¢
1-

kalkiyin2 alai Ocai
Part-I (pUkampam)

In tamil script, TSCII format
Acknowledgements:

Our Sincere thanks go to tiru Bhaskaran Sankaran of Anna University - KBC Research Center, MIT - Chrompet Campus, Chennai, India. for his dedication in publishing Kalki's Works and for the help to publish them in PM in TSCII format. Etext preparation, TAB level proof reading by Ms. Gracy & Ms Parimala
HTML Version and TSCII version proof reading : tiru N D LogaSundaram, selvi L Selvanayagi Chennai
PDF version: Dr. K. Kalyanasundaram Lausanne, Switzerland.
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation of electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet. Details of Project Madurai are available at the website

http://www.projectmadurai.org/
You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.

¢
1 -

٨ -¡
1.001
1.002 ¢
1.003 ʼ
1.004 šĢ ø
1.005
1.006 áġ
1.007
1.008 á
1.009
1.010
1.011 " ....."
1.012 á¢
1.013 š
1.014
1.015 á ø
1.016 Ţ á쾢
1.017 Шú¢
1.018
1.019 Ţ
1.020 ﺢ ȢӸ
1.021 Ţ
1.022 ի
1.023 ?
1.024 Ţ
1.025
1.026 Ƣ!
1.027 Ţ!
1.028 ¾
1.029 ʾ
1.030 š ?
1.031
1.032 ĸ
1.033
1.034 Ģ¡

¢
1 -

Ӿ ¡

¢ ¡ . ġ ը , š âЦ ¡¢. šۨ Ţ , , ¢ 츢ǸǢ¢ Ţ. ż 츢 츢 á á Ǣ¢. š ¢. ར ¢ɡ Ţ â Ǣ.

'ġ' ġ' м Ÿ . 측, ' ' θ 츢ɡ. ¢ . ¢ šĢ ¡ . ¢ ' ' . 򧾡 Ǣ š Ũ 즸 Ţ. ¢ Ţ ¢ ȨŸ ġ ȣ .

' ' . ո .. ... . .. (B.P.M.) ȡ ý Ţ . á Ȣ . á . ɡ, ը â. ը 򾢧¡ Ţ . "ġ á; 셦 ɧ¡; ٨ ġ! ɡ ʾ , '' !" θ м Ģ š.

ո Ţ . ¢ ק . ը á çź츢ȡ. ɡ, š ʨ ¡ ȡ. ĸՉ ž â 츢ȡ. Ȩ ĸՉ, " , Ȣ 츢ȣ! ¡, ?" . "---... ?" Ȣ .

" Ţ â ! ﺿ â ɡ¢. Ѩ Ǣ¢ ŢΧ!" " , ? Ţ¡!" " , ȣ! Ţ¡ž  ¡?" " ¢ ? , !" " ¢󾾡, ! ǡ, !" "? 򾡧 Ţ ?" "Ţ ! ɡ, ǡ ." " š, ! ɧš ͸ȡ?"

" ģ, ! Ũ ''Ţ ǡ, ɧ! 츢 Ţ!" Ţ "ĸՉ! Ȣɡ, ¡? ռ !" Ģ  츢 . " ? Ģ Ţ ¡ ¢! 츢, ? Ч ¢ Ţ !"

Ţ š ĸՉ ʨ Ģ . Ǣ ¢ ĸǢ ' - ' ' - ' 򾢨 . պ ¢ ĸ , ʦ Ĩ , ", ĸՉ! â¡ Ȣ ¡?" . ĸՉ 򾢨 Ţ, " , ?" ȡ. "򾢨¢ â¡ Ȣ ¡" . " о !" " ? 󧾸 â!" " , !" "ɡ , ɡ!" " â 츢 â , !"

ĸՉ ɸ ¢. 1933- Մ â 15 . " ! Մܼ Ţ𼡧¡?" " θ? θ Մ ?" " š! Մ š? Մ, !" â Մ Ȣɡ. 1934- Մ â 16 .

¢ Ǹǡ . " â , !" ȡ ĸՉ. "; â ɡ Ţ š? â Ģ ¡󾡧?" Ĩ 츢 . " ! ¡? â?" "ĸՉ! Ȣ Ũ?" "Ũ¡ 츢. Ģ¡ Ţ Մ ţ Ţ!" "ɡ ?"

" Ţ¡ ﺢ ġ ʧ, Ȣ Ц츢. ɡ ĸ¢츢. Ģ Մ ţ Ţ 측ܼ á. Ҿ о?" "! ¡ Χ ĸՉ! Φȡ?" " ? Ţ 츢 ¦ġ Ţ. , ! ġ Ũ ơ ̨¡ ¡ Ţ!" "¡? 측?" " ո? á ." "¡째 ¡ ¢?"

"¡ 측 ţ Ȩ측 ." "Ȩ측 ? 츢 Ģ!" " Ȩ측 о. â â Ȩ측 ƨܼ !" "! ! ŨĨ , ĸՉ! Ţ." Ǣ ' ' . ġ . ¢ 츢즸 ¢ š

٨ Ũ

¡
¢

á 츢ø ţθǢ â ţθ ƨ . ¡ ţθǢ â ţ á ȸټ . ţ - ܼ Ц Êž Ģ ɢŢ즸. , ĸՉ ' ' ţ Ѩ ĺ Ţ. " , ! 츢 ɢ Ţ!" ȡ Ģ. "š ۧ; ź? 츢 ¢Ģ ġ ! Ţ? ĸՉ ոȡ!"

Ģ Ţ. 츢 Ģ 즸 즸 . " 즸, !" Ģ š ɡ. "Ģ! Ģ! š! š ȡ Ţ. áŢ..... Ţš¡? ţ ..."

Ţ Êž 즸 ţ Ѩ. Ģ ȡ. ٨ ʨ . Ȣ¡ Ӹ ֨ ¢. ĢŢ ¡ Ũ ȡ. Ũ , " Ҽ, ? θȡ? 󨾨 оɡ Ũ?" Ψ¡ Ģ .

"; 󨾨 о Ũ. ..." "... 츢 Ţ. ; ¢Ȣ 򾡸 š? Ч. ġ𼡦ġ 𸢧. Ģ Ţ?" "ɧ¡ Ģ¡! ɢ¡ Χ ȡ. ո Ƣ¢ġ Ţ? Ţ; Մ ¡ Ģ¡ ¡ ...." ", ! Ģ¡ ?" Ģ¡ ¾ ¡á ɢ¡ šǡ?" "ɡ ? Ţ? ġ ܼ . ţ 츢 Ħġ ħȢ Ţ... Ģ! š! š즸š!"

׾; Ţ Ģ Ǣ šĢ . " , 츢 򾧾 ¢. Ţ 󾾢Ģ ¡Ţ. ġ ȧ, ɧ?" Êž . "ġ â¡ ; š 즸! â ɡ ȡ; ? ţ ..." šĢĢ ¡á ո .

Êž ɡ ȡ. ɢ â Ţ . ٨ ɢ ø¢. " !" " !" " !" " !" "â ?" " â?" ?" "¢ Ģ Ө Ģ¡ . ¢ â . ġ 쨸 츢, !" " 츢, ?" " !" "? ? ?"

" ! ¢ 𧺾 á ġ θȡǡ... â á Ţ! 쨸!" "! ?" " ?" " ոȾ ɡľ Ȣ 즸?" " ?" "Ţ ġ ɡ Ţ? Ģ . Ģ š ž Ѩ 'â ' ȡ!" "á š ĢŢ𼾡! ɢ á! â ž . Ž ž . ! θȡ 츢!"

Ţ Êž ¨ . ɢ Ţ Ţ ɡ. "! ɡ â ! Ţ ?" Êž , " ɧ , ָȡ? ɢ¡ ¢츢ȡ! ǡ š! ġŢ " ȡ.

٨ Ũ

ȡ ¡
ʼ

â á . ¢ ȢȢ¡ Ţ Ģ ɡ ټ Ȣ . Ģ Ȩ Ţ¢ § Ӹ ɨ . "! â Ţ ? ţ á ¡!" ɡ. " ! âĢ Ţ ?" "ġ á, ¢ , â? ţ ǡ!" "! ţ . ..."

Š . "! ¡? Ũ¡¢; Ţ!" ȡ. ", ! ĸ Ţ. ȡ! 'è - Ǣ Ȣ ' ¡, â ȡ, ȡ. Ţ ."

츢, "! ¡ 'ب' ġ?" ȡ. " ġ; ġ, !" ȡ . "! Ө ţ..." Ģ즸 ǢȢɡ. Ǣ ȡ. Êž ţ š Ģ Φ Ũħ¡ Ƣ . 츢ø ţ â . ħ¡ ġ . Ģ .

ž 𨼨 ɢ ¢ . ¢ ġ¢ ¡ . ɡ Ţ 츧 Ȣ. ĸՉ ֨ , " ? Ƣ¢ ¡ Ţ 󾡧¡!" ȡ. " Ţ. â!" ȡ . " , ! ţ ո!" ĢŢ ¢Ģ ɡ. Ģ 󾾢ɡ Ҽ, " ! 츢Ⱦ?" .

о ٨ è Ȣ , "! ¡ ? ! !" ȡ. " Ţ¡? !" " Ţ; Ţ!..." "츢 , !" " ?" "ξ, ! ¢Ģ ʾ ." "׾? ! ¢Ģ󾡧? ź? էŨ âĢ ʾ ոȾ ." " á ¡? ¢...." " ¡? â" " ¢, Ţ짼â¡ âɊ ʧ ŢΧ, !"

" ¢ ȧ Ţ짼â¡ Ɋ! â !" " ¢ ţ , !" "? ׾ɡ? ţ 째?" " ¢ 째?" " â â 째?" " ¢ Ʀ á 째?" "! â á 째?" " , , ¢ 측?" "!... â 측?" "ǡ ɡ ¡! â, !" " â Ţ?" ", 츢 â ! á , !" " , !" Ģ â Ǣ Ţġ šȡ ɡ. "! 츢 , ʾ! ɡ Ţġ 째! š...."

" , ġ. , ؾ¢측. , ! !" "! ; ." " ! ; Ţ Ţθ. ʾ 측 , !" Ģ Ȣɡ Ģ.

ġ ¡ ¢ ʾ , "! ! ġ ¢ !" ĢŢ . Ģ ŧġ ʾ š š ̾򧾡ɡ. ġ šĢħ Ȩ ʾ . ʾ ؾ¢:- â ¢ ¢á Ƣ Ģ Ҽ ؾ. ¢츢ƨ ؾ ʾ . 󧾡¢. â â ؾ Ǣ. Ţ, '! ʾ ž ɾ ?' . '! ؾ Ţ. â š ؾ ' . Ţ, ' ! ʧ Ģ ٨ ¢!' ȡ. Ţ . ' ? Ţθȣ?' . ' ! ĸ . ¡ Ȣ츢ȡ 󧾡 , Ŧȡ' ȡ.

' ! 󧾡ɡ ¡á Ţšǡ?' . 'ɧ¡ 츢ȡ, ! 𼾢¡?' ȡ. ' Ģ ¢ ?' м . ', ! ¡ ? Ĩ Ģ򾦾ȡ Ш ¡ Ţۨ Ţ â󾧾, ɧ? Ģ! Ч? ʾ ؾ ڿ . 'ý , Ǣ â¡ Ţ' ɨ Ţ𧼡. ȡ 󧾸 켨 . ' ĢŢ' ' ̨Ţɡ á Ģ ¢츢ȡ. ɢ¡ Ţ?' '' . Ţþ ɢ Ȣ ܼ ɢ¡ .

Ģ! ġ ؾ ç¡! á Ţ. ' !' Ţ Ģ . Ǣ , Ģ! ¡ ŢŢ â 즸 Ţšá? ʾ ؾ¢츢ȡ. , . էŨ š. š ʾ Чŧɡ ɧ â¡, ʾ ؾɡ ؾŢ š . ը Ƣ, .

¢ ʧ ʾ ĢŢ ոŢ. ǢĢ ո, Ţ 򦾡ɡ. Ţ . , Χ ĸՉ, Ǣ . " ! ?" ŨԼ . ¢ â ʾ Ţ, "! ʾ 츢Ⱦ?" ȡ. " ¢Ģ츢 ۨ ⢡!" ȡ Ģ. " Ƨ? ĸ ɧ¡ ո ŢŢ¡?" ȡ . , "ĸՉ! 󨾨 â ţ Ũ¢ ŢŢš!" ȡ. ", ! š !" Ģ ĸՉ .

٨ Ũ

¡
šĢ ø

â Ţ Ȣ šĢ Ģ . ¢ . ţ¡ ¡á Մ ȡ Ƣ¢ š. 񦼡 ţ Ţ . ¡ Ģ ¢ ʾм ռ Ш ĸՉۼ ոȨ Êž Ţ. 󨾨 Ţ 즸, "! Ţ? â¡ Ţ𼧾?... ĸՉ! ظȡ? 츢 Ţ Ţǡ?" Ȣɡ. ɡ ţ Ǹ šĢ ܼ ɢŢ.

Ţ ĢŢ ¢. ɡ ĸՉ, "ġ , ! ¢Ģ ʾ ! Ţ ظ!" ȡ. "׾? ʾ ؾ¢츢? Ģ! Ƨ," Êž . ĢŢ á Êž Ţ. "¡á 츢 Ţǡ ? ġŢ ɡ !" ĢŢ ¢Ģ ʾ ɡ.

Ȣ Ţá¡ ǢŢ о ţ ܼ šĢ ġ Ţ Ǣ . ɨ ǡ Ģ ġ ɾ Ũ Ţ , " ! 󨾨 ɡ ɡ â Ţ 츧? 즸 Ţ, Ţ " ȡ. " 󨾨 ; . ġĢ . Ţ ġ¡ ¢ ʾ š ġ . , '츢ȡ' 'ָȡ' ȣ. ¡ . ¢Ȣ Ţ 즸" Êž Ţ ŢŢ ɡ. Ţ Ģ.

Ţ¢ Ȣ 򾡾á, "ĸՉ! ? ظȡ?" . Ţ âŢ Ţ 즸 ġ ɡ. ţ ɡ ž ¡á . ɡ øǨ Ţ ɡ. ġ "! š¢츢ȡ? š á ġ , ! ø Ţ!" ȡ. "ɼ ĸՉ ȡ? š¢! â¡! ɧ¡ ¢츢 Ǣ èܼ 𼾢ħ?" ȡ .

" þ , ! ! ! ɨ ġ ! 򾢧 Ǹ 즸 츢ȧ !" ȡ ĸՉ. "ĸՉ! Ũ . â, ɡ Ţ âŢ. š ¢ , ɨ ʦ츢ȡ. â Č Êž 󾾢 츢ȡ. Մ ¡ θȡɡ Ǣš. ɨ Ţɡ ɨ Ţɡ š. 측 Ģ¡ ǡĢ !" ȡ . ", Ģ¡ ЦŦ ž ھ ȣ! Ģ¡ , ' âˆ' !" ĸՉ ĢŢ ¢ ɢ ɡ.

󨾨 Ҽ Ţ Ţ, "Ģ! ظȡ? ʾ ؾ¢츢, ?" . Ģ Ţ 츢 , "! á âŢ¡, ؾ¢츢ȡ. ʾ 츢" Ģ ʾ â . ӾĢ ʾ . ը Ǣ ո . Ģ¢ . Êž 즸ġ Ģ, " ġ!" ȡ.

Ţơ ¢. " Ũ¡¢츢ȣ? ʾ ؾ¢츢?" Êž . "á âŢ¡" ȡ . " âŢ ? â¡ Ţθ. ȣǡ? š! 󨾸 Ţ." ", ! 󨾸 , . á á â ¡, ' , ..." " . Մ ʾ ؾ¢. . Ģ츢." Ģ¢Ģ . â측 ɡ ʾ Ţ.

٨ Ũ

¡

á ը Ҿ. ɡ â ¢ á á ɢ Ũ â . ; Ţ. ¢, , Ģ š, Ȣ, ӾĢ¨ ¢á츢 . ɡ 򾢧ħ ը â Ģ¡ Ţ. á â . ɢ Ǣ âǢ Ţ ž Ǹ á Ƣ ¡ ɡ ިŢ. ҾŢ Ģ Մ ţ 즸 ¢. Մ Ģ¡ . Մ Ģ¡ ¡Ģ Ţ ը Ţ Êž Ǣ á.

Մ ĢŢ Ģ¡ 𼡾 ý, ¡ о. â âǢ . á Ȣ ž Ģ¡¢. â á ¢ . á á â š墨 â â Ȣ. ٨ Ģ¡ ը ǧ ¡. á Ǩ "측" á. ɡ, ¡ Ȣ ¡ ɡ á â¡ . Ģ¡ ɧ Шú ¢ ¢ â¡ 򾢧¡ ¢. á ɡ.

á š쨸 츢򾢧 â . ɡ Ţ ɦ âŢ.  ǡ á ۨ ŢŢ. á ¡š? ǨŢ ʾ ܼ ¢. , "á ¢츢ȡǡ?" š. ը Ǣ Ǣ. Ш즸, " Ţ !" ŢŢ â š.

¢, Մ ɡ á򾢼 ʾ ; ʾ . Մ ǧš ڨԼ ۨ ɧž á ؾ¢. ոȦ 츢 Ţ Φ ¨ . " ɢ Ģ . ٨ 츢ȡ" ؾ¢.

Ţ Ţ. ɡ Êž Ǣ ɡ ȡ . Ģ׼ ž ¡ ȡ. 󨾸 Ħ ž ¡򾢨 ɨ Ţ ¡ . ¡ ¡. ɡ ž ɡ. ý Ģ ɡ ¢о. " ɡ ? 측ʧħ ?" 򾡧 Ģ .

ɡ. Êž , Ģ, ĢŢ ¢ ¡ ¢. Шú â ȡ. ¢ ¢ Ģ ¢. Ģ ŨŢ ǡ á ɸǡɡ. Ũæ¡ Ħ .

Ģ 𺢸Ǧġ ž Ţġ ը; ¡ . ո측 ¡, 䅢 , ¢ , , Ǣ , Ȣ - Ģ 򾨾 즸 . š, , " š! ! 򾨾 ȡ 측 â š. š! š!" źš; ; Ш š; "! !" š. ɡ, ġ Ģ Ţ. Ţ Ţġ â ǡľ 𺢸Ǧġ 츢ȡ Ȣ  즸ġ Ģ ¢ Ǣ ¢. Ǣ 󧾡¢󾾢.

ɡ , ը Ţ Êž ýǢɡ Ģ ȡ ɡĨ . á š쨸 Ũ Ȣ . ɡ ý Ǣš Ȣ Ţ. ¢ ¢ Ǣ Шú ţ . ġ Ӹ ¡ â¡¡ ɡ. Ǣ '' 츢Ȧ Ģ ţ ոȾ.

á Ȣ ȡ. 츉 â. á ¢Ȣ Ţ ý ¡. á Ģ 쨸¡ . ξ .

á , " , ! Ǧġ Φ ¡¢. ؾ¢" ȡ. ɡ Ţ Ţ Ȣ ȡ. " , á! 측 񧼡? , ...." ", ̾ ġ , ! ġ ¢â Ҹȡ?" Ģ Ţ ĸĦ . ھ Ȣ ġ Ţ â . ݾǡ ܼ Ȣ ŢŸǢ Шú á š ǢĢ . ɡ ¢ Ȣ ŢÅ վ .

áɢ â Ѿ , Êž Ǣ ̧á Ҩ . á â ž Ǣ ɢ¡ ġ Êž 즸 š. "! !" ȡ, "ø ø? !" ¢ š. " á ! ; á â¢츢ȡ. 츢â ơ츢¢츢ȡ!" . ҾŢ Ģ á Êž . ĸĦ â ̧á 츢. Ģ , , "! ! š!" Ũġ Êž 츧¢.

Ĩ á š ȢЦ ۨ ɢ ɡ ɡ ɢ Ũ¢ . ĢŢ â á 򾡾 â쨸 . ɡġ Êž Ǣ Ţ. Ģ Ǣ ٨ . Ģ ; Ţ ɢ¡ ʨɦ¡ . â Ȣ էŨ Ţ Ģ ̨ . ɡ šâ¡ â Ƹ . ĢŢ ʦ Ƣ ʨ . Ţ ǡ Ӿ Ĩæ¡. ٨ 񽢨 ŢƢ 򾢨 ȡ, š.

ʽ â . Ģš 측ʧħ . ٨ Ũɸ . Ţ ո ¢ , ٨ Ӹ ź ž. ٨ Ȩ Ȣ¡ ¾. ĸĦ š򨾸 . Ģ š ž š ĢŢš. '' Ǣ ܼ ǡġ ¢ ʦ ģ Ģ Ţš.

ġ ĢŢ . ¡ Ǣ ª ø ¢. ʦġ ĺ á , Ģ ź Ȣ Êž ǡ ¢ Ţ. ҾŢ ɡâ Ţ̸ȡ . ý Ǣ ŧ ȢŢ.

á տ Êž Ȣ á Մ ɡ Ũ¢ ¡¢. ¾Ģ Êž Ǣ ¢ . Ģ â ž Ģ ʸ, θ 째¢. , Ţ  Ģ Ţ, ţ ! Ө ¢ θ Ţ Ģ ç¢. Ȣ ¡â ը ǡŢ Ȣ á; ɡ 츢ø Ǣ Ȣ Ģ š.

٨ Ũ

ȡ ¡
áġ

Ģ¢Ģ Ţ ʾ š츢ħ â . , "! ģ 򾢧 . á ʧȢŢ, ĸ âȾ !" ȡ. Êž , ' ģ 측Ţ θȣ?" Ȣ. ɡ 'á' ٨ . ʾ Ţ Ȣ Ģɡ 츢 . ʾ , "ʾ ¡ ؾ¢츢ȡ? ؾ¢츢?" .

Ţ â Ȣ áǢ ¢. ¡ Êž Ǣ Ţ ɡ. " 츢ȡ, ø, ؾ¢츢ȡ. ۨ 쨸 о!" "! ؾ¢츢ȡá? ؾ¢츢ȡ?" Êž . ٨ Ģ ¢. , " 츢 ɡ š? Ȣ Ţâ Ģ¢. ¢ ɡ ɡ. á ȡǡ! á째 ¢ á Ģ츢. ! ¡ š ٸȡǡ? 𺨽¡ ! ¢ġ ɡ ȡ, ¢? 'Ģ ' ؾ¢츢ȡ! ! á Ţ !" â¡ Ƣ.

