣ: " ŧá . ɢ, Ө¢ ɧ ¡ɡ 񸢧.
2.    Ţ̸ ġȢĢ ʸ, Ţ̸ǢĢ ʨ.
3.    š ȨŸǢĢ ʸ Ħ Ȣ ¢ ž ۼ .
4.    ɢ Ǣ ĸ Ţ. š츢 ¢â ġ Ģ Ƣ򦾡Ƣ."
5.    ¢ʧ š ġ .
6.    ĸ šŢ .
7.    츢Ģ ž š Ҿ, Ţ, Ҿâ Ţ ¡ռ ȡ.
8.    Ţ̸, Ţ̸, ȨŸ,
9.    ¡, , š׼ ¢ .
10.    ĸ .
11.   šŢ š쨸¢ ȡ ơ á ڸ ġ Ȣ. šǢ ̸ .
12.    ĸ .
13.   š Ҿ , , , Ţ, Ҿ â Ţ ¡ռ Ѩ.
14.    ټ ġŨ Ţ̸, , , ȨŸ, 쨸Ԩ ¡,
15.   ¢ ¡ šŢ .
16.    ¢ Ȩ ġ š ¢â . Ũ Ţ ɡ.
17.    ǡ ĸ . 즸 ƨ , Ģ .
18.   ĸ ̾¡ 즸, â .
19.   ĸ ոո š ĸ ġ â .
20.    ĸ̧ .
21.    , ȨŸ, , Ţ̸, , ɢ - ¢â .
22.   ¢ šȢ ¡ Ţ ¢.
23.   ɢ Ӿ Ţ̸, , š ȨŸ ȡ ¢ š Ƣ. ĸ á Ƣ. š ռ ¢ ٧ ﺢ¢.
24.    ǡ ĸ ո.

8.

1.    š ռ ġ Ţ̸, . ĸ ţ : .
2.    á ڸ, šǢ ̸ : šĢ .
3.    ĸ Ȣ ̨Ц , Ţ .
4.    ơ ơ á 򦾡 .
5.    Ũ ̨ . Ӿ Ǣ  â.
6.    ¢ š ,
7.    Ǣ ɡ. ĸ Ũ .
8.    . Ģ Ţ𼾡 ȡ Ǣ ɡ.
9.    ɡ ž , â . ɢ ž . , .
10.    ȡ ¢Ģ Ǣ ɡ.
11.   ¢ â , ĸ 즸 Ģ . š ĸ ȢŢ âЦ.
12.    , ȡ Ǣ ɡ. â Ţ.
13.    ȡ ¾ Ӿ Ӿ Ǣ ĸ Ȣ. š ¢ ܨè . ! Ħġ .
14.    ơ Ǣ ĸ Ȣ¢.
15.    šŢ Ȣ:
16.   " ۼ Ţ Ҿ Ҿâ Ţ ¢Ģ Ǣ š.
17.   ۼ ¢á ȨŸ, Ţ̸, ¢â ġ ۼ Ǣ š. ĸ . ĸ ָ ո ."
18.    š Ҿ Ţ Ҿâ Ţ ռ Ǣ .
19.   Ţ̸, , ȨŸ, ĸ Ũ Ũ¡ ƸǢĢ Ǣ .
20.    š Ģ ġ Ũ Ţ̸, ȨŸǢĢ â Ģ¡ ɡ.
21.    Ѹ, Ģ : "ɢ ɢ ɢ 츧 . ɢ ɢâ Ǩ¢Ģ š̸. Ч ɢ ¢ Ƣ츧 .
22.    Ţ Ũ Ǣ , 측 Ǣ측 ž."

9.

1.    šŢ Ҿ Ȣ: "ָ ո Ĩ .
2.    ĸ Ţ̸, š ȨŸ, , Ģ ﺢ ! Ǣ .
3.    ¢š š. ¡ ʸ š ġ ո.
4.     ¢á 򧾡 񽡾.
5.    ¢á . ¢â šȢ ɢ šâ . ɢâ ¢측 â ¢ .
6.    ɢâ иȡá Ŧȡ ɢá . ɢ, ɢ Ţ 츢ɡ.
7.    ָ ո Ĩ ."
8.    šŢ ռɢ Ҿâ Ȣ:
9.    "! ǡ Ƣɧá
10.   ¢Ģ Ǣ ǡ ¢â, ȨŸ,, ټ ¢š Ţ ġȡ, ĸ ġ ¢ǡ 쨸 Ŀθ.
11.   ǡ 쨸 ׸: ¢ 측 Ƣ. Ĩ Ƣ ɢ ç á."
12.    , " ټ ¢ ġȢ Өȧ , 쨸¢ ¡,
13.    Ţ 츢. 쨸¢ ¡ .
14.   ĸ Ţ, Ţ ,
15.    ¢â ġ 쨸 . ¢ ġ Ƣ ɢ է զ ȡ.
16.   Ţ , ǡ ĸ ¢â 쨸 " ȡ.
17.    šŢ, " ĸ š ġ ¢â 쨸¢ ¡ Ч" ȡ.
18.   , , , ¡ ¢Ģ Ǣ šŢ Ҿ. ɡɢ .
19.    šŢ Ҿ. ǢĢо ɢ Ţ.
20.   š ¢âá á .
21.    á ú ǡ ܼ Ţĸ .
22.   ɡɢ ¡ 󨾾 ɢ¡á , Ǣ â âŢ.
23.    , н â 즸 ɡ츢 ¢ ɢ . Ӹ 츢 󾾡 ¢ ɢ Ţ.
24.   šŢ Ǣ, Ȣ.
25.    , "ɡ : ʨ¢ ʨ¡ .
26.    ǡ Ȣ! ɡ ʨ¡ .
27.    ո . ܼ š. ɡ ʨ¡ " ȡ.
28.    š θ š.
29.   š, š ǡ¢ θ š .

10.

1.   šŢ Ҿ , , ¡â Ƣ . Ҿ .
2.    Ҿ: , , , ¡š, , , á.
3.   â Ҿ: ɡ, â, .
4.   ¡šɢ Ҿ: Ģ, , , ɢ.
5.    Ƣ Ƣ, , šâ¡ â θǢ Ţ.
6.    Ҿ: , , , ɡ.
7.   ܺ Ҿ: , Ţġ, , á, 측. áŢ Ҿ: , .
8.    á . ӾӾġ ĸ á ɡ Ţ.
9.    żɡ . ɡ " á ż" ġ¢.
10     ӾӾĢ ¡ Ģ , , 측, ¨ .
11     Ģ â¡ , ɢ, ø, , ġ .
12.     ɢ ġ â ç Ţɡ.
13.     Ҿ: 澢, ɡ, ĸ, и,
14.     պ, Ģâ 㾡á ָ, â.
15.     ɡɢ , Ҿ: ,
16.     Һ, â, ,
17.     Ţ, , ɢ,
18.     š, â, . ɡɢ â ġ¢.
19.     ɡɢ ɢĢ á ¢ Ũ 츢 , á, , ¢ ¢ ġ Ũ Ţ¢.
20.     Ҿâ , Ƣ, , šâ¡ â׸.
21.     Ҿ . ââ Ц.
22.     Ҿ: ġ, â¡, , , á.
23.     á Ҿ: , , , ."
24.     ġ . ġ .
25.     Ҿ : ɢ . ɢ, ĸ â. ɢ ¡쾡.
26.     ¡쾡ɢ Ҿ: , , , á,
27.     á, , ġ,
28.     , , ,
29.     , Ţġ, ¡.
30.     š ŢĢ 째 ¢ ĿŨ Ţ¢.
31.     Ҿâ , Ƣ, , šâ¡ â׸.
32.     š Ҿâ Ƣ Ǣ šâ¡ Өȸ. Ƣ Ǣ 츢 ĸ ġ θǢ Ţ.

11.

1.    ĸ ž Ƣ Ţ .
2.    츢Ģ ¡ Ǣ , ʧȢ.
3.    , Ũ 츢, "š, ȡ Χš" . ġ ¡ .
4.   , "š, ĸ šǡŢ 측 , ¨ Χš" .
5.   ɢ 즸 .
6.    , "! ȡ 츢. ġ Ƣ ͸. Ţ 츧 ! Ţ ɢ ¡.
7.   š, â  â ¡, Ƣ¢ ̧š" ȡ.
8.    ĸ ž Χ Ũ Ţ.
9.    "" . ɢ Ħ Ƣ¢ 츢ɡ. ĸ ž .
10     Өȸ ŧ: 츢 θ ¾ .
11     θ š. Ҿ ҾŢ .
12.     ¾ ġ .
13.     ġ θ š. Ҿ ҾŢ .
14.     ġ ¾ .
15.     ġ θ š. ġ Ҿ ҾŢ .
16.     ¾ .
17.     θ š. Ҿ ҾŢ .
18.     ¾ .
19.     θ š. ĸ Ҿ ҾŢ .
20.     ¾ .
21.     θ š. Ҿ ҾŢ .
22.     ¾ .
23.     θ š. Ҿ ҾŢ .
24.     򦾡 ¾ á .
25.     á 򦾡 θ š. Ҿ ҾŢ .
26.     á ¾ á, , á ¡ .
27.     á Өȸ ŧ: á á, , á ¡ . á ġ .
28.     á â á .
29.     á, . á Ţ á. â Ţ . áɢ . , 측 ¡â á.
30.     á ġ ¡ .
31.     á á, áɢ Ҿ ġ, á Ţ á Ţ ɡ 츢 ȡ. á šġ¢.
32.     á ¾ áɢ .

12.

1.    á 츢, " Ģ â ţĢ .
2.    â ̧: ̧. ¨ : ¡ Ţš.
3.    ڧš ̧: : Ƣ¡ ĸ Ǣ " ȡ.
4.    á Ȣʧ ȡ. ռ ġ ȡ. á áŢ Ȧ .
5.   á Ţ á ġ ɨ ȡ. áɢ м, ټ ɡ Ȩ.
6.   ø Ѩ 째 ¢ šĢ . ɡɢ š .
7.    á Ȣ, " Ƣ " ȡ. Ȣ Ģ ɡ.
8.   á , 째 ¢ 째 ܼ ¢. Ģ ¨ ؾ.
9.   š á ¡ 츢 ½ .
10     . Ψ¡ 󾾡, á šž ȡ.
11     Ţ á¢, " Ƹ â.
12.     ۨ Ţ Ģ Ţ: ɧ¡ ¢á ŢŢ.
13.     ɡ ¢ â Ģ Ţ" ȡ.
14.     á Ȩ, á Ƹá .
15.     šɢ ľâ Ũ ŨȢ Ҹ. , šɢ .
16.     á š : θ ب, Ũ측è, Ũ측â, ب .
17.     ɡ á Ţ á â𼨾 ɢ š 򾡨 ǡ ɡ.
18.     š á â, " Ţ𼡧! Ţ ɢ Ţ?
19.     â ɡ? ɡ Ũ Ţ¡ ! ا, Ţ 즸 " ȡ.
20.     š ¢ Ũ ŢԼ â ġڼ Ţ.

13.

1.   , á ŢԼ â ġڼ Ģ 츢 ȡ. ռ ġ ȡ.
2.    á Ǣ â á .
3.   Ģ Ũ ¡ ½ ¢ ӾĢ ܼ .
4.    ӾĢ Ģ ¨ ؾ.
5.   áӼ ġ 󨾸 󨾸 ܼ .
6.    šž Ţ. ̾¡ 󾾡, ǡ š Ţ.
7.   á ġ á . ɡɢ â š .
8.   á ġ 츢, " . ɢ Ţ.
9.    츢 š? ɢ â 즸ٸ. ȡ : ȡ " ȡ.
10     ġ ¡ɢ ̾ . Ũ ̾ . , á Ƣ šȢ.
11     ġ ¡ ̾ Ũ Ц ½ɡ. š â â.
12.     á ɡ š . ġ ¡ ̾¢Ģ Ǣ š. ھ¢ ո ܼ 즸.
13.     ɡ á 즸 Ţǡ .
14.     ġ á â, á 츢, " Ģ ż째, , 째, .
15.     ɢ Ũ Ƣ .
16.     Ƣɨ ĸ ո . ĸ ɡ, Ƣɨ ġ.
17.     , θ, 츢 . ɢ ȡ.
18.     á ܼ â áɢĢ šĢ 򧾡ո š. Ģ ɡ.

14.

1.   á ¡ úɡ â¡ ġâ úɡ ħ ġ úɡ ¢ úɡ ,
2.    ú á, á ú , ú ɡ, ¢ ú , ġ ú š ¡ á .
3.    츼ġ 츢 .
4.   ɢ θ ħ . ɡ ȡ á  .
5.   ɡ ɡ ħ ۼ ú á ¢Ģ ¢¨, Ģ ݺ¨, â¡¢Ģ ¨
6.   ¢ ̾¢ ⨠¢ áŨ Ȣ.
7.    Ƣ¢ 츢â Ũ  â š ⨠Ƣ.
8.    ú á ú ú ¢ ú ġ ú š ,
9.   ġ ú ħռ ¢ ú ּ ¡ ú áּ ġ ú â¡̼-, ú ú á 츢 .
10     츢 Ƣ . ú á ú ¦ Ȣ Ţ. Ĩ 츢 .
11     Ȣ , áŢ , ǢȢ.
12.     š á ɡ ġ .
13.     á á  ȢŢ. á 째, ¡â ɡ âɢ šĢ 򧾡 š . áӼ 쨸 .
14.     Ţ ¡ Ţ, á ţ ¢ Ũ ȡ.
15.     ¡ â Ţ 츢 . ż째 Ũ .
16.     ġ . Ţá ġ .
17.     á ħ ۼ ú Ȣ ¦ ú 츢 Ũ ú .
18.     ú á ú . ɾ Ǣ á .
19.     á š, "ŢĨ Ĩ Ţ ɾ á šá!
20.     â ɢ Ţ ɾ Ȣ! Ȣ!" ȡ. á ġȢĢ .
21.     ú á, " ɢ Ţ. ɡ " ȡ.
22.     á úɢ, "ŢĨ Ĩ Ţ ɾ ǡ ¢ ڸ:
23.    á 츢 ġ, â Ģ 񨼧¡, Ľ šç¡, .
24.     ǻ 񼨾 Ţ . ɡ ۼ , 째, ¡ " ȡ.

15.

