šШ Ţš
â ɡ Ǣ
"" - ̾ 4 (276 -388)
(츣) .

Tiricirapuram makAvitvAn mInATci cuntaram piLLaiyin
pirapantat tiraTTu - part 4 (verses 276 -388)
kAntimatiyammai piLLaittamiz
In tamil script, TSCII format
Acknowledgements:

Our Sincere thanks go to Dr. Thomas Malten and Colleagues of the Univ. of Koeln, Germany
for providing us with a photocopy of the 1902 edition of the pirapantat tiraTTu, thus enabling the production of the etext.

Etext preparation and proof-reading: This etext was produced through Distributed Proof-reading approach
and following persons helped in the preparation and proof-reading of the etxt:
S. Anbumani, Dr. Kumar Mallikarjunan, Bavaharan V, Sivakumar PR, Balamurugan T, Subra Mayilvahanan, Durairaj, Devarajan, Maheshkumar, Kalyani, Govindan, Venkataramanan and Vijayalakshmi Peripoilan.
Preparation of HTML and PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland.

© Project Madurai, 1998-2006 .
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation
of electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet.
Details of Project Madurai are available at the website
http://www.projectmadurai.org/
You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.


šШ Ţš
â ɡ Ǣ
- ̾ 4
" (츣) "

¢


޸

276 ɢ š ġ
      񧸡 ŢҸ š 츾
򦾡Ǣ Ҹ
      Ǣ ĸ Ţĸ š
½ ں ¡
      ŢƢǢ Ƣ ȢӸ ո
ʨ Ţ ġ
      ¢ ǿ Ԩ áʨ Ҹ ާ.
(1)

Ŧ

277 ɡ Ƣ Ţ Ϳ
      ɡ š á Ȣ š
ɡ Ӿ Ǣ 򾢼 Φ
      Ǣ ȡ ۾Ģ
šɡ Ģ â򧾡 ̾ ɢ
      Ǩ ú Ǩ ͼ
ɡ âּ Ţ ɣš
      ŢӸ Ө Ţâ ާ.
(2)

Ţ¡

278 ¢ Ţ¢ ͼ âĢ
      о ¢Ŧá â¡ ɾ Ӿ
â ¦š էɢ š ʿ
      ¸ ¸ Ǣ ʾ о
Ǣզġ
      Ţ Ȩ иʸ ġš
ġ ο Ȩ Ѽ측
      اȢ и Ө §.
(3)

޸
279 ȡ Ȣ á ¢ 쨸 ǡ-
      ¢ æ š̾ 째 μ,
Ţȡ šո Ţ ¡Ȣ -
      ţ â Ţ ,
ȡ š پ á Ȣ째
      ý â â Цؿ
ȡ ھ Ө
      Ҹ ާ.
(4)


280 ¢ á ﺢ
      󦾡Ƣ š
¡ 󾡨 ¡
      ġ Ž Ÿ Ģ
Ȣ Ш ̼¡
      Ѩ ¦ġ,
ɢ Ũ -
      ¢ Ţ Ө ը ǧ.
(5)

տ󾢧

281 վâ Ħġ áȢ ¢Ĩ Ш츢
      ̧ â Ƣ ¢ â򦾡ǢŢ
Ӿ 򦾡 θǡ Ҩ
      ¡즸 󨾦 வா
̦ ǢŢ 狀Ȣš -
      ¡ 츢 ̨츧 ȡ ר
â
      ¢ áʾ ާ.
(6)

ջɺ򾢿ɡ.

282 ġ Ӿš Ǩ
      Ȣ ڦ Ǹ â ɦšǢ
ġ Ţо š
      š Ƣ 즸š
ġ â̦Ƣ Ģ Ӹ Ţášվ
      ɢȡġ ǡ Ǣ Ȣ§
ġ Ӽ׽ Ģ š Ũ¡
      ç Ө Ŀ §.
(7)

¢.

տͿɡ.

283 Ȣ á Ģ -
      ը Ģ Ģ ,
󦾡Ǣ Ż 򨾿 -
      Ƣ Ӹ ,
Ӹ ɢ ͨ ¢ -
      Ģ ¢ Ԩ ŧ,
զ ר â ӨŨ ¢ -
      šʨ Ħġ ӾĢ š򾢨 Ԩ §.
(8)

򾢿ɡ.

284 â Ȣ â -
      Ũɦ Ӿš Ǿ ӾŨ ,
ۦ á ȡƨ Ǣ -
      Ǩ è šǨ Ţ,
ɨ ɡ Ţâ Ƹġ -
      ¿ ɣ â ڦ ɨ ĸš,
¡ ŢȢ -
      Ȣ Ģ󾾢 Ԩ ާ.
(9)

šʸ.

285 š Ш¢ ġ ¢ -
      á پ 󨾦 ոո,
š ɢ ո š š -
      ȡ ŧ ȡš,
š Ţ ȸ š Ȣ žﺢ -
      Ţâ Ģ á,
š Ǣ šը ȧ ɡ -
      Ƣ ̾ Ө â ̾ŧ.
(10)

ÿ ȿ.

286 Ÿ ¡ ¢ 째ȧ -
      ž ⢠򾡨 Ȣ,
ɢ -
      â оš,
ŦȢ ¢Ǣ ɢ ݾš ɡ -
      â Ţ š ¢ ͼ¢ μ,
ŦǡǢ â ĸ -
      Ȣ к Ө §.
(11)

1.

.