" ܼ. , , ţ? ¡측 ؾ . 󨾨 즸 ɡ ţ측 á ȡ? ţ ̧š? ɡ ¢! š?" Êž .

Ģ Êž Ũ êá ; ̽ . "ġ ¡ â, ɡ Ģ ž? Ţ? ġŢ ɧ¡ . , , - Ч â. ú Ţ!..."

Êž 츢, " ظŢ? ȣ? ġ ţ측è ¡즸 !" ȡ. ţ측 Êž Ȣ ¨. Ũ Ȣ׼ â Ţ Ȣ. ʧ ¢. ź Ţ Ǣ ɡ.

째 ţ ¢ ɧ ¡á . ɢš ¢ μ . , Ш â 'ͧ' ⢠â . â â¢Ģ Ĩ 츢, "š! â ? â â ?" ȡ.

, " â ȣ? 츢ɧ ! Ģ ɡ Ţ 򾢼 Ģ즸¢á. 'â ' Ģ즸 ȡɡ. ɢâ š Ģ Ţ!" ȡ.

" 򾢧 áۨ š Ģ ξ ! ġ ĸơ Ţ. 𸢧, ġ Ţ ظ ? ġ ţ ¡? ¡?" ȡ â. 츢, " ġŢ 츢! ! ! Ģ ġ ɾɡ ظ Ţ? ֧? ĸ ʦġ Ц츢 â?" ȡ.

" , â ո!" ȡ â. " ͸Ⱦ â š?" . " ž ? š ը Ţθ!"

" ոȧ, ħ¡, Ө ȡá!" Ģ ⢠ɡ. " ոȡá â? ¢Ǧġ Ţž ոȡá! á 𸢧. ɡ ? , , , , ġ , ĸ Ƣ !"

"! â! ﺡ š¢ɡ š Ģ 측! Ȣ Ģ !" ȡ . " . Ш â š Ģ츢Ⱦ¢ ¡ ? ' Ģš' š ¢츢ȡ! ը š ġ Ģǡ¢츢ȡǡ? â Ģ ¢츢ȡ!" 측 ɡ. " ţ , ! ɢ ¡ !" ȡ . "ɧ Ģ¢ܼ? š, ġ ܼ ȡ. ¢Ģ áĢ ʾ Ȣ Ţ Ģ, "ۨ ¡ ?" . Ө á Ȣɡ.

٨ Ũ

ơ ¡

Ҿ ̾¡ Ȣ Ȣ¡, Ȣ¡ . â š š ɢ츢ƨ Ǣ¡ ⢠ ȢҸǢ '' ¨ . š ¢츢ƨ Ţ . ¡ ú ҽá ú Ӹá 츢 Ţšɡ ¡ . ƨ âǢ 츢 򾢨 ¡ Ǧġ 츢 ǢŢ.

ú ¡ ɡ â¡ ơ Ţơ . ĸ ¡է ɢ¡ Ţ. ɡ, ŢŢŢ. "ĸġ 񼡼 Ţ Χš. Ţ¢ ը Ţǡ Ȣ ; ǡ ?" ɡ. , , ú . . , á á, áɡ, , ɡ, 츢 ׊ ӾĢ ĸ Ӹ즸ġ ɡ. ¢ ġ ġ . â ȡ . â ţʧġ š ţʧġ ¢. ɧ, ¡ǡ Ţš! â ǡ š.

Ţ ȡ Ӹ ú 즸ž ø о. ¢ ú â, ¡ ɡ¢ ¢ ú â ¡Ǣ ĸ Ȣ . Ģ ž Ţ𼦾ȡ , ú , áâ , ú ǧ , ġ - ¡á¢ š. Ȣ ? - š ġ. â! Ȣ Ӹ 츢. ¡ ý 츢. ( !) â! ú ź ; ɢ.

Ө ¢ þ ¸ɡ á 츢ȡ ɡ, ? Ȣ Ţš? ɢ ţ . š ţ, ɡ, ɡ ǡ. ġ ţθ ţθ. ġ ţ ɢ ţǢ ɡ էŨ ¡ ġ. â ţθ ¢ Ȣ Ȣ Ǣɡ .

ţθ ţ ɢ м . ۨ š Ǣ Ǣ . Ȣ "Ţ " , ɡȢ "á ġ â .. .. " ؾ.

ź ӸǢ á ġ â Ӿ . Ţ , ú ĢǢ Ӿ Ģ¢ á ġ â ը Ǣ ʨ ġ. á ġ â¡ Ǣ ɢ ġ. âǢ Ǣ ʾ ¢ ը . 츢 á ġ â áâ âŢá ĸ úɨ.

š ʾ Ţ¡š â áՉ ǡ ٨ Ǣ Ȣ Ȣ Ţǡɡ, Ţ. á ġ â¡ ʨ â ¢ Ţ ¢ Ө '' 쨸 ɡ š; ؾ š. š, š, ʧ š. ؾ¨ ¢ 즸 ¢ ʨ â â¡ â쨸 ¡â¨ â ʾ . ʾ ؾ¢ â ? 󾢃측, Ţ¡측, á Չ측 򸣨 Ȣ ž ¡츢¨ Ţ 즸 Ȣ 򸣨 ͧġ š. ͧġ ¡¢ 측, ɢ ¡ Ţ Ȣ ɡ 򸣨 Ȣ â쨸 .

âǢ ʾ 즸ġ âŢá Ţ ʾ š . ţ . Ţ ʾ  . š 󾢃 Ţ¡ Ȣ â¡ ؾ¢ 즸 â. "즸ġ 򸣨 Ȣ â¡; ڧ â¡; 򸣨 Ȣ ڧ â¡ ܼ â¡" ĢŢ, "ɡ" . Ţ š. "ɡ á ġ â 򸣨 Ȣ â? 򸣨 Ӹ ? á½ ? 򸣨 ġ ? áɡ 򸣨¢ ɡá ¡ ơ ͧġ Ȣ ͧġ Ȣ? ¡ â¡ Ȣá? ͧġ, 'ɡ! !' š Ǣ¾ Ģ¢ Ţ? ' !' š ɡá?

â¡! 򸣨 ʨ ȡ Ш , , ¡ ! ' !' ȡ š Ģ¢츢ȡ? Ģ¢ š šá? ' ¡!' ħš š Ģ¢츢ȡ? ' !' ' ¡!?' ը Ţ¡ ţ վ ¢ , ܼ â. ɡ ¾¢ ġ â â? վ ɦ â š 򸣨 Ȣ âЦ ? ' !' , ' ¡!' Ţ¡ â¡á â !"

¡ áâ âŢá š¢. ɡ 즸ġ á â¡? ' ɡ' Ч â¡ ɡ . Ţ ʾ ը ¡¨ ȡ Ȣ ɡ ʾ ؾ â â¡ â¡â¨ â â š. Ţ ̨ â¡ š , "м Ţš " â¡â Ȣ ؾ .

ɡ 1934- Մ â 򦾡 Ũ¢ Ţš Ţ. ý á ġ â¡ ɡ 'áŨ' Ȣ Ũ¢ о. ⢠ɡ ÿá½ Ȣ ɧ â¡ Ũ¢ 񼡸¢. ÿá½ 򾢺Ģ; Ǣܼ, ġ¢ ȡ ̸ š Ӿħ Ȣ ; â¡ Ҿɡ ¡ Ţšɡ? .. 㢠Ȣ, . 㢠Ȣ .. 㢠. 㢠Ȣ, ã¢ħ ŢŢ 츣 ƢĢ ɡ. ۨ ú ɡá ŧ Ţ¡â Ţ Ƣ , о Ţã . ŧ Ţ¡ Ƣ Ǩ ʧ Ţ Ţ. ɡ ţʧħ 츢Ţ.

Ũ ġ ž ¢Ģ ſâ Ȣ Ţ. ۨ Ţ¢ á ۺâ ۨ ȡ Ȣ ' ' ۨ Ȣ Ţ. á â¡ âǢ Ţš Ĩ ﺢ Ţ. ɡ â ʾ Ȣ 'âĊ' ȡ ç¡, š ۨ ú â¡ ɢ ¡ Ţ. " , á! 'âĊ ; ¡ âĊ ! Ţ! ŧ Ţ¡â š? . Ţ¡â ¡ Ţ𼾡 . ! ! Ӹ ɢ ŢƢ측!" â Ģ Ţ. â о; ¡á ¡. ¡ ɧ ɡ ţ ɡ 츢 ÿá½ .., . ɡ 츢 .

â¡â á ¨ ħ 򾢺Ģ. ġ ã𨺦ġ ¢. .. ǡ Ţ 򾢧ħ Ӿġž Ȣɡ. Ȣ Մ ú ǡ Ȣ âǢ  . ľ ɡ ľ Ȣ . â ʾ Ȩ ɡ â Ȣ á ǡ ŢšȢ â ʾ ؾɡ, ¢. ǡ ҽǢ . 측â 츢 ġ âǢ ܼ . ġŢ Ĩ â ʾ ؾɡ. Ũ . ¢ ɡ 측â ġŢ á ¡ . ׼ɧ 750 . Ũ¨ȧ ¡.

ҾŨ Ȣ ġ â ըž ġ ý . ¢ Ũž ý ? ; ۨ Ģ¡ Ȣ. ý ȡ Ǣ Ģ¡ Ȣ Ũо . ġ ⢠Ũ ȡ¢. ը Ҿɢ Ģ¡ Ȣ Ũ. Ũ Ţš Ģ츢ȧ Ũ. ը š쨸 ШŢ Ũ Ũ. ţ Ũ 쨸¢ ¸ ġ.

٨ Ũ

¡
á

š𼺡 츢Ч Ӹ  á šâŢ â ո Ģ¢ ¸ á. ¡â󧾡 ʾ . ؾ ¢ ʾ . ţ áâ ؾ ̾ . ¢ â . Ţ Ƹ Ţ Ҩ .

á Ƹ ɡ . ۨ Ƹ Ӹ 򧾡 ʦ. . ȢšǢ ۨ ¡ . Ҩ ̧š. ! ż ; Ƹ ž. á á 츧; ¢ ٨ Ӹ ĸ ɡ ¢ɡ Ӿ Ȣ.

¡? ż ¢ Ҩ á ġ âǢ Ҿۨ ¢ 츢? Ţθȡ? ; ¢ ʾ Ţ ? . ʾ â , áۨ ġ . ӾĢ á ʾ ġ. ¢ ʾ â Ţθ. 򾢧 ؾ ʾ. Ө šǢ ź측 ոȡ.

... 21-1-34 á , . ؾ ʾ ¢ θ š¢ . ¡ θ ¢Ģ ʾ и. â ¢ ɢ ¢ ġ 򧾺츢. ٨ ʾ, â ٨ ɡ ɦ Ǣ¢θ. Ȣ 󾢧. ȡ , 츢 Ţ .

! ĸ ž ɧ¡ â 츢. Ȣ Ţ ɡ ɡ ȢŢ. ɨ Ȣ ž 츢. â¡Ţ צ ٨ âЦ ո.

٨ ¡â Ţġ 쾢 . 츢ɡ ǡ Ţ. ɡ â ۨ 쾢 Ȣ ̨ŢŢ. զЧ Ȣ 㾡 ¢ Ģ Ţ . Ţá쾢 ⨃ ը ɢ Ǣɡ ۨ , '! θ! â쨸 ȧ!' . ʧ ž šھ . ź ȧڧ. ĸ š쨸¢ â ۨ 𨼨 츢 , ٨ ¡ š쨸 ź ȧȢ . ĸ š쨸¡ ɡ Ǣ . !... 츢. ȡ¢, Ч ¡ Ũ ž ġ. ɢ Ţš.

ؾ ʾ ɡ Ǣ ؾ¢ ʾ ¢ âŢ. 즸 ? Ţ ո. ؾ ʾ, ʾ, ۨ Ҩ ¢ âŢ ո. ? ɾ ¢ ̸ Ǣ Ǣ ¡ġ Ƣ Ţ . Ҿ ¢ ¢츢ȡ. Ҿ š쨸 ̸ȡ ġ. ĸ Ҿ 󨾨 ͨ ġ 츢ȡ, ! ͸ ġ ¾¢ ¡ š쨸 â ? â Ө š쨸 ͨǦġ ¢ âŢġ.

ʾ Ţ. ¢ â Ȣ. š ɢ âǡ ؾ. 򾢧 , ' иȡ? â Ψ иȡ¡?' ¢. ɡ â Ψ ؾš? ... ! ո. ۨ ¡ Ȣ ؾ 츢.

â Ȣ âǢ . ɡ â Ţ Ţ츨 Ȣ â . ¢ Ţã ɡ Ţ ¡ ǡ¢ â áÅ Ţ Ţ츢ȡ š? , ¢Ģ ʸ 츢. ӾĢ ¢ 츢...

¡째 Ţ Ч ž ¢. Ƣ¢ ¡. ¢ 狀 ǡ¢ ¢ 쨸¡ 즸 ¡ â á. ɡ Ţ 측 ɢ ٸ. 츢 Ţ ȡ ٸ. , â.

ʾ Ţ á Ţ𼨾Ȣ š Ţ . Ÿġ ¢ Ψ¡ ã𨺸Ǣġ ¡ Ţ ؾ Ȣ Ţ ʾ â¡ Ȣ Ȣ â . â Ţ , ը ¢Ģ ¡ ؾ ʾ . ؾ¢ š š 墨 ž Ȣ¡ɡ... Ȣ ؾ ? Ţ ۨ ġ վ ۨ žɨ Ȣ ?.... ׼ á ؾ ʾ ¢. и ¡ ؾ â¡ ȡ¡ ââ¡ . , ⨃ Ũ¢ Ţθ ƦƢ ý¡, šĢ , "!" .

á м š . ǡŢ š á . "¡ !" áɢ è . Ǣ á á ɢ ; ɡ š¡ â .

Ӹ ɡ â Ȣ á "! ǡ? !" ĢŢ ȡ. ۨ Ӹ â , ø, " ; š?" ȡ. " ӾĢ ¡; ġ!" ȡ .

٨ Ũ

¡

šĢ ¡ , Ģ , ɡ , 'Ţ ' š . "š, ¡! š, ɡ? ¡á . š Ţ. ! ¡á ţ ţ ѨƸЧ Ѩ Ţθȡ" Ģ ġ â Ũ ȡ.

"! ?... §! Ţħ á . 󾾢ɡ Ţ? â '' 츢ȧ¢. ¢ ¢ Ţâ. ¡á Ţ, '§¡! 측 ȧ!' Ŋ š. ¢ š Ţ Ȩ : â? á ġŢ 򾢧¡ ɢ ţ ¢. ţ . ! ! Ĩ Ģ ! š ¡¢ ! Ũ ਽ Ţ Ȩ Ţθȡ! ¢츢 ? š¢, " " ġ â Ţ ¢. š .

â Ȣ Ţ " ¢츢ƨ ž ¡ 󾧾? , á Å â? ž . !  ɡ, ! ɡ Ƹ ; ġŢ š 즸 ! ġ ͸ȡ!" ȡ. 򾢧¡. ¡á¢ š Ģ ը 쨸. ¡ ɡ ¡񼡨 ¢ Ţ ɾ .

ɡ, â ĺ ; Ӹо . " ¡" ! Ũ Ţ. Ţ Ţ. ɡ, ¾ â ¡ը ɾġ 󾧾 ȡ, § ¡!...." â Ȣ , " ȣ?" 츢 .

" ȣ - ġ â¡ . , â Ģ á 츢ȡ, â¡ Ϧ ¡측 ڸȧ? - ɡ ȡŢ ȸ ? . Ũ¢ Ľ . š ¡ Ǣ ɨ á츢 Ţ Ө áǢ ո. Ǣ ʧ¡ Ţ.  , . 째 âԧ ħ¡?... §? 째 â 𸢧..."

' â. 째 â¡Ģ?" â . " §! Ө Ǣ¡Ţ á? - 째 ¡. ָ ŧ . 'Ģ , á⢠' ƦƢ 츢ȧ, ħ¡? ɡľ ɡ ܼ ġ Ҩ ¨ . ɣ ; 째 Ǣ ܼ ¡¢ ž 즸, . âǢ Ǣ¡Ţ âԧ?... , §? â 측 ! ɡ Ũ¡ Ţ ġ.

Ţ 측 츢 츢 â . Ũ, ɡ, Ȧ ġ. Ţ ¨ š 측 Ţθȡ, ! ĸ ȢŢ ġ 츢ȡ. â Ţ. 측 째 Ţ! Ƣ ը ը Ҿɢ Ţ ¢󧾡. ɡ Ţ ¢츢ȡ. ɡ š쨸 ¡ ȧ ܼ? 'ġ § ¡' ĢŢ. ¡ Ţ. '! Č! ž¢ ȡ. ' š â ' 츢ȡ. ɡâ á â¡ .

š쨸 ž !" ȡ. ¡ ɡ â? ' ! ʧ ۨ ý 츢. ɡ, ; ¡¢ ġɡ ɢ Ţ , â? ɡ . šâ ¡!' ȡ ¢ ! Ĩ ɡ. š! " ¡ ʧ Ţ ȡ, 즸ġ, ý â 측 즸 . Ȩ 즸ġ 측 ̨¡ â 측 Ţ !" Ģ â¡ Ţ ɡ.

â¡ ¢ š򨾸ǢĢ, Ȩ 츢 ҉Լ ¨ . ɢ â¡ "ġ , §! ¡ç¡ 츢ȣ; ɧ 츢ȧ? ¡, Ţħ? â ۄá ڸ. â Ӹ򾢧 ؾ ¢츢 , ¡?" .

"ɧ Ģ¢󧾧, á , ! â վ Ţ ʾ ؾ¢, 츢ȡ!" ȡ . "§! ȡ¢츢! ɡ ɧ Ģ¢ ܼ? â Ũ Ţ Ţʧ! , á §? ɧ á? Ӹ â ø츢 ɧɡ ħ¡? á 󧾡! á! 򾢧¡ ɡ? , , š 񧼡?"

"ġ ; š â á 츢; ." "á 󧾡. ¡ Ţ â ɧ? 츢ȡá?" "¡ ɧ 츢ȡ. ܼ 츢ȡ. !"

"! 츢ȡá? ! Ũħ¡ Ũ 츢ȣá? Ũ¢ ţ ɣ? Ǹ ɣ? ſâ 򾢧 ' á' '¡ ɢ' ¢츢ȡǡ? ɢ 츢ȣá?" "ġ , š! â ! Ţ Ũ . Ţ Ȣ Ê ţʧ Ţ Ũ ɣ, 츢Ⱦš?"

"á â, ո, . ¢ 츢ȡ, Ţ !... ۨ á о. Ţ򾢧 ܼ '' . , Ǩ . ɡ , ' Ţ!' ܼ. 츢 ܼ. Ӹ 즸 ܼ. . 򾢧 þ𺨽 þ𺨽 ȡ, ġ '!' 츢ȧ¢. Ţá. ܼ þ𺨽 Ⱦ¢, 'ɡ¢ š!' 'ɡ¢ š!' ġ.

ġ ġ ȡ. Ө ¡¨ ġ â ? ۨ ç ɢ â. â; â. ġŢ 򾢧¡ Ţ ɡǢ¡ ɡ? 򾢧¡ š š ţ ţ š Ţ츢ȡ. ţξ ¢츢. š ¢. ¡¢ Ţ. ¡á ո ţ , ٨ ţ¢! ɡ, ٨ . Ũ¢ þ𺨽 Ľ š ..."

츢, "š! Ȣġ §¢. ¡즸 ɡ¢ Ţ. Ī Ţ ġ ̨ ġ Ţ" ȡ. "Ī , ¡, Ī! ¡ ž Ţ, 츢ɢ ¡ Ţš ̾ á ž ⸠â θ. ɡ, Ǩ Ģ¡ Ţ. ; Ǩ ; о 츢 Ţ. ¡ ¡ 츢ȡá?..."

š Ƣ¢ġ â , " ġ ھ ¢. âġ Ţ. ۨ ¢ 츢ȡ. â ʾ . Ũ . ɡ, ¢Ģ á 󨾨 ո!" ȡ.

", â ! ź . о 츢? ɡ ¡ Ã ž ¡ 󾡸 . . ۨ ¡ á źθȡ! ¢ 즸츢ȡ. ¨ Ũ Ũ. ! Ţ!" â Ţɡ.

٨ Ũ

¡

ţ Ģ, " Ţ" 㢠. â, "š! š! Ţ š!" Ţɡ. ¨ â Ȣɡ:- " ¡ '' 측⢠Ţ. 𺢨 Ш 򾢧 ¡. 𨼦ġ 즸 Ǣ¢츢ȡ, Ģ âŢ¡...""

"Ч! ţ ¦ġ ¡á Ǣ š?" Ȣ즸 . Ũ ׼, ⢠ʾ Ȣ â . Ȣ¢ â , Ӹ , Ǣ ø, Ũɸ 쾢 þ . , "š, ! Ţ '¡á' . 츢; á, ɧ; á á !" ȡ. "󧾡! 󨾨 즸 츢ȡá?" .

Ţ. ը ¢ â¢Ħ ʾ 츢 ȡ. ɡ 󨾨 즸 ž ȡ. 츢ȡ. ġ Ţ Ţ ž ? , ? . Ţ ġ ..." " Ţ ž 츢. ! Ţ, ¾. ¡ о" ȡ .

Ģ š ¢Ģ Ƣ¡ ¡á . ¸ á. ɡ Ũ ž ʦ ۨ Ӹ ¡ ĺ ɨ 츢¢. ¢ , ը 츢. ո á Ȣ ۨ ȡǢ ﺢ Ȣ ¢. ' Ţ𧼡? ý էŨ 򧾺 â ŢΧ?' Ũ Ţ.

¨ 𼡾 м . ۨ Ӹ Ӹ Ǣ ţ ȢŢ â ɨ . " ¡ Ө 츢; Ģ Ģ!" . á ¢ Ũ¢ ʦ. ¡ Ө á Ţ, " ¡ Ц츢ȣ Ģ츢?" ȡ. " ¡? ۨ ¡ Ȣ 즸츢ȡ!" â â . ɢǢ ɢ¢ á â¡¡ š â Ţ.

"! ¡ ; ¡ Ţž 򧾺?" ȡ. "ȡ¢츢! Ⱦ? Ţ, áš?" ȡ â. "ġ 즸 á ž 򧾺. ! Ģ¡ ý Ţ? â? ɢ  ¡?" ȡ . " 򾢧  󨾨ܼ Ģ¡ Ţ򾢧 ʸȾ! ' ¡ ' нġ !" ȡ . Ţ ġ â. áۨ Ӹܼ .