1.   󿢸 , â š á Ƣ¡ ȢŢ: "á! ﺡ. . ."
2.    á, " á ŧ, ɾ ţ? 째 󨾧 ! Ģº â ȡ!
3.    á ţ ʨ â¡ ȡ" ȡ.
4.    ڦƢ¡, " â¡ . ɡ ŧ â¡ š" á â š .
5.    á Ǣ , "š . ɡ, Ţ . ħ Ƣ " ȡ.
6.   á 쨸 . ¡ վɡ.
7.    á, " â 򾡸 Ǣ â âĢ " ȡ.
8.    á, " á ŧ, â¡츢 â ?" ȡ.
9.    á, " , ǡ, Ȣ¡, ȡ, ȡ ɢ š" ȡ.
10     á ġ â , Ÿ ڸǡ , š ̾ ¡ ̾ þ . ɡ ȨŸ Ţ.
11     ȨŸ á ŢŢ.
12.     á . â Ũ .
13.     á, " ھ¡ â : Ƣ Ŧȡ . θ ʨǡ Ψ.
14.     ʨ Ũ ̧. ټ Ţ Ǣ.
15.     Ӿ ¾ ¡ 㾡â , ļ š.
16.     Ө¢ . ɢ â ب Ţ" ȡ.
17.     . Ҩ â ڸ츢 .
18.     áӼ 쨸 , " ȢĢ áŨ
19.     ɢ, ɢ, ɢ,
20.     , â, Ţ
21.     â, ɡɢ, , ⺢ ¡ š Ƣ ̧" ȡ.

16.

1.   á Ţ á . á .
2.   á á, " ȡ Ţ. 񽢼 . էŨ 측 " ȡ. á ᢠ.
3.   á ɡ θ š, Ţ á Ţ¡ .
4.    ռ ȡ. Ȣ Ţ м 츢ɡ.
5.    á á, " . , Ȣ츢ȡ 񼾢Ģ ̸ȡ. ŧ " ȡ.
6.   á á¢, " 츢ȡ. ľ Ũ " ȡ. á Ũ Ψɡ. , ᢠɡ.
7.   â Ũ Ŀ ո . Ƣ¢ .
8.    Ũ 츢, "ᢠ, ոȡ? ȡ?" . , " Ţ á¢ θ" ȡ.
9.   â Ǣ, " Ţ¢ " ȡ.
10     â Ǣ, " Ƣ ɨ ¡ ¡ ո " ȡ.
11     â Ǣ, "! Ȣ . âš. ɢ Ţ.
12.     ɡ ب šɡ . ġ ġ Ũ . Ţ â¡ šš" ȡ.
13.     , Ũ š? Ģ ۼ Ũ, â.
14.     , Ȣ ĸᢠġ¢. 츢.
15.     á Ũ . á â.
16.     á ¨ .

17.

1.   á ȡ , Ȣ, " ġ . , ɡ .
2.    쨸 즸: ո " ȡ.
3.    á Ž, â Ȣ:
4.   ۼ Ц 쨸 Ч: θ š.
5.   ɢ á : ø á š. ɢ θ 㾡¡̸.
6.    Ţ ָ : ɢ θ ̧. ɢ ú .
7.   Ө Ө¡ ۼ, Ƣռ 쨸 ĿΧ. ɡ Ƣ ǡ .
8.    ¢ ɡ Ũ â 򾡸 Ƣ ̧. ǡ " ȡ.
9.    ø, Өȧ Ƣ 쨸 .
10     ɡ Ƣɧá 쨸 Ч: š Ţ򾧺 .
11     Ģ Ţ򾧺 Ц . Ч 쨸¢ ¡.
12.     Ө Ө¡ š Ţ򾧺 . ţ , Ƣè á Ȣâ Ţ š, ʧ .
13.     ţ Ţ š¾ Ţ򾧺 . š 쨸 Ģ 쨸¡ .
14.     Ģ Ţ򾧺 , 쨸 Ȣ¾, â Ţš" ȡ.
15.     ø, " Ţ á 측. ɢ á .
16.     ̧. Ƣ¡ է. , Ƣ¡ θ . Ǣ ú Ǣ " ȡ.
17.     ø Ž, , " ¾ġ ? áš ȡ?" Ģ .
18.     ø Ǣ, " š󾡧 " ȡ.
19.     â, ". Ţ á š. âš. ۼ Ƣռ 쨸 ĿΧ.
20.     ¨ Ȣ ξ . , Ũ Ţ ָ . ɢ ú ¡š: ɢ â .
21.     ɡ, á 츢 쨸 ĿΧ" ȡ.
22.     ռ , ø Ţ ȡ.
23.     ø ţ ġ, Ţ š ġ, , ţ š , Ȣʧ Ǣ Ģ Ţ򾧺 .
24.     ø Ģ Ţ򾧺 ȡ.
25.     Ģ Ţ򾧺 , .
26.     ø Ǣ Ţ򾧺 .
27.     Ч ţ , Ȣâ Ţ š ġ Ţ򾧺 .

18.

1.    ž է ø Ȣɡ. Ģ ø ܼ š¢Ģ 쨸¢,
2.    : ɢ ո . ׼ ܼ š¢Ţ ɡ. Ž, 츢,
3.   " ŧ, Ǣ ¢, ¡ Ţ á!
4.    ŢŢ . Ţ, ¢ .
5.    ո. н , ½ . ɢ ¡ɢ 츢ȣ" ȡ. " ʧ " Ǣ.
6.    ø ܼ Ţ , á 츢, "Ţš 측 , " ȡ.
7.   ø , Ũ측ɢ , ŢŢ .
8.    , , . է ¢ ڦ.
9.    Ũ 츢, " Ţ á ?" , , " ܼ 츢ȡ" Ȣɡ.
10     +: " ǧɢ ھ¡ ɢ է. Ţ á " ȡ. ܼ š¢Ģ á .
11     ø á Ӿǡ . á Ţ ¢.
12.     ɧ, á â, "ɡ Ţ: ŧá Ӿ. 측 ?" ȡ.
13.     ø 츢, " Ӿǡ , ¢ " Ģ á â? á 񧼡!
14.     ǧɢ Ȣ ɢ է. á " ɡ.
15.     áš, " âŢ" Ģ . ɢ Ũ 𦸡. , ", â" ȡ.
16.     ɢ , Ţ Ţ 츢 ȡ. ø Ƣɡ.
17.     , " Ţ ø ɡ?
18.     ø Ģ . ĸ ġ .
19.     ɢ, , Ƣ Ҿ, Ƣ á ø šǢ򾨾 ȧš" Ģ .
20.     ġ ø 츢, " á á . Ȣ .
21.     󾨼 Ģ ǡ ¡ Ȣ " ȡ.
22.     ɢ Ţ Ţ 츢 ȡ. ø .
23.     ø Ũ ϸ Ȣ¾: "ŧá Ƣ Ţţá?
24.     էŨ â ǡ ġ. ¡ɡ Ģ츢 ɢ Ţ ȡ Ƣá?
25.     ŧɡ Ƣ Ⱦ: Ũ . ĸ Լ 񼡧?" ȡ.
26.     , " â , Ǣ Ũ ڧ" ȡ.
27.     ø ڦƢ¡, "ຢ ŧá нŢ:
28.     էŨ Ǣ Шš¢ġ. ̨Ũ ɢ Ũ Ƣá?" ȡ. , " Ƣ " ȡ.
29.     , ¡ , "էŨ ţ?" , , " Ǣ Ƣ " ȡ,
30.     ø: ŧ, : . էŨ ? , " Ƣ " Ǣ.
31.     , " ŧ, ʧ н Ţ. էŨ ?" , , " ɢ Ƣ " ȡ.
32.     , " ŧ, : Ţ. Ũ ?" , , " ɢ Ƣ " ȡ.
33.     ø Ũ Ţȡ. ø ȡ.

19.

1.    Ũ¢ â . â Ѩ š¢Ģ ġ . ׼ Žɡ.
2.   , " , ¡ɢ š. Ţ, . ¢ Ƣ½ " ɡ. ǡ, ", Ţ ̧š" ڦƢ ɡ.
3.    , Ѩ. Ǣ ŢǢ, .
4.    , â ǻ Ӿ ȡ ġ ţ .
5.    ġ , " ɢ ? ǡ Ǣ š" .
6.   ġ ţ Ǣ , 즸,
7.   " ç,  ¡.
8.    Ȣ¡ ҾŢ . Ǣ ո. Ţ ټ ġ. ɡ и Ȣ " ȡ.
9.    ǡ, " " . "Ģ ɡ ¡ ?" Ģ즸, " ŢŢ š" . ġ Ψ¡ 츢 .
10     Ũ¢ ġ ţ .
11     է Ȣ¡, â¡ǡ ɢ ռá츢. ǡ Ţ
12.     , ɢ ġ 츢: " ¡ ǧá? ɡ, Ҿŧá, ҾŢ§á ¡ â , ŢĢ ۼ Ţ.
13.     á Ǿ, Ƣ ǡ" .
14.     ġ Ǣ ҾŢ ¢ 츧ǡ , " Ţ Ţ . ɢ 󿸨 Ƣ ȡ" ȡ. ը â¾ Ȣ.
15.     Ţ Ũ¢ ġ 츢, " ! Ţ, Ҿި 즸 ! ħ, â Ƣš" Ȣɡ.
16.     ɡ. 󾾡, ɢ , Ţ¢ , ҾŢ Χ Ǣ Ţ.
17.     Ǣ ׼ ɢ Ũ 츢, " ¢ : 측: Ǣ : Ĩ 츢 : ħ Ƣ š" ȡ.
18.     ġ 츢: " , .
19.     ¡ ¢ . ¢ . ¢ Ĩ 츢 ¡ ɡ ġ. ɡ , .
20.     ɧ, ¡ ž ź¡, ո. Ȣ¾ 츢. Ţ. Ȣ ? ¢ " ȡ.
21.     , ", ʧ . 측â ը . 󿸨 Ƣ .
22.     Ţ󧾡 . ɡ ġ" ȡ. ɡ "š" .
23.     ġ š ĸ .
24.     šĢ , á Ǣ Ƣ .
25.     Ȣ¢ Ǣ Ũ Ƣ. Ǣ š Ũ, Ǣ Ƣ.
26.     ġ Ţ . ཡ Ȣɡ.
27.     ø ¢ , ɧ ɡ.
28.     á ̾ 츢 ݨ¢ Ҩ Ģ Ҩ .
29.     Ǣ Ƣ, ø . ɧ ġ ¢ Ƣ Ũ Ȣɡ.
30.     ġ šŢ ǢȢ ʧȢɡ. šâ ¢ ﺢ¾ ҾŢռ ̨¢ š .
31.     Ũ 츢, " Ӿ. Ħ 츢 Ӽ ̾¢ .
32.   š: 󨾨 á , ռ צš. š ¢ Ƣè š" ȡ.
33.     š Ȣ 󨾨 á 츨. Ѩ Լ 񼧾, ȧ â¡.
34.     ڿ Ũ 츢, "Ȣ 󨾧¡ 즸. Ȣ š Ũ á 츨. ռ 즸. ¢ Ƣè 즸š" ȡ.
35.     š Ȣ 󨾨 á . Ө 즸񼧾 ȧ â¡.
36.     š ġ ҾŢ ¢ â.
37.     š â. Ũ 츢 š .
38.     , ¨ ɡ. Ũ 츢 ɢâ .

20.

1.   ø ̾¢ š, áâ ɡ.
2.    ø Ţ á â Ģ ¡, á ɡ Ũ .
3.   Ţ Ţ Ȣ, ", ȡ. ɢ š쨸" ɢ Ȣɡ.
4.   Ũ Ũ ڦƢ¡, " ŧ, ¡ Ũ Ƣá?
5.    Ũ â Ũ ȢӸŢ¡? â 򧾡 ǡ " ȡ.
6.   , Ţ Ȣ, Ũ 츢, " â 򧾡 Ȣ. ɡ á ¡ Ȣ, Ũ ŢŢ.
7.    Ǣ ɢ Ţ. ɢ š츢. 측 ȡɡ . Ũ Ţ ¡ ţ ھ" ȡ.
8.    ¢ Ũ측 Ũ , š򨾸 ġ ɡ. .
9.    ø Ũ, " â Ţ? Ƣ ? ܼ Ţ˧!
10     측ý 측â ?" â ŢŢɡ.
11     ø ڦƢ¡, "Ţ š Ħ Ţ Ţš .
12.     , ¢ â: . ɡ ¢ : Ũ .
13.     , ¢ ţŢ â , վŢ : ġ, Ǣ Ȣ¢" ȡ.
14.     θ, Ũ측, Ũ측â ø Ȣ, Ţ á â .
15.     , " 츢. Ţ šġ" ȡ.
16.     á 츢, " ¢ Ǣ측 . ɡ Ǣ ¢Ģ ¡ . ¢ Ƣ Ţ" ȡ.
17.     ø Ǣ ȡ, 쨸 Ţ ʨ ̽츢 Ǣ.
18.     ȡ, ø Ţ á ɢ ţĢ ʸǡ츢¢.

21.

1.    Ȣ¢ á 񧽡츢ɡ. šھ째 á Ǣɡ.
2.    šǢ, Ȣ á , ø Ӿ ¾ .
3.   ø , á 즸, â.
4.    ¢, ø Ţ򾧺 .
5.   ը ը § .
6.    á, " â ɡ â" ɡ.
7.    , "á Ҿ š" ø ¡á Ģ¢ǡ? ¢ Ӿ ¾ " ȡ.
8.    . ø â¦ Ţ Ǣ.
9.    ǡ ø â Ţ¡Ũ á ,
10     ø 츢, " Ţ. ȡ, ̼ Ǣ¡ ܼ" ȡ.
11     á š ø ž Ǣ.
12.     ø 츢, "¨ Ȣ ž. á Ũġ ʧ . ɢ 츢 ħ Ƣ Ţ.
13.     Ţ¢, ɢ ɦ " ȡ.
14.     ɧ ø ¢ , , 񽣨 â : 󨾨 ټ . Ŀ â.
15.     ¢Ģ Ҿ Ȣ ¢ 󨾨 ɡ.
16.     ұȢ Ţ . Ũ Ȣ, Ģ ؾ.
17.     ɢ è . â šɢ , "! ? ﺡ. ɢ, ¢츢 ɢ ɢ è Ǣɡ.
18.     ¨ 츢 Ţ. Ũ ¢ . ɢ, ɢ â ɦ " ȡ.
19.     Ţ, . á .
20.     §ɡ . ¢. ž ɡɡ.
21.     á Ŀ š ը¢, .
22.     측 째ġ ø 츢, " ¡Ȣ Ӽ 츢ȡ.
23.     ¡, Ҿ ﺨ ¡, Ч , 측 , ž á ¢ šǢ" ȡ.
24.     ø, "Ţ ¢ šǢ츢" Ȣɡ.
25.     츢 Ƣ Ȣ¢ Ȣ ɢ ø Ө¢.
26.     ڦƢ¡, " â ¡ â¡. âŢŢ. ھ Ȣ Ţθ" ȡ.
27.     ø θ 츢 , ŧá 쨸 .
28.     ø ¢ɢ ʨ â ɢ¡ ɡ.
29.     ø 츢, " ʸ ɢ¡ ý ?" .
30.     , " ȡ, ʸ ɢ 즸" ȡ.
31.     ý . ȡ, ¢ šǢ .
32.     š Ţ 쨸 . 째 Ģ .
33.     ø Ţ , š ɡ â ¨ ؾ.
34.     Ģ ¢.