287 Ž á Ţ󾢨 Ӹ
      Ħ Ǣ
š ż Ԩ Ţ ú
      Ģ¸ ¢ 측
򦾡 ȡ Ƣ
      Ǣ
ŢƢ ¢ ǡ
      Ǣ ͼ Ӹ.
(1)

-- .

288 צš Ȧ¡ æʦ Ǣ
           æ 󾦸 Ţ
      ۽Ŧȸ Ȧ
            â ЦȢ ,
Ţĸý Ţ Ţ
            Ţ بŢ Ǣâ
     Ţ ަ Ţ¢ 측
           ŢâŢɢ ŢŢ ŢԨп
Ũ Ÿ ʨ
            ҸĢ ƨ¢֨ ƦƢ ͨ
      ÿ оצ ż ͼ
            ż ʨ ̨Ҽ
ɢ Ƣ 򾢼
           Ţոը ƢҿŨ ʦ Ǣʨ
     ¢ ¦ʨ ƢȨ
      ŢŽѨ ¢ ¢󨾿 측츧.
(2)

--- ޸.

289 ̾ ġǨ
      Ȧš 츢
ͼŢȢ¡ Ţ
      Ҿ šɨš
Ţ Ǣ
      ؿո š
򦾡 ݾŢĢ
      ̼츽 Ţ측츧.
(1)

-- ո츼.

290 âǢ 츢Ƣ
            즸ĢҨ
      ɢ츢ɢ¿ ¨
            Ũ
ŢâҼŢ Ȧ 層¢ 츼
            ŢӸ â¡
      ŢƢǢ 򦾡 Ũ Ҩ
            Ţ â Ǩ
â Ţ š
            տ ½
      ¢Ȣ
            Ţۨը Ģ
â¿ Ц Ţ
            ¨ľ ̾ 񽢨
      ЦȽ 즸ؿ Ǩ
            츢ɢ ̼ 츧.
(4)

. .

291 ¢ Ƣ򦾡 վš Ӽ
      󾢨 츼 ĸ Ţ 󾢿
¦ ȡ Ţ Ȣ â
      ¢ 򾨸 Ǣ
¢ Ţ 츽 ġ ǧŽ
      ɢ¨ ɢ¢ ɢ ʧ Ƣ¡
¢ š ¡ ġŢ Ц
      Ģʨ 򨾦¡ Ƣ š¢ħ.
(5)

. .

292 â
      ¢á ɢ
Ҩ ¢Ǧ Ө째
      վ Ģ
á ȡ째 ɢŨ
      ¡էǡ â 򧾡 ƨ áɧ
Φ Ѿ âŨ
      󧾡 ƨ ٨ Ʀ áʨ§
(6)

. .

293 âǢ ơ즸 -
      ȡ ,
⸠Ӹξ ĢȢ Ш -
      â ɢ Ģ,
ââ Ө ɡ â 򦾡Ƣ п -
      ¢ 츽 š 󾧾,
â 򦾡 ¢ڦ ȡΨ ¢Ħ¢
      ר 츽 츦.
(7)

. .

294 Ȣ Ǣ¢ Ţ ¢Ţ -
      Ө Ө 󦾡 ȡ ,
ʾ¢ ɡ Ţâ󦾡Ǣ 򾦺 -
      ɢ ɢ ¡ ŢĦ ȡš,
и즸 ﺨ Ȣ -
      Ȣ Ȩ Ȣ ͨ¡Ǣ š Ǣ,
Ҧ šȢ и տ ǡ -
      Ԩ âŢ ¡Φ Ǩ 츦.
(8)

쨸.

295 Ш ۾ͼ -
      š,
Ѩ ¡ Ħ -
      Ƣ ŢƢШ Ӽ̨ ɢ š,
Ӹ Ө -
      ââ ҽ󧾡,
Ψ Ĩ £ȡǢ Ĩ -
      Ƣ ר â 측츧.
(9)

. .

296 οĦ ɿ Ģ Ţâ
      â â ¢ â
Ȣ Ʀ Ũ ̼â š¢ Ȣâ
      ո ۨ â
Ǣ Ũ Ũ ҼŢ¡ ʨ â
      Ǣ տ ½ Ũ ¢â
â â â ¢Ţ Ш â
      š Ţ
ȿ ۨ ռ ɡĢ Ũ츼
      ̦ Ţ ڨ ʸ 츢
Ţâͼ âŢ ئ ֨
      Ţ ӾĢ ¢ڨ ¡ Ǩ
ըȦƢ â âո 
      ɢ ɢ Ţ Ǣ ŢƢ
Ǣ ŢƢƢ Ţ ר á򾢨
      Ƣ ɢ Ũ Ţ Ǣ츧.
(10)

.

297 ̾ â ġ
      򧾡 â쨸
š Ũ¢ о
      즸 ¡ý
Ш 츢 츢
      Ȣ
⾢¡Ǣ Ƚ Ţ
      즸Ǣ ¡Ӿ򾢦¡
Ǣ 򾢦Ƣ
      ¡ŢŢ
򾦺 츢ɢ
      즸 Ӹ¢Ȣ
â ̼
      򾡨 Ģ
â 츦
      째 츧.
(11)

1- Ȣ.

2 - .