󧾡 â Ȣ¾: " Ȣ Ũ즸 ? Ţ ĢŢ ! áš! ɡ ɡš? á ¡ . 츢ȡ. ġ ¡ 즸 Ţ. á ĢŢ. 츢 Ţ ġ '' Ţ, ž ָȡ. , , á . ɡ ç¡! ¡ š? 즸 Ģ ġ? á ɧš, ĢŢ! Ƣ ç¡. ȡ . ȡ ĢŢ . "áۨ Ӹ ɨ ; θ Ȣ. ɡ ׼ Ĩ ɢ Ŀ Ũ , "! ¡ ž¢ ٨ . !" ȡ.

٨ Ũ

ɡȡ ¡
" ....."

á ɾ ġ ž Ǣ ¡ Ţ. á ţ 츢 ŢŢ ȡ. ¨ , " ¡ . áŨ Ƣ ž ¢. ġ Ţ 츢 !" ȡ.

á, ' !' 󧾡 Ǣ. ž 즸 â 츧¢. Ө ̨ վɡ. ը ҾŢ â , ¡á â¡ Ũ , '' '' Ţ â . á ' , 츢' ɨ Ǣ.

Ȣ¾ ġ Ģ "; Ţ 츢 Ţθ. â ɡ ġ; !" ȡ. "ǡ 񼡼 Ţ¡, ? !" ȡ . "? á ¢ Ţ Ţθ. ⨃ ¢ . '' á ¢ ¢¢ ҉ . " ȡ .

"¡ɡ, ¡ â¾! §, ǡ á 츢 ţ 츢ȣ? ̨ ¢ . Ƣ á. ٨ š¢ɡħ ' Ģ¡ ' ĢŢ𼡧ǡ, Ģ¡ " ȡ â. "ġ ľ ! Ê š á 츢ȧ, Ģ¡ ? ܼ Մ ġ . ¢ ǢŢ. ţ ʧ¡ Ţ Ţ. Ǣ 쾢 , â! Ǣ ʧ ţ 츢."

" §! Ƣ¡¢츢ȣ! ʦġ Ӹо â ġ 򧾺? Ǣ 츢ȣá?" â ɡ.  Ţ 츢, " ɢ , Ţ. ոȡ; ɢľ ¾ ̧?" Ģ , . ţ š Ũ¢ Ţž â . ġ â Ê ξΦ ţ Ѩ . "¡ ?" â 츢 . "! 측 Ģ츢ȡ. ǡ Ȩ " Ǣ Ȣɡ.

â Ӹ , "á ? ġ !" Ȣɡ. " ܼ! 츽측 ţ ...." "¢ Ţ츢ȡ! ġ â. ! ͸ȡ¡ ڿ á Å ¡â ۨ Ţ! ¡á ! ţ !" ȡ â.

" ? " ȡ. " š; ! , â, , Ê Ģ ¡á ¡ Ţθȡ. ġŢ , ¢ м Ţθȡ. Ģ Ţ. ¡á? á? ɡ ŢǸȾ! 측 򾢧 츢. š á Ţ, š¢ Ţ ŢŢ! á Å ¡ ǧ ܼ 츢ȡǡ! âԧ, ¡?

ʧ Ǣ 츢ȡ . ոȦ ? ŢǢ ɢ ¢ ܼ . š 츢 â 측 ۄ ¢ Ţ ....? "Ţ 즸 ġ â ¨ ¨ š ɡ. ţ Ţ Ǣ Ţ ɡ.

٨ Ũ

ɢ ¡
á¢

'Ţ ' Ǣ ⨃ ¢ Ţ ܼ . ܼ Ţ . á Ģ ¡â è 츢 . ۨ è , ĺ . ּ ۨ ġ.

Ģ ۨ š쨸¢ Ǣ ¢ ɡ Ȣ š. â áۨ ɡ Ÿ Ȣ. â Ũ¢ Ǣ Ȣ 𺢸 Ȣ . Ģ¢ 츢 ġŢ Ĩ 򾢧¡ Ţ á § á Ƣ¡ ɢ. á¢ Մ Ê . ɸ ǻ ġ á ġ ɡ¢ ; ź , . Ģ - ڨǦġ Ƣ ¡ ھ .

¡, Ģ â á Ê ¡ɡ á 쨸 ɢ. ɢ򾾢ɡ Ȣ Ţ Ţ. "ĸ 츢? â Ƣ¢ ¡! Ը á𨼨 ظȡ! 300 ! ק! ǡ ¡ ?" .

Ը ȢȢ¡ Ǣ վ Ţ ȡ. á¢ Ҿ Ţ ܼ ¢. š Ţ . Ţ ¡ ġ. Ţ ¢ Ţ Ȣ á Ȣ Ţ .

Ţ ܼ ɧ á Ţ 򧾡 Ţ ġ ɡ. Ȣ¡ Ĩ Ţ. ɢ, Ţ Ũ Ũ 쨸 ڦ á ż ã . Ǣ ã ¾. . ¡ ¡ . Ũ ¡. ɡ ....? ....? Ũ . 򾢨 ý ۨ ý š¢ۨ ɡ 즸 Ȣɡ. ɢ ɢ¢ ɢǢ â ýǢɡ Ǣ Ч ٨ ŢƢ ø. ħ §¢ ۨ ¢ ¢ 񸢽 Ģ Ģ.

򾨸 Ģ , " áá?" ¢ , á Å Ģ - Ţ ɢ š Ţ¡ š򨾸 Ţ¢ ɢ. ȡ á ž ¢. Ģ , " Ţ Ȣ ȣǡ?" . "; 츢!" á Ǣ Ģ, " Ţ ž ǡ?" " ӾĢ Ȣ Ţ " ȡ .

򾢧 ɡ 츧 ĸĦ â. Ţ â áۼ âĢ ɢ â á Ţ Ũ ź. , ɢ , Ģ Ţ¡ á Ţ. ٨ ¢Ģ â Ƹ¢ â , ɡ¢ â . á Å ã ¢ ž , Ê ħ Ȣ 츢ȡ Ȣ.

á Ţ Ȣ š ġ ۨ ¢ħ â . â¡ ž¢, ¢ â Ȣ Ȣ . Ţ áۨ . 츧 ĸ Ţ𼾡 Ȣ. ɡ ׼ ĸ â ø. á 츢 Ţ ȡ. â Ӹм Ũ , " ?" .

á ۨ ¢ â ġ š ¡ ͸ Ȣ, 'Ҿú' . " ȣ š?" . â ɢ Ģ, "; θȡ! ܼ ȡ!" ȡ. " "ź§ ; θ Ţ¢ . ɡ Ţ ξ 츢. Ţɢ Ţ ġ!" á Ģ Ȣɡ. "â ɢġ ġš?" ȡ , â áŨ , " !" ĢŢ ɡ. 셢 â , â 򾾡 á è ¢. è վ ? ¡ ġš?

Ţ Ȣ á ¡ ž Ţɡ. á Å Ǣ ȡ. á ¡ ɢ Ȣ 즸 š Ȣɡ. ġ žâ Ȣ . 쨸 ܨ ڼ . ż Ǣ н '' á Ţ, 'ק! ?' â . ɡ , ź ¢ Ȣ Ģ ã áۨ ɡ ʧ¡ ȢŢ. 𺽧 ¡ ȢŢ. áŨ Ģ â â Ţ𼦾 ٨ ӸĢ â . â򾢧 󧾡 áۨ â¡ Ţ.

á ż ¡򾢨 о Ӿ â¡ š. ɧ ż Ȣ, ż Ǣ Ȣ ⢠á â ž ɧ¡ Ţ . â Ȣ Ţ áɢ â Ţɡ. ž Ţ . ɡ ž Ţ ź ¢ľ! ո Ũæ¡ 󾡧 Ц ɡ ¢ . ɡ Ģ ġ Ǣ ¢ ٨ á ¢. 򾨸 ̸Ǣ â â Ȣ á Ţ Ǣ .

Ģ â ٨ Ƣ Ţ . ⢠ƨ ž Ȣ â ġŢ ɢ¡ . ٨ Ĩ¢ Ţ ɡ. ¢, " ﺡ ç á!" ɡ. Ţ¡ Ӹ , " ()  Њ á!" ɡ. ġ ġ ɢ ǡ á Ȣ. ը ⢠â . Ӿ ¢ , "ĸ ġ Ǣ Ө " Ȣ "󧾸 ? ĸ ¡ ¡ ?" ɡ. â Ƣ ɨ á ɡ Ƣ¡ .

Ŧġ ̨ Մ . ¢ â á ʾ . Ǣ þ ը¡ Ţ  ʾ. ʾ ŧ ŢŢ. á Ө ¢ . â Ũ Ģ ̨ ҾǦġ ɡ. â Ģ ɡ. Ģ¢ 򾢧¡ á Ģ â ݾ, ġ Ǣ š Ǣ ɸ 즸ġ â ɡ. ġ ĸ ¢ ġ Ţ. ĸ ĸǢ ġ ȡ.

áŢ ĸ ҾǢ ȡ Ȣ ¡. Ǣ ġ ɢ . ¡ ǡ, šǡ ġ ǡ 째Ц ɢ ɨ ɢ. ɡ, Մ áۨ š쨸¢ վ Ը . ¡ ¢ ¡ Ȣ즸 . ۨ ġ á âШ Ũ Ӽ ž Ģ¢. ȡ á ĸ â . Ǣ è . Ţ ۨ ŢǢ ŧġ ţ 󾨾 . Ģ ڸ ţǢ ܼ ġ ¡ â šɨ Ǣ ã Ǣ ɣâ ¡ Ӹ Ţ .

! 즸ġ Ţ𼧾? ? ɡ ? Ţħ? Ţ . Ũ Ӹм á Ģ ĺ 즸 . Ģ¢ . ۨ ը 츢ȡ Ǣ ɧ â.

٨ Ũ

ȡ ¡
š

á ž ¢. ި Ţ,  Ţ . "! ¡? ¡á 츢ȡǡ? Ҿ 𼧾?" ȡ. ", ! â Ģ Լ ġ측 . ۨ Ţ â¡? ¡ Ģ Ţʫ Ţ!" áۨ Ӹ ¨ 𺢫 ɢ. ɡ, ý Ţ.

á Ӹ . ɢ . á 츢 Ţ ȡ ٨ ٽ â. ˦ Ĩ 츢 ¡ Ȣ "! š쨸 Ţ 򧾺츢ȣǡ? 󧾡 ¢ ¡? Ţ ¿ Ţ𼾡?" Ģ .

â Ţ . ¡, ¡ ž ɡ. "áš! ɢ 𸡧! Ũ¢ , . ǢĢ Ũ¢ Մ, ۨ 󧾡 Ţ ¡! ۨ 󧾡측 ȡ¡, ! Ȣ Ţ ɡ Ţ Ţθ; Ţ ȡ¡, Ţθ. ɡ, ۨ 󧾡 ۨ â¾ и ġ !" ȢŢ Ǣ 񽣨 Ш .

¢ áŨ , "ɡ , áš? ýɡ ¿측â ȡ?" ȡ. " 측 ¢ Ţ 츢ȡ, ....?" á ɡ. "áš! ǧš â; ¢Ħ š. ¢ â ȡ Ƣ θȡ? 측 Ģ¡ Ц ɡ? ? ɡ š. ţ 츢 þ𺨽 ¢츢ȡ. 򾡨 , ɡ â ? áš šĢ ո 측 Ũ Ģ¡ 즸 ɡ, 째 . ۨ Ũ ç. 측 Ģ¡ . ȡ ܼ !" Ȣ§ ٨ ǢĢ ĸĦ Ƣ.

" â Ţ ɡ ¡á¢. ¡ ĸ 򾢧 Ţ . ġŢ ¢ š ...." " áš! ! ʦġ ġ! ɢ ŢŢ. ¨ ; ¨ !" Ȣ ȡ Ш . " 󧾡¢о ۨ Ţ ȡ, â Ţ ?" á âּ .

"§¡! ţ Ƣ! ɡ Ţ ? ¡ , áš! Ţ Ţ ....?" " ź ? Ǣ ž ¢ 󧾡 ¢ ȢŢ𼡧? Ģ򾡧 ?" "áš! š Ţ ¡ ָ, Ũ šܼ Ţ, Ģ¢ ո Ũ¢ ɢ Ҹ Ģ¢ ǡ? 측 ? ǡ? â ¢ ɾ Ţšǡ? ¡ ?" á ¡ , " ɾ ¢ , ġ; ɡ? ɡ?"

"§¡! ɨġ ž . ɧš ǡ. á Ţ𼾡. á ? Ȣ ɡ ɡ, áš! Ӿ ǡĢ .. ã ã â š '' ɡ áš! о Ţ. Ҽ ¡ ɡ ȡ¡! Ģ 츢 ĢŢ ž á ǡ. ɦġ ɡ. ɡ 츧 Ţ!" Ģ Ҽ ɡ Ţɡ. á 즸 . ɡ Ţ â 󾾡 째 â¡ ŢŢ.

⢠ʾ ؾ¢ Ţ á . "ب ! Ţ ! ⢠š ? Ũ ¡?" ȡ á. "! ؾ¢츢ȡǡ? ɦġ , Ҩ ؾ¢츢ȡǡ â¡. ɡ 󾨾 . Ȣ Ţ. ɡ Ǣ, "! ¢ ɡ¢, ɡ¢ м 츢ȡ. ɡ, á 츢, ¡ 󧾡¢ Φо á. , 쨸 ġ Ţ¡¢ ¡ ͸ȡ, Ũ¢ 󧾡. á . 󨾨 â Ţ! 측 ¢ 츢.

ȡ¢ Φھ á 򾢨 ¡ɢ 츢. ɡ ǡ ! Ţ о š쨸¢ ɢ 󧾡! ! Ģ Ţ !' Ģ ٨ . , '! !' ġ ɡ. , ' ¾ ! ɡ , ġ. ž â ? Ģ !' ĢŢ Ţ Ţ Ţ. , áš!' Ũ ɢ. ź즸 ɡ 째 âŢ. ¡á , 'â 츢ȡǡ?' . ź ʾ š즸 . ʾ Ӹ ھ . ' ո. Ǩ ŢΧ ' Ģ ź šĢ â Ȣ즸 Ţ. ź ʾܼ Ţ Ţ. 츢; ɡ !" Ģ ⢠ʾ . á ʾ š . â ؾ¢.

" ! ۨ â 򾨾 츢 Ţ. ¢Ģ ź . ¡Ţ, ¢Ŋɢ . š Ţθ. á 츢? á ɧ ¢ á Ţ . 측; Ţã !" ը¢ áۨ Ȣ . ۨ ﺢ â 츢; ¢ ۨ . ʾ , , ġ ȡ . Ģ Ţ š ø ĦĦ á Ţ.

򾨸 즸ġ ǡ á Ţ ˦ . Ţ ɢ¢ ¢ Ţ . " ¡ , â â. ٨ ¡ ¢ š? Ӿ . ָȡ¡ 𸢧. ¡ Ģ¡ ȡ¡, Ũǧ Ģ¡ !" ȡ. Ţ ĢŢ ¢ ʾм Ţ Ţ ɡ. ⢠ʾ â ؾ ʾ 측 Ƣ ܨ¢ . ⨃ á ɡ 쾢Լ . .

٨ Ũ

¡

¢ š ¾¢츢. ... á Ģ ġ ܼ Ӽ š ¾¢. Ǣ Ǣ ɢ ¡ â !

â ̾¡ â, ¡ ¡ ţ. ¡ ¡ ţ. ţ â¡¢ ţθ ¡ ¡ ɡ. Ȣ ţ ʼ. ţ¢ Ǣ ʼ .  šЧ Ǣ. ţ Ө¢Ģ ȡ ţ Ȣ ţ ¡ š. ţ š ¢ ţ ; 򦾡 ̨ . š ȸǢġ ȸǢġ ¢. ¢ ȸ Ţ Ǣ .

ţ ġ ¢ ȸ Ǣ ¢ â â á Մ ź . ̽ ġ զ ú Ģ¡ Ũ ǧ ۨ á . š쨸¢ Ǧġ ǧ Ţ. 󨾸 . 󨾸 Ȣ Ţ Ȣ ؾ . ġŢ â Ǣ . ۨ Ţ 쨸 츢 .

ȸǢ Ȣ á 쨸¡, 쨸 , ġ . ţ , Ţ ź Ũ ⢠٨ Шú ǧš Ģ . â á Ţ. " Մ 򾢧ħ θ; â " š Ģ Ţ.

Մ ɡ á Ũ측â, ţ Ĩ Ũĸ ž . á á Ţ. ţ Ũĸ ġ ŧ . á ţ Ũĸ 񼧾 á ﺢ ӾĢ â Ũ측â . Ũ¢ Ţ â . Ǣܼ Ũ Մ ¢. á ¡Լ 󨾨 â Ģ¡ ¢̧ ɧš , Ũ ӾĢ ţ Ũĸ 즸 . â¢. ڸġ áŢ ţ ɢ ¡?.. 󧾸 ? Ţâ ٨ ǢĢ â Ţθȧ! ĢŢ ը ּ ţ 츢ȡ.

󧾸 Ţθ. , "!" . "! Ţ!" ţ Ģ Ţ즸 θȡ. ȸǢ Ȣ ¡â է ȡ. "! 𼧾!" á Ģ Ӹ򾢧 ȡ. ", ! ¡ . Ţ, ! ¢ ! ɢĢ ! ź ?" ĸĦ š򨾸 θȡ . , á ţ . ţ šĢ . "! ! ո!" Ţ즸 ʸǢ Ƣ¡ ʸ ɡ. ¢ Լ Ũ ȡ. "! ¡ ! ⢠Ţá !" ȡ. "! ոȡá? â¡Ⱦ, !" ȡ . ¢Ģ š . Ȣ .

ġ á Ţ Ũ ţ . ţ šĢ . ¢Ģ ɡ Ũ . Ţ Ţ. "! ! ! !" Ţ즸 , "ӾĢ , ! ! 켨 즸 . ţ¢ , ¢ ̸ȡ. 셢 즸 ܼ? ɡ ...." ʸ ġ Ƣ . "ɡ , ? էŨ 셢 á. , ! 򾡨¡¢! Ţš" ȡ á. Լ . . и ơ ; Ţ . ġ Ţ, 'ââ' Ȣ ؾ Шú Ţ.

á ɡ. á Ţ ̨׼ ɡ. ɡ, ¢ ġ â ţ ' ' 򾾢 ý . ɾ ġ ھ Ģ¢. , ¢Ģ ¢. ý, 'á ¢á. â 򾢧 ʾ ؾ¢ġ' ը .

ɢ Ũ Шú 'á' Ө¢ Ţ. Ģɡ Ģ ¢ á ˦ â ǡ¢. á Ģ ; ٨ Ӹ򧾡 þĢ , ' ' â ɾ 츢. Ȣ즸 'á ' ھ Ţá, ټ 켨 츢ɡ.

", ? á ¢츢?" . " Ţ š? ɢ էŨ 츢 ̽Ţ. â ǡ ; ǡ 측; ' ̽' Ц츢ȡ. ? â ɡâ , â¡ Ţ." Ţ ĢŢ . Ũ Ţž Шú ܼȡ. ը ⢠ո , "á! ɨ š? ⢠. ! ţ ɨ â ܼ!" ȡ.

"! Ũ Ҹȡ¡? ڸȾ!" á ¡ á Ţ. Ũ ը Ǣ ĸĦ . Ŋɡ 񽣨 Ш , " âи! ɢ¡ Ţ𧼧 ո" ȡ.

"! â ? ɢ . ۨ Ţ . š? էŨ á Ţš¡ ھ . ¡ ոŨ¢ ¢á ھ š á . Ũ¡ Ţ. Ǩ ɢ Ģ Ţ, , ¡ Ţ Ţ !"

Ȣ Ţ 츢 , ", §! ͸ȡ? ġ á. ¡ 򾢸 츢¢!" ȡ. ſ쨸 Ȣ ɨ â á. ý ٨ Ӹ ɨ ¢ Ǣ Ǣ. ¢ ռ ٨ á ɢ. ¢ɡ 쨻 Ũ ո . "! âĢ 츢ȡ? ?" á , , " ո !" Ĩ ɡ.

٨ Ũ

¡
á ø

, á, "! ̧ ɧ? Ÿ ̧? 측? ¨ ĢŢ. ɡ â 츢! 츢ȡ š? š!" ȡ. ٨ ý Ȣ Ȣ¡ , " 츢. á! š 츢, ɡ ź? š . ; ¡ 즸 ¡! "ȡ. " Ţ, ! ý 츢. ʨ š! ʧ šĢ 켧á â Ȣ ȡá ɢ š! š ž š!" ȡ á.

" ? ¢ Ⱦ 򧾺! š ġ!" ž, á, "! , ָ ! á 츢 Ţ, ¨ ĢŢ ¨. Ģ ʸŨ¢ â ¢. 츢ç Ţ ʨ š!" ȡ. ̧ ŧǡ ŢŸ ž ɢĦ Ǣ š . á ʧ Шú â Ȣ즸 . š ʨ .

"! ! 츢 ʨ š!" ȡ. ʧ ; Ţ, á â ŢҼ . á ¨Ǣ ź . ¨ Ȩ ȢŢ ¨ ź ź â. ¨ Ţ ¡ . ӾĢ Ǣ . Ƹ Ũ Ǣ. ¢ Ģ. ¢ ɢ .

"! ! ¢ Ĩ ! 츢 !" ȡ. ɡ, ɦġ 󧾸 . "á! ?" ȡ. " ŢŢ, ! ӾĢ ! ġ Ţ ָ; Ģ !" Ţ 񸢧ȡ 즸 츨 Ĩ . ʨ Ţ â .

á ɨ â ȡ. ¢ Ţã . "á! Ⱦ? 켨 ?" . "! ! Ţš, ! ɢ Ģ Ţ𼡧? ɢ ɡ â ! Ţ š; ġ ָ!" á Ȣ ¨¢ . ýɡ š.

쨸¢ ո ŨԼ Ũ . "! ¨ ɢ ġ . ġ , Ÿ!...." "á! ġ ¡? 󾡧 ! Ţ!" ȡ . á . š , Ȣ . " ! ɡ Ģ . 򧾧, ¢ Ţ Ģ¡ 츢. Ģ¡ ž. ! ɡ, - Մ ŢĦ. ġ 츢. Ģ¡ . 즸 򾢧ħ ɡ Ģ¡ 츧. š . ɡ . Ũ ̽ɡ !" ȡ.