22.

1.   󿢸 , ø . Ũ 츢, ø! , ! ʧ ȡ.
2.   , " , ɡ 쨸 , â¡ ̾ . ĸǢ Ȣ â Ģ¡ Ũ Ģ¢" ȡ.
3.   š ø ¢ ب , Ũ측 Ũ 쨸 , â Ģ Ţ 𨼸 , Ȣ 츢 ȡ.
4.   ȡ ø Ģ .
5.    ø Ũ측 츢, " ب¡ . , ɢ Ƣ Ǣ էš" ȡ.
6.    ø â Ģ Ţ 𨼸 츢 . 򾢨 ¢ . š .
7.   , ¡ ø 츢, ! , , ? ! . , " Ţ 𨼸 츢. âĢ측 ?" ŢŢɡ.
8.    ø, "âĢ측 ʨ , ק 즸š " ȡ. .
9.   ø Ȣ Ģ . ø Ģ Ţ 𨼸 츢 . 쨸 , Ţ 𨼸Ǣ ɡ.
10     ø 򾢨 ¢.
11     â šɢ ø! ø , ! ʧ ȡ.
12.     , " 측: ¡: Ģ¢ Ţ Ģ Ȣ " ȡ.
13.     ø . , ʸǢ 즸 츢 . ø ġ â Ģ¡츢ɡ.
14.     ɧ, ø ¡¢ â. ġ ¢ š Ũ ո.
15.     â ø šɢ ,
16.     " Ч! ¢ ڸ. Ģ¢ š .
17.     ġ ¡ Ƣ Ţ Ƣè ָ ո . Ƣ Ǣ š¢ â¡츢 .
18.     , Ţɡ ĸ Ƣ Ȣ즸" ȡ.
19.     ø Ũ측â . ȡ. ø š .
20.     󿢸 , " 측 ҾŨ 츢ȡ" ø .
21.     , , á ¡ ӧ,
22.     , , , ġ, Ч.
23.     Ч ç측Ţ . Ҿ 측 ø .
24.     , Ţ¡ , , , , 측 .

23.

1.   á Ȣ θ š. áŢ Ч.
2.   ɡ á â â á . 측 ž ø ȡ.
3.    Ţ â :
4.   " Ǣ ɢ 츢. ţ 󾡨 ž Ĩ â Ģ Ţ Ţ" .
5.    ø ڦƢ¡:
6.    ŧ! . Ǣ Ģ á 츢ȣ. ĨȸǢ Ȣ ţ 󾡨 ġ. ţ 󾡨 Ĩ¢ .
7.    ø , ǡ Ž,
8.    츢, " ţ 󾡨 ļ Ũ Ţɡ, Ũ . â ɡ áɢ 측 â ,
9.    Ģ ¢ ġ ̨ . Ǣ ¡ Ĩ Ţ ŢŢ " ȡ.
10     ɡ á §á . š¢ , ø 츢,
11     ", ŧ! Ũ . ̨ Ţθ. ɢ¢ħ Ţθ. ţ 󾡨 ţá" ȡ.
12.     ø Ž,
13.     ¡ á 츢, " Ũ . ո. . о ţ 󧾡 " ȡ.
14.     á ø 츢,
15.     " ŧ! š򨾨 . Ǣ ͸ . ? ţ 󾡨 Ц" ȡ.
16.     á ɾ ø ɢ¢ Ǣ측͸ Ž 츢 .
17.     š ġŢ, ո á , Ģ ̨, Ĩ Ȣ ġ
18.     š¢ ɢ¢ ø ¡¢.
19.     š ո ġ Ĩ¢ ø Ţ á . Ч ɡ á.
20.     š Ģ ̨ â ø ¡ Ĩ ھ .

24.

1.   ø á Ш . ¢.
2.   տ ţ Ũ측Ǣ , â âŨ 츢, " ¢ ,
3.   Ţĸ ĸ ǡ ¢ : š ɡ Ǣ 񦸡
4.    , Ţâ 츢 񦸡š " ȡ.
5.    , " Ũ ɡ Ţ Ţ ġ?" .
6.    ø, " 측 즸 . ¢.
7.    ţɢ ɢ ɡ , Ƣ է ¢ Ȣ Ţĸ ǡ ŧ ྨ . , 񦸡.
8.   ɡ ŢŢ Ǣ šھ¢ɢ Ţξ š. " ȡ.
9.   š Ũ측 ø ¢ 측â Ȣ šھǢ.
10     â ǢĢ Ţ , â ġȢ ¡ 즸 ¡ŢĢ 츢 ȡ.
11     , Ȣ ո ¢ .
12.     , " ø ǡ ŧ, Ȣ Ǣ. ø .
13.     Ȣ ո . Ǣ ҾŢ š.
14.     ̼ , : ڧ ڦƢ šǡ, ŧ Ƣɡ 츢 â šǡ! ɣ ɡ Ȣ " ȡ.
15.     š򨾸 Ģ , ç측 ̼ 즸 . ø Ţ 측 ЧĢ .
16.     Ƣ Ө: Ȣ¡ ɢ. ̼ Ȣ .
17.     ø Ũ측 Ũ , " ̼ɢ š¡?" .
18.     ¡ Ţ ̼ Ǣɢ 츢 .
19.     , Ũ 츢, " " ȡ.
20.     ̼ ¢ Ţš ȢŢ, Ȣɡ.
21.     Ũ측 š¨ ½ ȢǢá ¡ Ȣ Ũ 즸.
22.     á 츽, á Ҹ .
23.     Ũ 츢, ¡ը ? ! ¢ ţ ž ?" ŢŢɡ.
24.     ŧá ڦƢ¡, " 측 ɡ ЧĢ " ȡ.
25.     , " ţ 째 ̾¡ Ȣ, ž " ȡ.
26.     ɢ Ũ Ž ,
27.     " ø Ȣ! Ȣ! ¢ Ţ ŢĸŢ. â ţ Ƣ¢ ȡ" ȡ.
28.     ¢ţ ǡ 󿢸Ȣ Ȣɡ.
29.     ç측 ġ . Ǣ ɢ 츢 ɡ.
30.     ɢ â 츽 측Ҹ . " ɢ ɢ š ɡ" â ç측 Ȣ š򨾸 . Ǣ  ո ǡ ڦ .
31.     Ũ 츢, "â ŧ ո! Ǣ ? 측 ţ, 측 츢" ɡ.
32.     Ũ ţ 즸 , Ǣ ͨ 츢, 째 , ŧá .
33.     â. ŧá, " â Ȣ " , ġ ȡ.
34.     , " ø Ũ측.
35.     ̾¡ , Ũ á츢, θ, Ǣ, Ũ측 Ũ측â, ب 츢ȡ.
36.     , â Ţ¡ á Ӿ . â 츢ȡ.
37.     ¢ . š ɡ Ǣ
38.     ¢ ţâ, â 񦸡š ȡ.
39.     Ũ 츢, Ũ ɡ ŢĦȡ? ŢŢ.
40.     ڦƢ¡, š . ɡ ྨ ½ Ȣ š. â, ¢ Ģ 񦸡š.
41.     Ǣ šھ¢ɢ Ţξ š. ʧ â . áŢ, Ǣ šھ¢ɢ Ţξ š ȡ.
42.     Ȣ ո ׼, ø ǡ ŧ, ½ ը Ȣ .
43.     Ȣ ո . 񽢼 ̼Ģ ڧ,
44.     , : ڧ , šǡ¢, ŧ â á â š
45.     Ģ , ç측 ̼ 즸 . ɡ. Ǣ .
46     ǢĢ ̼ 츢, : Χ , , : ɡ.
47     , Ũ 츢, ¡ը ? , 측 ɡ ЧĢ ȡ. 츢 츽 ¢ Ҹ Ţ.
48     Ũ Ž ا. ɢ â ⢠ǧ, ը 측 Ƣ¢ ø ǡ Ũ Ȣ.
49     쨸 ţá ¡ âŢ: ħ " ȡ.
50 ġ Ч ڦƢ¡, " á . š š ܼ.
51 , ç측 츢ȡ. ʧ ը Ţ Ũ " ȡ.
52 ø Ũ측 ٨ š򨾸 Ũ ؾ.
53 , Ǣ ç측 . Ţ ǢҸ .
54 ŧá , è Ƣ. ڿ , " â Ţ " ȡ.
55 ç측Ţ Ũ 츢, " ǡ : ġ" ڦƢ Ȣ.
56 ɡ Ǣ, " 򾡾. ½ Ȣ 츢ȡ. â Ţ " ȡ.
57 , " Ţ " .
58 ʧ ç측 , ŧá ȡ¡? Ũ . ȡ.
59 ɧ, â ç측 , ø Ũ측è Ũ , .
60 ç측 Ũ 츢, " â! ¢ ¢ š. Ƣ â â¡츢 šǡ!" .
61 , ç측 ը Ƣ Ǣ Ȣ, ɢ . Ũ측 Ũ ɡ.
62 ¢, ĸᢠĢ ̾¢ š .
63 ¢ Ǣ ȧ , Ũ .
64 ç측 쨸 . Ţ ɡ.
65 Ũ측â, "Ģ ¡?" . Ũ측, " " ȡ. ç측 측 즸.
66 Ũ측 츢 Ȣ Ȣɡ.
67 ¡ áŢ ܼ ç측  Ц. Ţ¡ɡ. ç측 . š ¢ ھ .

25.

1.   ø á ը Ŧȡ .
2.    á, ¡캡, , ¡, , š .
3.   ¡캡, ȡ. ɢ Ҿ â, ຢ, .
4.   ¡ɢ Ҿ , , ɡ, , ¡ . áŢ Ҿ.
5.   ø 츢 â .
6.   ɡ ը Ţ¢ Ǹ Ǣ츨 ¢á 츢 â 򾢨 Ţ.
7.   ø θ š.
8.    Ӿá š , ¾ , 㾡§á 즸.
9.    Ҿǡ 째 ɡ šâ áۨ ġ ̨¢ Ũ .
10     â Ţ š¢. Ţ áš .
11     ø 츢 ɡ. ĸᢠš .
12.     áŢ ø ɡ Ģ Ƣ :
13.     ⢠Ģ Ҿâ : Ģ ¡, , , ,
14.     , , ,
15.     , , , , .
16.     Ģ Ҿ ɢ Ǣ ǡ ¢Ҹ ǧ .
17.     θ š : 򾡧á 즸.
18.     Ţġ ̾¢ š . 째 â¡ Ũ . Ũ Ţ â š.
19.     ø 츢 Ƣ . ø 쨸 ȡ.
20.     츢 ¾ɧ á ç ЧĢ ç ġɢ â ç측 Ц.
21.     ¡¢ Ţ측 â ȡɡ. ȡ Ǣɡ. Ţ ç측 â.
22.     ɡ, ը ¢ Ҿ 즸. ? â ȡ.
23.     Ũ 츢, " ¢ : ¢ȢĢ â â. ȨŢ Ģ 츾 . " ȡ.
24.     ڸ ȧ, Ǹ ¢ .
25.     Ӿġ Ǣ . ɧ .
26.     Ţ ̾ ¡ Ȣ Ǣ. ɧ ¡째 â. 츢 .
27.     ǻáɧ, ¢ ɡ, Ǣ ɢɡ š. ɡ ¡째 Ҩɡ, ܼ ɡ š .
28.     ¡ Ţ . ç측š ¡째 .
29.     ¡째 ͨ¡ 즸, Ǣ¢Ģ .
30.     ¡째, " 츢. ͨ¡ Ƣ ," ȡ. ¾ Ч ý.
31.     ¡째 Ũ 츢, " â ŢŢ" ȡ.
32.     , "ɡ . â¡ ?" ȡ.
33.     ¡째, " ¢ " ȡ. ɧ ¢ â ¡째 ŢŢ.
34.     ¡째, , ͨ¡ ¢ , Ƣ ȡ.

26.

1.    ø Ţ, ¢. Ģâ 쨸 á ȡ.
2.    Ȣ, " , ʧ ¢.
3.    ɢɡ šš. ɡ ̧. Ƣ է. ø ¢ Ȣ š쨸 ھЧ.
4.    Ƣè Ţ ո . Ƣ է. ĸ Ƣ Ȣ즸.
5.   ɢ, ø Ţ Ǹ ŢӨȸ " ȡ.
6.   ɧ áâħ Ţ.
7.    ŢȢ â , â ȡ. ɢ ç측 á 󾾡, Ţ ɢ š , Ţ ﺢɡ.
8.    š տ Ģâ Ƣ¡ , Ţ ç측 ﺢ .
9.    쨸 , " Ţ Ǣš âȧ! â ɢ ɡ?" . , " Ũ Ũ ɢ âġ 򾧾 ý" Ǣ.
10     , " ? ɡ Ţ¡ , Ƣ š Ţ?" ȡ.
11     , " ɢɧ¡ ާ¡ ھ" â쨸 Ţ.
12.     ¢â Ũ . ɡ.
13.     Ө ɡ. ̧ áɡ.
14.     . Ũ측 . ɧ Ģ ȡ .
15.     ø ը Ũ¡ ڸǦġ Ģ Ţ.
16.     쨸 츢, " Ţ Ģɡ , Ţ " ȡ.
17.     ɧ, ǢȢ á 츢 ʧȢ šġɡ.
18.     , ø , Ģá ڸ : ǡ .
19.     ը Ũ측 Ψ¢ , .
20.     ɡ, áâ 츢 ǡ, " ǧ" š. š ŧá á â.
21.     Ŧȡ . ҧ Ȣ šš . ɧ ɡ â.
22.     Ţ Ţ, Ŧȡ ɡ. Ө šš Ţ. , " Ĩ Ţâǡ. ڧš" Ģ, ø â.
23.     ŢĢ ɡ.
24.     Ȣ Ȣ, " ø , ﺡ. ɢ, ɡ 츢. , Ƣ ø Ƣè ո " ȡ.
25.     ɧ Ģ , ¨ Ȣɡ: ܼ ɡ. 츢 Ũ측 .
26.     áâĢ ̺м 째ּ â .
27.     츢, " Ǣ ŢŢ, ɢ ?" ȡ.
28.     ڦƢ¡, " 츢ȡ Ǣš 񧼡. ġ , , Цš. 쨸 š.
29.     Ţ Ţ. Ө¢ , 򧾡. Ч â Ţ ¡" .
30.     Ţ Ǣ. .
31.     ¢ , 즸 šھ Ǣ. . â â .
32.     Ǣ 츢 Ũ측, Ȣ 񧼡 .
33.     ġ â. ɧ Ũ ո.
34.     ¾ɧ, ⢠侢 ġɢ Ц.
35.     ǡ ç측 츺 .