298 ﺨ Ȣ쨸¡ Ƣ ئ -
      򧾼 ɨ¢ â â ¡,
¢ ڸ -
      Ģ󦾡Ǣ п,
â ٦ȡ -
      æ¡ 򦾡 ¢ ţʦ¡Ǣ ̾¡,
Ƣ š¢ ¡է -
      â ¢ ¡է.
(1)

299 и á򾺨 Ÿ Ţ -
      ɢŨ ţ ġǢ Ģţ,
򾿣 ȡǢ ȦšĢ â -
      æ¡ Ȣ ¡ Ţ ɢú,
Ӹ Ǣھ ž -
      Ǣ ȡ ȡ Ͼ ¡ӧ,
򾦺 Ƣ š¢ ¡է -
      â ¢ ¡է.
(2)

300 ɡ Ƣ ¢ Ţ ¾ɢ -
      Ţ š ϾĢ Ȣ ġȢ,
šɡ ¢ ǡĢ 򧾡 Ţ Ȣ -
      æƿ Ţ ʧȢ Ǣ,
ɡ Ӿ -
      ͨ Ţ¡ šâ,
ɡ Ƣ Ƣ š¢ ¡է -
      â ¢ ¡է.
(3)

301 ڨ 즸Ȣ  ž Ȧɡ -
      ɢ Ũ ,
񼾢 ɢ Ǣ -
      Ũ Ũ Ѩ 񽢨 Ƣ󦾡 ɿ,
Ţ ɢ򾢧 ɢɢ ʧ¡ Ģ -
      Ţââ Ǣ 즸ؿ ȡ ,
Ƣ š¢ ¡է -
      â ¢ ¡է.
(4)

302 Ц Ţâ -
      Ө Ŧ¡ Ө 㦼 š,
âŦá ġ¡ -
      οɢ Ψ Ȩ츽,
Ƣ ơý -
      ¡ ʾ ¢ġ ,
ŨǸ Ƣ š¢ ¡է -
      â ¢ ¡է.
(5)

.

303 󾡼
      Ƣ Ѿ ȡ ¨󾡼
Ӹ غ ɨ š
      Ǣ ̾ ո ġ
ո Ţ ̨¡
      ĢĢ ȡ
վ ʼ šθ
      Ƹ ר ¸ ¡θ .
(6)

304 ﺢ Ƣ󧾡
      Ţ Ѩ Ȣ ¡
Ģ ¢ţ
      Ӹ ġǢ ţ
¢
      и ¢ Ш ǽ
򦾡Ǣ šθ
      Ƹ ר ¸ ¡θ .
(7)

.

305 ¢âŢâ
      âӨп Ƣġɢ Ţ
Ģ Ţ 󾣦ȡ
      Ÿ Ţâ
̿
      æ츢 տȨ ¢
Ũ
      ̼ âĢ .
(8)

.

306 Ȣ Ӿ š¢ á ﺣ
      Ӿ ġ 󧾺
ȢҨ ڿ š Ţ
      Ө ҸӸ ¢ áž 󾡿󾡾
Ȣ Ǣ 󧾡Ţ񧸡
      Ȣ šպ ¢ 󾡦󾡧
Ȣ Ȣ ý ¸
      Ţ ר ¸ .
(9)

.

307 Ƣ ﺣ
      ǡǢ
áۨȦ š
      ɸ ɢզ
Ũ츢 ¡ ȡš
      ڸ
̦ šӾ
      ¢ ̨ ¢ .
(10)

2- Ȣ.

3 - .

308 Ţ
      Ţ Ȣ
ո ¢
      ȸ Ǣ 츢 츢ɢ
̽ ¢Ţ š ھ
      측
ר š ġ ħġ
      ȿ ը ʧ ġ ħġ.
(1)

309 ܼ ɾ Ө
      ﺢ ﺢ
â Ƣ¡ 󧾡
      ɡĢ Ţ
š 츢
      ɡĢ Ǣ
Ģ ר š ġ ħġ
      ȿ ը ʧ ġ ħġ.
(2)

310 ɢ ɢƢ¡ ¢ ɢ ÿ
      Ţ 󧾡
ͼâ ظ â ¢á
      Ȣ Ҩ ǡ ¢Ц
Ţ Ţø ɡ ¡
      Ţĸ Ţĸ Ţ Ţ Ģ Ǣ
Ģ ר š ġ ħġ
      ȿ ը ʧ ġ ħġ.
(3)

311 ¡ 츢 Ţ¡
      Ƣ Ǣ ¢ɦ п
ƢĢ Ƣ Ƣ Ÿ
      Ţ Ţ ؾ Ţ
Ǣ Ⱦ Ȣ ĸ
      Ţ нá 째 Ƣ
Ǣ ר š ġ ħġ
      ȿ ը ʧ ġ ħġ.
(4)

312 âӨ ̨
      š Ģ Ӹ ׾¦ Ţ
ը ɢ
      ʨǻ ﺢ
Ǣ Ǣ Ģ ǢȡĢ
      ¢ ئĢ Ӹ쨸
ڸ ר š ġ ħġ
      ȿ ը ʧ ġ ħġ.
(5)

.

313 Ҩ쨸 ¼츢
      Ӹ ¢ ¢ Ө¢
Ȣ Ţ Ţ Ȣ 츼Ţ
      츢 Ũ ʿ
Ħš Ѩ¡
      ﺢ
ħġ
      ר â Ţ ¢ ħġ.
(6)

.

314 þ ơئǢ
      ¡ š Ģ ġǢ ø
Ǣ
      ǡ Ţ Ţ즸Ǣ
̨â Ţ Ǣ ǧ
      ̨Ʀ á
ġ ħġ
      Ģ ר ը ġ ħġ.
(7)

.