"á! ? áš ŢŢΧɡ? Ģ ۨ 츢. 򾢧ħ Ģ¡ 츢. ܼ 󧾡 ȡ. ɡ, Ţ Ģ¡ 측 측 â¡ ? á ã ʦġ š Ţ 츢. ţ Ţ ã . â 򨾨 ɢ Ţ. ۄ â š? Ȣ ɱ š? Ȣ 츧 !"

" ! ! ʦġ â . ը Ģ Ľ ¡. ţ Ţ 츢. ţ Ģ ? â. Ţ Ģ¡ ը¡ . â . ¡¢ Ģ ھ âԧ! Ƣ Ǣ¡ 츢. ¢ 츢. Մ ¢ħ 򨾾 ? ? ¢ Ǣ ۨ š쨸¢ ¡ . . ¡ â¡. ܼ â¡...."

¢ Լ , ġ, ܼ ¾ . "š! !" ¡ Ģ Ȣ â . Ǣ š , " θȡ¡?" á . " ! ¢ ɡ ; ¢ɡľ!" ȡ á. , "! šĢ Ţá ! Ũ ܼ , š즸 !" ȡ. Ȣ Ȣ ¢Ģ ǢȢ ʸǢ Ƣ¡ ȡ.

á ¨ , "! Ţ â, Ţ Ţ, տ ܼ. ¡â ܼ; ţʧ ɢ¢ ܼ . ž 즸; , . ȧš â. ¡â ġ š?" Ģ ɡ. "Ţ! Ţ. ɢ ġ . ɡ 츢! ɡ ?" " ; !" ȡ á.

" ǡ¢, ȡ 츢. 즸 Ǣ츢ƨ, ¢ ɡ Ţ째Ȣ Ţ 񽢧. ¡ǡ . '! á쾢! . Ģ¡ ը §' . â ; . Ȣ. Ģ . ٨ Ţ ž ¢. Ģ Ţ. ŧ Ģ¢츢ȧ! ţ š; ç . ոȡá ħ¡ Ȣ즸 . â¡, . ڧ âŢ.

" ¢ ʸ â . Ǣ ŢƢ ¢ . . " š Ţ š 񽢧. ȡ . , Ħ â. ã , о . ż¡ . ¢ 측 . ¢ . , 'á ɡ?' . ¢ . Մ â 󾾢ɡ ȡ â. ¢ ¡á ɧ ɡ Ţ.

" Ģ, , ! 츢 â 츢. ţ . á á ɡ? Шú â ?' ȡ. '' Ɋ . ' Ҹ' ĢŢ ã . â ¢츢 . . ! âȾš? Ǣ Ģ¡ Ҿ ȡ . ɡ Մ ɡ . Ţ, ' 츢 ¡? ǡ?' ' ã , ' . Ţ ո . Ӹ , ', á!' ȡ. Ũ . ٨ Ӹ Ģ Ǩ ٨ Ǣ 쾢 ɡ Ģ ¡. ' Ƹ ã ĸ ?' . ã ۨ ʨ 츢 Ţ Ǣ ¢. ġ Ȣ. н Ţ. 츧 Ţ. ɡ , â . ã Ǣ Ш Ģ ʨ . ¡ ɡ. 򾾢 . ȨŸ ¢ 즸 ո .

'á! â ġ ɡ, â . Ţ ɦ ָ. ӾĢ š . ¢ 츢. á . , ۨ Ǣ 측 츢. ¡측! š즸!' ȡ. , , ġ . ոȧ 󧾡¢. ¡, 츢ȡ â¢. ¢ ٨  ɡ . ¢ 즸, '! !" š . ' !' ȡ. '; ¢ 츢' ĢŢ ¨¢ 츨 Ǣ.

, 'á! â â ¢ġ. ¡ â¡ â ġ. â¡о, ɡ á ǡ â. ɡ ξ 񽢧; Φ Ţ. š Ţ. â 츢. Ȣ Ģ¡ ! ɡ, Ţ ¡â ܼ. ¡â ɡ Մɢ ħ ܼ, âȾ?" ȡ. â¡ ¢. ' Ģ츢ȡ, á! ɦġ â󾾡?' Ȣ Ψ¡ Ģ . 'â' . ' š¡?' ȡ. ¢. 㢠Ӹ ھ ; øǢ¡ Ȣɡ. ¢. ǧ Ţ ¡ ; Ŋ Ǧ Ģ. ɦ 츢ȡ, !" á ɡ.

á Ģ Ȣ â¡ ¢. á â¡ м ͸ȡǡ 󧾸 ¢. ɡ, ¢ š ¢ ɧš . ¡ էŨ ġš? " , â? â ź ;  ɡ . á! ĢŢ Ţ¡?"

"! ! 츢¢츢; Ţ! ã ¢Ģ . ¡ Ũ . ۨ ɡ ɡ. '¡, á ȡ 즸. ; ġ ġ. ġ . 측â š ܼ Ȣ ܼ. ɾ â󾧾; ¡ 򾡸 ̼ Ƣ ŢΧ! 츢è" ȡ, Ţ. Ţ츢 Ǣ¢ Ǧ ø 򾢨 м . ', á! ! á!' ã Ģ ¢ ¡á Ȣ . 츢 ɡ. '¡ Մɡ?' Ģ Ģ . ', !' . ٨ . Ţ ո ɡ. '! â¢츢ȡ¡? !' ȡ. ʧ, '! Ţ âȾ ! Ǣ츢ƨ š? Ӹ 즸 Ģ ÿ !' . 'â, ' Ĩ ɡ.

" ã ź ź ʨ 즸 . 'á! 츢è! ɦġ Ţ!' ĢŢ . Ǣ š . ¢ . â . էŨ Ţ ȡ Ȣ. ¨¢ ¢ Ţ . . Ţ, ¡ ž 쨸 . . '! ¡á ǡ ? 𼧾! - 츢ȡ?' , ȡ. ý ¢ Ǧ Ģ 򾢾! ź ã Ţ. ɢ¡ Ţ. '! , Ţ¢츢ȧ?' 򾢨 ɡ . ġ Ţ. ' ! 򾢨 !' . ۨ Ģ ɢ 򾢨 Ӹ .

. 򾢨 ġ, Ǣ ġ ¡ ã Ũ . ո 򾢨 즸 ¢ . Ţ Ӹ Ӹ Ȣ Ȣ . 'á â¡?' . '' . 즸  Ӹ ! ȡ . ǸǢ Ψ¢Ģ !' ȡ. 'á ɦġ ! 츢è!' ĢŢ Ȩ Ţ ȡ. ո , ' ¡ !' . ' ġ, ! , á ۄ. ' . ' ȡ 򾧾 ¡!' ȡ . ' ɡ á ¢󧾡. Ţ. ž' . , ɧš Ȣ..." ġ , ɾ, " ɡ ! Ģ 󾦾ġ ! ! 측 â¡ Ţ 츢ȡ," .

٨ Ũ

ɡȡ ¡
Ţ á쾢

¡ ɧ¡ 󧾸 á Ȣ ġ м Ţ. á Ģ Ţ ã Ŀ ġ Шú . á " ¡á ǡ, ? Ȣ 'ɡɡ' ã, Ӹ 측 ɡ?" ȡ.

á Ȣ Ţ " Ţħ!" ȡ. "; Ũ¢ 츢ȡ? , ?" Шú. "ġ , . , " ȡ á. Шú ո á ! ը Ģ츢 á ɡ. "! ȡ! 103 ʸâ Ģ츢ȧ! 즸 ո!" Шú Ө ȡ. Ţ, " ! â! 츢ȧ?" ȡ. á â Ţ. 󧾸 . 󾦾ġ Ÿ򾢧 Ȣ è¡ ɡ. ž Ǣ. ٨ á տ ٨ š쨸 ¢. Ǣ . ¡, á è¡ ž¢, ¢á?

󧾸 Ȣ 즸ġ 󧾸 즸 Ƣ Ȣ. ¨ ¢ Ţ ơŢ . ¢ . è, Ц. ո 즸, "! Ţ ġ! ý " ɡ. Ȣ Ȣ , "â !" ȡ. Шú , 104 ʸâ . " Մ Ţħ . 즸š?" ȡ Шú. ź 켨 ȡ.

á ̧ Ţ. ӾĢ '' ȡ . , " 󧾸¢츢; ġ" ȡ. , " ; 'ġ ' ġ ո էŨ š¢ġ" ȡ. ¢, Ȣ Ţ¡ ; ɡ Ţ¡ Ȣɡ. ¢ ؾ Ţ.

Ǩ ſ쨸Լ , " á! ! 츢 ġ!" ȡ. ռ Шú š . ɾ ը è âŢ çź. Ţ Ĩ Ţ Шú, " ը¡ 츢ȣ , ɡǡ. ܼ Ģ¢츢ȡ. ǧ. ɡ " ȡ.

, " Ũ θȡ? ⢠Ģ츢!" . . á Ţ¡¡ м . " â; 󾾢 â 츢!" ȡ. ɡ ɡ Ţ и â¡ ؾ .

â â Шú š , , ¢ . "á! ɡ, Ţ 𸢧; ¡ ! 측 ¡ оɡ? Ţ Ȣ Ţ ¢ħ! ¢ â Ţθȧ! Ģ¡ 츢. Ȣ Ũ . ¡á Ƣ¢ ã ? ¡á, ɧ, 򾧾? 򾢨 Ţ ɾ ɦġ ŨȢ ɦġ 󧾸 ̸. ȡ ¡ !" ȡ.

"ȡ ¡ Ţ, ! ¡ ¡ Ţ. ħ Ţġ ¡. Ţġ ܼ 񽢧. â š, ! â 츢 ¢? ɧ¡ â ʽ ġ 񧽡 񽡸 Ţ𼾡. Ǣ Ţ. Ţġ .ɡ, Ţ Ţ - Ţ Ƣ ¨ Ȣ. ¡, ?" .

"ġ, â Ţ ! ɡ ?" "¢ ۄ ? ġɨ ?" "; ʧ ġ. Ţ Ţ ġ; ...." " ý , м š 츢, !" " ȡ? ã ¡, âŢħ?" á ¢ . , ¨ Ȣ , ã ¡ â, !" ȡ.

"â? ¡á ɡ? ¡?" " ǡ ¡ âŢ; ɡ '¡á' . Ţ ã ɡ â." "¡, ! ¡ â󾾡?" " 'Ţ á쾢' ! ۨ Մ á ţ Ţ?" ȡ á. ٨ Ǣ ո. ɡ ը . " Ģ츢. 򾢧ľ ǡ " Ģ . ¢ ɾ¢ 츢 á ̽ ٨ Ħ . . . " š¢!" ȡ. 'â' ž ¢ ɡ ɡ ؾŢ. ˦ ȢŨ ɡ .

" Шú! Ţ ?" ȡ. " ! ?" ȡ Шú. " ɢ иǢɡġ ¡!" " ¡? ž ġ ȣǡ?" "ž ɡ ׾. ɢ Ţ츢 â!" " ȣ?"

" Ţ ھ. Մ 츢ȡ š? Ţ . áš? ŧá !" " ܼ . ž¢...." " ž¢ ? . Մ . Ţ...." "ɡ Ţ? ' ' š ."

" Մ ¾ ָ!" ȡ á. " š . ! ȡŢ ̽." "! Մ Ţ. 츢 Ţθ." " ; ?" Ȣ ɡ â¡ и ؾɡ.

٨ Ũ

ơ ¡
Шú¢

ը ¡ á Ţ ġ ¢. á Ӽ ɡ. ռ Шú ɡ. Ũ Ţ ¡â ȡɡ. " ġ ! Ģ Ģ츢!" 즸 Ģ . ɡ, á ġ ž . Шú¢ ھ . Ҿ ġâ â ˦ Ȣ . ţ ž, ¡ռ ž. á Ȣ ɢ; Ţ â â Ţ. ţ Ȣ.

á â ø . Шú á ӾĢ ž ɡ. ɡ ¢ ɡ, Ţ. Шú á ̨¡ ٨ Ţ . ¢ Ȣ. š򨾸 Ψ¡¢. " ɡ 󧾡 !" " Ƣ¡ Ţ! ¢á á š̸ȡ?" .

Ţ¢ ǡ ھ . Ȣ . Ǣ š쨸 Ө š쨸 ǧš ġɾš . ˦ á ¢ ', , ' . "¡! 񼡧 ¡! 񼡧!" á Ȣɡ. á Шú ָȡ . Ĩ ﺢŢ ɢ ܼ ¢ ɢ Ţ ɡ. ¢¡ çź.

ȡ . Шú á Ţ; Ө ¢ľ ', , ' . ž á, "񼡧! 񼡧!" ɡ. â ɡ¢ ţ Ȣ ĸ¢ Ƣ¡ Ǣ Ţ šɢ ġ â Ģ Ǣ Մ š쨸¢ â . Ũ¢ Шú â Ψž áɢ . ¢ á Ȣ Шú¢ .

¨ Шú ¢ Ũ ɡ; á Ũ ɡ. Шú¢ ո "! ġ!" Ģ Ȣɡ. ġ Шú ɡ. ", ! ' ġ? ġ?' ɢ ţ. ٨ š ǡ Ţ š! ' Ȣɡ ' , ȡ. ȡ â? ¢ħ ! о ! ٨ 츢, ! ¡ Χ ܼ ¡! ' ' ' ' Ч !- ¡ Ţ ¢ġ ? ¡ ?"

վ ɡ ¢ á ը Ţ . š ɡ: " ۼ ո, ! 째 ¡. ţ ¢ ¡ Ţ. ɢ¢ . â ¢ľ !..." "á! ڸȡ? ʧ¡ Ţ𼾡! ᢠġŢ 쨸 ţ â 츢ȧ. ġ? â ġ Ţá? ¢ɡ ġ ȡ? ɨ ¡ !" ȡ .

" ¡ ָ, ! Ģ¢ ɢ ! ɡ ո! ָ!" ȡ á. "٨ š ý â, ! о Ȣ 츢ȡǡ! ġŢ á ŢΧɡ! ! Ţġ ɡ¢ ǡ Ţ ?..." " θ Ģ Ţ𧼧! 측 ġ? 즸!... ! !" á Ţɡ.

" !" Ǣ¢Ģ . " ŢƢ ξ 츢ȡ¡? š, !" ȡ á. ̾ . Ӹ . , â ¡ Ȣ ŨŢ. ¢ š Ţ š Ţġ Ǣ! " ۨ á ȧȢ Ţ. , Ģ š ¡ Ģ 󾡧? ¡ Ȧ Ţ 󧾡󾡧?"ȡ á."á 󧾡, !"ȡ .

ŢĢ á Ţš Ȣ . á Ţ짼â¡ Ɋ ɢ á ¢Ģ Ȣɡ. Шú 즸 š ¢ Ȣ Ţ. Ţ짼â¡ Ɋ Ǣ Ǣ . ɢ ǡǢ ¢ ʸ , , ʸ , ¢츽측 ¡ Ǣ 'šġ'Ǣ , ' šġ'Ǣ , Ǣ , â Ǣ š Ţ¡ . 측, â, ̃á򾢸, áʸ, , á, , , 󨾸, ŧá 즸 즸.

ɡ, 𺢸 Ȣ á Ţ. Ǣ ٨ Ţ . ٨ Шú¢ 츢ø м . Шú š򨾸ǧ ٨ и . ¢ ¢ ¢ ո ШúԼ . ɡ ը ŢǢ . 츢 â Ţ Ţ Ţ .

"Ãɢ á " " ¢ " "¢ Լ " â Ţ Ǹ Њɢ¢ Ģ. â ģ Ţ š Ȣ . ШúԼ 즸 , " á Ţ?" ."¢ â ǧš ! 즸 Ȣ?" Шú Ȣ§ ը Ӹ Ũ ɢ .

Ţ. ¢ Шú  Ģ Ȣ¾: "á! 츢 ո. ţ Ũ! â¡ ! ! â¡ ! ɦġ ! ոȣǡ? 츢è! ¢ ¢ ! á! 츢è!" Шú ¡ž Ţġ ɡ. "츢 ո" Ȣ . ɡ ɢ Ţ Ţ Ţ θȨ ĸ 츢ȡš!

٨ Ũ

¡

á ţ¢ á ţθ . ţθǢ š š ¢ɡ . ţ š š . , ", ,.., .., ŧ" ɡ , ". , .., .., ŧ" ؾ¢ , , â 츣. â ; ; ɡ â ţ . Մ ɡ ٨ 󾊾 Ţ¡ . 'Ǣ á' Ţ . 즸 âо . " ý ɡġ 측Ţ " . " էŨ 측Ţ " ɡ. â 츣 Ţ측 . ¢ 'Ǣ á' Ũ . Ȣ 󧾡 Ӿ ӾĢ '' .

󧾡 â , "Ӽ ¢ ɢ Ţ Ţ Ţ ¡?" . ¢ 򾢧ġ, "Ӽ ¢ ɢ ¢ ¢ š?" . â ɾ 즸 â Ƹ . ɡ ӨȨ ¾ ɢ Ȣ Ũ? ӨȨ ɢġ. ţ ȡ  ɢŢ ġ Ǣ šĢ ġ 즸 . Ǣ ¢ ɡ ÿ; ɡ â ɡ á. ȡ šĢ á â â á½. Ӿ Մ .. ã ž . . â¿á½, . ɡ .... ã ; ɢ ¾ ȧ Ũ 측 ɡ.

â 츣; ο . ¡ ¨ ɢ â Ģ¢. â¿á½ Ģ . ź¢ ţ . "! â¡ ȡ âԧ, ħ¡?" ȡ . "¡? â Ţ? ã Ţ𼧾!" ȡ ÿ. "áĢ ¡á ոȡǡ; Ţ ʾ ؾ¢츢ȡ" ȡ â¡. "¡á ɼ ? ? ¡áš?" ȡ ÿ. " ȡ? ۨ ¡ Ⱦ¢ ?" ȡ á. "¡? â¡Ţ Ģ측 ¡? Ũ á ոȡ? Ƹ¢츢ȧ! á! â¡Ţ 즸 ȡ š ¢....?" "! ! ڸȡ? â¡ ."

" ɼ ? ɡ ġ? â¡ 𸢧ȧ? , â¡? á Ţ Ģ Ȣ ո 츢ȡ!- ¢ Ģ áĢ š?" ȡ ÿ. "ġ 즸 â, ! ȡ? էŨ â¢ħ¡ ɧ?" ȡ â¡. " 츢, 츢 ġ Ө ơ 츢 ¡ ġ ȡ. ɡ, ¡ ? 100- 90 Ǣ š쨸 ø¢츢. ɧ¡ ¡ Մ ŢŸǡ ĸȡ. ŢŸǡ ȡǡ? ɧ¡ â â á ȡ. 򾢧 ġ ¢ 츢ɡ !" ú ÿ.

"ġ š ; ɡ ܼ â 'ɡ ɡ' â ͸ȡ. ɡ, Մ ⢠¡ 󾧾, á ҧá 򾡧 ɡ? ' 쨸¢; á!' Ģ , Ǣ á Ũ 측 󧾸 â š츢 Ũ¢ Ţ Ţá ¡?" "! š ? â즸ġ šâ¡?" ȡ ÿ. "á â! ħ â¡ ¢ ¡ . ۨ ; . Ģ¡ Ţ ۨ â¡? .. Ţ ̨ Ĩ ̾ Ģ¡ ɧ¡ Ģ¢츢ȧ?"

", ġ ¡â 츢ȡ? Մ ը â ţ š ¢ â¡! ţ ¢ Ǣ¢, Ǣ¢Ģ 󾡧? ġ Ţ ȡ ?" "ÿ! ɢ  򾧾 . ɨġ š š ." "ġ ¡, , ¡! Ţ š¢ 쨸 š ? þš, ? š Ţ, ! Ģ Ȣ Ǣ ġ Ţ ȡ 츢ȡ? Ǣ ? Ţܼ Ţ츢ȧ! ' Ӿ 츨ç¡ Ģ ȡ. ¢ Ӿ ġ ģ â Ţ . ĢŢ â ž Ӿ ý 즸 Ţо ý?' Ţ Ţ¡? !"

"! ÿ! , м . ţ š. â  Ȣ â¡ ȡ!" á â ɡ. " . 즸 Ĩ¡ š Ţ ȡ? šž¢ . â¡! â ȡ¢. á ? ̨?" Ӹ м â¡ , " Ģ Ţ? Ţ Ţ. Ģ á о ۨ Ţ. Ģ о 󧾡¢. ¡á â¡ ¢ 򾢧 Ģ ž ȡǡ âŢ. ¢ħ Ţ" ȡ.

" 츢, Ţ â ¡ɧ¢ġ ͸ȣ! Ģ Ţ 򾨸 § ¡, ɡ . ¡á â¡ ɢ - ɡ - â ġ â¡¢츢Ⱦ - - Ţ - Ŧġ â, â '; ' ָ â ! ɡ 째 ո Ӹ â ¡..." ", ȡ? Ũ Ţ ɧ¡ Ģɢ츢ȡ. ɡ Ģ¡ ¢츢."

"ʦġ Ǣ . š쨸¢ ." Ũ ȧ, ħ¡, ھ 𸢧. â¡! ָȨ ! ¢ Ģ, 츢Ũ, ' Ţ' Ţ!" ȡ ÿ. "ʦġ ¡, â¡! Ģ Ţ ۨ ȡ Ȣ ÿ ȡ. 򾢧 Ƹ ҉ . ' Ƹ¢츢; 츢ɢ ¡¢츢!' 츢 ? ǡ¢ġ. ɡ ۨ . 򾢧 ҉ 󧾡 ¡. ¡á Ĩ Ȣ ¢ ɡ 󧾡 !"

" ! Ƹ Ĩ 򾢧ħ Ţ ¡á ɢ . ! Ĩ Ȣ ¢ ž¢, ̾¡Ǣ ¢ Ƹ ? о 󧾡Ǣ . ب Ƹ ɡ Ţ ? ب¢ɡħ ¡! 즸 Ţ ̧. 𺢨 󧾡 ?" ȡ ÿ. " ɡ ŢŸ ¡, ! ɡ о â!" ȡ á. "â¡! ȡ?" ÿ . " Ũ 츢!" ȡ â¡. "¡, ! â á Ţá¢츢! ?" ȡ ÿ.

"ĸ â¡ š ŢŸ Ģ¢츢ȡ, â¡?" ȡ . "! '¡ ' š ŢŸ ġ; ɡ ܼ! âʾ , , , ġ? ¡ ĸ ç ¡. Ǣ ¡Ţ Ȣ¡ !" ȡ ÿ!