27.

1.    Ӿ ¨ Ǣ ¢. , ȡ: , Ţ ȡ.
2.    Ũ 츢, " : ¾Ţ. է Ȣ.
3.    Ţǡ Ţ 즸. . ¡, Ȣ š.
4.    Ţ Ө¢ ͨ¡ Ũ ɢ š. . , ̧" ȡ.
5.    Ţ ¨ ç측 . ¡ Ȣ ׼,
6.    ¡째 츢, " Ţ. :
7.    ¡, Ȣ š. . ž ̧.
8.    , ¢Ũ .
9.    , ǡ ʸ š. Ө¢ ͨ¡ Ũǡ է.
10     ž 즸" ȡ.
11     ¡째 ç측Ţ, " Ģ á : ɡ š .
12.     Ţ ? Ũ ž âŢ, ġ š Ţ Ц" ȡ.
13.     ɡ ɢ, "! â Ţ: Ũ : : ɢ š" ȡ.
14.     š ¢ , Ţ ͨ Ũ ¡â.
15.     ç측 Ӽ ţ Ţ Ǣ ¡째 Ţ.
16.     š ǡ ʸǢ ġ ɡ.
17.     ͨ¡ Ũ, ¡째 ¢ .
18.     ¢ , . ڦƢ¡, , ? ,
19.     ¡째 ¢, " ȡ . š 츢. " ȡ.
20.     츢, "! ŢŢ ?" , , " ǡ á ," ȡ.
21.     ¡째, ", ո š, ¢ħ ɡ Ţ âЦ" ȡ.
22.     ¡째 ո . Ũ Ţ , ¡째 : ɡ ǡ Ţ ȡ.
23.     Ţ á ¡ 󾾡, Ũ ¡ Ţ. ɧ ɡ.
24.     ¢ħ ɡ? Ţ, ȡ.
25.     , š. ̧ ȡ. š ¡째 , . , á ú , .
26.     Ũ 츢 , ո ȡ.
27.     ո Ũ , Ǣ Ӹ Ч: ", ɢ ! â Ţǿ š¡!
28.     šɢ ɢǢ ب, ɢ, á ú šá!
29.     θ âθ! θ! Ţš! ¢ ! ڸ! šš š!"
30.     š ¡째 , ¡째 ¢ ɢ¢Ģ Ţ Ǣ, ȢԼ .
31.     ͨ¡ Ũ ¢ Ũ 츢, " Ȣ , šá" ȡ.
32.     Ũ 츢: ¡ , : ȡ ȡ.
33.     ο, "¡ɡ ¡ ? Ţ. ŧ ɡ " ȡ.
34.     ¢ š򨾸 , 츺 æ Ȣ ؾ. 󨾨 츢, "! ţ" ȡ.
35.     : " â Ţ" ȡ.
36.     , "¡째 . ɢ, ȢŢ. ɧ â â Ȣ . â 즸" Ģ, 󨾨 츢: 즸 츢 Ţ¡? .
37.     Ţ, " Ũ ɡ . Ţ ¡Ũ ʨ. ɢ á ú š Ţ. ! Ŧ ?" ,
38.     Ũ 츢, ", 󾾡? " Ģ Ģ ؾ.
39.     ڦƢ¡, " ¢ ب¡ šɢ ɢǢ¡ .
40.     šǢɡ š쨸 ʨ¡ : Ѹʨ Ȣ Ţš" ȡ.
41.     ¢ ¡째 Ȣ ɢ , 측 Ţ. , ¡째 Χ Ģ즸.
42.     Ţ Ȣ ç측 Ţ ¡째 , "! , Ȣ즸 ŢҸȡ.
43.     ¡, Ũ . áɢ ġɢ ,
44.     Ũ Ŀ â .
45.     Ţá Ģ, Ţ . Ǣ Ҿ ?" ȡ.
46     ç측 쨸 츢: " ɢ š쨸 Ģ ¢. ¡째 Ǣɢ 򾢨 š쨸 ?" ȡ.

28.

1.   쨸 ¡째 ¢ Ȣ: " ɡɢ ҾŢ Ũ ǡ.
2.   , á, ¢ ¡ Ч ţ . ġ ҾŢ 򾢨 Ц.
3.   ġ , ¡ ָ ո šá!
4.   ø Ƣ šá! ɡ ɢɡ š , ø , â¡츢 š."
5.   š ¡째 , á , çɡ ЧĢ ¡째, Ţ ç측Ţ ġɢ .
6.    ¡째 , Ũ á, , ̨¢ ɡɢ Ǣ ܼ ¢,
7.   ¡째 á â .
8.   츢 ɡɢ Ţ ,
9.   Ģ ɧ 츢 ި Ţ, ø Ģ , ¡ â ġ .
10     ¡째 ŢĢ , á 츢 ȡ.
11     â Ţ. ɧ è Ƣ Ţ Ǣ , ɡ.
12.     Ч: Ȣ¢ ¢ ɢ š . Ǣ .
13.     ڦ, " 㾡á ø, 츢 ǡ . Ƣ .
14.     Ƣç . , , ż, Ǣ Ţ š. ɢ Ƣ ĸ ġ .
15.     ɡ . ȡ ġ¢ . ɢ, šǢ򾨾 ȧ Ţ" ȡ.
16.     ¡째 Ǣ, "¡ Ţ 츢ȡ: ɡ Ȣ¡"
17.     , " â! Ч ɢ , Ţĸ š¢" ȡ.
18.     ¡째 ¢ , , ཡ , š,
19.    â.
20.     : ɡ Ƣ¢ иǢ , ,
21.     ¢ ţ Ӽ šá¢, ŧ ǡ .
22.     , ཡ Ǣ . , ¡Ȣ Ч.

29.

1.   ¡째 򾢨 Ǣ 츢 ½ɡ.
2.   ! Ǣ¢ , է 󨾸 . ȢĢо 󨾸 . š â ġ .
3.   󨾸 ġ , , š¢ 츢 .
4.   ¡째 츢, ç, ոȣ? , : áɢĢ ոȡ ȡ.
5.    : â ġ â? , , Ũ â ȡ.
6.    ɡ? ¡째 , , ħ. ! á θ ոȡ ȡ.
7.    ¡째, ̧ 츢! 󨾸 ڧ Ţ. θ , ȡ.
8.    , " ܼ. ɢ, ġ 󨾸 ڧ ɧ š¢ɢ . о θ Χš" ɡ.
9.    쨸¢ ǡ á ¢ θ 즸 .
10     á ġɢ θ ۨ¨ ¡째 : ɧ ¢ ġɢ ɡ:
11     á Ȣ Ţ.
12.     Ţ ç측Ţ âŢ, ¢ ɡ.
13.     ⢠¡째 ׼ ġ 񧼡, Ũ Ũ ţ ȡ. ¡째 Ȧġ Ш.
14.     ġ â, š? ȡ. ۼ ¢.
15.     ġ ¡째 츢, " Ţ š Ũ ġ? ȡ? " ȡ.
16.     ġ ҾŢ . ¡: á.
17.     ɡ ¡ . áġ Ƣ .
18.     ¡째 á Ţɡ. ɧ , " á측 θ Ũ " ȡ.
19.     ġ, Ũ ɢ Ţ, . ɡ ¢ ȡ.
20.     ʧ ¡째 ơθ á ɢ Ũ . ɡ ̾¡ ǡ Ȣ.
21.     ¡째 ġ 츢: Ţ¡ , Ũ . ȦŢ ȡ.
22.     ġ Ũ ŢǢ.
23.     ɡ, ¡ ¡ Χ ¡째 Ţ, ټ .
24.     ġ ¡ â .
25.     ¢ ¡ , ¡째 ġ 츢: ? á측 š ŨĦ? Ȣ ? ȡ.
26.     ġ: " Ũ .
27.     ¡ ŧǡ Ƣ. ơθ ɢ Ũ Ũ " ȡ.
28.     š ¡째 ¡׼ Ƣ. ġ á Ţ¡ .
29.     ġ á â .
30.     ¡째 áּ š. Ũ ¡Ţ . ġɢ θ Ũ .
31.     ¢ ¡ ǡɨ Ǣɡ. áġ ¡ .
32.     ¡ . Ĩ 񧽡츢ɡ. š ھ Ȣ, (1) â.
33.     . ǡ , Ũ Ǣɡ Ģ, ¡ (2) â.
34.     ɡ . ɡ ھ. ɢ ҾŨ Ȣ Ţ (3) â.
35.     . Ũ Ч , Ģ 価 (4) â. ڧ¢.

30.

1.    ¡째 Ţħ á ⢠ȡ . Ũ 츢, Ǹ . ħ ȡ.
2.   ¡째 , ǡ? š á츢ȡ ȡ.
3.    á . ŧǡ šţ. 측 ¢ , ڧ ȡ.
4.    Ţ¡ , ټ š.
5.    ¡째 .
6.   á, , ȡ Ǣ, Ģ (5) â.
7.    ȡ ȡ.
8.   á â¡ Ψ¡ áǢ Ȣ Ȣ, Ģ (6) â.
9.   ¡ Ţ𼦾 , ¡째 Ţ¡ .
10     ¡Ţ ¡째 .
11     ¡, Ģ (7) â.
12.     ¡Ţ ¡째 .
13.     ¡ !  Ģ, (8) â.
14.     Ш Ũ Ǣ¢ ྡ¢ ɢ , ¡Ţ . á â, ྡ¢ ɢǢ .
15.     , Ũ Ȣ ? ɢ Ȣ š¡? ȡ. á, "â, ྡ¢ ɢ ġ Ȣ ɡ ¢" ȡ.
16.     Ũ¢ ¡째 Ǣ¢ɢ , ¡ Χ, ɡ ¢ . ɢ, ྡ¢ ɢ š즸 ȡ. Ȣ ŧá ¢.
17.     ¡ Ţ. ¡째 .
18.    ǡ Ģ, 측 (9) â.
19.     ¡ ȡ .
20.     ¡ ǡ. ɢ ը¡ š. ɢ, ҾŨ Ȣ츢 Ȣ ҧġ (10) â.
21.     , ɡ â.
22.     á . Ţ Ǣɡ.
23.     Ƣ 츢ɡ ȡ.
24.     ɡ šá Ȣ, ¡ (11) â.
25.     á ¡ ¡째 ġ 츢, " á!
26.     ި Ǹ Ţ. 측 Ũ . Ũ ɦ â" ȡ.
27.     ġ Ũ 츢, " Ħɢ Ţ. ¢츢ȡ Ȣ Ȣ .
28.     â Ģ Ȣ. Ţθ" ȡ.
29.     , " Ũ ɢ Ȣţ.
30.     츢 ﺧ: ا ̾¡ ոŢ. ġ ¢츢ȡ. ?" ȡ.
31.     ġ, " ç?" , ¡째 " ¾. , 󨾨 и.
32.     󨾸駼 . Ȣɢ ȧ Ǣ¡ Ȣ¡θ ʸ Ǣ¡ ȧ ǡθ ɢ¡ â . â Ģ¡ .
33.     â â ž! ȧ Ǣ¡ ġ ǡ𨼧¡, ʨ§¡ , ռ𼾡 " ȡ.
34.     ġ, " ʧ " ȡ.
35.     ɡ â¡ Ǣ¡ ǡ , ȧ Ǣ¡ ǡθ Ǣ ġ, ġ ʸ â Ҿâ ,
36.     󨾸 ¡째 ¢ Ƣ Ţ.
37.     ¡째 , šШ, Ǣ Ҹ , Ȣ ¢ ̾ â â.
38.     󨾸 , θ â Ҹ â Ģ , 򦾡ʸǢ .
39.     Ģ 즸Ҹ Ģ θ â¡, ȧ, Ǣ¡ ʸ .
40.     ¡째 ʸ â. ġɢ 󨾸Ǣ â¡ ȧ θ 츢 󨾨 . â 󨾸 ġɢ 󨾧¡ á â .
41.     ¢ Ģ θ Ģ, ¢ 򦾡¢ 즸Ҹ : 즸ҸǢ Ģ.
42.     Ģ θ Ҹ Ţ. ɧ ġɢ θ Ȩ¡ ¡째 θ Ǩ¡ ¢.
43.     š ¡째 áɡ. 󨾸, Ũ측, Ũ측â, , ب Ţ .

31.