315 Ţ Ģ Ţ šɡçɡ
      Ţ Ţ šš š
Ţ ȨŸ šš
      ¡Ţ è šŢ ŧ¡
ȢŢ ɦ ġ
      ɢ ר ¡§¡¡
Ţ Φ ¡٨ ¸ ġ ħġ
      Ƹ ר ¢ ġ ħġ.
(8)

.

316 צ ŨŢ ܼ
      Ҹɢ èɦȢ §¡
צ ã
      š šȡ
צ ŢƢ
      ׾¢ Ţǿ狀 šɧ
צ Ȣվ ġħġ
      Ƣ ƾո ġħġ.
(9)

.

317 Ǣ Ԧؾ
      ڸئš ȿŢ ţ
ǢȢ Ǣ
      Ţ ̼Ǣ ȡ
ǢȢ¢ Ǣ ġšȸ
      è 츢Ө¢ ššɡ
ǢҸĢ 츢ɢо ¾ħġ
      ƢƢ ̼â šžħġ.
(10)

3 - Ȣ.

4 - .

318 񦸡 ¢ ¦š -
      á ɡ¦š á Ц ,
񦸡 Ţͼ ü ﺢ ܼ -
      ¢ á Ŀ Ǣ򾧺 Ǣ,
񦸡 了 Ǣ ; ȸ -
      оŨ â áκ,
񦸡 Ӹ򦾡Ǣ š է -
      Ǣ ¢ է.
(1)

319 ¡ ;â ȡզ -
      ɢ վŢ Ţ ,
ɡ¡ 򾨾 Ȣ Ө âԧ -
      ɡը ¢ը Ȣ ȡ,
¡ â Ȣ -
      á á ¡Ǣ Ǣ ,
¡ ¢Ц ¡ɡ ȡ է -
      Ǣ ¢ է.
(2)

320 á ҿ оէ -
      ¢̾ š Ǣ ;է,
á ɢ ɢ է -
      Ţۨ Ũ Ҩ ¢ȢŢΧ,
á μ ٻ Ȣ¡ -
      ¢ վ ĸŢ ¡Ǣ ,
á Ţ է -
      Ǣ ¢ է.
(3)

321 ɦ Ǣп ǡƢ ½ Ǣ -
      â 񸢽¡ ҿ Ǣ ,
ɦΧ츢 Ţ Ѿ -
      ŢĸŢ Ţ ŢЦ,
ɿ Ţ 츢 -
      Ǣ ¡Ũ 츢 ,
Ĩ 츢 ȧ է -
      Ǣ ¢ է.
(4)

322 Ħ ɿ ȢѾĢ Ǣ Ȣ󾢼 Ȣ -
      ؿ ̸ â󾢼 ȢǢ Ȣ,
ӨĦ š Ӹ򾿨 צ -
      ɢŢȢ 񦽡 ¡ Ũ,
Ħ ﺸ ﺢ â -
      Ţ ȣ Ţ 츢 ̼,
Ħ š է -
      Ǣ ¢ է.
(5)

.

323 տ ƢĢ 즸 ¢¢ ¢ġ
      즸 ġ Ǣ ǢȢ¢
즸 Ţ Ө󾢼
      ã ̨
¢ ȣ Ţ
      ̽ Ģ
¢ ը ¢ θ
      Ţ  Ƹ â θ .
(6)

324 ⨽ Ө ¢ Ǣ
      п šئǢ ظ ظ Ч
꨽ ո ո â
      ¡ áǢ Ǣ¡
򾢨 š¢ ֿȣ
      ¡ɸ ̦ 񧸡 տ
Ǣ Ө ¢ θ
      Ţ  Ƹ â θ .
(7)

.

325 Ţ ¢ š¢ Ģú Ţ¢
            šŢ¢ ¢ ¢ -
      âŨ ¢ ţ¢ ĸŢɺ Ţɢ
            Ţɢ רâ ܨ¢ ġ¢ ͨ,
Ǣǿ ¢ š¢ Ţɻ¢ Ţâ
            Ţâ ŢĢ̨¢ Ģ¢Ģ¢ â -
      Ţâɢ Ģ ġĢ âɢ âɢ
            ŢѸ š ,
ļĢǻ ¢ ġ¢ ŨǾŢ 꽢¢ɡ¢
            Ţâ ȡǢɢ šǢɢ ŢĢ -
      ɢ ¢ɢ š¢ɢ ġئǢӸɢ ȡ̨
            š̨ զŢ¢ âɢ âɢ ⽢,
ȡΦս Ţ â Ǣ
            Ţ âǨ Ƣ¢ š¢ θ -
      Ƣ ŢáŢ Ӿ째Ш ¡
            θڸը ¢Ģ θ.
(8)

.

326 Ţâ
      Ƣ â
ø ʨ 째
      ڦ 񸾢 򾸽򧾡
񦼡 Ţ
      Ţ Ž
æšĢ ¢ θ
      Ƹ Ţ θ .
(9)

.

327 Ģ Ӿ š
      ּ Ţ â
Ģ ¿ Ģ ¡ Ȣ
      ȦȢ 򧾡š
Ģ Ǣȡá
      ŢƢ šż Ȧ 򧾡
Ģ šǢ ը ¢ θ
      ĸ ġ ¸ θ.
(10)

4- Ȣ.