٨ Ũ

򦾡 ¡
Ţ

ɡ á𨼨 ¢ 즸. ¢ ¢ â ģ ģ . θ 측 â ʦ ĸȢ âŢ. â Ҿ â¿á½ 쨸 ţȢ. ۨ , ۨ ը Ģ Ȣ Ũ Ģ Ţ ¢ Ȣ . ýġ Ţ¢ â â¡ Ȣ 񼡸¢. " â ɢ ! ž! 츢 - ž! !" Ȣ . ţ  â .

á 츢 â â¡ Ӹ 쨸¢ ġ . . â 3 ؾ¢. " 츢. ž Ţġ, ո!" â¡ . "ġ Ţġ! ' Ţ𼡧' Ģ¢á Ţ ! ܼ, ' ¡ ţ Ţ' Ģ¢!" ȡ 측 ո. Ģ , ɡ ġ 즸 â¡ ɢ. ¡á Ǹ 츢ȡ â. á򾡧 ? ¡á¢?- â¡ ɡ ' ' .

", ¡! ¢ Ȣ Ţ𼡧 ! , ʦġ 즸 ! ɢ¡ á о!" Ҹ Ģ즸 ո ʨ 츢ɡ. â ؾ šâ ŢŢ . ո, "¡ܼ â 򾢧¡ š !" ȡ. ", Ȣ 򾡧 š!" ȡ â¡. ٨ Ǣ .

ʨ , ʨ ž '' '' . 측 ž ġ, ȡ. ʨ ¡ â Ÿ . á Ţ ¡ θ ħ¡ Ţ. ¾ θ 츨Լ ¢ڸ . 측 á ̾. ¢ 츨 ¢. ¢ è . Ǣ Ģ 츢 Ţظ Ǣ ¢ Ţ. Ţ.

򾨸 Ţ 츢 â ؾ è 츢Ţ ڸ Ţ. ؾ ¡ ŢȢ 󾨾 â¡ . "ո! ! ! ̨ Ţ Ģ츢ȧ! 츢 !" Ȣ즸 Ȣɡ. ո ʨ Ÿ 즸 ɡ. "¡! 츢ȧ! ܼ 측! ŧ! ġ !" 측 â¡Ţ ŢŢ. ¢Ģ Ǣ ̾ ̨ ʨ ɡ.

̨ ¢ ¡ 즸 á . 𨼸 Ȣ . ǧ Ţġ ¡ . á Ţ ¢ Ţ Ţ Ȣ¢. ɧ ¢ɡ Ģ ٨ Ӹ ɡ Ǣ. ɡ, ٨ ý ɡ? "! ! ظ . и. ¡á ! ظ !" ٨ â Ȣ즸 áǢ ý¢ġš?

á ¢ Ţ ɡ ã, "¡! !..." ɸ š . " ׼ɧ 'ʨ 츢 𼼡' ?" 측 š š . , "á! Ţħ!" Ũ Ģ . Ţ Ţ𼾡 Ȣ Ҩ â¡ Ȣ 𺢨 񧽡 ؾ Ĩ â . ã ۨ ¡ â . ɡ, ġ ۨ Ţ.

¢ ¢ Ţ 즸, "! ظ !" ۨ . ȡ. â ç 򧾡. ¢ Ţ š Ģ Ģɡ ¢ɡ 񽣨 ĸ 츢 , ¢ Ţ ŢŢ šĢ . ĢŨ 񽣨 ġ ¡ ɡ. , 𺢨 â¡Ţ Ӹ . ĸĦ â. â Ģ Ţ¢ Ţ Ӿ ¢Ģ ¢ ɡ¢ ǡ Ȣ Ţ  â¡ ¢.

٨ Ũ

¡
ﺢ ȢӸ

â Ģ 𼾢ɡ â¡ ۨ Ũ . ¢ Ţ Ȣ. , "ظ " Ţ¡ Ǣš¢. ¢ ̧ ¡¡ ý ¡. ž ¢ ¢. ǨŢ ¡ Ȣ¢. ¢ ʾ. Ƨ ̧ á. ǢĢ ᢠՄ ̨¡ . ýɡ Ģ ʸ ؿ ʸ ئئ ĸǡ Ƹ ǡ Ţ. Ũ¡ɾ ȡ Ţâ; ʧ¡ . š Ţâ Ģ.... ؿ ҉ š Ƹ Ǣ Ǣ.

¢ ġ Ǹ . âɢ ý ǸǢ Ƣ¡ Ѩ â ģ â. ɢ ¡ Ģ ¢ ø ͨ š 󧾡Ҹ . 𺢸 ġ â¡Ţۨ , Ҩ Ţ , . Ƣ ¢ Ţ ĸɢ¢ Ӹ ƨ ž ǡ â¡ Ȣ. ۨ š , ¢ , 쾢 , 򾢧 𺢨 ɡ ¡ â¡Ţ ̾ .

ĸɢ â , "â! ¡?" ׼, â¡ ġĢ ĸ . " ﺢ â¡! âŢ¡, ! , . " ĢŢ š, â!" " ! ĢŢ . 츢 çȢ 򾡨 !" ¡ Ģ Ţ â¡ , " 󾼡 , ոȡ - á ٨ . 򾧾¢ħ!" ȡ. Ģ ո !" Ģ즸 â¡ ¢Ģ . " Ţħ, ?" " ! Ţġ. Ө ¢ħ ġ Ţġ" ȡ.

¢Ģ çȢ . "â! ﺢ ȢӸ ž â¡ . ¢ ¢ġ ̨!" Ģ â¡ Ţ . Ţ ո , "¢Ģ Ҽ , ! ħ!" ŨԼ . " ! ɡ ظ , ġ? Ţ!" ȡ á. " ɢ Ȣ ܼ Ũ , ! ﺢ â¡ 츢ȧ Ũ? Ģ ž ﺢ Ÿ 򾡧¡, ħ¡?" Ģ â¡ Ţ â ɡ. " â ; â!" ȡ á 쨸.

â¡ ġ ¢ Ȣ Ţ. á ɡ ɢ¡ . 측 ̨ ʨ Ţ. á ¾ â â¡ š ¢ Ȣ즸. ٨ â ¢ Ȣ즸. ʸ á𨼨 츢 . âǢ, "ﺢ Ģ â 츢; ﺢ Ҽ Ţ Ģ 츢 . â! էŨ 󨾸ǡ?" ȡ . " ! ! ȡ! ĢŢ â¡ â. 츢 ȡ....." " 츢ȡ, ! " Ģ ç¡? ɡ ը !" ¡ â, ɡ?" ȡ . " â¡? ! á 쾢 š .

"! ¡? , ! Ǣ 측 'ɡ' §á ." "! ̾ ͸ 츢ȡ. ȡ¢, â Ȩ 쾢¡ ǧ." , "" ʧ . ɡá â ?" . " ɡ ¢ 츢." " , â!" ¡ 측 ǡ è Ģ¾츢 , " â¡ Ģ¡ ġ ; Ţš; ɡ . ɡ á𺅢 츢ȡ?" " ¡ á𺅢, â!" " Êž! о 󧾸. â ; ţ ǡ 츢ȡ š 򾢧...." "â! , Êž â, â¡ ۨ 񽡧š ¡ 󧾸 츢. ¡á Ģ¡ šǡ? ̨ Մ Ţ¡ ?"

" Մ Ţ¡? Մ . ɡ ¾ Ģ¡ 󾾡. ھ. ȡ â? ȡ." "ġ , â! Ǣ ̨ Ģ¡ ; 󧾡¢ !" " 󧾡 ? . Ģ¡ Ţ. ɡ ȡ! á á , ɡ 󨾸 ! Ţ ̽ 츢ȡ!" "â! ¡ Ȣ ġ ̨ ܼ. á , Ȣ ʦġ ȡ? Êž á . ɢ â¢츢ȡ â?" ȡ . " ! ۨ ħž 츢ȡ. 򾦾ġ 츢ȡ. ¢ â !" ȡ ¡.

ӾĢ â¡ Ȣ ¢ Ţħ . ̧ Ţ. ׼ ž ¡ Լ 즸 ¡ . "! Ţ ոȣ? ᢠš ? 'Ģ Ģ¡측 ոȡ; Ţ!' ʾ ؾ¢. ɡ Ţ ġ ¢ɡ . Մ Ģ ¾Ģ Ȣ Ȣ ¡ Ҹ ¢ Ţ! Ģ ġ¢" ¡ ۨ Ţ Ҽ š򨾸 ɡ.

" š 󧾡. ¡! 측 ţ Ģ á . çΦ á ɡ; Ţ ɡ. ո Ƣ¢ľ ¢. !" ȡ á. " Ţ? ħ!" " ġ, ! ̨ Ţ Ţ, Ţ¡측, 'ظ ; ظ 츢' ɧ Ţ. ̾ â ¢. Φ ۄ 󾡧 â󾡧?"

"! â Ţ𼾡? ɡ 򾧾 ¡!" " â 측 츢Ⱦš? Ч â Ţ. ¡! ۨ ¾ ħ . Ĩ á Ц츢ȡ; â 츢ȡ. ˦ . ̨򾨾 Ţ 񽡾 ոȡ . á Ǣľ Ģ¡ . 츢; ɡ, ġ Մ Ţ!" á ֨¢ ٨ .

"! Ģ¡ 츸 ç ¡? ?" â¡ . "; ç¢. â ý. ܼ . ɡ, ľ ¢. á Ţ Ǧġ ? æġ â¡? Ţ ̨š¢ Ģ¡ Ţ. о Ҹ. ɡ , , , ¢, ʧ ġ 츢. Ƣ¡ â ¢ Ȣ Ģ¡ ¢츢 â? ġ 󧾡츢; 츢!" ȡ á. â¡ 󧾡 ɡĨ . ھ š Φ . ɡ Ţ.

٨ Ũ

򦾡ȡ ¡
Ţ

ڿ á 츢ø â ʦ; áĢ ոȡ ġ â ¢Ģ ¡ ţ Ţ. ţ šĢħ . ţ Ũ¡¢ 즸 š Ţ ȡ. âħ 󾦾ȡ ţ ̦ ? ¢ ž Ţ. " ? ?" ç â ɢ. Ũ ġ ţ ¢. " 󾡧 ոȡ?" Ţ ¢󾼨 'š' Ģ ç¾¢.

Êž Ĩ 째 ġ â ɢ ɡ. Ħ Ţž ţ ظ š 츢 𼡸Ţ. 츢á ¢Ģ Ĩ , ¢ ý¢ 츢 , ý¢ ¢ 츢 , ¢. "째 ¢츢ȧ; Ģ¡ Ǣ ȧɡ?" ġ . ¡ á ġ Ȣ Êž âŢ. " 측 Ţ! ۨ ̨. ź áŢ ! ɡ 󧾡¢츢. ۄ . 측â 򨾦 ɢ? Ţɡ ¡ ɦġ â ʸȾ. â . ġŢ 츧 측 ɡ? ¡. ɡ о ¡¢츢!" â š.

¡ ¡â , "¡ ! 째 째 ţʧ ɡ ɡ ȡ. â ʸȾ. , ܼ Ţ Ģ Ȣ Ȣ 츢ȡ! ź ŢĦȡ ¡ ̨ ȡ? 츢 Ũ¢ ŧ Ţâ ¢츢. ġŢ ţ ġ . 򾡨 ¡ 󾡧, ! ġŢ Ţ ¢!" Ţ Ţơ š. Êž ʧ Ģ â¡ Ũæ¡ . Ӿ ¢Ģ ׼ Ģ Ũ ּ Ţ çȡ. Ũæ¡ âŢ. áâ ܼ ¢ ¨ ξ. ġ š ĢŢ ¡ Ģ Ţ. Ţ 󾾢Ģ . ž ɾ Ţ 즸ġ Ţ¢.

- Ģ Ǣ 򨾨 Ţ â¾¢ â¡Ţ 쨸 . Ŧġ ţ . ¡ . ¡ ¢ . "á 측, ! !" ۨ ¡ ɡ . ŧ . Ǹ Ĩ á ŧ ¡. ţ š Ĩ á ɨ . Ģ š. "? Ũæ¡ ܼ Ţ â Ģ츢ȧ! Ģ¡ 츸 Ţ ţ?" . Ģ š. " ȡ. 즸 Ȣ?" .

, " 츢 Մ Ũ? â !" . " â ħ! Ţâ о Ũ! Ģ¡ ȡ ? ĸ â측?" ¡. "; á Ȣ Ţθȡ¡? !" Ģ. "Ũ Ţ츢ȡ? â âɡ ոȡ?" . ĢŢ 츢š. " ָȡ, ! Ģ ɢ žš Ũ 츢ȡ? 򾡧 ţ ڸȡ? â¡ 򾡧¡?" Ţš. "! ب ¢!" â¡. " بȡ ب¢ 񽡾!" . ŢŸ Ȣ â¡ Ţ š. ɡ Ţš. â¡Ţ ŢĢ ž Ģ ¡ ׼ 'ǡ' ȡ.

¢Ģ ᢠš . š Ģ ǡ š. ը ġ ٨ ɡþ Ȣ . ġ ɡ ¡. â ܼ ţ . ǡ â θǢ Ц  š. ɾ Ţġ šǡ šŢ ۨ 츽측 Ǣ . 򾨸 ɢ Ũ¢ Ģ, "! Ţ ȡ? ¡ Ģ¡ ȡ? Ģ¡!" . 츢 Ȣ ¢ . Ģ ɡ. " Ģ¡  ȡ Ţ. ɡ Ţš Ģ츢. ; ۨ ָ . ɡ â, ɡ â, Ģ¡ .

â . Ģ¡ 'â' Ģ ŢΧɡ? տ , Ģ! ġ - š? 츢Ⱦ? ġ ? '¡ Ģ 츢Ǣ ' . ' ո' ɡ. ɡ ը . ո áâ Ũ¢ Χ. ɢ Ȣ, ' Ģ¡ ' . ɡ ոȡ 즸. Ũ , ' ġ á ¢Ģ Ģ 즸 ɡ ? Ģ¡ ' . ɡ , 'š ŢĢ ¢Ģ ¨ Ҿ ؾ š! !' ....."

ġ ¡ Ģ, "! ? ʦġ ¡á ? š. Ģ¡ !" ɡ. "¡ Ģ!" . ġ 𼨾 ¡ Ţš. ¡ š. , ' ! 𼨾ġ ŢΧ. ɡ ? ? ɧ 쨸¡ 츢ȧ? Ŧġ ?' . š Ũ Ģ¡ Ц ." "! ġ 측â¡ ?" " , Ģ? ɦ ? ¡ ǢԼ ġ á . ¢ ĢŨ â ȡ¡?"

Ţ ĢŢ ¢ Ţ ɧ, , "â! , ! ɡ ɡ ¢ ?" ȡ. ɡ Ģ ǡ ɢ šÊ Ţ. ը á ¡ . "Ģ! â. . Ţ ɡ š!" . " ? ɡ ; Ģ !" ȡ Ģ. šâ ɧ Ģ . ž š? ǡ 째 Ţ ȡǡ! ?" ȡ .

"ɧ, ! ġ ܼ Ţ. Ţ š? Ģ¡ Ţš Ģ¡ Ȣ ? ܼ ȡ â¢츢. ź Ģ¡? ! Ҽ ⧢. Ȣ ġ ȡ ¢츢...." , "¡ ? 츢ȧ ¡ ¾" Ģ즸 ǡ çź â¡.

٨ Ũ

¡
ի

Մ , " ͸š¡¢ ; â š쨸 " § ¢ 츢 ɡ. ܨ Ţ . ǡ Ģ . ̧á Ģ ӾĢ ҉ ʸ . ǡ á ɢ Ө ټ ġ . 츢 ǡ փ֦ ͸ . ž â ž ź¡¢. ġ Ҿ . ǡ ƨ . Մ ĢŢ ¡ ¨ ɢ ʨ ¢.

˦ ǡ Ѩ â¡ Ģ âּ, " Ţ¡? ; ţá ţ â¡Ţ Ţ ¾! ɡʸ Մ Ũ? ɡ ȡ?" ȡ. "â ɡʸ ! š¡ ! ! ! Ţ ɡ ͸! Ģ¡ Մ ţ Ţ ¡ Ũ 즸 ȡ? ţ ۄǢ ⢠ܼ? ɡʸǢ ŧ ! ɾ š墨 ¡!" ȡ â¡. "! á â ۄ; ɡʸǢ á Ţ! š !" Ģ Ψ¡ ɡ. 츢, "Ģ! Ţ â Ţظȡ? ¡ 𼦾 âž; â áž. â¡ ħ ǧš 츢! ¡ɡ 즸 ͸ȡ" ȡ.

"â¡ ! â¡Ţ ¢ ¡?" ȡ Ģ. â¡ м, " 𺢨§ šǡ? ǡ ʧ " ȡ. " ը Ţ; ¡ . ǡ!" . " Ţ. 측 Ţ . ׾?" "â ġ Ţ, Ģ! ɡ. ɡ, ɡľ . â ʾ 츢Ⱦ. о Ȩ â츧 츢ȡ! â ɢ 측 ɢ о Ţ¡, â¡ɡ ¡ ʾ â Ţ ڸâ !" ȡ â¡.

" ɡħ о? Ȣ Ũ š? š ! ġ!" ȡ Ģ. " 측 ȡ? Ţ 츢 Ţθȡ. Ũ¢ ġ!" â¡ ɡ. ", Ģ! ! Ţθ!" ĢŢ . ý ɢ â¡ Ģ ɡ. Ӿġ, â ʾ ɢ¡ âš. Ģ ܼ ȡ, ʾ Φ š. ɢ ž Ţ. , ĢŢ ٨ Ģ¡ Ȣ Ţ Φ â¡ Ţɡ. Ţ â 측 ɡ. Ģ â¡Ţ š墨 ¡. ɡ '' Φ Ţ â Ţɡ.

¡ â¡ ¡ â . ţ ɡ ¡. Ţ ɢ¡ ¡. ¡ Ţ ŧ ǡŢ . â¡׼ ž ڨ Ǣ . â¡  ¡. ¡ ȡ Ө¢ħ ɡ. "Ģ Ȣ, ɦġ 󾡧? ġ !" ɡ. " ?" ȡ Ģ. "ġ! ' á Ƹ¢! þ ȡ þ' ǧš ? ? ¢Ģ ܼ ʾ ؾɡ?" " ؾ. Ħġ ?" "ۨ á Ƨ?" " ħ¡?" "ħ ; ռ Ũ Ģ¡ ..." â¡ Ţ. ɢ, "? ¡ ?" Ģ ɢ ǣ !

¡¢ â¡ ĢŢ ġ ٨ ¢ ¢! ʦġ Ţ. Ţ Ȣ. Ӹм " ! Ǣ â? ȡ š ? . Ģ! 츢ȡ; 򾢺Ģ¡츢ȡ. ɡ Ȣ ç¡? Ģ¡ ž š ¢츢?" "; 측 , , . â! 측 ¢ Ţš. ģ 򾢧Ħġ ¡? 즸 Ģ¡ šǡ. 측 Ţ¡ ǡ. Ǹ, 츢ȣ! ģ Ĩ á Ҋ ģ ȣ. ¡ ȡ , 'ɡ¢ š! ɡ¢ š!' ȣ. ģǢ Ţ !" Ģ â ɡ.

"Ģ! ɦġ š ¢̧! â š¡ ɡ? Ģ¡ á ȡɡ âŢħ?" "! ¢ ¡ç¡ Ÿȡ?" "! ɢ Մ â Ţ¡? ɡ , Ģ! ɢ Ţ ž 츢 . ɡ, ; Ũ 측." " ϧ Ǣ ! ?" " , Ģ! ۨ 측 Ţ . ¡á áĢ ոȡ š? ''¡ Ũ â; ŢĦȡ â ĢŢ. žš, 즸񧼡, š 즸 Ţ! â󾾡? Ģ¡ ý Ţ . 측Ţ Ȣ Ţ š ġ; Ģ¡ Ţ . ɡ Ч ! ¡š?" "â! ! 츢. Ũ 측Ţ, ¢ š?" " . Ȣ 󧾸 !" ȡ â¡.

ţ ¢ Ǣ '' է ȡ. ' š? Ģ 즸 Ţ ?' Ȣ. ɧ, ž . Ţ. Ȣ ' ' â¡ Ȣ 츢. ġ Ģ ǣ Ţ. ۨ 򧾺 Ȣ ţ 츢 ȡ. ¢Ģ â ţ Ƣ¡ ġ . ž Ţ 񽡾ġ . ' ھ ! ' ռ Ģ¡ !' ! ! â¡ ɢ¡ Ţ¢ Ģ Ģ¡ ɡ?" ٨ м á . ¢Ģ ţ ҼǦġ Ţ, 'ʦġ Ⱦ?' . â¡ 쨸¡ š򨾸 ٨ ¢ Ţ Ĩ Ǣ.

Ģ ɢ 츢ȡ . Ȣ š򨾨 측 Ţ𼡧? š ! ɡ þ ? ¡. ɡ þ áġ . 즸ġ ǡ . " ! ɡ. šâ ɢ . Ţ, ȡ? ׼ ž оɡ ?" Ģ ɡ. " ϸ !... ! 츢ȡǡ? ž Ţ¡!" Ģ. " ɡ, ǡ. âŢ¡? . â á½ š Ţ ɡ!" ĢŢ â¡ ɢ ž ¡áɡ.

٨ Ũ

ȡ ¡
?

Êž Ģ ţ Ģ . Ţ. Ũ¢, ɡ. 򾢧¡ ġ. â ɢ . Ÿ , ɡ ¢ Ţ , Ҽ Ţ쨸 , ¢ ¢ Ũ - ġ š¢ɡ ú ¢ɡ â Ц. Ģ Ţ Ţ Êž Ǣ ܼ Ţ Ȣ ǸŢ. ' è Ţ . Ģ¡ о. ɡ ġ ȡǡ, ɧ? ġ ɡ á ħš š Ţ. ɡ á Ǣ ܼ. 򾢨 ġ Ģ¡ Ţ ġ Ţ â¢!" Ţ¡ Êž 򾡧 Ģ .