1.   ġɢ Ҿ, â ¡ ¡째 Ȣ ը 즸, ġ 즸 񼨾 ¡째 .
2.   ġɢ ҧ ¡째 .
3.    ¡째 츢, " 㾡â â : ɡ " ȡ.
4.   ɧ ¡째 á ¡ Ǣ ɡ.
5.    츢, " ¢ 񸢧. ¢ קǡ ɡ ոȡ.
6.    측 ĢԼ â.
7.    󨾧¡ Ȣ, Ģ Ө Ȣɡ. Ƣ¡ Ţ â ŢŢ
8.   ɢ, ɨ â ȧ, θġ ʸǧ . âǨ â ȧ θġ âԨ ʸǧ .
9.   Ţ ק ¢ 󨾸 Ǣɡ.
10     θ . , θǡ Ģ â, , Ǣ š .
11     Ţ ٨ , ¡째! , , ! ʧ .
12.     , ¡ â ҿ Ǣ θټ ĢŨ . ɢ, ġ .
13.     Ƣ ,  Ģ . Ţ Ȣɡ" ȡ.
14.     á, ¡, " ¢ â 񧼡?
15.     ɢ Ţ Ţ, 측 š¨ ب¡ ŢŢŢ¡?
16.     ɡ, 򨾦ġ ¢ , Ǹ â¡츢ɡ. ¡ ɨġ " .
17.     ¡째, 츨, ި Ǣ Ȣ즸 ȡ.
18.     á 즸, 󨾸 ġ 즸, ɡ Ģ 쨸 츢 ½ɡ.
19.     ġ θ á â ¢, á ¢ Ħ ĸ Ţ.
20.     ¡째, çɡ ġ âŢ측 ȢŢ.
21.     ġ 즸 ¡ Ŀ 츢 ¡ɡ.
22.     ¡째 ¡ ġ ȡ âŢ.
23.     Ţ 즸, ǡ Ũ , ¡ ̾ ɡ.
24.     Ȣ Ţ çɡ ġ Ȣ Ũ 츢, ¡째 ħ 𼧾 ¡ â.
25.     ġ ¡째 ¦, ¡째 ¡ ̾¢ ܼ . ̾¢ ġ Ţ ܼ .
26.     ¡째 츢: " ġ? Ȣ Ҿި š Ө¢ ġ?
27.     âŢ측 ȢŢ, ø ? Ǿ šټ ¡ Ƣ !
28.     Ǹ Ҿި Ţ Ţ ? .
29.     , ɡ . ɡ Ȣ ¢ 츢, ¡째 ħ 𼧾 ¡ â.
30.     ¢ ţ Ģɡ š Ţ. ɡ Ħ ĸ 즸 ?" ȡ.
31.     ¡째 ڦƢ¡, " Ҿި Ө¢ ɢ â 즸ţ ﺢ.
32.     ɡ, Ħ ĸ ¡ ¢, ¢á . Ө ɢ 츢Ⱦ Ţ ɢ¢ â " ȡ. á ¢ ¡째 â¡.
33.     ġ ¡째 ܼ, ¡Ţ ܼ, Ũ측âǢ ܼ Ѩ Ţ. ¡Ţ ܼŢ Ǣ , áĢ ܼ Ѩ.
34.     á Ħ ĸ ǢШ, Ц. ġ ܼæ Ţ.
35.     󨾨 츢, " á ɢ¢ ɡ Ţ . ɢ, Ţ측 츢" ȡ. ɧ Ħ ĸ Ţ.
36.     ¡째 ġۼ š ڦƢ¡ Ȣ: " ? ? 즸 ոȣ?
37.     ġ 򾣧: ţ Ǣ á? ¡ɡ, Ţ, Ţ ɢ¢ .
38.     ɡ θǡ ? Ө Ȣ¡θ, ǡθ ƢŢħ! Ө 츢Ǣ Ţħ!
39.     Ţ̸ǡ Ÿ Ţħ! ȡ Ȣ . ɡ Ţġ Ģġ קȢ ¢Ģ š즸˧!
40.     Ģ ¢ Ţ Ǣ š. ɡ 츧 .
41.     Ţ ţ ҾŢ측 ɡ θ 󨾸측 θ θ Ũ . á Ө Ȣɣ.
42.     ø 츢 ¢ ɡ áŢ, ¡ ɡ ¢. ɡ, Ȣ â츢ȡ" ȡ.
43.     ڦƢ¡ ġ ¡째 츢, "ҾŢ ҾŢ: Ǹ Ǹ. . ¡ ۨ¨ŧ. ¢, ҾŢ째 Ǹ째 Ţ?
44.     š: 쨸 Цš. ȡ " ȡ.
45.     ɧ ¡째 , ཡ ɡ.
46     ¡째 Ţɨ 츢, " â즸 š" ȡ. Ţ .
47     ġ ¡째 ħ â.
48     ġ, Ţ ȡ̸ ȡ. , ħ â.
49     , Ũ Ţ â ŧ á!" Ģ â.
50 , " Ҿި ɡġ, Ţ 񼡧ġ, Ħɢ, ק Ţ" ȡ.
51 ġ ¡째 츢, " ި ਽ . .
52 ި ި ਽ Ţ : .
53 ø , â , Ǣ ¢ , šá" ȡ. ¡째 츢 ¢ á ¢ šǢ.
54 ¢ Ģ Ţɨ . Ȣ ¢ħ ɡ.
55 ¢ ġ , Ǹ Ҿި ɡ. Ţâ ɡ.

32.

1.   , ¡째 ½ . Ǣ Ƣ¢ Ũ .
2.   ¡째 , о Ǣ Ȣ, ¢ â.
3.   , ¡째 ¢ ̾¢ š Ţ ྨ ɡ.
4.    ¢ : " Ţ , Ƣɡ ¡째 : Ũ ġɢ ɢɡ ¢.
5.   θ, ب, θ, Ũ측, Ũ측â . ¢ á ȢŢ츢 ."
6.    ¡째 , " Ţ ɡ. ռ ոȡ" .
7.   ¡째 ﺢ Ӽ , ǡ 󨾸 ̾ǡ â.
8.   ɢ, ̾ 츢ɡ ﺢ ̾¡ ҧ .
9.    ¡째, " 㾡 ø 츢 ŧ! 츢, Ţâ : â .
10     ʧ ž 쨸â ž ̾. ¡ ȧ ɢ Χ. , âš .
11     ͸. ¢ɢ ŢŢ. ħ Ǹ, š.
12.     ھ¡ â: Ƣè ¡ ո šǢǣ ȡ.
13.     Ȣ , ȢĢ
14.     Ǣ ǡθ, ǡ , Ȣ¡θ, Ȣ ,
15.     Ȣ ʸ, 츨, Ǹ, ب, ب .
16.     š 󨾨 Ũ측 ¢ ɢɢ¡ Ţ, 󨾸 Ţ, 즸 ɡ.
17.     ӾĢ Ũ 츢 ¢ Ȣ: " , ¡ը ? ȡ? ¡ը? ɢ ,
18.    Ƣ ¡째ۨ¨. á Ǣ ¢츢ȡ. ոȡ š" ȡ.
19.     Ţ 󨾸 , ȡ ¢ Ȣ: " ,
20.    Ƣ ¡째 ɡ ոȡ ". ɢ, ¡째 ǢҸ Ũ Ч. Ũ â , էŨ š .
21.     Ţ ¡째 ǢҸ . ŧá Ȣ ܼ ɡ.
22.     Ţħ , ި Ũ측â Ҿ ɡŨ ¡ Ȣ ШȨ .
23.     , 츢
24.     ¡째 š ɢ, Ţ ŧá â.
25.     ¡째 Ȣ ¡ . ¡째 ŧá âΨ¢ Ţĸ.
26.     Ţ: , ¡째, " ɡġƢ Ţ" ڦƢ ɡ.
27.     , " ?" ,
28.     : " ¡째" ȡ. , " ɢ ¡째 , ç . ɢ, ǡ ɢá á Ȣ " ȡ.
29.     ¡째 Ũ 츢 " ¨ " ȡ. " ¨ ?" , 򾢧ħ ɡ.
30.     ¡째, " Ǣ Ӹ â ¢ " Ģ, ɢ â.
31.     ɢ ׼ Ȣɡ. Ţĸ¾ .
32.     , ç Ũ . ȡ, ¡째 .


33.

1.   ¡째 , ǡ Ũ . ¡Ţ áĢ Ũ측âǢ Ǹ â .
2.   Ӿ ⢠Ũ측â ը Ǹ, ⢠¡, ը Ǹ, ھ¢ á ¡ ɡ.
3.    è ¢ Ө ¢ ţ Ũ Žɡ.
4.   š Ũ Ũ ڸ Ţ .  .
5.    , Ǣ Ǹ , "ɡ ¡?" . " ¡ɡ ըԼ Ǣ Ǹ " ɡ.
6.    Ũ측â ٨ Ǹ ϸ Ũ Ž.
7.   š ¡ ը Ǹ Ž. ھ¡ ¡ á Ž.
8.    ¡째 츢, " âš ?" . ¡째, " á ¢ " ɡ.
9.   , " ç, ɧ ɢ ̾¡ . ۨ¨ 즸" ȡ.
10     ¡째, ". ¢ ¡ɡ Ǣ . Ӹ Ǣ Ӹ Ч 츢. ɢ, ɢ ǣ.
11     ɧ, ʧ Ǣ . ɢ, Ǣ ը¢ɡ " Ģ , 즸.
12.     " ½ š. " ȡ.
13.     ¡째, "󨾸 , θ ɢ á â. Ǣ , 󨾦ġ .
14.     á ţá! ɡ 󨾸, ǸǢ š ¢â " ȡ.
15.     , "¡ɡ ۨ Ǣ Ĩ ɢ Ţ " , ": á ¢ 򾧾 " ȡ.
16.     ¡, , Ƣ ¢ ɡ.
17.     ¡째 째 󾨼׼, 즸 ţ ɡ. 󨾸 . ɡ 째 â.
18.     š ¡째 áĢ ɡ 째 Ӽ . ɡ.
19.     ܼ ̾ 째 â Ҿâ Ǣ측 Ţ šɡ.
20.     , Ģ -ġ-ç â.

34.

1.   ¡째 ¡ ǡ ɡ Ǣ Ǣ ɡ.
2.   Ţɡ â 째 Ũ 츢 ټ ڨɡ.
3.   ¡째 ɡŢ , Ө¢ ɡ.
4.   ɧ 째 â, " Ш" Ȣɡ.
5.    ɡ ¡째 Ţ, ը Ҿ Ǣ¢ 󨾸ǡ . ɧ Ũ ¡째 ¡ .
6.   째 ¡째 .
7.   ¡째 Ҿ Ȣ Ţ Ǣ¢Ģ . . ɢ ¡째 ټ 񼾡 째 ç¨ ɡ .
8.    츢, " 째 . Ũ .
9.    ǡ Ц. .
10     ǡ ġ. ¢, Ž , " ȡ.
11     째 ɡŢ 󨾨, 츢, ¢ . է.
12.     â â ɡ . է. ȡ.
13.     ¡째 Ҿ â 째 ¾, Ũ 츢 Ȣ ڦƢ¡:
14.    ǡ ¡. ɢ Ţ򾧺 Цǡ â .
15.     ɡ ¡ Ţ򾧺
16.     즸š. Ǣ š â š.
17.     Ţ򾧺 Ц ¡Ţ ŢΧš" .
18.     째 Ȣ.
19.     ǻ ¡째 Ģɡ ɨ ȧž Ţ. ţ ⢠âɡ .
20.     ɧ, 째 š¢ 츨 츢,
21.     " ɢ Ӽ . ¢ Ž . šž 츢. Ǣ , .
22.     ɡ , , Ţ򾧺 Ц Ӽ š ոȡ.
23.     ٨ 󨾸, , â ȡ! ɧ Ҿ . Ӽ ¢" ȡ.
24.     š¢ Ǣ 째 Ȣ¨ . âĢ .
25.     ȡ Ģ¡ §, ¡째 Ҿ ɡŢ ¡, Ţ š , 󧾸 ơ ţ.
26.     , 째 šǢɡ ţ ɡ 째 ţɢ Ţ.
27.     ¡째 Ҿ , Ǣ â 󿸨 ¢.
28.     â Ǣ ٨ , , ب Ȣ.
29.     ٨ ġ , ġ 󨾸 ʨ ǡ츢, ţθǢĢ .
30.     ¡째 ¡ Ţ 츢, " Ţ. ššâ ɡɢâ ââ ƢŢ. ɢ . 츢ɡ Ƣ š" ȡ.
31.     , " â Ţ ġ?" ڦƢ Ȣ.

35.

1.    ¡째 츢, " ¢. Ţ ¡§ Ȣ Ţ Ģ " ȡ.
2.   ¡째 ţ𼡨 ŧá Ũ 츢, "Ǣ Ǣ ĸ ȢŢ , Ȣ .
3.    š: š. , Ǣ ȡ Ǣ Ţġ Ƣ Ш¡ Ģ ҧ" ȡ.
4.   ʧ Ǣ ġ Ǣ ĸ ¡째 ¢ , 째 ոĢ šĢ է Ҩ.
5.    Ȧ, ġ ɡ. ɧ, ¡째 ҾŨ Ţ.
6.   š ¡째 ŧá ġ ɡ .
7.   ¡째 Ģ ɢ ɦ, Ǣ¾, - â.
8.    ç측Ţ 񽡸 á . Ģ šĢ šĢ ¢ . ɧ. Ţ ġ- ġ¢.
9.   ¡째 -áĢ Ȣ, ɡ.
10     Ũ 츢, " ¡째. ɢ ¡째 : ç " ڨ ç â.
11     , Ũ 츢, " ġ . ָ ո츼š. â ǢǢ ɢ . ú Ƣ .
12.     ø, Ǣ Ƣ " ȡ.
13.     ŧá ɢ ȡ.
14.     ¡째 ਽ ཡ , Ģ 񦽨 š.
15.     ¡째 â.
16.     򧾨Ţ . á Ţ , á ڸ . ž.
17.     ڸ ž¡ 쨸¢, Ũ 츢, ﺡ! ɡ ǡ! ȡ.
18.     츢 ¢â Ũ¢ -ɢ â. 󨾧¡ Ũ (12) .
19.     š á Ч, ħ á Ƣ¢ .
20.     ¡째 ը Ĩ¢ ਽ ʨ. Ũ áĢ Ĩ ཡ 츢.
21.     , ç 쾡 ܼ .
22.     ç ̾¢ ¢, ¢ Ţ¡ ĸ׼ . ç Ţ. ¡째 Ҿ ɢâ ǡ:
23.     ¡Ţ Ҿ: ¡째 , ¡, Ţ, 価, 측, ҧġ.
24.     áĢ Ҿ: ¡, .
25.     áĢ ĸŢ Ҿ: , Ģ.
26.     ¡Ţ Ţ Ҿ: , . ¡째 á .
27.     ø, š â á . ¡째 츢 â . Ч ø ¢ á .
28.     θ š.
29.     Ӿá , 㾡ռ . Ҿ ¡째 Ũ .

36.