5-

328 šá ż ȡ Ȣ Լɨ
      ż 츣 Ţš ŧ
á ¢ 즸 ¡
      츢 츼 Ҹ 𦸡ʧ
á 󧾡ȡ ¢¢á
      á ̽̽¡ ¡째
á š Ȣš ո
      ؿ ȸ ̨ է ո.
(1)

329 šŢ ¢ ž ʼܼ
      Ө 즸 Ģո š
¢ Χ
      Ţ ɢâ¡ ʧ Ţʧ
째 ը ɢ Ţ
      ɨ ɢվ ľ 
š š ո
      ؿ ȸ ̨ է ո.
(2)

330 ɡ 츽 Ȣ
      ġ Ţ
šɡ ȨŢ ¢ ɢĦ ȡ
      Ũ쨸 ¢ ͸ Ӧ
ɡ ɢ ը ɿ
      Ţ ¢ š ŢǨ Ȣ
ɡ âǦ æ š ո
      ؿ ȸ ̨ է ո.
(3)

331 šզ Ǣ Ө Ȣ¢
      Ӿ š Ƣ¢ Ǣ Ǣ 즸ȡ
Ţÿ Ǹ ɿ󧾡
      Ž ڿ Ţ Ӹ
á Ƣ տ
      Ţ Ǣ ƨĦƢ
Ţ Ӿ š ո
      ؿ ȸ ̨ է ո.
(4)

332 ¢ ¨ Ţ
      â
š ҽâ Ţ ¿
      Ө Ţ š ɡ
Ǣ ¢
      ľ š
Ӿ š ո
      ؿ ȸ ̨ է ո.
(5)

.

333 ͨ Ģ Ӹ -
      ġ Ţâ Ģ,
ﺡĢ 측 ġ 츦â -
      â Ţ ġɡ 츽 ,
ڸ ݸ -
      Ĩ ؾĢ âۦǢ Ģ,
Ģ¡ է -
      ¢ զ տ է.
(6)

334 Ħ ŢŢ ̿ ո -
      Ш Ţ ̨,
Ħ Ө ξ Ǣ -
      ¢ Ţ󦾡 ɡ,
ŢĦ ơ Ӿ Ģ¡ Ш þȢ -
      ¢ 𧼡 ź ¡,
Ħ 󾿢 է -
      ¢ զ տ է.
(7)

.

335 ɢ â 򦾡 ø
      ʧ
ɢ ¢ ͼ Ţʧ
      Ȣ ͨӾ ӧ
ɢ ս Ǣ
      ¢ ¡ 򾢨 š
ɢ ¡ š š Ǣէ
      ¢ Ǣէ.
(8)

.

336 Ģ Ţ ئ ɢš
      Ǣ 了 ¢ š
¢ Ũ š
      樂 ׼ 򾸨
Ţ â󦾡 ¢ ʧ
      ǢӨ զ Ƣʧ
ɢ Ө Ǣ¢ Ǣէ
      ¢ Ǣէ.
(9)

.

337 Ѿ Ǣ
     
â ؾ
      Ţ â Ҹ ̼
â ɢ Ǹ Ţ Ԩ
      ̾ ƢĢ Ǣ Ţâ ¢ Ȣ
š Ӿ ҾŢ ո
      ¡Ǣ ĸ Ӿ ӾŢ ո .
(10)

5- Ȣ.

6 - šá.

338 šϾĢ Ģ -
      ͼ 򧾡 ǻ¢ ھ Ţ Ħ,
̾ á ţ -
      Ш Ҹ ĢĢ Ǣ,
ʨ ¢ -
      ʧ ԧ Ħ¡Ģ,
񼨼 Ƣ Ƣ š ¢ո -
      ը 째¢ ׿ ¸ո.
(1)

339 ĸ پ š -
      ɡ ɢ¢ 񼻡 ̦,
צƢ ¢ ¢ ɢ ¢ -
      ¢ ½ Φ,
׿ ž Ǣ Ũ Ŧ -
      ڸǢ ¡Ǣ ,
Ƣﺢ Ƣ Ƣ š ¢ո -
      ը 째¢ ׿ ¸ո.
(2)

340 ¢ ̨Ŧâ ŢĢ ֧ Ģâ -
      ξ á 츢 𼡨 Ţâ,
Ǣ 츢 ¢ɢ Ĩ -
      ¡ ը,
Ѩ Ȣ츢 ¦ ﺢ -
      ġǢ ,
¢ Ƣ Ƣ š ¢ո -
      ը 째¢ ׿ ¸ո.
(3)

341 š ɢ Ϳ âξŢ -
      Ǣ Ǣ 㺢,
š Ǣ Ȣ Ǣ -
      ȢŢ ¢ ,
š Ը 򧾡 ¡Ǣ ո Ǣ -
      ¡Ǣ Ǣ,
š ȡ šƢ¡ Ƣ š ¢ո -
      ը 째¢ ׿ ¸ո.
(4)

342 Ţ Ũ Ţ -
      Ŧ Ħ Ȣп ȡ¡,
¡ ȡ -
      Ȣ쨸 ̨󦾡Ǣ ġ,
â ¢ ¡ -
      Ȣ â ȿ ,
Ǣ Ģ󾦺 Ƣ š ¢ո -
      ը 째¢ ׿ ¸ո.
(5)

.