" ! Ģ¡ Ţ â ͸ȡ?" ȡ Ģ. " ܼ 󧾸 ?" ȡ Êž . "о , ָ! áĢ ո 측 šǡ? Ģ Ţ ¡á 'Ţ' ھ šǡ? ¢ Ө? Ģ â 򾢧 !" Ȣ Êž â . "ո . ' Ţ' ĢŢ?" ȡ Ģ. "! Ģ, ¡ ġ Ţ ! â¡ иȨ ȡ!" Êž ɡ. " о Ģ 츢, ! 츢 ɡħ '측Ģ' 즸 ! š â Ţ ' â 츢ȡ!' ָȡ. Ţ Ƹ 츢. ! Ţ򾢧 Ģ 즸츢ȡ; 츧 . Ţ ɾ ý Ģ츢!" ȡ .

"¡, Ģ Ȩ 즸. â¡ Ȣɡ ħ ǡ! ަġ â. ¡á Ţ츢ȡ! â ¡ ȡ. ٨ 즸!" ȡ Êž . Ģ Ȣ 즸ġ á â¡ "! Ȣ Ϧ ¡¢츢. ¢ ǡ ¢츢ȡɡ! šŢ ġ?" ȡ. " , ġ" ȡ â¡. ǡ . á ǡŢ Ƣ¡ . " Ǣ á â. Ţɡ â ǢĢ Ģ¡ Ũ¢ ܼ Ǣ측 ¡. ɾĢ "ơ ' â' Ţ" Ģ á Ţ.

"! â? ¡? â ɡ" ȡ â á½. " â¡! . ¡¢ §á ã â Ţ, . Ӿ ' â§' Ģ , . 츨¢Ģ 츨 ŢΧ. â¢ܼ ¢츢. Ǣ ʨ Ǣ 즸 ġ â Ǣ š. , , 측 ġ š. ţ . ġ â ...." á Ш즸, " ġ ? ɧ Ȣ. , â¡! Մ â̧Ą ã 츢ȡ¡? ɡ?" ȡ. áǢ Ũ â¡  Ţɡ. ", ! ɦġ â̧Ą . ... . ɡ â!" ȡ.

", â¡! 츣 ţ 츢ȡ¡. 츣 츢ȡɡ; .. 츢ȡɡ - šɡ?" á . "š ! ?" â¡ Ţ ? 츣Ģ ġ Ũ Ȣ ȡ âŢ. ¡ ã žɨ 츢. "â¡! â ۄ . 째 â¡ . Ģ¡ Ţ Φ Ũ¡¢츢 Ţ Ģ 츢. ɡ ɧ¡ Ģ. ¡á ɡ â , â¡! 츢 ɢ ɢ¡ ."

"! ? Ţ , ǡ? Ȣ Ũħ !" â¡ Ȣɡ. ۨ " 츢ȧ? è š?" Ģ즸. Ǣ¡ ¢ ĢŢġ ܼ , ɡ 츢. " ڸȾ, â¡! Ģ š ȡ? ɡ 츢; Ţ¡ ܼ Ţ. ¢ Ţ '' 𼡧, š?" ȡ á. "ɡ , á â Ţ¡ ȡ¢츢? ﺢ¡¢ ¡ ? ĢŢ ܼ Ȣ¢츢. ɡġ ׼ ; ĸ . Մ â Ţ¡ 󧾡¢츢ȡ" ȡ â¡.

" ¡ â Ţǡ." " ' ' ȣ ! Ӹ򾢧 ؾ ¢츢ȧ! Ũ¢ 츢ȡ?" "츢Ⱦ â¡. Ǣܼ Ӿ . ʧ Ţš, Ǣ ָȡ Ũ¢ 츢ȡ. ģ ȡ â, ɡ 즸ġ ġ. ɡ ĸ â¡ ¢츢ȡ. ¡â âŢ. Մ ĢŢ ¡򧾡 Ţ ¡¢. ¢ Ţ â¡ Ȣ. Ţ Ģ츢; ξ è Ȣ  츢ȡ . ɡ ۨ Ţ Ţܼ ɡ. Ţ Ȣ '' ɾ ۨ â ɢ.

ɧ, Ȣ м, " ¡ Ţ . ! ¢ ġ ɡ? ܼ?" ȡ. "¢ ġ, â¡! ɡ , Ө ¢ š쨸 츢. 츣ġ ɢ š Ҹȡ¡, â¡? ?" " á, ! 측; .. 츢ȡ. ɡ ¡. ţ 츢; â . á þ𺨽 츢ȡ. Ţ ġ츢 츢; . ź " ȡ â¡. "ǧš â ġ! ɡ â¡ ç, â¡? Ǣ Ǹ ġ ξ þ𺨽 ȡ. Ģ¡ ո š. ɢ ¢ ̨ þ𺨽 ššǡ?..."

þ𺨽 šŨ Ȣ â ú Φ â¡ ɡ. Ģ¡ Ţ ۨ Ǣ¢ 򧾺. ɡ ¢ Ӹ Ũ ɢ. áǢ Ӹ ¢ ȢȢ Ȣ. "â¡! !" . ¡? ? Ţħ?" ȡ â¡. "ɢ , â¡! â Ţ¡?" â¡Ţ . ǡ Ǣ¢ . Ţ . ǧɢ ɢ çź 츢ǸǢ Ƣ¡ Ѩ ȧ è 츢! â â¡, "! ; ! Ǹ Ȣ о ̸." â áǢ Ӹ Ȣ ǢŨ. " ! ? ¡¢ ?" â¡ . " á ¢츢. ɡ !" ȡ á. Ģ '' '' .

٨ Ũ

¡
Ţ

¢ , â¡, "á Ţ 츢 ! ž , Ĩ째 Ţ!" ȡ. ", ! Ũ ġ 츢 Ţ. Ũ áŢ š! š, ġ!" ȡ á. " ȡ? Ц. Ţ!" â¡ 즸. "ȡ¢츢! Մ Ģ¡ . ! ġ š ? žĦȡ, ġ ɡ ¡á š , ġ!" ȡ á.

Ƣ¢ â¡, "! ¢Ģ ʾ 󾧾! Ţ ? ʾ ؾ¢츢ȡ? á?" . "Ţ , ż째 ɡ 츢Ⱦ? Ũ 򾢧¡ â ¢ ؾ¢츢ȡ. šá. Ũ Ģ¡ Ţ....." "! ܼ 측 ã ¡ 'Ģ¡' 'Ģ¡' Ģ 츢ȡ? Ũ?" "Ũ â, â¡! ɡ Ũθ!" ȡ á. 츢ø ţ â ţ šĢ .

â ţ ĢŢۨ . Ţ Ģ ¡ ĢŢ ŨǨ Ȣ ɡ ¢ ŢĢ Ȣ ɡ ŢĢ ¢ â Ĩ Ÿ ɡ ĺ šâ Ȣ Ȣ Ȣ ¢. â¡ Êž , "! ɡ? 򨾧¡ оɡ ? ɾ Ţ. . š '!' ̾츢ȡ. ¢ âøɢ Ψ ܼ . о ȡ ! ɢ , ġ ! š â ¢츢, â Ţ ȡ. ɢ즸! 츢 !" Ţ .

" Ţ; ? Ҽ ϸȡ âŢ!" ȡ â¡. "š ¢ ? Ǧġ 즸 Ģ¡ Ǣ ȧɡ, âŢ!" , "¡! ɨ ? Ǩ ɢ¡ ¡ ɢ?" ȡ. "ġ '' Ţθȣ! Ţ Ģ 򾡸Ţ!" ȡ â¡. "о !" ȡ Ģ. " Ģ Ģ!" ȡ ¡ Êž . "ﺢ! š 츢 âȢ Ţ ո! ȡ¡, ? ¡ ; ', ! š!' ! Ţ ȡ?" ȡ . " , ! ţʧħ 򾢾 . ġŢ Ĩ šâ ɢ ŢθȾ ¢, â? è Ģ¡ Ţ ¡?"

"Ȣ , ! ¨ ġ. Ƣ¡ Ţħ?" "ġ Ҿ Ȣ â θȣ Ţ ţ ۄ ¡ ɢ츢ȣ? ܼ ¡¢츢. ¡á ' ' ָȣǡ? ĸ ? !" Ģ즸 â¡ ǢȢɡ. â ţ â¡ áĢ . , ۨ ɡ, ¡, â¡ ɢ . ǡ . Ǧġ â . â¡ š ਽ 즸 ȡ. Ũ ɢ â¡, " ¡?" . " â¿á½; ... 츢ȡ!" ȡ .

á .. Ŀ Ţ, "... á ; ¢ !" ȡ. á ɨ â¡, ÅŢ. " ? ո ڸ. ɡ, â ոȨġ ' ' ȣ. Ģ¡ š ġ ? ?" ȡ â¡. " , !" ȡ ġ â¡. "! š ۨ ? â â 츢 θȾ?" . " 򾢧ħ 󨾸 ġ 򾡸ɢ츢ȡ!" ȡ . " 󨾸 ĺ 츢ȡǡ, ? ¡ â! ! §! ?" ¨ . "ġ ¢ â Ţθ!" ǡ ɡ .

ĢŢ Ţ Ũ. "! ɢġ Ӹ !" ȡ. "즸 츢! ! ¢ ɡ ȡ¢!" ĢŢ Ӹ ɡ. "ġ ! ȡ¡, ¡? Ӹ Ҽ ǡŢ á 즸 ŢΧ. ¡ . 측 о?" "! ָȨ ! š ? Ƣ 񽡸 Φ Ģ θȡ Ģ츢. Ӹ Ƣ 즸 ȡ â¡¢?" ȡ Ţ â. ", ! â Ȩ째!" ȡ Êž . "â! ġ ɡ ?" Ģ즸 ۨ ɢ ɡ. Êž Ǣ ¡ Ũ ɢ¡ ɡ.

ø ɡ; Êž , " ġ¡ ! ! 񽣨 Ţ!" ġը Ţ. ҼŨ Ȣ즸 Ӹ Ţ 즸 󾡧ǡ, ħ¡, Êž Ũ , "! ! šĢħ ȡ ! Ũ ! ո ġ šĢħ 츢ȡ!" ȡ. ¡, " ? â¡? ¢ Ȣ 𧼡 ç. Ţ ġ . ܼ . ¡á !" ɡ. "ġ !" ȡ Êž . š . á Ţ Ģ . ġ, ܼ ¡즸 šո Ȣ ȡ. ţ šĢ . Ģ ո ¢ âЦ Ţ Ũ ʧ .

âĢ ӾĢ â ɡ. ª Մ ɡ. ¡¢ . ! ¡¢츢ȡ! Ģ Ģ; 󧾸. Ţ Ţ 񨼨 . Ǣ Ģ. ; Ǣ . Ǣ ª Մ Ũ . ' ¡ ȡ!' . Ģ , " !" ȡ . ĢŢ ո Ũ , "ʧ! Ө¡ Ţ; á Ƹ¢츢ȡ. !" ȡ. "!!" ȡ Ģ.

٨ Ũ

¡

ţ Ƣ¢ ξΦ ɢ ġ á Ţ . Êž Ǣ , ǡ , "š!" . ¡á ĢǢ Մ ġ . Ũ ʦ . " ! 󨾨 ָо!" ȡ . " ֧, ", ȡ . á , "󨾨 ! ¢ Ȣ ! Ӿ Ũ¢ Ũ. 측 Ţ 츢 !" . á Ǣ š þš 󾾡 Ȣ. , "ɡ ? Χ? š! ġ çо. 째 ø ȡǡ? ġ 츢!" ȡ.

â Ģ ¢Ģ Ǣ. Ģ ¢ Ȣ μ ɢ á . ٨ ۨ ¢ 즸 Ũ Ǣ즸 󾾡 Ȣ. Ĩ ɢ Ţ. â . 񧽡 ¢ Ӹ . Ч Ģ 측 ɢ á 츢. Ţ Ч Ģ, â 측Ģ Ĩ¢ Ȣ , . Ģ â ȡ . Ģ ġ . 򾧾 ; ɨ â! šĢ ĦĦ Ĩ 츢! - Ţ ĸ!

Ģ âŢ Ǩ Φ ¢. ¢ 񽢨 츢 . ٨ ¢ ġ â . "¡! á!" ¢. "! á¢á; ¢ ɡ Ģ츢" Ǣ Ũ ɡ. áŨ. ɡ á Ǣ ɨԼ ¡ ٨ ġ . Ģ Ĩ ɢ . " 󨾨 츢ȡ? ¢ Ţ ɢ 츢ȡ, 󨾾?" ġ â ġ ã . áɢ è ĢŢ Ţ. š - Ţâ á 򾨸 Ģ ɡ!

⢠, "Ƹɢ츢 Ţ! âŢ¡? Ģܼ â¡ġ !" ȡ. "! â â! 󧾸 ܼ . ؾ âԧ? Ũ 츢ȡ?" "ȡ 𧼧 Ţ? ؾ âš? Ţ Ũ¢ 츢ȡ? 측 , 츢 . ģ 쨸 š. â Ţθ!" ȡ . á, " ? 째 Ţ !" ȡ. " , ! ɡ ġ 측 ۄ? â ġ Ţ. Ģ¡ 즸 ɡ Ǣ ġ â Ƹ ȡ. ! §! ?"

â "¨ ? . â š 측. Ţ , ģ 򾢧¡ Φ Ţ. ¡ ! ¢ Φ Ҿ! â, ?" ȡ. " , §! ֧ ! ġ ɡ ?" " ¢; á ź ¡. ɡ ȡ š. Ģ 츢. !" ȡ. "! š Ǣ¢! Ģ 츢ȣá? վ â?" " â!... Ģ! ' á' " ȡ .

Ģ ɢʧ , Ţ 츢 Ӹм Ţ Ĩ ɢ . " վ â¡Ţ . ¡ â վ â ." "! ¡ â վ â, 'á ǧâ' !" Ģ . " , ¡á â ." "оɡ â! վ ȡ ġ ¢ â . ˧ Ʌ' âԧ, ! ġŢ 'էá' !" ȡ . "ġŢ ¡á վ¢ Ţ վ¢ Ţ ¡ â վ¢ ý Χ!" ȡ á. Մ ¢ â ¢. ãǢ Ӻ  . â¡Ţ Ȣ .

Ģ Ƣ¡ . ø ͸ Ģ, " 츢ȡ! !" ɡ. ɢġ ¨ . Ũ . ٨ 󾨾 Ê ٨ Ǣ ɡ â . " 측 á Ģ¡ Ц ?" áɢ Ȣ. , "! ٨ Ĩ о! ۨ Ѿ" Ţ â. "! Ģš ! ɢ¡ θȡ!" ȡ . "; ! !" Êž Ȣɡ. Ǣ, " â ħ!" ȡ.

"¡ɡ ¾ . â ?" ȡ ġ â. "¡ 츢- Ģ! '̧ ɧɢ' âš? Χš! ! Ģ Ţ!" Ģ Ţ Ģ . Ģ Ţ¢ ¢ . ɡ ٨ Ţ. Ţ ġ . Ţ ɧ Ģ ܼ ȡ. ɡ 'ȣ' . Ţ Ţ Ȣ ŢŢ ŢŢ á 츢 ȡ Ģ. ġ â Ţ. Ģ, " Ģ?" ɡ. Êž ĢŢ " ! â š? ?" ȡ. Ģ ¡â ȢŢ ȡ. , , Ŧ â¡ ŢƢ즸 ȡ. ¨ Ȣ Ţ Ţ.

¨ ġ â . "š¢; 󨾨 . Ţ, ɢ¡¢츢, . ɡ Ÿ ġ!" ȡ. " ¢ âŢ š? Ч !" 'վ' ɡ á. "ʦġ ġ, " Ţ ɡ. Ǹ Ǹ ɢɢ Ȣ . 󾢸 ȡ.

٨ Ũ

ȡ ¡
Ƣ!

Ũȡ측 Ţ âø è Êž , ", á! ɼ 츢ȡ? Ţ Ţ󾾡?" . " ŢŢ ! Ţ Ũ¢ šÊ¢ ȡ?" "ɼ ڸȡ? ŢŢ, šÊ¢ ȡ?" " š ̨¡ Ţ. Ȣ . ɡ¢! ¡¢! - â ɢ .... "ɡ ɼ ? Ǩ š. ţ Ǹ Ģ¡ ȡ ġ ŢΧš?

á ʺ Ţ. ʦġ š ܺ á ܼ ¡ էŨ Ģ . 째 ¨ ġ ȡ Ţо . Ҹ ܼ !" Ţ Êž š ¡ ɡ. ɢ ٨ Ţ. , "! ¢츢 ţ ¦ġ Ţ𼾡? ?' Ţâ Ţ ոȡ¡? !" ȡ. ¢ ţ Ƣ¢ . ¢ ȡ. ţ Ģ á Ģ¢ . , " ¡? Ƣ 즸 ¡?" .

Ȣ Ţ , " ! Ģ á Ţ?" ɡ. " Цξɢ츢ȡǡ" ب ¡?" á . " ; !" "Ũ ɾ ħ? էŨ Ţ𼡧ǡ . ; ¡ š ͸ȡ? 󧾡. Ũ ¡¢ о" ȡ. " ¡á ¡ !" ĢŢ, ̧ ܼ ȡ. ٨ 측ýɡġ . â ܼ 즸,  ɡ. "! ?" . " ġ â¡ 󾾡 Ţ ɡ!" ȡ . "ġ â¡ . ׾?"

"׾ ! Ģ Ȣ š Φ . ȡ 즸ǡ. Ģ ġ򾢧ħ ¡. ĸĦ . Ţ ǧš ȡ š. , ¢Ģ ! ɧ Ģ¡ ۄ Ţ. Ȣ ܼ!" " ġ ¢ ȡ?" ȡ ġ â. "ɡ 󧾸 Ţ Ģ츢;- էŨ Ģ¡ 񧽡 !" "ɡ ; Ģ¡ о; , ɡ ¢ 򾢧¡?" â . " ¢¢ 򾢧¡, ." " ɧš?" " . ɡ ¢ ? ġ â¡¢츢. 򾡧 â ŢΧ?"

"Ģ Ţ Ţ ȡ¡? á ¢ š!" ȡ . "á ¢ ɡ " ȡ â. " ; ġ . Ȣ ¡! , ! Ģ¡Ȣ Ţ¡? , Ţ¡?" "! 'Ģ âˆ' ܼ 𺢨 , 𺢾. ɡ ¡ Ģ 츢ȡ. Ǣ ܼ ɡ š ɢ !...." ", ȡ? ġ Ģ¡ о?" ȡ . " о. ɡ ¡¢ š, ¢ š ȡ, š? ɡ Ģ¡ ž 츢."

"񽡸; ¡ š Ţ 쾢¡ ?" ȡ â. "Ģ ! Ƣ , ! š쨸 Ţ Ǣ ʧ š. Ǣ , â? 'Ģ! Ģ¡ ɡ ¡ 즸. ɡ ܼ !' . Ģ ' 󧾸?' ȡ. ǡ! ! â¡¢ġ, Ģ . ָȧ Ţ¡ ǡ. Ģ ¡ . Ǩ ¡ Ģ ! 󧾸." " ¢츢ȡ!" ȡ â. Ţ .

̧ 즸 ¡ . "! ո. Ģ¢ ɢ !" ĢŢ . Ƣ¢ 򾢧ħ á, " Ţ Ģ 󾨾ġ . ¢ 츣 ܼ Ƣ¢ 𺢨 ¡ ¢ . ¡ ž Ƣ á !" ȡ. "" ȡ . " ? š ?" " . Ģ¡ Ţ ɡ ." "Ģ¡ о. ɡ ¢ š ¾¢츢" á ȢŢ ɨ â. þ¡ ɨ Ţ . áۨ š â ǢšŢ. ɡ ٨ á Ũ Ȣ âġ.

Ţ , â ţ 츢 š Ǣ¢ Ţɡ. ŧġ Ţ ɢ ɡ. 즸 ţ¢ , Ţ. 츢. Ũ¢ ŢȢ¡ ¢ ġ ?- ġ á Ţ. Ǣ â ȡ Ƣ ¢ ȡ. ţ š è . Êž Ǣ , "! Ũ . Ģ Ȣ Ҹ Ҹ¢ 󾢸 ʧ 츢 Ţ. ܼ ξɢ. ź Ģ¡ ξ š" ȡ.

Êž Ȣ ¡, "ۨ ռ о! ¾즸ġ ۨ ܼ? ۄ ¡á 츢ȡǡ ! ġ ţ𨼧 Ȣ 츢ȡ. ɡ â? Ţ¡! Ũ ¡ ? , '' Ģ Ƣ!" Ȣɡ.

٨ Ũ

ơ ¡
Ţ!

ţ šĢ Ģ á ¢. Ģ ﺢǢ ŢǢ . ¢ ¨ , ǡ! š! ٨ â¡ θȡ. ¡ и ¡측 ϸ á . þ𺨽 , š̸ ġ !" ȡ. " ž ? 򾢧 ġ ȡ. Ƹ θȧ ţ 򾢧 Ƣ츢 ¡Ħ ͸ȡ!" Ө è ɡ. " ɡ š¢ħ? ţ Ƣ ܼ, ¢ ɡ ! Ţ Ţġ. â¡ â Ģ âɡ ȡ? ¡ Ȣ Ţ Ţ θȡǡ. ɡ ո 򾢧 Ƣ츢ȡ. 'ġ á 측!' â쨸 ŧ ϸȡ!"

" ! ʧ Մ 츢ȣá? ĸ âŢ. 'ظ ' ú ո. ŨǸǡ 츢ȣ!" ȡ . "! ! ¢ Ţ¡? , 'ظ ' . '츢 !' . ' ţ!' ' ʼn' 'ʨ ' ' ' ' ¢ ' ġ . '츢 ' ɡ š. Ţ Ţã !" ȡ Ш â. " â Ţ á â¢, â! Ħġ ç¡? Χ о ? Ȣ즸 о!" ȡ . "Ȣ즸ȡ, š! Ȣ ȡ! ⡠⢠¡ о. ɦġ á ȡ ¡ . 즸ġ á ȡ, 츢ȡ? Ţ á ϧ ȡ ø. ھĦġ о ɡ 'ظ ' â¡¢츢Ⱦ 𸢧" ȡ â.

"â¡ ħ¡, ĸ 즸 ç¡!" ȡ . "ĸ ; ŧ 즸. â¢ġ ? 򾡧 ȡ? ' ɡ¢ â ڸȨ !' ȡ. ɡ ȣ? 򾢨 ¡ . ¡á ŧɡ Ȩ ʧ 즸 ȣ." " ¡ 즸 ȡ?" "¡ ȡ? â¡ ɡ, 򾡧 ú ?" "ġ š ! Ţ š. ? â¡ ظ ؾ Ţšɡ, !" ȡ . " ! ؾ . Ģ ا. ۨ¾¢" ȡ â¡. " ּ 측 ȡɡ. š 򾡧¡? 򾨸 ġ н â Ģ Ţ 𧼡?" ȡ .