1.    Ţ Ө Ũ Ч.
2.    ɡ Ǣ ġɢ Ţ ¡ɢ ǡ ɡŢ Ģ,
3.   Ģ ¡ â .
4.    Ģ . ̧Ũ .
5.   Ģ , ¡ġ, á ¡ . ɡ Ҿ.
6.    Ţ, Ҿ, ҾŢ, ţ ġ , 󨾸, , ɡ ¡ȡ ¡째 Ţ â ɡ.
7.   ɢ, š ¡ ٨ ոŢ. ¢ ٨ 󨾸 .
8.   ¡ ¢ Ŀ ʧȢɡ.
9.   ¢ Ŀ š â 㾡¡ Ţ Ө Ũ Ч.
10     Ţ Ҿ ǡ: Ţ Ţ Ţ Ģ, ը Ţ¡ ̧.
11     Ģ Ҿ: , , , , ɡ.
12.     Ţ Ģ Ţ ɡ Ģ 쨸 . Ţ Ţ Ţ Ǹ.
13.     ̧Ģ Ҿ: , á, , . Ţ Ţ Ǹ.
14.     ¡ɢ ǡ ɡŢ Ģ Ҿ: , ¡ġ, á.
15.     Ţ Ҿ ǡ : Ţ Ģ Ҿǡ , , , ɡ.
16.     á, , Ģ . Ţ Ǹ.
17.     Ţ ̧Ģ Ҿ ǡ¢: , á, , . ̧Ģ Ҿ, Ţ Ţ Ǹ. ̧Ģ Ƣ .
18.     Ţ Ţ ĢŢ Ҿ ǡ : , ¡ġ, á. ɡŢ Ţ Ţ Ģ Ƣ .
19.     Ţ Ҿ, .
20.     ¢ âɡ ¢â Ҿ: ġ, , ¡, ɡ,
21.     , , . Ģ ¢â ǡ ââ .
22.     ġɢ Ҿ : â, . ġɢ â ɡ.
23.     Ģ Ҿ : š, ɸ, , , ɡ.
24.     ¡ɢ Ҿ : ¡, ɡ. ɡ ¡ɢ ب ڸ .
25.     ɡŢ : ɡŢ Ģ.
26.     ɢ Ҿ : , , á, á.
27.     â Ҿ : , š, 측.
28.     ɢ Ҿ : , á.
29.     âɢ : ġ, , ¡, ɡ,
30.     , , . ¢ â׸ ââ ǡ .
31.     çâ ¡ ɧ â .
32.     â ġ â. â .
33.     ġ á á ¡ .
34.     ¡ ɢâ .
35.     . š ¡ɢ¨ . â ţ.
36.     , 측 ġ .
37.     ġ ո ø .
38.     , â ɡ .
39.     ɡ , . â . Ţ¢ ȧ. ǡ .
40.     âŢ, ̾Ǣ Ţ Ƣ Ǣ Ÿ: ɡ, š, .
41.     Ģ, ġ, ɡ,
42.     ɡ, , Һ,
43.     쾢, á. â¡ ʧȢ š ̾Ǣ ǡ . â 㾡 .

37.

1.   ɡ ¢ ̾Ǣ ¡째 š .
2.   ¡째 ġ Ч: ¡ ǻɡ , ¢ Ţá ĸ, ٨ Ҿǡ çá . ¨ Ȣ .
3.   ç Ӿ ¾ ¡ ¡ Ũ ġ ҾŨ Ţ . Ũθ .
4.   ը Ũ ġâ 츢ȡ Ũ . ǡ ŧá м Ţ.
5.   ¡ ɨ âŢ. ɡ Ũ .
6.    츢, " ɨ .
7.    Ģ â ˦ â , âθ â Ȣ Ž" ȡ.
8.    Ũ 츢, " ¢ħ ȡ¡? ¢ħ ȡ¡?" . Ţ ׸Ǣ ý ը Ǣ ý Ũ .
9.    Ŧȡ ɨ Ţâ. " : ɡ Ţ Ž " ȡ.
10     Ţâ, Ũ , " Ţ ? , Ž ?" .
11     ȡ . 󨾧¡ 측â .
12.     쨸¢ 째 ¢ 󨾸 .
13.     ç ¡ 츢: " 째 츢 š? Ǣ ," , , " ¡" ȡ.
14.     â, " , 󨾸 Ţâ âŢ" Ģ, á 츢Ģ Ũ ɡ. 째 .
15.     Ǣ¢ Ƣ Ȣ Ũ ɢ , " θȡ?" Ũ .
16.     ¡, " θ3 츢ȡ â? " ȡ.
17.     ɢ, " Ţ Ţ Ţ. š Ģ 񼨾 " Ǣ. ¡ è ɢ .
18.     ¢ ը ո Ũ .
19.     Ũ 츢, ", ոȡ Ţ !
20.     Ũ Ƣ Ȣ ǢŢ, Ţ Ũ Ţ𼦾 š. ɨ ׸ " .
21.     , Ũ ¢Ģ Ţ 츢, " Ũ " ȡ.
22.     츢, " 󾡾. Ũ Ƣ Ţ. 측" ɡ. ɢ ¢Ģ Ũ Ţ ¢ .
23.     ¡ â ׼ Ũθ âŢ,
24.     Ũ Ƣ¢ 츢 . âġ Ƣ.
25.     , . , ¡Ģ Ц â Ž ب . , Ũ , Ǣ Ȣ .
26.     価 츢, " è ɡ ?
27.     š:" Ũ ŢŢΧš. . ɢ 츢ȡ" , .
28.     ¡ ¡ Ž ¢, Ƣ¢Ģ ¡ Ǣ 츢 â Ǣ측 Ţ. ¡ .
29.     Ƣ ո . ! ¡ . , Ƣ ,
30.     â , "¨ ! Χ" ȡ.
31.     ¡ . ǡ .
32.     Ũ ¢ , " Ƣ¢ 񧼡. ¡ " .
33.     ¡ , " ! Ţ Ũ Ţ! ¡, ¡ Ţ Ȣ츢Ƣ ɡ!" ,
34.     Ƣ즸, Ǹǡ 측 .
35.     Ҿ, ҾŢ ھ . ŧá Ⱦġ š Ţ, " ɢ " 측 ɡ.
36.     ¢ ¡ɢ šɢ â 측 â ¡ Ţ.

38.

1.   측 価 Ţ â á ը ġɢ ȡ.
2.    š ɡɢ ɢ , Ũ , ŧǡ š.
3.    , â.
4.    , , ɡ â.
5.    ̾¡¢󾾡 ġ â. Ũ .
6.   価 .
7.   価Ţ ɢ¢ ɡ 󾾡, Ũ .
8.    価 ɡ 츢, " Ţ¡ š. ͧâ , Ƣ " ȡ.
9.    Ƣ â¾ á Ȣ, ɡ ŧǡ ¢, Ƣ ȡš Ţ ¢ .
10     ¢ ¾ 󾾡, Ũ .
11     ġ 価 츢, " ġ âɡ Ũ ţ Ţ¡ ¢" ȡ. ɢ è šɡ ﺢ. Ţ ţ ¢.
12.     , šŢ ǡ 価Ţ Ţ . 価 측 Ƣ, á â ɡ ġ á׼ ȡ.
13.     " ɡ θ á â ɡ ȡ" ȢŢ.
14.     ġ âɡ Ţ¡ Ţ Ţ, 측 즸 ɡ ¢ ¢ š¢Ģ Ц.
15.     価 Ũ , Ӹ ¢󾾡 Ţ .
16.     ¡ â , Ȣ¡ Ӽ . , "ɡ ž ţ?" .
17.     , " ¢Ģ ǡ Ҹ" ȡ. , " ţá?" .
18.     " ?" , Ө 򾢨 š 째 ç ȡ. ռ . ȡ.
19.     , Ч, 측 Ţ Ţâ Ц.
20.     â , 価 ġ ǡ ɡ. ŧɡ Ũ Ţ.
21.     츢, ¢ է Ƣ¢ Ţ ? , , Ţ .
22.     価Ţ , " Ũ Ţ. , Ţ " ɡ.
23.     価, ŧ 즸: ħ â. 츢 . ɡ, Ũ Ţ ȡ.
24.     , " ǡ ź ɡ. źɡ Ȣ츢ȡ" 価 ȢŢ. , Ũ š: â ȡ.
25.     š Ũ 즸 ը¢, , " ۨ¨ŧ¡ ɡħ Ȣ츢. 򾢨 š 째 ¡ը¨ " Ģ.
26.     価 Ȣ, " ¡. Ũ ġ 측 ɧ!" ȡ. ¢, ŧá Ţ.
27.     ڸ , ¢Ȣ Ǹ .
28.     ڸ Ũ¢ Ǣ . ﺢ Ч ӾĢ ȡ.
29.     ɡ, 즸, Ǣ. Ƣ š! ɡ. ɧ â.
30.     ﺢ ¢ Ǣ á â.

39.

1.   ¡ , šɢ 측 Ũ, Ţ â Ţ šɡ.
2.    ¡Ҽ . ɧ, á ɢ š .
3.    ŧá 󾨾 â .
4.   ɧ ۨ ¡ . Ũ ¡á ţ ġá , 츢 .
5.   š ţ 츢 Ţ𼾢Ģ, ɢ ţ ¡ ɡ. ţ Ǣ¢ 츢 Ƣ.
6.   š ¡ 츢 , Ţ ŦȨ Ȣ ŢâŢ. ¡ Ƹ .
7.    , ¡ ɢ Ţ â, ɡ ȡ.
8.    , â Ţ 츢, " ġ Ţ. ţ Ȣ Ţâܼ .
9.    ţ Ţ . ը Ţ¡¢, Ţ ŦȨ ɢ 측 Ţ. ¨ , á ġ?" ȡ.
10     §, ¡ ŧǡ 츧š 츧š Ţ.
11     šȢ, տ ¡ ŨĨ ɢ ţ ȡ. ţ .
12.     ġ Ȣ , ɡ ȡ. ¢ ġ ŢŢ Ǣ ¡ɡ.
13.     ġ ¢ ŢŢ Ǣ ¨ ,
14.     ţ : " žš ¨ ţ ? ɡ ɢ . Ģ 򾢧.
15.     ɡ Ģ𼨾 ġ է Ţ Ǣ Ţ" ȡ.
16.     , ը ġ ţ Ũ Ыɢ,
17.     " ʨ ɡ ú ɢ .
18.     Ģ , ġ է Ţ Ǣ Ţ" ɡ.
19.    ʨ Ţ Ţ , ﺢ .
20.     ¡ , ú Ģ  Ũ .
21.     ¡Ҽ , , ġ ¢ .
22.     ɧ ȧġ ¢Ģ Ũ, Ũĸ , ¡ .
23.     Ţ Ȣ ȧġ ŢâŢ. ɢ, ¡Ҽ . ¡Ȣ Ȣ Ǣ.

40.

1.    , âڧš, ¡â ɡ á .
2.   š âڧšâ ¡ââ â ,
3.    ţĢ ĸǢ . ¡ Ч.
4.    ŧɡ, ¡Ҽ ¢ Ȣ. ¡ 񸡽 . ¢ .
5.    ɡ âڧš, ¡â Ţ . š .
6.   ¢ ¡ Ǣ Ũ¡ .
7.   Ӽ ţ Ģ šɢ â 츢, , Ӹ š¢? ŢŢɡ.
8.   , " 񧼡: Ţ츢 š ¡" Ȣ. ¡ 츢, ⾚? ɢ Ţ ȡ.
9.    âڧš ɨ Ȣ ɡ: Ţ á Ȣ.
10     á ¢ Ǹ . , .
11     ¢ šɢ . Ȣ, šɢ Ƣ, šɢ ¢ ȡ.
12.     ¡ Ũ 츢, Ţ Ч: Ǹ Ȣ.
13.     Ǣ š Ŀ Ţ¢ š. šɢ âڧšɡ Ч ¢ .
14.     š , š ¸ θ. šɢ Ģ ¢Ģ ŢŢ.
15.     ɢ, â Ģ 즸 . ǢŢŢ ¡ Ţ ȡ.
16.     ¡ š Ţ Ǣ򾨾 , ¡ââ â . ܨ ¢ .
17.     ܨ¢ š측 Ũ . ȨŸ Ģ ܨ¢Ģ Ţ ȡ.
18.     ¡, Ţ Ч: ܨ Ȣ.
19.     Ǣ š Ĩ š. ȨŸ ȡ.
20.     ȡ , šɢ Ţơ. Ţ Ǣ. ɢ¢ âڧšâ , ¡ââ â ĸ ɡ.
21.     âڧšâ Ũ Ţ +, ҧ šɢ ¢ ġɡ.
22.     ɡ, ¡ââ Ũ š Ȣɡ. ¡ Ţ츢 ʧ š .
23.     ɡ âڧšâ ¡ Ȣ ɧ¢ġ Ũ Ţ.

41.