343 š â Ө ɢ
      쨸 ﺢ ŢƧ
š Ǣ 츢 м
      Ţȡ 째 ¢á ž
š Ȣ Ӹ
      š̾ ʧ
š վ š ո ո
      ȡ ŧ ո ո.
(6)

344 츽 ¢
      š Ţ Ž¡Ǣ
Ţ  ¢Ȣ Ţ ɢ
      â ȡ ͨȢ
ɢ ȡէ ɢ
      ǡǢ Ǣ¢
¢ š ո ո
      ȡ ŧ ո ո.
(7)

345 ո ý ʸ š ơ째
      ġ ɢ ¸ ¡ Ţ
ո â Ħ
      ¡ Ţ
ո Ţ ŢӼ
      զ 즸
ո Ţâ š ո ո
      ȡ ŧ ո ո.
(8)

346 Ȣ
      è Ǹ
¢ ¢ ġ Ţ ¢
      Խ Ţ ɢ
׿ȣ ¢ ɼ ӧ
      á ɧ
Ģ š ո ո
      ȡ ŧ ո ո.
(9)

347 Ҩ ո
      ¡ ƨ ɡ ̽ Ţ
ո ﻡ ɢ ո š
      ո â š ̽
ո ʧ ո Ţ
      ո â
š ո ո
      ȡ ŧ ո ո.
(10)

6. šá Ȣ.

7. Ģ.

348 ȧ â 򾢧ġ è צ
      š Ȣ¢ Ӹ 򾢦¡
Ԩȧ Ţ š ɢ
      â ̨Ʀ¡ Ţ Ţ
ȧ Ԩ ڦ Ţ ȡ¡ġ
      ɢ Ȣ Ũ
ȧ áԼ ģ ¡š
      Ŧǡ ģ ¡š.
(1)

349 ȡ ¦ ҽ
      ȡ Ţ̦ ɢ ¢ɡ

      ҸĢ ǿȡ
â Ţ ¢ ¢Ǣ
      âŢɢ ȡ⢠ɢۿ
󾢸 áԼ ģ ¡š
      Ŧǡ ģ ¡š.
(2)

350 ġȢ ú ¢
      Ԩ¿ ¢¢ ¢á Ԩ¡
ɣ ¢Ŧ á ŢԨ
      즸Ƣ
ǡȢ ר ֿ ġտ ¡š â
      ٨ 򾢼 ׻ Ŧġ
š áԼ ģ ¡š
      Ŧǡ ģ ¡š.
(3)

351 š Ԩ ¢ż ġ Ũ츢
      ؿ ި ¢Žâ ġէ ĦȢ Ȣ,
š ̨ šɾ ¢ ǡ -
      ý¡ ԦǢ 𸢼 ŢŢ ¡ ¨,
š Ţ ΦĢ Ⱦ -
      Ψ ըŧ ġ,
šŢ áԼ ģ ¡š -
      Ŧǡ ģ ¡š.
(4)

352 ý ҽâ żš 򦾡 ɡ¢ -
      򾢼 Ţ򦾡 ¢ ӸΦ,
ý Ţ ̾ -
      Ӽ Ȩ ¨¡ â,
ý ġ ¢ -
      Ȣ츨 š š ,
ý š áԼ ģ ¡š -
      Ŧǡ ģ ¡š.
(5)

353 Ģ 쨸½ á ¡â áȢ -
      Լ ͨŸ Ģ Ƣƣ ׼ ͼ,
Ҹ ڦ Ţ¢ Ţš -
      Ⱦ 츧ȡ,
ţɡ -
      â צ Ȣ šġ,
áԼ ģ ¡š -
      Ŧǡ ģ ¡š.
(6)

354 Ǣ ǡ צ -
      ں ¡ Ψ ɢ ٨š 򾸡,
Ǣ 򧾡 п Ц ը ׽á -
       ӽá,
Ǣ Ţ ŢŽ  âнá -
      츼 ڦ ȢЦ Ƣ ,
Ǣ áԼ ģ ¡š -
      Ŧǡ ģ ¡š.
(7)

355 ֨ Ţ츢 Ţ
      ը áʦ Ƹ¢ ߯ ¢ ﺢ
мŢ ¡ 򧾡 ʾ
      츢 츢 ¡
ﺨ á ý¡ â šƢ¡츢
      տ ׼ ¡ Ǣ ¨
ġ м áԼ ģ ¡š -
      Ŧǡ ģ ¡š.
(8)

356 ¿ â Ӿ
      š Ƣ ⺢ ȧ
ר Ţ ġ Ţ
      á ȸ š š ȸ
Ԩ Ӹ ¢š ɡã ɢ
      Ţ šп Ǣ â ġ
áԼ ģ ¡š
      Ŧǡ ģ ¡š.
(9)

357 Ȣ¡ Ȣ Ǣ ţ
      Ţ Ũ Ţŧɡ
š ﺢ ɦ¡ը Ȣ š 츢Ţ
      Ȣ ̨ ¢ Ţ ħ¡ о
â Ģ о ţ
      ɡ¢ áâ ̨ ڨ ¡ġġ
Ǣ áԼ ģ ¡š
      Ŧǡ ģ ¡š.
(10)
Ģ Ȣ.

8. .

358 Ⱦ 츨 츼 š ¡ æ
      ¦ ̨ Ǣ ̧츢
Ⱦ 򦾡 š¡ Ǣ ġ
      Ţ Ȣ š
רȾ Ǣ ș̌ 򾢦ɡ
      ǡǢ ʨ¢ Ţ Ũ ئǢ է
Ⱦ 򾾢 ¡է
      ¡ ¡¢ ¡է.
(1)

359 ǢȢ ȸΦ ο Ǣ ¡Ģ
      ɨ Ţ ƣ  ¸ â
ǢȢ Ţ ¡ ̦
      šɡ ɡ Ģ ڧ ʦ
ǢȢ ¢Ȣ ɸ
      󦾡 Ţ Ǣ
ǢȢ Ţ á ¡է
      ¡ ¡¢ ¡է.
(2)