" Ũ¢ , š쨸 ɢ ġ . ¢â ʦġ ¡ ?" ȡ â¡. ", â¡Ţ ¢ ɦ â. ĢŢ Ģ¡ Ţܼ ȡ ׾, â¡" ȡ . "ħ , Ţ ʦġ ú !" ȡ â¡. "ʧ â¡ ɡ . Մ 󨾸 󨾸 ھ ġ ͸ȡ! Ģ 񧼡, Ģ¡ Ƣ " ȡ . " Ţ, ! Ģ ; ۨ о. ɡ Ģ Ƣ ¨ 츢? 째 ؾ Ţž¢ ý . ţ Ģ¡ ׸Ǣ þ𺨽¢ Ũ 츢?" ȡ â¡.

" о. 즸ġ Ƣ, Ƣ ȡ 츢 â?" " , š! 󧾸. 츢 Ƣ¡ . 'ظ ' ȡ? ¢ħ ظ ¡? š ظ? ¡ɡ ظ š θ?" ȡ ǡ ŢĢ ġԾ ӾĢ¡. "! ! â¡, ɼ ȡ?" ȡ . â¡ Ȣ ɡ " Ţ¡ Ţ, ¢ ¡. θ ¢ " ȡ. " Ⱦ â 즸š. ¢Ħġ ظȾ á 츢Ⱦ. ' á켨 á ġ. Ţ á켨 á ظȡ, á ? ¡ɡ ! ¡ á š Ţθ. 즸 Ţθ!" ȡ ġԾ ӾĢ¡.

â¡ Ȣ ¡. ɡ:" Ȣ Ţ . 'ظ ' â. ¢ 측ը." " â! Ħġ 측 ȡ¡? ɧ Ģ â Ţ!" " 측 측ᢠ¡ ȣ. ¡Ţ 츢 á 측 . Ħġ 측 š¢ Ǣ . Ǣܼ ¡ 측 Ч š. ¢ ؾ â; á켨 ؾ â." " á; ġ ž? š¢ Ţè ?" . " - á,- š¢. š! ¡ 򾢧¡ ţ! ġŢ ġ Ţţ! ξ Ţ! ȡ ġԾ ӾĢ¡.

š Ģ ¢ Ţš â ɢ ŢŢΦ â ţ Ѩ. Ѩ Ȣ 즸ġ ţ Ţ𼾡 Ȣ. Ǣ . ¡á Ţ Ţ ظ . 츢¢ Êž¢ ¡, " ʸ 񼡦 ɧ, ¡? ոȾ ɡ 즸 ɢ¡ ɧ ¡ ¡? ' 񽣨 Ţ' ɡ! Ţ𼧾? ȡ? ġ , 츢ȣ! . ! ġŢ ʨ ¢ħ ¡?" úâ Ƣ . Êž , ' â ¡ ¡ ?.... ! . ţ Ȣ â, 츢? " ȡ. ġը Ţ. ź ţ ɡ.

" ø? ¡ ¢ Ţ Ţ?" . "; ʾ Ţ Ţ?" ¢, ¢, ĢŢ ¢, ġը ¢ Ţ Ţ. š ָȡ ! Ƹ ۄ Ģ Ũ򧾧, ٨ â . ¢Ģ ը 쨸 á ! ¢ !"- Ţ Êž . " ġ 𸢧. š ! ¡째 á Ţ â !" ȡ .

٨ Ũ

¡
¾

â Ȣ . ţ . Ţ Ǣ¡¢. â Ţ Ǣ áĢ 즸 ̨¡ Ţ. Ģ Ģ Ģ¡ ŢĦ, Ģ¡ ŢҸȡ â. ۨ ¡ ɡ ӾĢ ۨ . š¢¡ ¢ â Ģ Ţ. ɡ Ţ â Ê . â á ȡ. Ţ Ģ ' ' Ⱦ ʾ иȡ ĢŢ Ţ ʾ ž Ȣ Ţš 츢.

ġ ׼ š ܼ . ɡ ¡â â¡ ¨ , " ! ɧ, á! á٨ ¡츢¨ â󾾡?" ȡ."â¡ ? ɧ? ɡ Ȩ 즸 ɢ Ţܼ. ĸ Ƣ. Ģ¢ ! ٨ Ţ Ţ; ġ Ţ ɦ â Ţθ. ! ! 츢 á 󾡧? ƨ ɢ§! ոȡ¡? ¡?" â Ө ɢ ը¡ , ,

" 츢ȣ?" š . ţ¢ ܼ, Ө ɢ š . š Ţ ¾ ¢ ġ Ǣ 츢. " á Ÿȡ? š?" ȡ Êž . ", ¡ š? â á ?" ȡ . " ȡ Ģ ¡ ŢΧ? , 째 ¢ ո!" ȡ Ш â. "; ! ɢ Մ Ģ¡  . ӾĢ, ġ !" ȡ Êž . á, "! â. þ측â, ɡ ۨ þ ո!" ȡ. " ȡ! ¡ ɡ?" ȡ .

" Ţ Ţ 츢! š? Ǣ ɡ ھ ɡ. Ģ ' áŢ ' š . ɢ¡ ǡ? !" ȡ â ¡. " , â - о â Ţ! ġ â â ? о?" Êž Ȣɡ. " š š! ! ظ 󨾨 ¡á !" ȡ . "ب ب! ? Ȩ Ţ !" ȡ Êž . , ĢŢ ġ Ţ. š򨾨 Ģ м Ǣ¢ . "! Ȩ . Ǩ տ ¡ . .

ɡĢ ġ ŢĦ Ģ 츢 Ţ. ɡź¡ ȡ. 째 측. Ӹ ܼ ȡ; ۼ ž Ţ. . ¢ Ũ 즸 ? ġ ¡ Ţ â Ƣ ž¢ ţ Ţ Ţθ; ġŢ Ȣ Ţ !" Ģ ب ɡ. Ţ Ģ Ƣ측 â ġը Ǹ . ɡ Êž¢ . ", Ȣ Ţ! Ţ !" ɡ. "! ġ ? ŢŢħ? ; ¢츢ȡ? Ţ â Χ?" ȡ Ш â.

" ɡ â ! 츢 ɡ ž. ž!" Ģ . "Ģ! ܼ ġ ͸ȡ?" ȡ . " š ͸ȡ? Ģ š ͸ȡ?" ȡ Êž . "ɢ! Ȣ ȡ¡? Ȣ§! Ģ׼ ܼ ħ!" ȡ á. " Ǧ¡ Ţ. Ǩ . â¡Ţ Ģ Ţ. ۨ 򾢨 ¡á 츢ȡ....!" â¡ ¢ ¢. "ۨ â¡ 츢. ɦġ ; ¡ Ţ. ! ġ Ģ¡ 즸 θ .

Ţ Ţ. Ģ Ģ¡ š. ġŢ ɡ 즸 . Ģ ! áĢ ø 측Ţ, Ţ â Ģ Ţ. Ţ ź " ɡ â¡. â¡Ţ ¢ Ǣ . áĢ ø ɧ Ţ. ø Ģ ġ ŢҸȡ Ǣ ¢ ŢЧ š Ţ . á Ǣ ¢ Ţ . Ģ ھ Ȣ ȡ. ɡ ĢŢ Ţ ɡ â? ž Ţɡ. ٨ ɡ ĸ Ȣ.

Ģ ʸ ҉ټ . ¢ ; ¢ ; Ǣ ; Ǣ ƨ ; ȡ ﺢ ; Ǣ ͸м վ ţ. 򾨸 Ţ â ¡ ħ ĸ Ţ . 즸ġ Ţ ɡ; ɡ. â â¡ ը ɢ Ţ Ǣš Ģ Ţ. " â ̨ Ǣ â 츢ȡ. ɡ Ǣ 째 ɢ¡¢츢. 'ӾĢ ; ׼ Ũ Ţ. Ģ¡ 즸 Ũ ' ¡ ָȡ. ǧš Ģ 򧾡; Ţ. ¢ 째 ¾ Ţġ.

측 ¡측 측Ţ Ģ Ţ; " ȡ. ɡ. Ţ. "? ¡ Ţ ָ" . ţ Ţ. ¨ ¨ ǡ ¡ . , " Ţ Ģ Ţ ġ¢! ? ȡ. о . ġ ȡ. ? ɡ ¡ ġ? 째 ' ȢĨ !' ¾ Ţо â!" ȡ. Ţ¡ о ¡ Ȣ. ɡ Ө â¡Ǣ Ģ â ¡즸 ţ ɡ. Ƣ ը Ҿ â¡ Ģ .

¡ ¢ â¡ ǢŨ. ¡ ? էŨ ٨ Ţ Ţġ. Ģ¢ 򾢧¡ á 󧾸 ? Ǣ Ţ Ũ Ţ츢ȧ ɧ? Ţ š쨸 째 â? Ȣ ţ ¢ ۨ á â¡ . "¢ ҉ 󧾡Χ. Ȣ 츢 Ӹ Φ ¡" ɡ š! ! á ! ܼ? ţ â¡, "! ɡ? ¢!" .

" Ţ¡, â¡? Ǣ ¡ 즸 . . ' Ģ¡ ' ȡ. ۨ Ţ. Ũȡ Ţ ȡ. â ŢǢ è ۨ ¡ɨ 츢. ã âԧ Ţ ĸ ŢŸ â¡. ¢? â, á !" ȡ. "! Ţ¡ Ţ . Ө 츣 â á Ģ Ģ¡ ǧ 츢. Մ ġ 츣 ţ š? Ģ 츢ȡ. Ģ 츢. Ȣ .

, 츣 š ܼ . ' ġ ? â !  Ǣ!' ¡ ɡ!" ȡ â¡. "š! 츣 â ; ġ Ţ. ɡ ' â ' . 즸ɧ á Ģ ý . Ȣ ¡ š. Ţ ȡ?" . " Ţ ž 츢? ¢ â. Ţġ 󧾡 о? ɡ !" ȡ â¡. "¡ɡ, â¡, Ţ Ţ Ģ Ũ . øǢ ž 츢ȡ. ɡ ¢ âЦ ָ š!"

" ! âŢθ" ȡ â¡. â¡ 즸 â . ¢ ¢ Ȣ ȡ. 츢 á Ģ Ģ , ġ â , 츣 ġ â¡ Ȣ Êž Ǣ ɨ ȢŢ. ڿ ġը â á ġ âǢ Ҿ ﺣŢ á Шú â 츢ý ¾ ¢. Шú á 󾢸 ھ Ȣ¾ â ¾ . ¾ Ģ ġâ . áŨ '' ɢ ܼ Ţ. Ţ ɡ Ȣ ġ Ǣ ɡ 쾢째 ŢŢθȡ.

٨ Ũ

¡
ʾ

Ģ¡ 즸 á § ¢. ۨ š쨸¢ Ҿ ¡ ¢츢 ʦ. â ɸ ɢ м Ţ. ɡ ʾ á ȡ . Ӿʾ ¢ ؾ¢ Ţġ ׼ɧ á ؾ ¡ â Ţ. ⢠. ʾ â ɡ ؾ¢̧ ɨ 츢. ¢ â .

Ӆ,() 9-2-34
!
¢Ģ ؾ ʾ ġ. Ч ʾ ¢. Ĩ ɡġ ؾ ڸ. ׾ ȡ ܼŢ. Ȣ ɾ 츢. 측ýǢɡħ ʾ ؾ н. šý Ǣ Ӹ ġ ġ á Ţ츢 ո ʾ и. . 𺢸, , - ¢ Մ ¢á ¡. 򾢧 ġ , Ǣ ܼ ¡ ڸ. Ģ 𺢸 Ţ Ţ 񸢧. Ģ ھ¢ɡ  츢 . ɡ Ţ Ţ. ɡ Ȣ âɡ Ц Ģ 츢.

Չ ɡ ۨ ɡĨ Ȣ ţ. Ӆâ Č á½ ú Ӹ. 򦾡 . 측 츢 ¢ž . Ţ Ǣ . Φ ɡ. Ƣ¢ ĸ ơ  .  â , "¡! ţ ɢ¡ Ţ 츨 Ţ 󧾡! ٨ š¢ȡ?" 츢. Ҽ ţ ɡ. ը ý . ը ţ â , θ θ . ! ը Ţ ? Ȣɡ; Ȣɡ. ɡ. Ţ . ¡! ! â! ¢ ը Ţ 󨾸 â¡ ǡ . Č á½ Å á, " ? ?" Ȣ 츢ȡ.

ʽ žŢ ã . ! ! Ţ 즸 󨾸 â Ȣ . Ģ . ɡ ܼ Ţ¡. ž Ĩ¢ . ˦ , ţ ; Ţ; . š ¢󾨾 ɡ. ž ܨ Ţ . ţ â ɡ. 󨾸 ţ Ţ ʧ¡ Ţ. "¡!" Ȣ즸 ž š . " 󨾸 󧾧! Ţ Ţ?" Ȣɡ. Ţè¢ š Ģ. Ţâ . Ţ ž . Ţ á Ȣ. ɢ 즸 Ţ ɧ¡ ɢ Ţ Ţ.

! 򾨸 ո . Ģ Ţ. ɢ . 츢 ¡ Ũ¢ . â . ¡. ڸ. ɧ¡ ŢǦġ 츢¢츢. ç ˦ â â . â ʧ¡ Ȣ ¢츢. ʨ ţθ Ǣ ɢ ʼ ¢ Ţ â 츢. 25,000 ġ 츢ȡ. Ģ, Ǣ 츽측 ŢȢ, ¢Ȣ, ܨ¢Ȣ, Ȣ Ţ 츢ȡ.

! ġ ǡɡ þ¨ Ũ š쨸¢ â â ţ. ɡ šý 측 ¡Ţ ġ ǢĢ 츢ȡ. ġ á Å Ĩ¢ Ũ ȡ. á Å Ҿ ɢ. ը , , , - ¢. š ɡ ʾ ņġ . Ӿ ӾĢ 򧾡, á â; Å ʾ ņġ ը . 츢. ɡ Մ Ȣ Ţ. ¢ġ ǡ ǡ ¡ڸȡ. ! ? ź? ? ¡; .

. ɡ Ţ Ţ Ƣ¡ Ճ . ˦ . ̨ Ģ. Ճ . . Ճ 츢 ɡ. Ţ ɡ. Ũ Ȣ Ũ . Ũ . Ţ ȡ Ţ ܨè ġ Ģ ¢. ! . 󨾨 즸 . ¢ 󾧾 â¡! ¢ ׼ Ǣ Χ! ¡! Ũ Ӹ 즸 .

ק â ɧ¡ . Ȧġ ĸ š쨸¢ ¡ ! ɢ š쨸 򾾢 â θ âŨ Ţ ? ħž ţ. ɧ ɧ¡ ŢǢ Ө á š? 측 򾢧¡, â , 츢 ǡ š, , ʸ - Ȣ ġ ͸ 츢? , â.

٨ Ũ

¡
š ?

⢠ʾ áɢ . ɡ Ţ Ţã  Ȣ ۨ Ǹ. ʾ ̾ Ǹ ġ Ȣ. áۨ ɾ 򾢺Ģ ¡ Ũ 󾾢 ʦ. â ɢ . ɢ š쨸 򾾢 Ĩ Ȣ 츢. ú! 측 򾢧¡, â , 츢 ǡ š ӾĢ¨ Ȣ ? ħŨ! úԼ š쨸 ǡ ɡ! 򧾡 š '' â â¡ġ Ģ¢츢ȡ? Ģ¡ Ţ, ɨ ɢ ľ ¢? Ţ .

ţ¢ š쨸 о ¡. 򦾡 аƢ Ģ즸 ã Ǣ¢ Ţ Ţ ¡ , â¢ Ţ о Ţ𧼡. ٨ Ӹ ź Ǣ ȢŢ. ɡ â Ƹ ? . 򾢧ľ ̨ Ţšǡ? ! , Ţ ɡ? Ƨ 򧾡 ̽ ɡ . š쨸 š. âǢ 쾢¡ šš. ŧ Ţ𼡧! ٨  Ţ, ' ; . š. â . ' Ģ Ţ𼡧?

٨ ը ɢ ý 츢; ¢ɡ â¡ š Ũ 񼡼 . ? ٨ 󾡧 Ģ ӾĢ Ţ? ɡ Ţ Ǣ ܼ ž . Ӿ Ȣ . š¢áŢ, šġ 񼡼 ? ʦġ áۨ â측 ɡ ʾ . â . ¢ Ţ Ũ 츢 . Ӆ ӸĢ ʾ. ؾ¢:

Ӆ 12-2-34
¡,
Ţ âŢ ¢츢. ¢Ģ Ţ - â - Ӹ ɡ . ٨ ̽Ǣɡ ġը áξ âǡ¢. ¡ Ţξ¢ Ţ Ţ. þź Ǣ . ɡ ç ׸ . Ө â Ţ. ¡ â 򾨸 즸󾾡 ȡ. ǧš Ţ. " ɸâ Ч Ţ ŢҸ" â . ٨ Ţ ȧȢ Ţ𼦾 м ¾¢츢. ⢠ȡ Ţ Ȣ ¡ .

٨ ⢠Ţġ Ȣ¡ иȡ. ⢠츨 â ȢŢ ոȡ. էŨ â ¡ Ƣ ¢ Ţ âиȡ. , ǡŢ. ʾ Ӿ â á â æġ ȢŢ. ۨ վ . ʾ Ǣ . ¢ â Ǣ ⢠. ̧ ¢. ⢠Ӹ Ũɸ šȡ ɡ . "! š ?" § áۨ Ƣ ⢠â 򾡸 . ۨ ¢. š, п Ũ¢ ӊâĢ - ʾ - էŨ . 򾨸 ʾ ç¢.

٨ Ũ

ȡ ¡

á ¢ â ¢ ! 1 . ... . ĸՉ 򾢨 . "ĸՉ! ? Ĩ !" ȡ . "о 째, " ȡ ĸՉ. "측? ?" " !" " Ĩ Ţ, ! ɡ š¢ħ? Ĩš Ţ?" " , Ţ?" " 측Ľ Ĩ !" "׾? Ũ 츢 ؾŢ!" " ¡ɨ . ! 򾢨 θȡ?" " ţ Ģ¡ ; 򾢨 ġ Ģ , !" " Ģ¡ Ģ¡ Ⱦš? ¢ Ģ¡ ʾ ǡ; Ţ¡!" " Ģ¡ 츢ȣǡ, !" " 측? ġ ξ ܼ  Ţ!"

"ξ  â¡ ? ¨ . Ģ¡ 츢 󧾸 ɡ." " 측 Ţ ?" " !" "о Ģ Ģ츢. ɡ ڿ ʾ Ģâ ¡ 츢ȡ. ţ ʾ â Ţ, ! 츢 Ţ ." " 츢 Ţ! , ! ¡ Ţ?" " Ⱦ Ţ, ! ۄ! ܼ Ģ¡ ʾ 츢ȡ. էŨ Ģ¡ ȡ š?" " . ɢ¡ š š? á ."

"á Чń ! 򾢧 Ģ¢츢Ȧȡ, á ӸĢ â ǢĢ..." ", ! ġ ¡ ? ġ á ؾ 츨 ! 򾢧 á ¡; ¡ ġ ɢ!" "¡ɡ æġ ¡? ȡ ø !- ź ȧ!" "측 ܼ ø ȡ. ɢ ɢ Ţ¡ ¢ !" " â¡측Ǣ ȡ¡?" "â¡ ; Ê ." " ȡ , ɡ . ¡ ţ ʾ Χ Ţ. ܼ ʾ 츢."

" 츢ȧ! Ģ! 󾡿 ţ ¢. , , . ', ! , ġ ¢ 즸, !' Ģ Ţ." " ¢ ̽ áо. ɡ, ̽ ɢ. 측 Ģ¡ 츢 ġ!" " 측ɡ¢ ? ¢ 측ɡ¢ ? ¡á¢ ھ! ȡ ! ȡ ! Ģ¡ 츢 ; ɡ Ţ." " š¡ ȡ!" " š¡ ġ ¡¡ š?" Ţ Ģ즸 ĸՉ 즸 Ǣ .

ĸՉ Ǣ Ȣ ġ â¿á½ . Ψ , " ţ ʾ 츢Ⱦ, ?" . "! 츢ȧ! , , ¢Ģ 츢 , Ǣ - ġ 츢. ĸՉ 즸 ¢츢ȡ. Ũ Ţ¡?" "Ţħ? Ţħ?" Ģ즸 â¡ ǢȢɡ. ¡ ɡ¢ . ʧ ġ θ ¢. ۨ ¢ɡ Ģ á Ģ¡ Ţ. 󧾡. Ţ Ģ¡ ɢ¡ ¡ ¢Ģ Ţġ ɡ. Ģ. â¡ ܼ Ģ¡ Ģ Φ .

ɡġ â¡ Ģ¡ θǢ 򾡨¡ â . Ũ¡ ... ã Ţ. ɾ â¡ á ¢. 'Ê' š â¡ ʾ ؾ¢. ¢ . ¢ 즸 ɡ. ĸՉ ¡ Ţ 즸ġ š? â¡¢. Ȣ š측 ¢ ĸՉ ʾ . ȡ, â¡ ɡ ո ܼ âŢ. â¡ Ţ 󧾸 . ¡ 'ĸՉ' 츢즸 ĸՉ ʾ Ȩ . ¢ Ţġ ؾ¢.

â¡ Ţ. " ! ɼ ȡ?" . ĸՉ 츢 , "ɼ '' ȡ? , ; ; !" ȡ. â¡Ţ ȢŢ. "ɼ Ţ ͸ȡ?" 즸 ĸՉ . ĸՉ â¡Ţ â Ţ. ̊ ɡ. ¢ ¢ . , Ģ, á . ٨ Ǣ . "¡! ? â¡ ĸՉ θȡ!" Ģ Ţɡ. "! 째?" ȡ . á м, "â¡! â¡! Χá ? !" Ţɡ. áǢ 񨼨 ȡ.

"â¡! š, ¢ Ȣ즸! ţ ġ!" ȡ ĸՉ. "! Ţ¡ ! ! ɡ ո" ȡ. "ɡ?- ĸՉ! â¡ ¡?" . ", ! 𧼡!" ȡ ĸՉ. , Ģ , " ¢츢ȡ, Ģ! â¡ ¢츢ȡ?" ȡ. " ġ, ! â¡ . á ; . ý ; ɢ¡ Ţâ â" ȡ á. 측 , ", ! ¡ á ; ǡ â¡ 츢ȡ!" ȡ. â¡, "ĸՉ! ̾; θ. ɡ â ̾? ʾ â ġ? ɡ¢ Ţ ġ!" ȡ. "; ɡ мɾ .