1.    θ Ƣ, š . Ţ ¢ .
2.    Ƹ ¢Ģ Ǣ .
3.    , Ģ Ģ ¢Ģ Ǣ ¢ 츧ǡ .
4.   Ģ Ģ Ƹ, 츨 ŢŢ. š ¢ .
5.    . Ţ ب¡ Ǣ .
6.    Ȣɡ Ч Ȣ.
7.    á ب¡, Ȣ ŢŢ. š ŢƢ, .
8.   ¢ , ġ š ɢ Ũ ׸ Ш. ɡ Ţ츢 š .
9.    âڧšâ š 츢, " ھ Ţ ո.
10     šɡ ɡ Ƣ ﺢ ʧ¨ ¡ââ Ũ ɢ ţ Ȩ.
11     Ţ ׸ 񧼡.
12.     â Ƣɡ ǻ ǡ . ɢ ׸ Ţâ ɡ. ׸, 째 Ţ Ȣɡ.
13.     Ţ츢 Ȣʧ ¡ . Ţ Ǣ: ŧɡ " ȡ.
14.     š ¡ . Ũ Ģ Ţš Ǣ . , 򾡨 š ɢ .
15.     š ¡ 츢, . ɡ Ţ š ¡. ɨ Ţ š Ȣ Ţ ȡ.
16.     ¡ š ڦƢ¡, , ק š ڦƢ š ȡ.
17.     š ¡ ɾ: Ţ 츨¢ .
18.     , Ƹ ¢Ģ ǢȢ , Ǣ Ц.
19.     Ȣ, Ȣ, Ģ Ģ çȢ . 򾨸 츨 񼾢.
20.     Ģ Ģ ӾĢ 츨 ŢŢ.
21.     ɡ Ţ Ţš âŢ: ҧħ Ģ Ȣ. ¢ .
22.     . ب¡, Ȣ Ǣ .
23.     Ȣ , á Ȣɡ ո Ǣ.
24.     á Ƹ ŢŢ. Ȣ šǢ . ɡ, á Ţ."
25.     ¡ š 츢, "šɡ ׸ Ȣ . Ţ š Ǣǡ.
26.     θ Ȣ. θ Ȣ. , ׸ Ȣ .
27.     Ȣ Ģ, θ Ȣ. á Ȣɡ Ч θ Ȣ.
28.     šɡ ħ, šɡ Ǣǡ.
29.     θ Ţ츢.
30.     ơθ . Ţ ơ.
31.     Ǩ 째 á: Ţ Ţ Ψ¡ .
32.     ǡ ھ Ţ á ŢŢ ȧ ȢȢ¡ š Ө .
33.     ɧ, š ¡ Ȣ Ũ â¡ .
34.     , θǢ ŢĢ 󾢦ġ ̾ Ӿ ¡ š .
35.     Ţ θǢħ, ɢ Ũ šɢ Ӿ , Ǣ .
36.     Ţ ơθǢ ɢ š . ɡ Ƣ¡" ȡ.
37.     š Ħ Ȣ.
38.     š 츢, ¡Ţ Ũ ŦŨ ԧ? ȡ.
39.     š ¡ 츢, Ȧġ 째 ȢŢǡ. Ţ Ȣ ¡.
40.     ɧ, ¢ . š ġ . ⨢ ɡ ȡ.
41.     š ¡ 츢, ! ž â¡ 츢 ɡ.
42.     š ¢ ú ¡Ƣ Ȣ ¡ ¢ Ţ, 𼡨 , 򾽢 Ţ.
43.     Ũ â Ǣ : š ž Ũ â¡츢ɡ.
44.     ¡ 츢, šɡ ڸ. ҾĢȢ §¡ ħ¡ ܼ ȡ.
45.     š ¡ ɡɸ Ҿ ,  ȢáŢ ǡ . ž ¡ ٿ ɡ.
46     ɡ šɢ Ȧ, ¡ . šɢ Ţ ½ .
47     ơθǢ ̾¡ Ţ .
48     ơθǢ Ţ ġ Ǣ â . š â Ȣ Ǣ Ţ .
49     ̾¡ ɢ ¡ Ţ. ġ Ţ ¡, ɡ.
50 ¡,  ȢáŢ , Ũ .
51 ¡ ġ ¢ ţ Ģ ɡ â.
52 ָ Ģ, ᢠâ.
53 ơθ .
54 ¡ ȢŢ, ơ . ġ θǢ Ţâ. ɡ ž .
55 , šɢ 측 . š Ũ 츢, "¡ : Ũ " Ȣɡ.
56 Ţ , ¡ ﺢ , ɢ Ţ . ɢ Ψ¡ .
57 ĸ Ţ. ¡ ɢ š .

42.

1.    ɢ Ȣ ¡째 Ţ, Ҿ 츢, " Ũ 즸 ?
2.    ɢ 츢 Ţθ. ¢á, 즸 ɢ š즸 š" ȡ.
3.   ɧ ¡ ɢ š ɡ.
4.   ɡ ¡ ɡ ۨ ǡ ¡째 Ţ. ɢ, â ɡ.
5.   ɡ Ţ¾, ɢ š ǡ çĢ Ҿ .
6.   , ¡ ٿá ɢ Ţ Ȣ. ɧ ը , ¡ Žɡ.
7.   ¡ ¡ Φ. ¢ Ȣ¡ Ψ¡ Ǣ , ոȣ? ŢŢɡ. ǡ, ɡ Ģ š 츢ȡ Ȣɡ.
8.   ¡ ¡ Φ , Ũ ¡ ΦŢ.
9.    Ȣ ׸ Ţ , 츢, " : и ̾ á 츢ȣ" ȡ.
10     , " ŧ! . Ƣǡ š ǡ.
11     ġ ¢ Ҿ. ¡: " .
12.     Ǣ , ", . и ̾ á " ɡ.
13.     ڦƢ¡ " ¡ǡ ɡ š ¢ ɢ Ҿ. 󨾧¡ 츢ȡ. ɡ Ţ" .
14.     ¡ Ǣ, " ħ .
15.     Ȣ . šɢ ¢ ! 󾡦ġƢ, ž.
16.     ɧ, è Ǣ Ũ . ¢ ţ. Ǣ Ǿ Ȣ ŢҸ. Ħɢ šɢ ¢ ! " ȡ.
17.     Ģ .
18.     ȡ ¡ 츢, " : , ġ. ɢ .
19.     ǡɡ á Ǣ ¢ . , š ɢ ġ.
20.     è ɢ š. Ȣ Ţ. ǡ" ȡ. ʧ .
21.     , â, "¡ è ɢ θȡ. ¢측 м ﺢ ȡɡ! Ţ Ţ! Ч ý" Ģ .
22.     Ǣ, " 측 Ţ¡? ǡ ŢŢ. , !" ȡ.
23.     ¡ Ƣ Ǣ ¾, âԦ ȢŢ.
24.     Ǣ  ؾ. , ǡ ͨ¢ ¡ Ţ.
25.     , ٨ ɢ , ¢Ģ , Ƣ Ţ. ʧ .
26.     بǢ ɢ Ȣ .
27.     , Ǣ ¢ ب ɢ ž 츧, š¢ .
28.     è 츢, " : ¢ 츢" ȡ. ǡ , ο, ŧá, " ?" .
29.     , ɡ ¡째 , Ȧġ âŢ.
30.     Ȣ: " Ǣ Ψ¡ ɡ. ɡ."
31.     ǡ Ũ , " ¡: .
32.     ɢ . Ţ. ɡ 󨾧¡ 츢ȡ" ɡ.
33.     , á , " ¡ ȢЦ Ũ ɢ Ţ. š š .
34.     ɡ, è ɢ š. , ¡ ȢЦ. è Ǣ : Ž ġ ȡ."
35.     , ¦, š ¢ . Ҹ .
36.     ¡째 츢, " 츢Ţ. ¡ , ¡ : 즸 Ţ츢ȣ! ġ á !" ȡ.
37.     ¢, " Ũ áŢ, Ţ. Ũ ¢ Ţ. Ũ Ǣ " ȡ.
38.     ɡ ¡째, " ǡ Ţ. ɡ. ŧ ﺢ 츢ȡ. Ƣ¢, â, ǡ츢 ţ" ȡ.

43.

1.    Ψ¡ .
2.   Ģ š Ţ. 츢, " š š" ȡ.
3.    価, " è ټ áŢ Ӹ ŢƢ Ψ¡ âǡ.
4.   ġ è ǡ ɡ Χ š즸 էš.
5.    Ũ Ţ, 𧼡. ɢ , ټ áŢ, Ӹ ŢƢ츧 ĢŢ" ɡ.
6.   ç 츢, " ۦ 츢ȡ ɢ âŢ, Ţ" Ө¢.
7.   , " Ȣ ŢɨȢ Ţ Ţ . ¢á 츢ȡá? ? ŢŢɡ. Ţ š Ǣ򧾡. è š š Ȣ Χ?" ڦƢ Ȣ.
8.    価 ç¨ 츢, " 󨾸, ¢á ɡ, ǻ ɡ . š.
9.    Ǣ. ŨȢ ¢ ŢŢ. Ũ Ǣ Ţ측Ţ, , Ƣ .
10     ¢áŢ, Ө ġ" ȡ.
11     , Ǣ ç, 츢, " źɡ, ʧ . ɡ, ŢĢ Ǣ . Ũ, , , , ž 𨼸, šШ ɢ 쨸¡ .
12.     ¢ 즸. š¢ Ţ. Ũ ھġ .
13.     è 즸 ɢâ .
14.     ɢ ɧ è ǡ ġ ը šá! ɡ Ǹ 츧¢, Ǹ ɡ " ȡ.
15.     Ȣ 쨸 ¢ ۼ ¡ ɢ¢ .
16.     ¡ ټ ׼ ţ ¡Ǩ 츢, " ɢ ţ . ֽ ɡ . ¡ " ȡ.
17.     ¡ ʧ ɢ ţ 즸 ɡ.
18.     ¡ ţ 𼾡 . ɢ, Ǣ ɢ ǡ. 츢 츢 ʨǡ츢 ب Ȣ š 츢ȡǡ? 즸.
19.     ɧ, ¡ ţ š¢¢ ¡Ǩ ϸ Ȣ:
20.     "¡, Ө ɢ šž .
21.     Ƣ¢ ¢ , Ǣ š¢ ʧ 񧼡. ¡ 츢ȡ.
22.     , šž ¡ 츢ȡ. Ǣ ¡ Ȣ¡" .
23.     , " ̸! ﺧ! ¢ Ǣ Ҩġ ! ɢ 󾧾!" Ģ, ¡ Ǣ .
24.     , ɢ ¡ ţ , . Ţ . , ٨ ب ɢ .
25.     Ģ ¡ , ž 쨸 ¡ . ȡ, ž Ţ.
26.     ¡ ţ . ţ ¢ 쨸 , Ž.
27.     ŧá Ǣ Ţâ " ɢ Ģ¢ Ӿ¾ 츢ȡá? ¢á츢ȡá?" Ţâ.
28.     , " Ƣá Ӽ 츢ȡ. ¢á츢ȡ" Ȣ Ž.
29.     ¡ , , ¢ , " ɢ Ģ¢ ɡ?" , ", âšá!" ȡ.
30.     ¡ è ž â ɡ. Ǩ ŢЦ Ţ.
31.     , Ӹ Ţ Ǣ . 츢즸, â ȡ.
32.     ¡ ɢ¡ ɢ¡ ռ Ţ ɢ¡ â. ȡ, §á . վ.
33.     Ǣ â Ӿġž, ¾ 𼾡 Ũ ŢҼ 츢.
34.     ¡ θǢɢ â. ̾¡ â. ռ Ţ.

44.

1.    ¡, ţ ¡Ǩ 츢, "٨ Ǣ 츢 ɢ , ¢ š¢ Ţ.
2.    š¢ Ǣ째, ɢ Ţ" ¢. ¡ š .
3.   ¢ بǡ .
4.    Ţ Ȣ ¢. ¡ ţ ¡Ǩ 츢, " ɢ , ȡ ?
5.    ո š? Ȣ š? ! š" ȡ.
6.    Ţ , š򨾸 ɡ.
7.    ɢ, "¡, ŧ? ¡ǡ 򾨸 Ө ¨ ?
8.    Ǣ š¢ ܼ ɡ ɢ 󧾡 š! ¢, ţ Ǣ¡ 즸 š?
9.    ¡ǡ ɢ 򦾡Ƣ! ʨ š" ɡ.
10     Ч , " : Ǣ . ɢ Χ ʨ¡ : ǡ " ɡ.
11     Ţ ¢ 츢. š .
12.     Ӿ Ũ , ¢ .
13.     Ƣ즸, بǢ ͨ Ȣ .
14.     Ũ ¡ . 価 ռ . ¢ ţ Ž.
15.     ¡ 츢, " , Ţ? Ȣ â¡?" ŢŢɡ.
16.     価, " á Ǣ š? ɾ ͧš? ? ק ¡Ǣ ¨ . , ɢ 𼧾 , ʨǡš" ɡ.
17.     ¡, "򾨸 Ө ¨ . ɢ 𼧾 ʨ¡ . ¢ " ȡ.
18.     価 ո , " ŧ! ʧ š . ŧ! Ţ. ¡ . š ¡.
19.     á ¡ǡ Ǣ, 󨾧¡ çɡ ? .
20.     , Ӿ , Ӿ ¾ . ۨ Ţ. ¢ ǸǢ ŧ , 츢ȡ á ɡ.
21.     , Ũ ɢ š. Ũ â ¡ ɣ.
22.     ǻ 󨾨 Ţ â ġ: â š á Ǣ ɡ.
23.     ǡ áŢ Ӹ ŢƢ ¡ ɣ.
24.     ¡á ¢ ׼ á Ģ â Ш򧾡.
25.     , š š ȡ.
26.     ǡ, ġ, ǡ Χ Χš. áŢ, ġ Ӹ ŢƢ 𧼡 ȡ.
27.     ¡á Ǣ Ţ, Ǹǧ 򾡦 â.
28.     â Ǣ ȡ. Ţ Ȣ츢Ƣ . ɢ, Ũ Ũ Ţ.
29.     Ũ ɢ â츢ȣ. â, ǡ ţ ȡ.
30.     ¡ ¡á ¢ ¢ ¢á ǻ ǡ Ħɢ,
31.     ǻ Ħ š. ¡ǡ Ƣá 󨾨 ǡ츢 š.
32.     ¢ ǻɢ и ¡ Ȣ츢. ɢ, 󨾧, Ũ áŢ, ɢ¢ Ƣ ɧ .
33.     ¡ ǻ ġ ʧ¨ ʨ¡츢. ǻɧ¡ ǡ Ţ.
34.     ǻ ɡ ġŢ, ¢ ҧ? âŢ ?" ȡ.

45.

1.    ¡ ¡ ɢ¢ ̧ 츢 ¡, ġ Ţ Ǣ Ģ ɡ. ¡ â ɢ ŧá .
2.    Ģ ؾ. . š ţ Ȣ Ţ.
3.   , 츢, " ¡! ¢á츢ȡá?" . ɡ Ũ Ĩ󾾡, ǡ Ţ.
4.   ɡ ¡ 츢, " ո š" ȡ. ո ׼ , " Ţ ɡ ¡ !
5.    ŢŢ Ȣ . . ɢ, ¢ Ǣɡ.
6.    θ . θ Ƨš Ũ¡ á.
7.   ġ ĸ ﺢ и, ġ ¢ , .
8.    , . ŧ š ¡, ţ ž á, ž ٿá ǡ.
9.    ¢ Ţ . " ¡ âŢ Ч: ž ٿá ǡ. ɧ ɢ š.
10     Ǹ ǸǢ Ǹ θǡ ¡ȡ ̾¢ ո ʧȢ šġ.
11     . ɢ θ . áŢ, Ȣ¡á šţ.
12.     ǡ š ȣ.
13.     ¡ âŢ. ŢЧ, 󨾨 š" Ȣɡ.
14.     , Ũ Ǣ ĺ즸 ؾ. ʧ Ǣ ĺ즸 ؾ.
15.     ¡ ¡Ũ ؾ. ŧá ¡.
16.     ¡ šɢ ɨ , š .
17.     š ¡ 츢 Ȣ: " š ţ: ¡ɢ, Ǣ Ȣ ɡ ,
18.     󨾨 ɢ š: ̾ է. Ǩ Ţġ.
19.     : š . 󨾸 ި , ɢ ʸ . 󨾨 즸 .
20.     θ Ȣ Ũ: ɢ, Ŧġ 째 ⨡."
21.     çĢ Ҿ š . š 𠼨¢ ¡ ʸ Ƣ .
22.     , Ǣ š 򾡨 . 째 Ǣ ͸ .
23.     ʧ بǢ , ½ بǢ ɢ, ӾĢ Ũ Ȣ ǡ .
24.     , Ƣ . Ţ â, " Ƣ¢ ¡" Ģ ɡ.
25.     Ģ ɡ Ģ ¡째 .
26.     â, "¡ ¢á츢ȡ: ŧ ž ٿ" ȢŢ. ¡째  ɨ Ţ.
27.     ɡ ¡ ¡ ɨ , ¡ Ũ ¢ ʸ ¡째 ¢ ɡ.
28.     ھ¢ ç, " ¡ ¢á . Ũ " ȡ.