360 ¡Ǣ â ﺢ 츢 -
      ¢ â ,
¾ Ƹ Ģ â̦ Ţġ -
      Ţâ Ȩ ¿ Ƣ Ȣ Ǣġ,
Ţ п -
      â ɸ ţ,
¡ ø 째 ¡է -
      ¡ ¡¢ ¡է.
(3)

361 Ţ â ɢڦȢ Ȣ -
      á Ţ,
ɢ Ţ и Ȣ -
      Ƣ Ԩ ¨ ţ,
ɢ Ҹ 󦾡 п -
      Ǣ ﺢ ţ¢ ġ,
Ţ ¡է -
      ¡ ¡¢ ¡է.
(4)

362 Ţâ â Ӿڨ ţ ɨ -
      򧾡 â ɦ Ƣ,
â 󧾡 ŢզŢ ž ̨Ţţ -
      Ũ ¡Ģ Ģ âǢ ,
â â šǦƢ -
      Ţ 򦾡 ɢ Ҩ,
â ¡է -
      ¡ ¡¢ ¡է.
(5)

.

363 ž Ǣ ţ Φ
      Ţ¢ ҽ Ţ ã
ɢ
      Ǧ Ţ Ƣּ Ȣո
Խã
      á Ţ Ħ¡
Ƣ Ƣ¢ š¢ ġθ ɧ
      ¸ ӾŢ ǡθ ɧ.
(6)

364 ¢Ȣ áǢ ¼
      տ ż â Ҩ¡
ŢĢ ѾĢ á ¢Ȣ
      Ũ ¡ Ţ
Ҩ Ģ ʼŢŢ
      Ţ Ũ Ţ ɡ
Ҿ Ģ Ƣ¢ š¢ ġθ ɧ
      ¸ ӾŢ ǡθ ɧ.
(7)

.

365 Ш š Ӹ
      Ģ ȸ 򾿢
 è ɡ
      ݸ ȸ ǡտ
ââ š ɧ
      Ӿġ ո о æšĢ
¡ ú ¡ ɧ
      ¡ ¡ɡ ¡ ɧ.
(8)

366 š
      ͨ Ǣ Ģ žȣ
â Ţɦ¡Ƣ վ է Ȣ
      ¢ Ǣ Ȣ Ȣš ɢ
ɢġ ئ
      񼡼 Ҿ
ú ¡ ɧ
      ¡ ¡ɡ ¡ ɧ.
(9)

367 ¢ Ģ 񼡼
      ɸ ¡  󾡼
Шȸ Ǣ á
      Ҩ اɢ â 򾡼
â š ɢ򾡼
      񧼡 ȡ Ţ ¢Ÿ
ú ¡ ɧ
      ¡ ¡ɡ ¡ ɧ.
(10)

8 - Ȣ.

9 - á.

368 ظ Ģ ը -
      ɢ ͨſɢ Ȣ ,
󾽢 á ú ¢ -
      츢¾ Ţ ƿ,
ơ¢ ơ򦾡 -
      쨸 ,
Ƣ Ƣ Ƣ ɢ áէ -
      ɢ ¢ ɢ ¢ ɢ áէ.
(1)

369 ȡ̾ ̨ â 𼡨 -
      ɢġ Ţ šŨ â á,
측 Ǣ ̦ ڨæ -
      ̾ ڿ ¨,
̨ 󾢸 Ƣ -
      ɢ̨ Ȣ󾢼 â ¢,
Ȣ ¡Ȣ ɢ áէ -
      ɢ ¢ ɢ ¢ ɢ áէ.
(2)

370 ŢШ Ħ ̨¼ -
      Ȣ Ũ Ũ ¡Ǣ¢ ظ¡,
츢 ŢѨ 񽢨 -
      ȡ ¡ ʦ ,
Ģ Ģ¢ Ը ɢ -
      Ǣȡ Ǣ Ţ Ţ Ȣ,
ո ĸ Ƣ Ƣ ɢ áէ -
      ɢ ¢ ɢ ¢ ɢ áէ.
(3)

371 š츢 󾦺 측ɢ -
      Ţ Ҩ ɢ ֦Ƣ,
á 츽 Ģ -
      Ш ƿ Ȣ Ũ ʧ,
񽢨 ¢š ɢš ѨЦŢ ո ġŢ -
      â ¢š ɢ Ŀ šŢ ¢,
ĸ ﻡ ɢ ɢ áէ -
      ɢ ¢ ɢ ¢ ɢ áէ.
(4)

372 Ψ Ǣ ȿڦ -
      쨸 ¡ɢ էɢ ռšǢ â Ԧ,
Ģ ̾ ӿɢ¨ -
      ̨ ɢ ,
ɢ áĢ ڦ -
      â 쨸 šɨ Ţ 󾦾,
¾ Ģ ɢ áէ -
      ɢ ¢ ɢ ¢ ɢ áէ.
(5)

.