ʾ â!" Ģ ĸՉ ʾ â¡ ¢ . â¡ ʾ Ӿ â ׼ɧ ۨ Ӹ . " â ʾ â?" ĸՉ â¡ . " , ġ . ɡ ɡ ؾ¢. Ũ â 󧾸 . â 񽢧. 󧾸 ʧ 츢. ? ¡ɡ Ǣ Ģâ Ţθ. ɡ ġ, Ţġ 측! ; ġ ġ! â?"

" ھ ɧ ɧ! Ţ, Ţ . Ģ¡ ʸ Ũ¢ ţ ո ʾǦġ ɢ . Ǣ Ţθ!" ȡ â¡. " Ţá, ʾ Ţġâ . Ⱦ ʧ ɢ 츢. ɡ Ţ 즸. â ; ¡ ܼ !" ȡ ĸՉ.

٨ Ũ

¡
ĸ

Ģ Ģ¡ ǢĢ ġ ͸ Ţ . ¢ Ƹ  ̸ 즸 â ⢠§¡ â. ŧġ â Ǣ θǡ ġŢ â â ҉Ǣ ɢ šӾ򧾡 ո . ¡ ġ Ǣ. Ǣ Ũæ¡ . ¢ɡ Ǣ Ǣ . ǸǢ Ǹǡ ¡Ƣ ƨ Ƣ ﺢɡ. Ģ¡ ǢĢ ը  Ȣ. Ӹ Ҿ Ţ. ɢ¢ Ҿ Ȣ .

Ш¡ âм . â ġ Լ ɡ. 򨾧¡ ¡. ! Ţ ɦ ? š ø ƨ ¢ġ; ¡ 󾡧ġ Ţ. ç ġ Ƹ ̨󾾡, ? , šâ, Ч ͼŢ ǡ š Ţ 񧼡? ŢƢ Ũ¢ Ţ . ɡġ ׸? Ţ â¢ ɢ Ǣ Ǣ â Ǣ Ȣ ɡ. ۨ á Ţ Ǣ Ȣɡ.

¨ ⢠Ǣ ȡ. Ƣ á ⢠Ǣ ȡ. š Ө¢ 񽧽 Ţ¡§ ¡ Ģ . Ţ â¢ ǢŢ о â¡ ĸՉ ̊ 𺢨 . Ģ 즸ġ Ţ. ¡ ž ɢ ǡ ȡ. Մ 򾢨 ¡ ɢ ¡ɡ . Ǣ Ģ Ģħ â ġ ¢.

٨ â ¢. "Ģ? š. ' á' վ . ġŢ ɡ '' ŢΧ. !" ȡ . "ӾĢ 'էá áš' ! â򾢦 θ. âºĢ, ! â ħ! ?" ȡ Ģ. " ! 측 â ȡ? Մ ɡ â¡ š á Ģ¡ Ц Ţ? â ġġ ?" "ġ . ! 즸 š 즸 ܼ ħ?" " Ţ¡? Ģ? ġ! š¢ɡ ɡ ?

Ǣɡ ɡ ¡! Մ ¢󾨾ġ ɡ? Ţ š , Ģ? á ? Ģ¡ ɡ š¢ɡġ ? ġ⢠á ţ¡ 즸. ɢ ⢠ڦ. Ũæ¡ 񽡧 . Ƣ¡ ž Ţ¡?" " Ţ. ž â ܼ ħ? Ģ¡ , ɡ? â¢츢 ! ɡ . Ģ츢!" " . ¾ - ɡá ¡á - ž ȡ.

󧾡¢. ȡ ǡ ɧ . ɡ  ¡ . 즸  Ӹ ž. ' ţ Č, Êž ġ. ɡ Ţ ' ɡ. ɡá 즸¢. ۨ 측 측 þ𺨽¢ġ, ġ Ģ¡ ž â. ۨ ġ ¢ Ȣ. ɡ ¡ ɡ. ž . , "! ž ź. , Ţ ; šš?" ȡ.

ɢ ¢. , '즸ġ ĸĦ Ţ ˦ ¡ɡ Ţ. ۨ Ţ Ģ . Ģ¡ Ц ?' . Ũ . 째 â ' Ţ š ? Ţ Ģ¡ ž ɣ!' . â Ţ. ɡ Ӹ Ψ¡츢 , '¡ɡ Ģ¡ Ħȡ¡? ظŢŢ; Ģ¡ Ţġ. ɾ ȡ Ģ Ţ' ȡ. ' ɾľ. ɢ . âĢ § ɨ Ţ? ?" .

ը Ӹ Χ Ģ; . ' ɧ¡ .. .., Ǧġ 츢; Ƹ¢츢. 򾧾¢. â Χ Ȣ츢!' ɡ š즸 ܼ? ' ȣ, Ţθȣǡ, ɧ? '.. .' ɧ¡ !' . ' Ҹ Ţ¡? .. ; .. ? ġ ຢ . Ţ á?!' Ȣ§ Ǣ. 측 'Љ á ¢ ɡ. Ţ' . '! ɢ , 'Љ á; ɡ ɡ š. ý ɢ?' ȡ. ' á!' . 'Љ á; á. ¡ ɡ ¡; ¡ ո ո š' ȡ ɡ ȡ 즸 ո . ¡ 즸 ¢ . Ģ; Ģ ܼ ġ â츢Ⱦ" Ţ ĢŢ ɡ;

" ؾġ - ɢ
Ȣ - Ҿ
- ¡ !
Ⱦ!

á ¡ ĢŢ ĸ . , á ɢ ʦġ âšɡ, šġ ը¡ šɡ . Ȣ즸, " Љ Ȣ ɡ â. Љ á 츢. Љ â á . â , Ȣ¡ 񼡧? â¡?" ȡ Ģ. " â, ɡ ɧ¡ 츢. ɡĢ â Ģ? 'ú¢ ' Ҿ 츢" ȡ . " â¡! !" " ЄŢ ģ á ¢ Ģ. Ũǧ Ģ¡ ž .

즸󾨾 Ģ á Ҿ ŢĢ Є . ç ¢ Ģ¡ ž . ɡĢ ¢ Ţ. 'ɡĢ' ȡ ¢ 'Ш ' . ģ Ǣ . ¢ ɡĢ ģ ո . ŢŢ. ŢŢ âЦš ¡ 즸. ɡ Є ģ ž ̸ ¢. ¢ ģ Ӿ â ɡĢ Ţξ ɡ. ɡĢ è Ţ. ģ ǡ ¡ Φ Ţ. 'Ǧġ ¡ ɡ? Ţξ ¡? ģ ŢŢ ȡ. Ũ¢ ' ȡ. ģ ɡ. ɡĢ 츢 ɡ."

ĢŢ Ǣ Ƣ. " ظȡ, ?" ȡ . "즸ɧ, ¢츢 ! ٨ ¡ §?" ȡ Ģ. " ʸ. á¡ Ģ ! ٨ ĸ򾢧ħ ¡. ɡ, ¢ ȡ." " Ƣ¡ Ţ , ! ¢? ģ ! Є Ģ¡ ? ĸ ú Ƹ¡ ? , ɡ ɡĢ ?"

" Մ , Ģ! ɡ ġ ¢. â ! Ũ Ģ¡ . Ũ Ţ. ٨ ɡ. ¢Ģ ¢. ɡ. á š¢¡, Ģ!" "׾; ɡ Ţâ š ġȢ 츢. á Ţ Ц š Ţâ Ģ. Մ š Ţš â ٨ ھ Ţ. ۼɧ š ¢ . š ¡ ? ġ , ɡĢ Ţ ž."

" , š Ǣ Ģ¡ ڧ ¡. Ǣ ; §á ۨ ; ɡ ʨ Ǣ ȡ, ? ! š ŢĢ Ǣ 츢ȡ. 򾢨 ġ 츢Ţ! ¡ 츢. Ģ! š- Ǣ á . š Ȣ š? " ȡ. Ģ :- " š Ӹ š â ¡!" 츢, " , Ģ! ' ¢' š? !" ɡ. "â" Ģ Ģ .

" ¢ Ȣ š -
ɢ ¡ âš ()

Ǣ
ɾ¡ ()
ɨ ɡ

Ģ ɢ Ǣ" ()

ս, " ! Ģ ȡ θȡ? á š ڸ 񼡧? ?" 즸 â¡ . Ũ á . â¡ ɡ. " Ţ; ɡ Ţ. Ģ¡! ' á' θ Ģ¢츢ȡ!" â¡, "! о â. á §!" ȡ. Ģ - " ȢŢ Ģ 즸 ǡ Ţ ǢȢɡ. ȡ. Ģ á â¡ , "! ħ¡򾢧 çɡ 즸󾡧 ? ɧ 󧾸¢츢 ɢ !" ȡ. "! ź Ģ ç? Ţ. ɧ ǧš Ũ. š 񼡦 !" ȡ â á½. ", â¡! ɢ Ţ ĸ ڧ ¡. ɧ¡ Ţ Ţ è ġ Ţ. Ţ¢ Ţ !" ȡ.

٨ Ũ

ȡ ¡

â¡ Ģ Ģ 즸 Ţ Ȣɡ? " ɡ ʦ¡ Ţ . ž ź , ʾ Ţ츢ȣǡ? , ġ ʾ. ȡ¢ɡ Чńɡ â ʾ . â ʾ 츢, ! ĸՉ â . â 츢â , ɡľ ŧɡ ." "ܼ ¨ 츢! ¡ Ȣɡ! Ţ ... ʾ ؾ¢! !" "ɧ ɡɡ ؾ¢! ?" "¡Ȣ ؾ¢? Ȣ¡? Ȣ¡?" " ŨȢ!"

"¡ɡ Ȣ¡? Ţ ؾ¢?..." á Ȣ§ ٨ Ģ Ţġ ; Ӹ á . ", ! Ȣ . Ȣ ؾ 츢? ؾ ? ǧš 츢ȣ â. ɡ ٨ 츢!" áǢ Ӹ . Ȣ ¡? ¡Ȣ ؾ¢?" . " 츢ȡ, Ǩ Ȣ ؾ¢!" " â¡! ǨȢ ؾ¢?" á . " ž ¢츢, ! ɡ â о? á ¢ ɧ ϼ ɡ. ŧɡ ø Ţǡ; ġ â򾾡. , - ġ ؾ¢."

á Ţ. Ȣ ¡¢ , "׾ɡ? ?" . "¢ ¡ ɡ Ȣ ؾ¢. á á 򾡨 á. á ġǡ. Ӿ á ¡ ţ𧼡 Ţǡ. Մ ŧǡ Ţɡ. ؾ¢. á Ȣ ¡ Ţ "â¡! ?" ȡ. " 츢 . ' â Ţ Ȣ ǢŢġ' 'Ǣ ¢ ' â ġ ؾ¢. ! ɢ ʾ ɢ ĸՉɢ Ģ¢츢. ָȣ? ɢ ʾ Ǣ Ģ Ţ?"

"â¡! Ţ, ¡측ɡ¢츢ȡ. ɢܼ Ȣ Ģ 󧾡θȡ. ' â. Ţ 츨 . Ģ¡ 츢. Ţ, ! â¡ ġ â ȡ!' ¢ܼ Ģ 󧾡. á â¡ Ţ. ɢ ¡ . ʾ Ȣ 츢ȡ, â¡? ¡ ̦ ڸȾ?" á. " Ţ, ! ¡á ȡ ý ؾ¢ 츢. Ģ¡ â ھ ڸ. 츢ȣǡ, ɧ? ġ â šá, ɧ? Ţħ?"

"â ɡ ʾ . Ģ¡ Ӿ Ţž ؾ¢츢ȡ. Ģ¢ ǨȢ Ţâá. ɡǡ. á 측 š¢ 򾢧¡ â á â ¢ Ũ¢ ɡǡ." " â? ¡á ȡ측 ʦġ ؾ¢ ." " ǧš ¢츢. ɧ¡ . Ģ¡ ¡ ȡ ؾ¢ġ." " ; 󧾸¢."

"¡, ɡ Ţܼ Ţâ. â , á ġ â. Մ ţ ĢŢ ɡǡ, ̽ ⢠âŢ¡? 'ɡ ţ ; ġŢ Մ ' ĢŢǡ. á𺅢 ¡¢ ?" " - ɨ ǡ !" "էŨ Ţ측 ʦġ ¡¡ ؾ Ģ¢ġ." " !" ", Ģ¡ Ţ ھ 츢ȡ, â¡!" " 򾢧¾ ç. ɢ š ܼ." "ʧ ʾ ؾ¢ ¡ ¢ , â¡! ĸ 츢? šۨ ʧ¡ . ĸ 󧾡 츢 á쾢¢ ʧ . Ģ¡ šۨ Ţ¢ ¡á ¡."

" 󧾸, ! Ģ Ģ¡ ɡɡ, Ģ šۨ Ţ¡!" " 󾨾 ɡ, â¡! ¢ â? ɢ¢ ž ȧ 츧 Ţ. ʧ¡ Ţ Ȣ âɡ. áŢ ġ Ţ. ۨ ܼ Ţ. 츣 ţ Ǩ Ȣ Ģ 񽡨 ɡ. áŢ ¢? Ȣġ ¡ ¡ šۨ ɡ ڸ 츢."

"¡á ݨ ʾ ž ٨ Ţ ž? ܼ ܼ." " о â¡! ĸՉɢ ξ . ¡ ¡á ʾ š? 째, 째 ʾǦġ š . Ţ Ǣ ¾¢ ; ġŢ Ƣ ȢŢ. ʾ ܼ š . ؾЧ ¡á ؾ, ը ġš?"

", ! ʾ ܼ š ھ ¢츢." "â¡! Ţ ! 츢¢ â 򾢧¡ š á ." "â 򾢧¡? 측? â ġ ¡. ! 측 , Ǣ о . â 򾢧¡ ȡ, 츧 ȡ ¡. á측 쾢 š , !" "â¡! ¾ħ áâ¡¢츢ȡ? â ǧš á š. ɡ Ө â . " â á, ! â ɢ á ¡. á â " ȡ â¡.

ǡŢ . ɢ 򧾡 . "! ɡ . ý ȣ" ȡ â¡. áǢ Ӹ 򾢨 Ȣ. "ָ, â¡! 񽢧. ž ɡ ¢ Ţ¡ 쨸¡ š? Ÿ ɦġ è . 𺢸Ǧġ . Ȣ 𺢸 ¢; ¢. ¢ ȡ. ȡ. '! !' и. ¢ɡ ŢŢ. 츢ȡ. ˦ â и. Ũ ž Ģ ̸. âš? ĸ Ǣ .

ɡ 즸 ¢츢ȧ Ţ, âŢ! ĸǢ â ¢ '! !' ڸ. ۨ Ţθ; ¢ θ Ţ . ٨ 츢; Ũ 츢. ɡ ŢŢ, ¡ . â . â¡! š 즸 쨻 Ţ. ¡ ħ 񼡸; ̸. Ţθ." ڧ â¡, "ġ Ţ ɣǡ!" . " ! Ũ 츢è¡ Ģ¢츢.""! Ţ Ģ¢ ܼ!" ȡ â¡.

٨ Ũ

¡
Ģ¡

á 츢ø ġ. ţ Ģ¡ ȡ ý Ţ? Ţš š ɡħ ¡Ţ. â ţ Ţ. ġ ţʧľ. ţ Ģ 󨾸 . Ǣ . ʸ Ƣ ¡. Ģ¡ Ӿ Ģ¡ 󾢸 Ţ. 򧾡 񼡸Ţ. Ţơ â . š Ǿټ š 쨸ټ . ¢ Ţ ġ 츢 . Ţ ɡ Шú Ţħ о. ɡ ý Ţ Ģ¡ Ţ. áǢ 򾨸 ž 󾦾 ġ. ¢ Ǣ¢ Ȣ Ţ. ۨ áŢ Ģ¡ Ţ о ĢŢ. Ģ¡ Шú ؾ¢ ʾ Ţ 򾡨¡¢.

ʾ 󾢸 Ȣ Ţ. ġէ ¢ 򾢧¡ Ȣ â â Ţ. , " Ģ¡ ո. ģ !" 측 򾢧¡, "ġ ¡; Ģ¡ !" ɡš? Ţ Ȣ 즸 Ģ . Ũ¢, ¢ ܼ Шú ŢĦ âԼ ġ . áǢ 쨸 ¡ ٨ ɢ Ц ¢. " ºĢ; ɡľ ž ۉ Ũ ɢ 츢" á Ц.

¡٨ ը째 ǧ¢. ' á Ţ𼡧?" Ҹ Ģ즸 ź ź â . " Ţ ¢ ¢ . â ¡. !" . § âǢġ Ģ â Ţ, Ģ¡ θ . Ҽ¡, ʼn¡, 즸 ġ š¢. ɡ, ţ ãǢ âǢ . Êž Ģ Ţ Ţ . Êž Ǣ ¡ Ţ¡ ž . ɡ áǢ 쨸 ¡ǡ â ׸ ž 츨 ɡ. áǢ " ¡? â ɡ ? Ţ ?

ȡ ɢ? ɢ ȡ ¢츢. ţ ? Ģ 츢 ¨ ġ Ţ𼾡" ɡ. Ũ á Ũ¡¢. " š , 측! ۄ ž Ģ á Ţ 츢ȧ 󧾡 츢. ¡ ¡ š? Ţ ̽ɡ š 츢! ġŢ ? šۨ ǡ š츢 󾢸 ' ; ' ġ. ¢ ţ ȡ? Ũ¢ 󧾡 񼡧!" á 측 ھ Ȣɡ.

ɾ ǧš ̨ . á Ţ𼡧 즸 . Ģ â šâħ Ȣ . 󾢸 츢 š Ũ Ţħ 즸 . ġ 츢 , "! . Ģ ɡ . ɡ 츢 ? ¡šɡ?" ӸԼ .

ġ ž ǡ¢ â¡. ý Ģ¡ Ӿ á 󾢾. šž ¢, ɢ¡ 󾢨 š . â 츢 ¡ ǡɡ. "Ģ¡ Ţ, ý â âŢ츢 Шú" ¢ ؾ¢. Ţ â¡ ĺ Ţ. Ţ Ģ¡ Ţ ʾ ؾ Ţ 󾢨 ġ. ܼ? .ɡ 󾢨 Ǣ ɡ Ȣ ɡ 񼡸Ţ.

. ġ θ 󾢸 Ģ¡ Ţ? ¡ š? ģ̇ Љ ? 󾢸 ? á š? áš ġ Ģ â? Ţã ŢŢ Ţž? ¢ 󾢨 ġâ ŢŢܼ â¡ . áâ Шú Ţ. ź¢ Ģ¡ . ܼ Ũ ý š ۨ . ¡ɡ 󾢨 Ȣ Ê ܼ. áâ Шú áŢ ġ.

š â¡ áâ ¢ Шú á . š ġ 󾢨 Ȣ Ê Ţ. ¡á , ȡ , ý θ ž á  â¡ 󾢨 â ç á ȢŢ. " Ţ Ƣ Ţ; ; 󾢨 츢 Ţо â" . ɡ 츢 ۨ ¢. Ţ ġ . ڿ Ţž Ģ¡ â θ Ţ. ¡ â . " Ţ! 츢! 츢!" . Ǹ ¡򾢨 ܼ Ţ.

"ġ . ɢ - ý â . Ш ȣ š ¢ ţġ θ, ž š ǡ, ţ ã ټ "ã ¡" , Ţ á ɡ. á ĢŢ Ģ . ¾ý . ţ 츢 즸 Ţ ŢŢ ɢ ٨ š š ȡ; â¡ Ǣ . ¢Ģ š ¢ â¡Ţ Ȣ . "Ģ¡ Ţ. ɢ ž" Ǣ. ġ ' ' . Ө¢ â . Ӿ ¢ ʾ.

¡ Ţ. á . â¡ Ҽ ʨ ɡ ȡ. Ģ¡ Ģ Ӹ . ¢ ž â¡, "! Ţ! 측 ġը Ţ!" ɡ. Шú . â¡ . " â¡. Ţ ﺢ ?" â¡ 򾡧 ȢӸ . "! â ɡ?" ", ! ? ¢ ý . â ٨ 측 ɢ ." "? ? ¾ý! ¡? ?" "? Ģ, ." "측? ܼš? ¡?"

"á ! ? Ģ¡ξ Ţ¡? ɡ ɧ âԧ? Ģ¢Ģ ؾ¢!" " 󧾧?" Шú ը Ȣ. "¡? Ţħ? ?" â¡ нġ . Ţ Ģ¡ Ţ . Ţ¡?" â¡ Ǣ즸, "! ո. ɡ . Ģ¡ ҼĢ âܼ Ţ. ¢ Ţ. оɡ ?" ¢ ơŢ 󾢨 .

Шú 󾢨 . " о! ! 째 Ţ? 측 ¡ 󾾡. ġ ٨ , ġ? â¡! 󾢨Ȣ â ġ" ȡ. " ! ɢ Ģ ç¡? Ţ!" ȡ â¡. "; Ţ, ٨ !" Ģ Ţ 󾢨 ȡ Ƣ Шú. Ũ áŨ . ˦ šĢ š Ƣ¡ Ũ . 츢 ب Ȣ즸 Ţ. Ţ Ţ Ţ Ţ 򦾡ɡ. ǢĢ Ţ¡ ո.

á  ̾¢ɡ ৽ ཡ ȡ. ¡ ǡ ž Ţ. , ɢ ¡ . "! ظȡ! Ţ! 󾡧 󧾡!" ȡ. Ţ ¡ ո ھ Ȣɡ. Ţ Ҽ ¢ Ŋ Өɨ ܼ ھ Ȣɡ. "ơ! ! ؾ ġ ƢŢ!" ɡ. Шú Ţ ո , "ơ ! ¢ Ţ! ġŢ á ɡ?" Ģ Ţ Ш š .

ب á ĺ Ţ¢ , "!" ȡ. Ţ . 즸 â ǡ áŨ . ¢ ɧ¡ Ţ . š¢ɡ Ţâ ¡ ǧš ¢ Ȣ. á¢ Ţ á ¢ Ȣ .

٨ Ũ


This webpage was last updated on 7 June 2004
Please send your comments to the webmasters of this website.