46.

1.    ç 츢 ¡ 즸 , Ȩ. Ţ 츢 Ģ 즸.
2.   Ȣ ç Ǣ, ¡째! ¡째! . , ʧ ȡ.
3.   , " ¢ ǡ , . â .
4.    ɡ է. է. ¡ ¡ š" ȡ.
5.   ¡째 Ţ . çĢ Ҿ ¡ ¡째 Ǹ ި š ¢ ʸǢ Ȣ .
6.   ɡ θ и â . š ¡째 Ƣ ŧá ɡ.
7.    ҾŨ ҾŨ Ҿި Ҿâ Ҿި Ƣ Ũ ȡ.
8.    Ч ¡째 Ҿ çâ : ¡째 .
9.   ɢ Ҿ: ɡ, , á, .
10     ¡ɢ Ҿ: ӧ, ¡, , ¡츢, š, ɡɢ .
11     Ţ¢ Ҿ: , , áâ.
12.     価Ţ Ҿ: , ɡ, ġ, , á. ɡ ɡ ¢. á, Ҿ.
13.     측â Ҿ: ġ, š, ¡, á.
14.     ҧġɢ Ҿ: , ġ, ¡ħ.
15.     ¡Ţ Ǹ. ɡ á ¡째 . ¡ Ƣ Ҿ, ҾŢ ڧ.
16.     Ҿ. ¡, 츢, ɢ, , , á, Ģ.
17.     â Ҿ: ɡ, š, Ţ, â¡. ٨ â á. â¡Ţ Ҿ: , .
18.     ġ ¡ Ţ Ǹ. Ƣ¡ ¡째 ɡڧ.
19.     ¡, ¡째 Ţ áĢ Ҿ.
20.     ¡ Ҿ .  Ȣ áŢ ǡ . ɡ, ᣠ.
21.     ɢ Ҿ: ġ, 째, ͧ, á, , , á, , , .
22.     á Ƣ ¡째 Ҿ ɡ .
23.     , .
24.     Ģ¢ Ҿ: ¡, ɢ, , .
25.     ġ á Ţ Ǹ. Ƣ¡ ¡째 ا.
26.     ¡째 Ҿ٨ ި Ţ Ƣ 󧾡 ڧ.
27.     ¡ Ҿǡ . ¡째 ġ Ч .
28.     ̾¢ ¡ ¡째 価 ¢. .
29.     ¡ 즸 ç¨ ȡ. ¡ 󨾨 ׼ Ũ Ũ Ǣ ̧ ؾ.
30.     , ç ¡, " ¡. ¢á 츢ȡ! Ӹ Ţ!" ȡ.
31.     ¡ è ¢ 򾡨 츢, " šɢ , ɡ Ģ , ¢ ɢ 츢ȡ.
32.     . 󨾸 Ƣ. θ ¡ ټ 츢ȡ âŢ.
33.     š Ũ, Ƣ ? ,
34.     ڦƢ¡, Ӿ Ũ ¡ǡ 㾡¨ ǡ 츢ȡ . ̾¢ ¢ ţ. ɢ, " ȡ.

47.

1.   , ¡ šɢ , " , θǡ ġȡ ɡ Ģ 츢ȡ. ̾¢ ¢츢ȡ" ȢŢ.
2.    â š ɡ.
3.   š 츢, Ƣ ? , ɢ " ¡ǡ 㾡¨ .
4.   ɡ Ψ¡ , ¡ǡ 󨾸 ġ ɾ, Ȣи 츢ȡ. ¡ǡ ̾¢ ¢ θȡ" .
5.    š ¡ 츢, " 츢ȡ š?
6.    츢. ̾¢ ʧ . ̾¢ š. Ǣ Ȩ Ȣţáɡ, 󨾸 âǡ ġ" ȡ.
7.   , ¡ 󨾨 ú ɡ. ¡째 š šЦƢ Ȣɡ.
8.   š ¡째 츢, ¦? ŢŢɡ.
9.    ¡째 š 츢, " š쨸 ½ θ. 쨸¢ ̨: . ɡ 㾡â ̨ŧ" ȡ.
10     ¡째 š š Ƣ Ȣ ɢ Ţ ȡ.
11     š ¢, ¡ á ̾ â¡ , ʧȢɡ.
12.     , ¡ , , ¢ ǸǢ 쨸째 Ǣ .
13.     Ψ¡ . Ħ Ţ. Ȣ п ɡ š.
14.     ɡɢ ɢ ŢȾ 򨾦ġ ¡ šɢ .
15.     , ɡ θǢ Чɧ, ġ ¡ , " : Ħ, ?" .
16.     , "Ǣ Ħɢ, 󨾸 š: ġ ɢ է" ȡ.
17.     ɧ 󨾸 , ¡ ̾ø 󨾸, 󨾸 ب š ġ . Ǧġ Ȣɡ.
18.     , Ũ 츢, " â . ¢. Ţ. Ǣ Ţ Ǣ ﺢ¢ .
19.     Ƣ ? 즸. š ǡ . ¢á ƨ¡ ɢ " .
20.     š ¡ Ũ š즸 š즸. ȡ, ¢ Ψ¡ ġ ŢŢ. š ¢.
21.     ¢Ģ Ũ Ũ ¡ ʨ Ũ ǡ츢ɡ.
22.     Ǣ šŢ. ȡ, š ɢ . š ɢĢ 󾾡, ŢŢ.
23.     ¡ 츨 츢, " , š ¡ šŢ. , Ţɢ ո. Ţ.
24.     ŢĢ 󾢦ġ š . ﺢ Ţ¡, ţ Ǹ š " ɡ.
25.     , " ¢ ȢŢ. á ¢ ! š ʨǡ " ȡ.
26.     ¡ . Ũ 츢 . 󾢦ġ š â ȡ¢. Ǣ šɢ ¡Ţ.
27.     ç ̾¢ ʧȢ, â¡츢즸, ո.
28.     ¡째 θ . š ڿ θ.
29.     Ũ , ¡ Ũ, Ũ 츢, " ¢ ɡ, ¢ , ɢ ž šǢ. ¡.
30.     㾡§á ﺢ, ɢ , 㾡â Ĩ¢ " ȡ. ¡, ʧ ȡ.
31.     ŧá, ¢ ȡ. ¡ ¢ . ç 쨸¢ ؾ.

48.

1.   󿢸, Ȣ 츢ȡ ¡ âŢ. , ǡ ɡ ᢠȡ.
2.    ¡ 츢ȡ ȢŢ׼, ¡째 Ģ .
3.   ¡째 ¡ 츢, "ġ ɡ Ǣ ,
4.    ո . ǡ ̧. Ƣ ¡ է šǢ.
5.   ¡, ɢ ž Ҿǡ . , ¡ ᢠɡ ۨ.
6.    Ҿ ۨǡ . Ǣ ⢠, ⢠.
7.   ɢ, Ţ , Ƣ¢ á ɡ ɡ. á ո . á ħ Ƣ¢ Ũ " ȡ.
8.    ¡ Ҿ , ¡? .
9.   ¡ ¢, Ǣ , , ո š: ̸ ȡ.
10     ɢ, Ӿ¢ɡ çĢ , ¡á . ¡ ո ׼ Ũ .
11     , ç ¡ 츢, " Ӹ : ɡ Ƣè ܼ " ȡ.
12.     ¡ ¢Ģ Ǹ 츢Ţ, ¢ Ӹ Ţ Žɡ.
13.     ¡ ᢠ쨸¡ ç , ɡ 쨸¡ ç Ũ ո ɡ.
14.     ɡ ç 측 쨸 ᢠ쨸 ɡ¢ Ȣ .
15.     ¡ Ȣ: " á ø ɧá ק Ũ š á Ţոȡ.
16.     , ġ ¢ɢ ,  šá! , , á ø, 츢 Ŀš! ĸ ǡ šǡ!"
17.     쨸 ᢠħ ¡ Ţ. ɧ ᢠħĢ ¢ ɡ¢ ħ ȡ.
18.     ¡ 󨾨 츢, "󨾧! â: . ¢ 쨸 " ȡ.
19.     ɡ , "â , â. Ǣ š. ɡ ɢ â š. Ƣ Ǣǡ " Ȣɡ.
20.     , Ȣ: " á¢, ɡ šá á ç ." š ᢠɡ .
21.     ç ¡ 츢, " . ǡ . 㾡â š.
22.     šǡ Ţġ ââ Ȣ 째 ̾, è Ţ Ө¢, 째 ո" ȡ.

49.

1.   ¡째 Ҿ Ũ Ȣ: Ȣ . Ţ Ǣ Ţ ȢŢ .
2.    째: ¡째 Ҿ! ¡ ç Ţ.
3.   ! : : ¢ Ӿɢ : Ģ¢ Ӿ !
4.   ɡ, ɡ, Ӿ . ɢ ¢ Ȣɡ: , 쨸 ɡ.
5.   ¡, Ţ ¢ Ҹ! ٨ š Ө¢ Ţ!
6.   ɧ, Ѩ¡! , ¢ á! ɢ Ȣ ɢ Ţ. ţ즸 и Ũ.
7.    Ψ¡ . Ψ¡ . ¡째ɢ â . çĢɢ .
8.   価! 󧾡 Ҹ. âǢ . ¢ Ҿ Ž.
9.   価! , , ǡ! , , 츢 : ¢ н ?
10     â Ũ¢ Ǣ Ũ¢, 価Ţ : è Ţ ¡.
11     á ¢ ب, ب¡ á즸¢ ب ʨ š. á ú á Ȣ ġ š.
12.     á ú ǢǨ: Ģ ¡ɨ.
13.     ҧġ, ¢ šš: Ш¢ š: Ũ Ţ¢.
14.     측, ¢ Χ Ģ ب .
15.     Ħ ź¡ɦ : ɧ ͨ . ʨ Ũ š.
16.     , çĢ Ǣ ȡ, š.
17.     , Ƣ¢ š: ¢ , ̾ç ġ Ţ ̾ š.
18.     ŧ! 츢.
19.     , ̾ ǡš. 츢š.
20.     â Ǣ. Ţ Ǣš.
21.     Ģ, Ƹ ʸ Ţ š.
22.     ¡, ɢ š: ո ʧ ɢ š.
23.     ŢĢ ġ : : ɢ .
24.     ɡ, Ţ ھ¡ : ۨ Ҽ : ɢ, ¡째 Ģ . çĢ ȧ á .
25.     ¢ ŧ Ш¢: ġ ŧ š: šɢ ¡ ɢ ¡ â ¡ š.
26.     ¢ , ĸǢ ¢, ڸǢ ¢, Ģ¨: ¡ θ! â úɡ šɢ Ȣ¢ θ!
27.     , Ȣ츢Ƣ : ¢ ¡ è Ţš: ¢, ը š".
28.     çĢ ɢ . Ƣ Ǣ š â Ǣ šШ ɡ.
29.     ¢ Ȣ: " ŧá Ţ츢. ռ ɡ áɢ ̨¢ .
30.     ɡ ̾ է ġŢ . ø ɡ áɢ Ĩ Ţ šɡ.
31.     ø Ţ á : 쨸 Ţ ç측 : ¡ .
32.     Ĩ â Ţ šȨ."
33.     ¡째 Ҿ Ǹ , 쨸¢ 츢즸 ¢ , ռ .

50.

1.    ¡, ¢ Ӹ Ţ Ũ .
2.   , ¢ Ө¢ и ¡ǡ ¡ ¢. ʧ .
3.    . ɢ Ө¡ и . 측 .
4.    , ¡ š ţâ, " ¢ 츢 ȡ, šɢ ŢǢ š :
5.   , Ũ Ţ. , 측 ɡ Ĩ¢ Ģ ɢ ھƢ 즸. , 󨾨 Ţ Ţ " ȡ.
6.   š, " ھƢ ʧ 󨾨 š" ȡ.
7.   , ¡ 󨾨 ¢, šɢ , â¡, â¡ ռ .
8.   ¡ ţ, , ţ ռ . 󨾸 ̾¢ Ţ .
9.    ̾ ţ ռ ȡ. ¡ â âš Ũ Ҩ .
10     ¡ Ȣ â â . ¡ 측 ؿ ɡ.
11     , ɡ š , " " . ž ¡ ᢠġ¢.
12.     ¡ ը Ҿ ʧ ġ .
13.     ը Ҿ Ũ ɡ â ġ ̨¢ . ø 즸 Ĩ á ɢ Ţ š¢.
14.     ¡ 󨾨 , ռ 󨾨 Ȣ .
15.     , ¡ Ţ𼨾 , "¡ վ, ھ¡ Ƣ š" .
16.     ɧ ¡ š : " , Ƣ, ɢŢ ¡ ¢.
17.     , ¢ ٨ ¡ǡ Ǣ Ƣ ɢ." ȢŢ ¡ ؾ.
18.     , ʨ .
19.     ¡ Ǣ, "ﺡ: ¡ɡ?
20.     . ɡ , ǡ 츨 ¢á ¡ ȢŢ.
21.     ﺧ. 󨾸 측" ȡ. ¡ ھ Ǣ: ټ .
22.     ¡ ¢ ţ ¢. ¡ θ ¢ š.
23.     ᢠȡ ӨȨ Ũ¢ ɡ¢ 츢â 󨾸 ¢ Ţ¡ Ũ¢ ¡ ¢ š.
24.     ¡ â, " Ũ Ţ. ɡ ɢ׼ ھ¡ š. ø, , ¡째 šǢ Ģ š" ȡ.
25.     ¡ " ɢ׼ ھ¡ š. , Ҹ " Ģ, ç Ҿâ ھƢ 즸.
26.     ¡ ¾ . Ө и ¢ .

This page was last updated on 20 March 2006
Please send your comments and corrections to the Webmaster.