373 ¡ȡ š
      ¢ 츢 š ¢Ƣ
Ţ 즸 ¢ɾ Ţâ ɨ 츢¾
      Ţ ż ֦â
Ѿš Լ ȡ Ө ֦
      ɿŢ ɢ ¡ Ȩ
狀 󨾿 п áθ
      ɢ ̼ ɡɡ ɢ п áθ.
(6)

374 Ǣ ̼ ţ Ģ Ţۼ
      š Ģҽ
Ǣ šǾ ּ
      š â ̨Ӹ
Ǣ Ǣ ɨȢ ¾š š¡
      ϸ ɡθŢ ҽ Ţ¡
Ǣ 狀 п áθ
      ɢ ̼ ɡɡ ɢ п áθ.
(7)

375 ¢ ȿɢ â ¦
      ġ ġâ Ģ ɡ
ɢ ¢ ¢ ¡
      Ǣ Ȣ ̾ 측 츢¢
¼ Ȣ 쨸
      Ҹи 째 ʨ
վ п áθ
      ɢ ̼ ɡɡ ɢ п áθ.
(8)

376 ĸ ¢ ̽š츢 Խ
      ȡ Ȣ§ է Ȣ¡
â ̽ ̸
      ġ ɢӾ ո Ӿá
ø
      Ƣ Ţ
â п áθ
      ɢ ̼ ɡɡ ɢ п áθ.
(9)

377 쨸 ɢŢġ ĸ Ÿ Ƣ
      и ȡո Ţ ͨǦ Ũ
Ţ¡ Ȣ Ƣ Ȣ
      ʨ Ǣ 츢 Ǣ
Ƣ Ȣ 󾢨
      ¡ վ ȡ ɡﺣ
Ģ п áθ
      ɢ ̼ ɡɡ ɢ п áθ.
(10)

9. á Ȣ.

10 --

378 Ţ ¢ ɢȣè Ţ
      ̨ ̿ ż ĸ ¡Ţ,
ž Ĩ п ¢ʨ -
      Ҩ ɢ Ž ǡ,
Ţ Ƣݾ Ҧ -
      ¢ ɡŢ á âŨ ڧ,
Ҿ¦ ȡĢ áʿ ġէ-
      ġצƢ šר âŢ ġէ.
(1)

379 ž ɢ Ȣ¡ Ǣ Ũæ Ţ -
      Ũš â Ǣ ¿ š ͨ¸,
¡ н ڸ š -
      â ¢ 򦾡 ɢ¨ ,
¡Ţ šɡ ¡ ¡ Ԩ¡ -
      ǡ š¡ ¢ ȡ¢ 츢 ¢,
Ţ ǡǢ ɢ ġէ-
      ġצƢ šר âŢ ġէ.
(2)

380 ž ̨ â Ц ġ
      Ŧ Ȣ ǡŢ¡
ǡ Ţ¿ ¢̿ Ƣ Ţ츢¡
      ǢҨ ¡
ž Ȣ¡ ɡ š ţȢ Ⱦ
      Ţ 즸 £ȸɢ ¡ Ţ ġ
ǡ ȸ áʿ ġէ-
      ġצƢ šר âŢ ġէ.
(3)

381 Ĩ Žž Ȣš šƢ -
      ȣ ׻ڦ âп,
Ƣ ̼¡ ο -
      ̧š ɢŨ â á Ƣ ,
Ģ Ȣ ¦ -
      צ и Ȣ,
Ũ â ġէ-
      ġצƢ šר âŢ ġէ.
(4)

382 ஓǢ ɡ ¢쨸 ʧ¡ -
      ¢ġ ڧ ġ н̾ Ȣšɡ,
ţ â Ѿ Ģ ɡȢ -
      ǡ ҽ ¢ Ǣɡá,
¢ ۦ ̽Ǣ ɣ ¢ǧ -
      ¡ɢ¡ â 񼦾,
Ţ ȡ¨ ġէ -
      ġצƢ šר âŢ ġէ.
(5)

383 Ͼ â ġ ɢо ¢ -
      Өĸ â¡ Ƣ ¡ Ţ,
Ͼ ȡǨ ɢ ¡ -
      Ҩ Ȣ ¡ ,
Ͼ ֨ ¡Ԩ ¡ڦ 즸 -
      ȡ ҨоǢ ,
Ǣ¡ â ý ġէ -
ġצƢ šר âŢ ġէ.
(6)

384 š ƢȢ ¡ý âɡ -
      ۼŸ ؿ Ģ ŸǢŢ,
šǢ ɢ ʨ Ţп š Χ -
      Ǣ ׽ š측,
š Ȣ Ʀ Ⱦ -
      ٦ Ţ â򾧾,
̺ â ý ġէ -
      ġצƢ šר âŢ ġէ.
(7)

385 Ǣ Ǣ Ҩ Ө Ԩ -
      Ȣ Ǣ ġʦ Ȣ ¡,
š̸ Ţ ǿ ̸ ¢ɡ -
      áڸ 츢¡,
šŨ п Ǣ Өħ -
      ġئƢ ȡҨ Ţ ľ ŢŢ ţ¡,
¡ ġէ -
      ġצƢ šר âŢ ġէ.
(8)

386 š ¢ġ ֨ Ģġ -
      ¢Ƣ ԨԨȾ ġ ġ âŨŢ,
šš Ȣ 򾢨 󾢨 ۾ ۼ Ĩ -
      Ģ ȡ š Ө째̨,
š Ȣ ¿ Ţ -
      ͼ ̿ Ӿġ Ũ,
š áʿ ġէ -
      ġצƢ šר âŢ ġէ.
(9)

387 ŢġǢ Ţáצ ȡ ս -
      ɢ á ̧ ѽ,
Ţ Ǣ ̦ Ԧ -
      ̾ ,
Ţ ըƢ ŢƢ Ţ ο ǧ -
      Ψ Ӹ Ģ,
Ţ š ġէ -
      ġצƢ šר âŢ ġէ.
(9)

10 - Ȣ.

* Ȣ.

¢.
388 츣 ɺ š
측 츣 ɡ
Ĩ ¡Ԩ ġ ġ
øâš ɡ ÿ ç.

* , Ţá [. . 1852] Ÿ .
This file was last updated on 8th March 2006